Patenty so značkou «realizáciu»

Zmes na realizáciu modifikovaného bitúmenu pre asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20144

Dátum: 24.10.2012

Autor: Cardinali Bruno

MPK: C08L 53/02, C08J 3/20, C08L 17/00...

Značky: asfalt, bitumenu, modifikovaného, realizáciu

Text:

...zrnitosti základných produktov získaných z pneumatík na konci životnosti alebo z iných podobných vulkanizovaných materiálov, ako napríklad podrážok, gumových hadíc, antivibračných celkov a podložiek alebo tesnení z umývačiek na riady sú omnoho vyššie, než je minimálna veľkosť 0,5 mm. Tieto polymérové základy sú všeobecne zostavené z kopolymérov styrén-butadién, (SBr), akryl-nitril(NR) a butadiénové polyméry (Br). Zrnitosť vyššia. než 0,5 mm...

Spôsob merania tlaku plynov a zapojenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287861

Dátum: 05.12.2011

Autori: Trutz Marián, Rusina Viktor, Ondrejkovič Peter, Ondriš Lubomír

MPK: G01L 13/06, G01L 21/30

Značky: spôsob, merania, tlaku, plynov, realizáciu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu merania tlaku plynov, ktorý spočíva v tom, že na meraný plyn v medzielektródovom priestore sústavy elektród s konštantným jednosmerným elektrickým poľom pôsobí prerušované ionizačné žiarenie z riadeného sekciovaného zdroja ionizačného žiarenia a týmto žiarením generovaný striedavý elektrický prúd je mierou meraného tlaku plynu, pričom riadenie zdroja ionizačného žiarenia spolu s ďalšími prvkami zapojenia a prezentácie...

Spôsob montáže konštrukčných prvkov na nosnú koľajničku ako aj systém na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17996

Dátum: 30.09.2011

Autor: Ruppert Jens

MPK: H01R 43/00, H01R 9/26

Značky: tohto, prvkov, konštrukčných, realizáciu, koľajničku, nosnú, spôsobu, montáže, spôsob, systém

Text:

...na strane zásobníka 10 odvrátenej od druhého zariadenia 8.-3 0025 V zásobníku 10 sú uložené konštrukčné prvky 2. Pri konštrukčných prvkoch 2 môže ísť o rovnaké alebo rôzne konštrukčné prvky 2.0026 Najspodnejšl konštrukčný prvok 2 sa odoberie zo zásobníka 10 pri prechode prvého zariadenia 6 z východiskovej polohy do koncovej polohy v jedinom lineárnom pohybe pomocou uplnača 6.1 umiestneného otočne na zvyšnej časti prvého zariadenia 6 a...

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287474

Dátum: 11.10.2010

Autori: Srb Stanislav, Dobiáš Radek, Mlnařík Karel, Bukač Pavel, Faran Antonín

MPK: B61L 23/00, B61L 21/00, B61L 1/00...

Značky: odolnost, spôsob, spôsobu, vyhodnocovania, voľnosti, úseků, vplyvom, ohľadom, zvýšenú, koľajového, realizáciu, tohto, proti, zapojenie, bezpečného, rušivým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je...

Spôsob zviditeľnenia zváracieho procesu a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5584

Dátum: 07.10.2010

Autori: Beran Milan, Belica Ján

MPK: B23K 37/00, B23K 9/095

Značky: zviditeľnenia, zariadenie, realizáciu, procesu, spôsob, zváracieho

Text:

...krokovPríprava vzorky 42 a vloženie vzorky upevnenej na otočnom hriadeli 4 do skrinky 1 zariadenia na zviditeľňovanie zváracieho procesu, zapnutie zdroja zváracieho prúdu pre vytvorenie elektrického oblúka, pripnutie svorky na elektródy, vloženie elektródy El do otvoru držiaka 1.4 elektródy a naštartovanie oblúka, zaostrenie optickej sústavy umiestnenej v optickej časti 3, zapnutie ventilátora 2 a začatie zváracieho procesu realizovanćho...

Spôsob vŕtania presných otvorov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5358

Dátum: 08.02.2010

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B28D 1/14, B23Q 16/00

Značky: spôsob, zariadenie, přesných, vŕtania, otvorov, realizáciu

Text:

...je najmä ľahká manipulácia so zariadením, odstránenie prašnosti a zvýšenie hygieny práce, zníženie spotreby vrtákov a zníženie opotrebenia vŕtačiek. Ďalšou výhodou je skrátenie času potrebného na vyvŕtanie presného otvoru. Tým sa dosiahne zvýšenie produktivity práce. Zariadenie je ľahko prenosné a jeho obsluha je jednoduchá. Rýchle vyvŕtanie dier nie je fyzicky namáhavé, vďaka laserovému zameriavaniu nie je potrebné zložité nastavovanie...

