Patenty so značkou «regál»

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15087

Dátum: 01.06.2011

Autori: Kemperdick Arthur, Dörr Marcus

MPK: A47B 96/02, A47B 47/02

Značky: traverza, regál

Text:

...oblasti medzi zvislými ramenami sklonené. Pod sklonom sa pri tomrozumie každý uhol 2 90 °. Takýto sklon má tú výhodu, že montáž regálového panelu na traverze sa uľahčí, pretože prostredníctvom sklonenej časti vodorovného ramena sa vytvorí príložka, ktorá slúži ako doraz proti traverze regálu. Tým sa uľahčí navliekanie regálového panelu s jeho otvormi vzhľadom na protiľahlé zaisťovacie prvky traverzy. Ďalšia prednosť použitia takejto príložky...

Regál so strediacimi kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14956

Dátum: 03.05.2011

Autor: Kemperdick Artur

MPK: B65G 1/02

Značky: strediacimi, kladkami, regál

Text:

...kladiek a predovšetkým končia zošikmenia vo výške v smere kolmo na os kladiek a paralelne k opornej ploche vnútri polomeru kladiek vztiahnuté na osi kladiek. Inými slovami je teda na regáli vzhľadom k traverzám, na ktoré má byť usadený nakladací nosič,vľavo a vpravo vždy vytvorené zošikmenie, na ktorého spodnom ukončení sa nachádza voľne otočná kladka. Videné v smere na nakladací nosič, končí pri tom spodná hrana zošikmenia vo výške bočne k...

Automatický skladový regál a skladový nosič tovaru s kontrolou prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15983

Dátum: 05.04.2011

Autor: Krawczyk Dariusz

MPK: G07F 11/62, A61J 7/00

Značky: kontrolou, tovarů, skladový, nosič, regál, automatický, přístupu

Text:

...podľa patentového nároku0010 Predkladaný skladový nosič produktu umožníprístup do určitých komôr len V prípade, že je tak pomocou ovládanianapríklad ked oprávnený užívateľ požaduje prístup do uzavretých komôr.nastavený, 0011 Uzatváracie prostriedky sú opatrené indikátorom. Ako bolouvedené vyššie, môžu byť skladové nosiče produktov veľmi veľké, atak môže byť hľadanie práve otvorenej komory pre užívateľazložité. Pomocou indikátora, zvlášť...

Priechodzí regál s oporným rámom na upevnenie dopravnej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12598

Dátum: 22.06.2010

Autori: Kemperdick Arthur, Gassner Okten

MPK: B65G 1/02

Značky: lišty, priechodzí, dopravnej, regál, oporným, rámom, upevnenie

Text:

...vybrania. Výhodne je prvým upevňovacím prvkom spojka na prvku opomého rámu aprvé vybranie na dopravnej lište je vyhotovené tak, aby vytvorilo so spojkou spojenie tvarovým stykom. Prñdadne tak môže byťdopravná lišta upevnená z odoberacej strany na prvku opomého rámu.Podľa foriem uskutočnenia vynálezu má prvé vybranie prednú oblasť, ktorá je vytvorená v smere od podávacej strany k odoberacej strane tak, že sa zužuje. Prvý upevňovací prvok je...

Policová plocha pre úložný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8679

Dátum: 15.01.2009

Autor: Lörsch Andreas

MPK: B65G 1/02

Značky: policová, úložný, plocha, regál

Text:

...mrežoviny je možné použit ako policový plošný prvok tiež priebežný plech, v kto rom sú hranené otvory výhodne vylisovane vyrazením.Príklad vyhotovenia vynálezu bude ďalej bližšie vysvetlený na základe výkresov. Na nichpredstavuje obr. 1 perspektívne znázornenie policovej plochy pre úložný regál, obr. 2 perspektívne čiastkové znázornenie policovej plochy z obr. l v pohľade zhora na dosa dílCĺLl oblast priečneho nosníka.obr. 3...

