Patenty so značkou «redukčná»

Redukčná prevodovka s posuvným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7538

Dátum: 05.09.2016

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Piteľ Ján, Hrehová Stella

MPK: F16H 1/00, F16H 1/10

Značky: redukčná, posuvným, členom, převodovka

Text:

...hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body obvodu odvaľovacieho kolesa sa pohybujú po hypocykloidných trajektóriách, ostatné body uvedeného kolesa po...

Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7537

Dátum: 05.09.2016

Autori: Tóthová Mária, Piteľ Ján, Balara Milan, Hrehová Stella

MPK: F16H 1/10, F16D 3/06

Značky: excentrom, vlnovcom, rozšířeným, redukčná, převodovka

Text:

...koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý Výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového rozšíreného excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body...

Redukčná prevodovka s vlnovcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7327

Dátum: 07.01.2016

Autori: Piteľ Ján, Balara Milan, Vojtko Imrich

MPK: F16H 1/00

Značky: vlnovcom, redukčná, převodovka

Text:

...sústavu pri rotácii okolo osi vstupného hriadeľa. K odvaľovaciemu kolesu je súosovo pevne pripojený vlnovec, ktorý plní úlohu ohybnej spojky. Druhý koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kmhového excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V...

Redukčná prevodovka s vlnovcovým prenosom pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7235

Dátum: 03.09.2015

Autor: Balara Milan

MPK: F16H 1/00

Značky: pohybu, vlnovcovým, prenosom, redukčná, převodovka

Text:

...vo vstupnom ložisku. K odvaľovaciemu kolesu je súosovo pevne pripojený vlnovec(plní úlohu ohybnej spojky). Druhý koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý výstupný hriadeľ, uložený otočné vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k (mimostrednej) rotácii stredu kruhového excentra, okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu...

Mechanická redukčná planétovo čelne planétová prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7051

Dátum: 03.03.2015

Autori: Jurkovič Viliam, Prodaj Juraj, Siráň Stanislav, Hatala Marián, Perončík Miloš, Perončík Miroslav

MPK: F16H 37/06, F16H 48/10

Značky: čelně, planétovo, redukčná, hriadeľmi, jedným, mechanická, výstupnými, dvomi, protibežnými, planetová, převodovka, vstupným

Text:

...ktoré sú otočne uložené na druhom unášači druhých satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere so štvrtým centrálnym kolesom, pričom druhý unášač je pevne spojený s druhým výstupným hriadeľom, pričom ozubený pastorok je súčasne v ozubenom zábere s ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom.Základnou výhodou technického riešenia je vyššia mechanická účinnosť, výrazne nižšia hmotnosť a potreba olejovej náplne, a tým aj...

Viacstupňová redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8865

Dátum: 17.09.2007

Autori: Markert Joachim, Schulz Horst, Krumbacher Rainer, Pescheck Jürgen, Weiss Martin, Kirschner Tino

MPK: F16H 37/06, F16H 37/04, F16H 1/32...

Značky: převodovka, redukčná, viacstupňová

Text:

...tanku alebo rotačný pohon žeriavu je tak možne dosiahnut potrebný hnací výkon použitím viacerých hnacích jednotiek rovnakého konštrukčného typu a z tohto dôvodu s výhodnými náklaidmi. Dodatočnou výhodou je zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti na zaklade redundancie.Pre presné aplikácie ako sú prevody robotov. pri ktorých je podstatnú eliminácia vôle a llexibilné vedenie kabeláže, môžu byt pastorky a veľké koleso stvárnenć kónicky, pričom...

Viacstupňová redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8392

Dátum: 03.09.2007

Autori: Pescheck Jürgen, Kirschner Tino, Schulz Horst, Weiss Martin

MPK: F16H 37/08, F16H 1/46

Značky: redukčná, viacstupňová, převodovka

Text:

...bez vôle, môžu byt pastorky a veľké koleso vyhotovené kónicky, pričom okrem toho je prítomný prostriedok na nastavovanie axiálnej polohy každého pastorku v relácii k veľkému kolesu, takže vôľa ozubenia je nastaviteľná aminimalizovateľná. Veľké koleso môže obsahovať centrálny otvor, ktorý je možné využiť na prevlečenie napájacích ariadiacichAk majú byť prenášané mimoriadne vysoké krútiace momenty, je možné kombinovať dve, tri alebo ešte...

Redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14180

Dátum: 25.01.2007

Autor: Takeuchi Kenichi

MPK: F16H 1/32, F16H 57/02

Značky: redukčná, převodovka

Text:

...kolesa a kľukový hriadeľ V druhom podstavci ,kľukový hriadeľ je nastavený tak, aby rotoval s ohľadom na druhýpodstavec a bolo mu zamedzené V pohybe pozdĺž osi, kľukovýhriadeľ má excenter ktorý spôsobuje že externé koleso sa orbitálne rotuje vo vnútri interného kolesa pomocou rotácie excentra kde sú jednotka konverzie rotácie a redukčná jednotka vzájomne spojené pokiaľ prvé a druhé čelo vytvárajú kontakt a V tejto pozícii tvoria prechod a...