Spôsob a systém a mediálne brány na realizáciu farmy mobilných telefónnych ústrední

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10888

Dátum: 30.03.2007

Autori: Cui Xiaochun, Wang Bei, Zhang Hao, Liu Zhenhua, Luo Hualin, Ye Sihai, Zeng Fudong

MPK: H04W 84/00

Značky: mediálne, farmy, systém, realizáciu, spôsob, telefónnych, brány, mobilných, ústřední

Text:

...komunikovať s prístupovými bodmi disponovateľnými v servisnej oblasti telekomunikačnej siete. Vynález taktiež poskytuje metódy poskytnutia nepredurčených obvodových ciest medzi prístupovými uzlami (l 2 an) aústredňami (l 4 an) v telekomunikačnej sieti (20) s množstvom brán (28(a), 28(b. Uzol výberu mediálnej brány(22) poskytuje mechanizmus prepojenia obvodov a využíva databázu výberu brán (26) ako prostriedok pre ukladanie aprístup ku dátam...

Spôsob zabalenia tovaru, konkrétne potravín, balenia a sady pre ich realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4067

Dátum: 20.01.2005

Autori: Esposito Giuseppe, Stelliferi Carlo

MPK: B65B 31/04, B65D 88/00

Značky: tovarů, balenia, realizáciu, konkrétne, zabalenia, potravin, spôsob

Text:

...spôsobu V praxi umožní napr. vytvorenie kontrolovanej atmosféry vnútri ochranného vaku (napr. pri vákuu, alebo čiastočne inertného, napr. pomocou dusíka), pričom bude umožnené adaptovať súčasnépostupy pre obaly menšej veľkosti.Obaly s dvojitou stenou sú široko známe v oblasti, čo je preukázané V príkladoch napr. V patentoch č. US-A-4515692, USB-6312742, EP-A-0097391, EP-A-1120357 alebo W 0-A-92/16439. Väčšina z týchto dvojstenných obalov je...

Spôsob a usporiadanie na realizáciu zvárania trením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7933

Dátum: 11.10.2004

Autori: Wagner Reinhard, Eckert Siegfried, Michel Werner

MPK: B23K 20/00, B29C 65/00

Značky: usporiadanie, spôsob, realizáciu, zvárania, trením

Text:

...prepnutím výstupného výkonovćho stupňa.Výhodné stvárnenie usporiadania podľa vynálezu spočíva vtom, že Výstupný výkonový stupeň je tvorený prvou vetvou mostíka pozostávajúcou zdvoch sériovozapojených polovodičových spínačov s paralelne zapojenými nulovými diódami advomiďalšími vetvami mostíka pozostávajúcimi vždy z jedného sériového zapojenia polovodičovćho spínača a diódy, že cievky elektromagnetov sú zapojené medzi spojovacie miesto...

Spôsob a zariadenie na realizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) pomocou mobilného komunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3707

Dátum: 27.10.2003

Autor: Stahl Hans-joachim

MPK: H04L 9/32

Značky: prístroja, podpisu, pomocou, mobilného, koncového, kvalifikovaného, komunikačného, spôsob, qes, zariadenie, realizáciu, elektronického

Text:

...si obe tieto hodnoty rovné, sú dáta m autentické (S 8). Pokiaľ súrozdielne, dáta m nie sú autentické (S 9).0006 Ako je to opísané napr. vo W 0 02/28005 A, v online médiách, ako je napr. e-mail alebo prenos dátových súborov pomocou osobného počítača (PC),QES sa dodnes používa zasunutím Smart Card karty do periférneho terminálu na čítanie kariet, ktorý je spojený s PC, a zadaním osobného identifikačného čísla (PIN) podľa principu, že držanie...

Spôsob nakladania srdca jadrového reaktora palivovými jadrovými tyčami a zariadenie umožňujúce realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2876

Dátum: 30.07.2003

Autor: Jullien Michel

MPK: G21C 19/20, G21C 19/00

Značky: tohto, jadrového, reaktora, palivovými, zariadenie, nakladania, realizáciu, spôsob, tyčami, umožňujúce, jadrovými, srdca, spôsobu

Text:

...ich manipulácie na úrovni, zjednej strany - alebo hlavného ramena nakladacieho stroja alebo premiestňovacieho nástroja určeného na tentoúčel tiež nazývaného Z 1, určeného, ako už bolo povedané, na zabezpečeniemanipulácie s palivovými tyčami - azdruhej strany prídavného ramena nazývaného Z 3, združeného s navážacim strojom alebo spomenutým orgánom určeným na zaistenie umiestnenia polohovania unitárnych modulov vedenia alebo modulu...