Nosič skladovaného zboží pre skladované zboží v tvare tubusu a skladovací regál preňho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12199

Dátum: 28.10.2008

Autor: Goltz Mathias

MPK: B65D 85/66, B65D 19/44

Značky: skladovaného, skladovací, tvare, skladované, nosič, preňho, zboží, regál, tubusu

Text:

...má byťvyrobené z tepelne odolných kompozitných materiálov.Zvlášť v tlačiarenskom priemysle existuje problém, že musia byť skladované tlačiarenské dosky, ktoré existujú vo forme valcových puzdier. Taký skladovaný materiál má citlivý povrch a je náchylnýÚkolom vynálezu je vytvoriť nosič skladovaného zboží v úvode zmieneného druhu tak, aby v ňom mohlo byt bezpečne a stabilneuložené skladované zboží v tvare tubusu.Pre vyriešenie tohto...

Skladovací regál s dopravným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14327

Dátum: 28.08.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: regál, skladovací, zariadením, dopravným

Text:

...v rôznych nádobách v rôznych úložných miestach vo vnútri skladovacieho regálu. Preto je potrebný spravidla väčší počet obslužných jázd za sebou navzájom, aby boli rôzne nádoby s požadovanými typmi malých dielov pristavovanć do obslužného otvoru skladovacieho regálu.Ďalej sú dopravné zariadenia pojazdné vo vnútri skladovacieho regálučasto veľmi nákladne konštruované a začlenené do skladovacieho regálu nezmeniteľne. Tieto dopravné...

Spôsob skladovania tovaru v skladovom regáli s viac regálovými jednotkami a transportnou šachtou, ako aj taký skladový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8162

Dátum: 10.04.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: spôsob, regáli, regál, skladovania, taký, regálovými, skladovom, šachtou, jednotkami, transportnou, skladový, tovarů

Text:

...V každej dopravnej Šachte je usporiadaný dopravník na uskutočňovanie vertikálnych a horizontálnych pohybov. Každýmz dopravnikov je možné zavážať resp. vyprázdňovaťVšetky skladovacie miesta regálových stĺpcov. Ďalej je možné, za využitia voľných skladovacích miest v regálových stĺpcoch, uložiť nosiče tovaru v za sebou zoraďených regálových stĺpcoch. Každé skladovacie miesto regálových stĺpcov medzi dvoma dopravnými šachtami je možné...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12150

Dátum: 29.01.2008

Autor: Janton Peter

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: regál, skladovací

Text:

...pri ktorom je umiestnených niekoľko svetelných prvkov nad zavážacim a odoberacím otvorom, ktoré môžu označiť možné skladové miesta vnosiči skladovaného tovaru premiestneného do zavážacieho aNa tomto pozadí vyplýva tá úloha, aby sa navrhol skladový regál vyššie uvedeného typu, pre ktorý je zvýšená spoľahlivosťNa riešenie tejto úlohy sa pre skladovací regál vyššie uvedeného typu navrhuje to, že osvetľovacie prvky sú umiestnené vjednej...

Výškový regál s voľbou skladovaného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10869

Dátum: 02.07.2007

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/137

Značky: tovarů, regál, výškový, skladovaného, voľbou

Text:

...vyberal zo zoznamu alebo podobného abstraktného prostriedku. Taký priamy výber je podstatne ľahšie obslužný než číslicové informácie alebo tabuľky. Ďalej môže obsluha jedným pohľadom zistiť skladový stav V celkovo zobrazenom nosiči skladovaného tovaru. Ukazovacie zariadenie je spoločne s monitoromupravené ako dotyková obrazovka. Tým sa ušetrí zavedeniesamostatného ukazovacíeho zariadenia, čo je výhodné najmä potom, ak nie je kdispozícii...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6898

Dátum: 10.04.2007

Autori: Ganz Detlef, Klein Egon, Stauder Frank

MPK: A47B 96/00, A47B 57/00

Značky: regál, traverza

Text:

...pri znázornenom príklade uskutočnenia výške bočnej plochy 14. Môže všakbyť uskutočnená aj vyššia alebo nižšia.Upevňovací úsek 26 je vytvorený dvojvrstvový. Je vybavený celkovo obdĺžnikovou základnou vrstvou 28, na ktorej je usporiadaná spodná zdvojovacia vrstva 30 a horná zdvojovacia vrstva 32. Zdvojovacie vrstvy 30, 32 sa vytvoria ohnutím kovového plechovéhomateriálu okolo spodnej línie 36 ohybu, resp. hornej línie 34 ohybu, ktoré...