Redukčná ekoobjímka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3438

Dátum: 04.02.2003

Autor: Sýkora Anton

MPK: H01R 33/00

Značky: redukčná, ekoobjímka

Text:

...ekoobjímky umožňuje pripojený výkres, v ktorom je, na obr. l, znázomená základná koncepcia Redukčnej objímky a na obr. 2 koncepcia so závitovou vložkou vo funkcii časového spinača, elektroniky zdroja svetla a pod.Redukčné ekoobjímka podľa obr. l, najma pre zdroje svetla osvetľovacích telies na úspomé, núdzové a bezpečnostné osvetľovanie, pozostáva prinajmenej zo závitovej žiarovkovej pätice 1 a z redukujúcej závitovej objímky 2 v závitovom...

Redukčná objímka na úsporné zdroje svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3100

Dátum: 07.01.2002

Autori: Sýkora Anton, Mikovínyová Jana, Minárik Ján

MPK: H01R 33/00

Značky: úsporné, světla, zdroje, redukčná, objímka

Text:

...o jej vložku, tou môže byt napr. časový spínač, elektronika žiarivky ap., ako zariadenie, ktoré je vo funkčnej väzbe so zdrojom svetla, pre ktorý je vlastná redukčná zavitová objimka určená. Navyše možno výstupné vodiče vložky spojiť so zdrojom svetla aj inak ako objímkou, čo umožní použiť Redukčnú objimku aj pre zdroje svetla s nezávitovými päti cami.Prehľad obrázkov na výkreseBližšie objasnenie technického riešenia Redukčnej objímky umožňuje...

Redukčná vložka na spojenie rúrky a izolátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 975

Dátum: 11.10.1995

Autor: Neubeller Martin

MPK: H01B 17/08

Značky: vložka, spojenie, izolátora, redukčná, rúrky

Text:

...spočíva v tom, že je tvorená telesom redukčnej vložky, na ktoré je pripojená príruba redukčnej vložky a na túto je pripojený závit redukčnej vložky,pričom teleso redukčnej vložky slúži na spojenie s nĺri-írtl, ktorá sa nalisuje na teleso redukčnej vložky a roĺľfcą slúži na spojenie s armatúrarni pre vonkajšie vedenia ukončenýrniotvorom pre roĺľkzu závit redukčnej vložky slúži na spojenie izolátora a redukčnej vložky.Prehľad obrázkov na...

Redukčná planetová prevodovka pre nákladné a terénne automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 258723

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F16H 1/20

Značky: planetová, redukčná, nákladné, automobily, terénne, převodovka

Text:

...na nosnú rúru nápravy.Na rozdiel od nepravých planétových prevodoviek, ktoré sa v súčasnosti používajú u prevodovky podľa vynálezu nosič satelitov pozostáva z jedného celku. Tým, že je utvorený z jediného celku nie je potrebné zvlášť zaisťovať ho proti axiálnemu pohybu. Prevodovka tvori jeden montážny celok.Príklad prevedenia prevodovky podľa vynálezu je znázornený v reze na výkrese.No nosnej rúre 1 nápravy je nesunutý unášač satelitov 2, na,...

Redukčná prevodovka vývodového hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 246420

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Vendelín, Macho Vendelan

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovka, hriadeľa, vývodového, redukčná

Text:

...je zaradená brzda.Redukičná prevodovka vývodového nriadeľa umožňuje prenos výkonu na vývodový hriadel vonkajšou cestou, kĺbüVýtm hriadelom ponad zadnú nápravu. spojka a brzdanamontovaná na vstwpnom hriadeli vytvára tak z redukčnej prevodovky autonómny prevodový argregät ku ktoremu je potrebné doviest vstupný výkon napríklad kĺbovým hriadelom a tlakové médium pre ovládanie spojky a brzdy, čiže pre zapínanie a odpájanie otáčania koncového...

Redukčná prevodovka poháňaných náprav pre nákladné a terénne automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 249913

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F16H 1/20

Značky: náprav, redukčná, terénne, převodovka, nákladné, automobily, poháňaných

Text:

...zaisťovacie matice nosnej príruby uvoľní a vypadne i s pojazdným kolesom.Tieto nedostatky odstraňuje vyhotovenie redukčnej prevodovky podľa vynálezu. Nosnú príruhu prevodovky možno demontovatbez toho, že by bolo potrebne rozoberať celú prevodovku. To zjednodušuje montáž prevodovky pri výrobe u výrobcu a pri opravách u užívateľa, čo má priaznivý ekonomický dopad. Ďalšia výhoda oproti doterajšiemu prevedeniu je V tom, že ospvá vzdialenosť...

Redukčná skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 232140

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balla Štefan, Schäffer Július, Neužil Vojtech

MPK: B01F 9/02

Značky: redukčná, skriňa

Zhrnutie / Anotácia:

Redukčná skriňa náhonového mechanizmu spádovej miešačky betónu s miešacím bubnom deleným vertikálnou rovinou rieší ovládanie otvárania miešacieho bubna miešačky, resp. jeho trvalé uzavretie počas miešania betónu. Podstatou vynálezu je zariadenie pozostávajúce z hnacieho hriadeľa prenášajúceho krútiaci moment cez ozubený pastorok a ozubené koleso na hnaný hriadeľ, pričom krútiaci moment je možné po zapnutí spojky prenášať aj na pastorok a...