Skladový regál so značným množstvom regálových jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6291

Dátum: 21.09.2006

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: množstvom, skladový, jednotiek, regálových, regál, značným

Text:

...prostriedok a je možné ním, vzhľadom k nemu, pohybovať sa v horizontálnom smere.Vynález si kladie za úkol, vytvoriť Skladový regál, u ktorého je jednoducho možné prispôsobenie skladového regálu ku zmenenejRiešením tohto úkolu je Skladový regál S vyššie uvedenými znakmi v zhode s patentovým nárokom 1 podľa vynálezu vyznačujúci sa tým, že prvý transportný prostriedok zostáva z viacerých rozoberateľnýchspolu spojených modulov, ktorých počet je...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3193

Dátum: 24.08.2005

Autor: Hänel Karl-bruno

MPK: B65G 1/02, A47B 57/00

Značky: regál, skladovací

Text:

...správnej polohy by pri privádzaní nosičov skladovaného materiálu,ktoré sú často opatrené veľkými záťažami, vedie na vzpričenie a vkladanie nosičov skladovanehomateriálu by sťažovalo alebo znemožňovalo.Úlohou Vynálezu preto je vytvoriť skladovací regál, pri ktorom je zaistené presnéNa vyriešenie tejto úlohy sa pri skladovacomregála obsahovali vodorovne vyčnievajúce čapy, ktoré zasahujú do dutín úložných rebier.vynález je založený na myšlienke,...

Modulový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2064

Dátum: 06.08.2004

Autor: Briosi Antonello

MPK: A47B 57/00, A47B 47/00

Značky: modulový, regál

Text:

...hrán. Vo výhodnom uskutočnení na obrázkoch, uvedené vybrania 20, výhodne znázorňujú štvoruholníkovú základňu akónicky sa vyvíjajúce pretlačenie vaxiálnom smere, končiac s vpodstate skosenou časťou. Maximálna hĺbka vybraní 20 je obsiahnutá medzi 1,0 a 3,0 mm. Vybrania 20 sú výhodne uskutočnené pozdĺž všetkých povrchov stojok 12, sú horizontálne avertikálne zarovnané avytvorené blizko vrcholov alebo okrajov uvedených stojok. Ako je zobrazené...

Variabilný úložný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4327

Dátum: 27.02.2004

Autor: Winkler Josef

MPK: A47F 5/10, A47B 45/00, A47B 43/00...

Značky: regál, úložný, variabilný

Text:

...nastavenie dĺžky úložného regálu niesú obmedzené základným rámom.Podľa vynálezu je vyriešenie tohto úkolu uskutočnené znakmiAby bezprostredne vedľa seba ležiacimi úložnými česľami vznikla vhodná možnosť uloženia, sú tieto umiestnené tak, aby jednoduchou manipuláciou mohli byť uvádzané do vzájomnýchTýmto uskutočnením je možne spojit výhody úložných regálov,ktoré sú vystavené na fixnom základnom ráme, totiž poskytujú štyri úložné česlice na...

Rozmontovateľný rám pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2335

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bohnacker Ulrich

MPK: A47B 96/02

Značky: rozmontovateľný, regál

Text:

...ôk 14, 15, 16 je obzvlášť uprednostňovaný, pretože oká nie sú potom z inej strany konzoly, neskoršej vonkajšej strany rámu, pre pozorovateľa viditeľné. Nevzniká však nijaký funkčný nedostatok, keď sú oká vyrobené inak, napríklad prerážaním a tvarovaním plechu konzoly.Obr. 2 A ukazuje zadnú lištu 20, ktorá je vyrobená viacnásobným ohraňovaním a vysekávanim oceľového plechu a má vpodstate profil tvaru Z. Ako sa dá tiež identifikovať...

Regál s výsuvnými policami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2436

Dátum: 16.05.2000

Autori: Jančík Jaroslav, Hodas Rastislav

MPK: A47B 57/04, F16B 12/00, F16B 2/16...

Značky: policami, regál, výsuvnými

Text:

...príslušného zadného vodiaceho kolieska.Dolné vodiace drážky sú v krajných polohách predného kolieska a zadného kolieska ukončené klesanlm drážky pod uhlom B voči vodorovnej časti, ktorý je v rozpätí 3 °až 8 °.Vodiace lišty majú v prednej časti zarážky.Ako predné vodiace kolieska a zadné vodiace kolieska môžu byť použité valivé ložiská.Hlavnou výhodou regálu svýsuvnými policami, podľa technického riešenia je,že umožňuje podstatne jednoduchšie...

Stromečkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 260594

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zvánovec Jan, Novák Josef, Forejt Václav

MPK: B65G 1/02

Značky: stromečkový, regál

Text:

...pohled na řadu stromečkových regálů tvořenou třemi regálovými stojany, na obr. č. 3 představujeřez A-A dle obr. č. l a na obr. č. 4 je řez B-B podle obr. č. 1. Podle obr. Č. l a 2 se řady stromečkových regálů l sastavují z regálových stojanu 3 v řadě spojených nahoře tyčí gg adole v příčnám i podélném směru pomocí spojovacích äroubů ll. Regálový stojan 3 je tvořen sloupem g se základnou 5 a přestsvitelnými nosníky 5. Sloup Q sestává 2 jedne...

Univerzálny spojovací diel pre rúrkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 721

Dátum: 08.02.1995

Autori: Falta Jiří, Kuliha Miroslav, Tomeš Oldřich, Petrů Petr, Bucek Josef, Šebrle Stanislav

MPK: F16B 12/10

Značky: rúrkový, spojovací, regál, univerzálny

Text:

...materiálu s dostatočnou pevnosťou, voľbu materiálu však do istej miery určuje typ použitého skrutko vého spojenia / t.j. závrtka, skrutka alebo samorezná skrutkal.Prehľad obrazkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov na výkrese, kde na obr. č. 1 je znázornená kocka, na obr. č. 2 nadstavec pre nasadenie a ñxáciu rúrok re gálu a špeciálny nadstavec so skrutkou s guľovou hlavou - obr. č. 3.Príklady uskutočnenia...

Regál stromčekového tvaru na ukladanie výstužných súčastí armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269534

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tabaček Jaroslav

MPK: B65G 1/00

Značky: tvaru, súčastí, stromčekového, výstužných, armatur, ukladanie, regál

Text:

...pracoviská.Regál stromčekového tvaru pozostáva z podstavy ł, dvoch trojúholníkových stojanov 5 púzdrami na výsuvné konzoly g, štyroch výsuvných konzol Q, štyroch pevných konzol 1,dvojdielnej kovovej stan» jej spodný diel § je pevný a vrchný diel g je odnimatelný.Regál stromčekového tvaru je konštrukčne riešený tak, aby vzhladom na hmotnost bremien umožnil naplňovanie pomocou žeriavu na podstavu l, na výsuvné konzoly g a na pevné konzoly...

Stromečkový regál s příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 260925

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doksanský Vladimír, Zvánovec Jan, Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/00

Značky: příčkami, stromečkový, regál

Text:

...jednostranných reqálů přenášejí pñsobenim své tuhosti zatížení z vice zatížených sloupků na méně zatižené. Tim dojde k odlehčeni a menšímu namáhání dřive vice namáhaných sloupků.Několik stromeokových regálú s přičkami lze dále spojit navzájem na obou vnějšich stranách regálů pevně připojenými vodorovnými podélníky, které přenesou účinek momentu sil od nesouměrných zątižení jednoho regálu na souměrně zatižené sousedni regály.vynález přináší...

Stromečkový regál zejména pro dlouhé a rozměrné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 258086

Dátum: 15.07.1988

Autori: Broda Otakar, Sehoř Karel, Strakoš Milan, Kuruc Jozef

MPK: B65G 1/02

Značky: materiály, stromečkový, regál, dlouhé, rozměrné, zejména

Text:

...při snížených nárocíoh na mohotnost a hmotnost jeho konstrukce. Jinou výhodou jo větší výška a větší vyložení ramen při větší nosnosti regálu. Další výhodou Je usnądněná orien~tace obsluhy a zlepšení přehlednosti ve skladě. Výhodou je také .to, že pořadí zątěžování ramen regálu je libovolné, omezené jen povolenou nosnosti roman. Rovněž je výhodou to, že regál je možno řešit 1 jako dvojstranný a rovnoměrným i nerovnőměrným vyložením ramen....

Regál pre skladovanie vytlačených a valcovaných gumových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246864

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: A47F 3/06, B65G 1/10

Značky: regál, vytlačených, skladovanie, gumových, válcovaných, komponentov

Text:

...vytvorenia vynálezu. kde obr. 1 je zmenšený nárys regálu. obr. 2 zmenšený bokorys regálu, obr. 3 zmenšený detail spojenia zásuviek s rámoma obr. 4 zmenšený detail v čase jednostranného vodknutie pri vysunuti regálu v bokorysnom pohľade.Na ráme 10 sú uchytené pre každú zásuvku 20 spodné lišty 110 a horné lišty 120 opatrené pevnými dorazmi 121. Zásuvky 20 sú zložené z lavých pozdĺžnych nosníkov 201, stredných pozdĺžnych nosníkov 202 a pravých...

Trojramenný stojanový regál so spúšťacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248971

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kapustová Alena

MPK: B65G 1/08

Značky: trojramenný, stojanový, zariadením, spúšťacím, regál

Text:

...na obr. 5.Regál pozostáva z nosnej tyče 1 obr. 1,na ktorú je upevnená sústava úložných ramien 2, ktorá je od seba vzdialená vo vertikálnej osi podľa veľkosti priemerov zvitkov 26. Sústava jednotlivých úložných ramien 2 je prizváraná k nosnej tyčí 1 pod uhlom oc 65 až 85 ° a navzájom zviera uhol .ti 90 °. Celá konštrukcia je uložená v axiálnom ložisku 15 a radiálnom ložisku 16. Vrchná časť nosnej tyče 1 je V hornom radiálnom ložisku...

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234304

Dátum: 01.03.1987

Autor: Haluza Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: regál, dlouhých, tyčí, mechanizovaný, těžkých, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí řeší skladování materiálu větší hmotnosti, s nímž se manipuluje pomocí jeřábu. Jednotlivé skladovací plošiny vyjíždějí po straně regálu do prostoru ovládaného jeřábem. Jejich pojezd je vyvolán svislým tahem jeřábového háku, působícího na svislý náhonový řetěz, který uvádí do otáčivého pohybu hlavní hnací hřídel. Tato přes převody ostatní hnací hřídele plošin. Na těchto hřídelích...

Stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234073

Dátum: 01.10.1986

Autori: Doksanský Vladimír, Hubálek Jan, Novák Josef

MPK: B65G 1/02

Značky: přestavitelnými, příčkami, regál, stromečkový, podlažními

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vytvoření variabilní výšky regálové buňky podle velikosti průřezu svazku tyčového materiálu, jeho hmotnosti, podélné tuhosti a druhu obsluhy stromečkového regálu. Uvedeného účelu je dosaženo stavebnicovou konstrukcí stromečkového regálu s možností snadného přestavení rozteče, podlažních příček, jejich zdvojení v případě zvýšení hmotnosti břemene a dosažení libovolné regálové šířky podle podélné tuhosti zakládaného materiálu....

Samospádový skladový regál pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 229562

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pallay Ján

MPK: B65D 85/06, B65G 60/00

Značky: skladový, regál, pneumatik, samospádový

Zhrnutie / Anotácia:

Samospádový skladový regál pneumatik, vyznačený tím, že jeho čelní vstupní strana a výstupní strana je rozdělená na typové sekce (Sl až SN ), seřazené v etážích (E1 až E5) nad sebou, kde každá typová sekce (S1 až SN) je opatřena spádovými skladovými žlaby (1 až 6), jejichž dna jsou tvořena kolejnicemi (10) z tyčového materiálu profilu U opatřenými na vstupní straně snímačem počtu uskladněných pneumatik (16), kde snímač sestává z postranních pák...

Samostavitelný regál pro bezvazačovou manipulaci s materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 227968

Dátum: 15.04.1986

Autor: Havlas Stanislav

Značky: bezvazačovou, regál, samostaviteľný, materiály, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Samostavitelný regál pro bezvazačovou manipulaci s materiály, např. svazků trubek, profilů, tyčí, prefabrikátů, cihel na paletě, beden, přepravek apod. a to pro prosté skladování nebo pro jiné technologické operace jako sušení, dozrávání a jiné, složený z jednotlivých sekcí tvořených základním rámem a stojinami, vyznačený tím, že v nejméně jedné stojině (12) jsou provedena uchycení svislých kulis (10) táhla (3) i šikmé kulisy (11) táhla (3)...

Skladovací ocelový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 220440

Dátum: 15.04.1985

Autor: Procházka Oldřich

Značky: ocelový, regál, skladovací

Zhrnutie / Anotácia:

Skladovací ocelový regál, pro skladování jednoho druhu materiálu na paletách, který je proveden z trubek a profilů. Jeho podstatou je, že je sestaven z rámových podlážek, vodorovně otočných kolem svislých nosných trubek z přípravné polohy, t. j. vně příčného vodorovného rámu do polohy skladovací, kdy rámová podlážka spočívá dvěma protilehlými stranami na dvou profilech nosného rámu. Rámové podložky jsou v jednom rohu opatřeny svislým pouzdrem,...

Regál pro skladování sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227140

Dátum: 01.01.1985

Autor: Janík František

Značky: sudů, skladování, regál

Zhrnutie / Anotácia:

Regál pro skladování sudů sestávající ze svislých U - rámů a podélných nosníků, vyznačený tím, že podélné nosníky (2, 2 `, 2 ´´) jsou připevněny na svislých stojnách (3, 3 `) alespoň dvou U - rámů (1), přičemž podélné nosníky (2) jsou připevněny na svislé stojny (3, 3 `) ve vzdálenosti alespoň poloměru sudu od horního okraje (9) vodorovných příčníků (4) spojujících na spodním konci svislé stojny (3, 3`), každý další podélný nosník (2´, 2´´) je...

Mechanizovaný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 214961

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: mechanizovaný, regál

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro zakládání zejména tyčového materiálu obsahující stromečkové regály vyznačený tím, že soustava stromečkových regálů (1) je na svých bocích opatřena svislým vedením (2) pro traverzu (3) s teleskopickými vidlicemi (4) výsuvnými na stranu regálu (1) spojenou se zdvihacím zařízením (8).

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 217816

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kubáň Radomír, Juroš Karel, Sukač Lumír

Značky: regál, skladovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladovací regál a jeho účelem je vyřešení ukládání a vykládání materiálu z vozíků ve vertikálním směru. Uvedeného účelu se dosáhne provlečením řetězu s pevným palcem pod řadami vozíků. Palec je ve své výchozí poloze opřen o klapku opatřenou nosným čepem, jenž je suvně uložen ve vedeních na vnitřní čelní ploše vozíku. V čelních stěnách vozíků jsou jednak vytvořeny otvory a jednak jsou k ním zevně připevněny klíny.

Vícepodlažní hřebenový regál se sklápěcími podlažními příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215570

Dátum: 15.04.1984

Autori: Hubálek Jan, Mach Josef

Značky: sklápěcími, regál, příčkami, podlažními, hřebenový, vícepodlažní

Zhrnutie / Anotácia:

U nových typů vícepodlažních hřebenových regálů se samostavitelnými podlažními příčkami se k ovládání podlažních příček používá přesuvných ovládačů, které je udržují ve zvednuté poloze zajištěné a při svém přesunu o jednotlivé kroky je postupně odjišťují. Tím se podlažní příčky dostávají do sklopené polohy. Při postupném posuvu o jeden krok je nejnižší zajištěná příčka ve zvednuté poloze zajištěna na velmi krátkém rameni, takže je tento způsob...