Spôsob výroby odliatkov, formovací piesok a jeho použitie pre realizáciu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 755

Dátum: 13.09.2002

Autori: Stauder Bernhard, Gintner Walter

MPK: B22C 1/00, B22C 1/16

Značky: realizáciu, odliatkov, formovací, spôsobu, piesok, použitie, spôsob, výroby

Text:

...foriem vysokú pevnosť a rozmerovú stálosť, ktorá zostáva zachovaná ako aj počas výroby odlievacej formy tak aj pri pôsobení zaťaženívznikajúcich pri následnom odlievaní taveniny. Formovaciahmota má byť navyše jednoduchým spôsobom odstrániteľná poodliatí kovu. Naposledy menovaná požiadavka je dôležitánajmä vtedy, ak sú použité odlievacie formy s jadrami, pomocou ktorých sa V odliatkoch vytvárajú zložito tvarovanéFormovacie hmoty majú byť...

Zariadenie na realizáciu ureázového testu kombinovaných biopsií dutiny/tela žalúdka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2183

Dátum: 11.06.1999

Autori: Meyer Hansjörg, Heckenmüller Harald

MPK: C12Q 1/58, B01L 3/00, A61B 10/00...

Značky: ureázového, kombinovaných, zariadenie, realizáciu, žalúdka, testu, biopsii

Text:

...testamkdáva zreteľne horšie výsledky nežkombinované vyšetrenie biopsie dutiny a tela žalúdka. PodľaBorscha et al. predstavujú kombinované ureázové testybioptických vzoriek dutiny a tela žalúdka racionálny diagnostický spôsob, s ohľadom na pomer nakladu a výsledku. Ureázový test sa považuje predovšetkým za metódu výberu,ked citlivé techniky dôkazu mikroorganizmov, ktoré súV EP-PS 204 438 je popísaný spôsob stanovenia ureázy v materiále...

Spôsob čistenia adsorbčného prostriedku obsahujúceho uhlík a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279348

Dátum: 18.03.1992

Autor: Brüggendick Hermann

MPK: B01D 53/08, B01J 20/34

Značky: čistenia, adsorbčného, spôsob, prostriedku, uhlík, spôsobu, realizáciu, obsahujúceho, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia adsorpčného prostriedku obsahujúceho uhlík, ktorý sa používa v reaktore na čistenie spalín, pri ktorom sa adsorpčný prostriedok z reaktora vynáša a podrobuje sa vo zvláštnom tepelnom regeneračnom prístroji desorpčnému procesu na oddelenie a rozklad škodlivín a desorpčný plyn bohatý na škodliviny sa ďalej spracúva. Pri desorpčnom procese sa bez priameho prívodu vykurovacieho plynu pri teplote 350 až 650 °C odparia ťažké kovy a...

Spôsob stanovenia zmývateľnosti topických gélových prípravkov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269655

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Josef, Martinovič Karol, Mandák Milan, Ducková Katarína

MPK: G01N 33/15

Značky: realizáciu, topických, spôsob, zariadenie, gelových, zmývateľnosti, stanovenia, prípravkov

Text:

...teplotu 20 až 40 OC. Po vymytí vzorky gélového prípravku sa prerušením obvodu dávkovanie vody zastaví a z množstva zachytnnej vody sa určí faktor zmývateŕnosti.Zariadenie na stanovenie zmývateŕnoatí topických gêlových prípravkov pozostava z dávkovacej periataltickej pumpy, mernej doštičky, termostatu a odkvapkávacejrúrky. Podstatou zariadenia je, že pod vertikálne uloženou odkvapkávecou rúrkou je nastaviteľne umiestnená merná doštička...

Spôsob izokinetického odberu vzoriek prúdiacich suspenzií a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264970

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bafrnecmilan, Lodes Antonín

MPK: G01N 1/14

Značky: suspenzií, spôsobu, prúdiacich, vzoriek, odběru, zariadenie, spôsob, realizáciu, tohto, izokinetického

Text:

...signálov pre spojitý PID regulátor. Vstupný signál po zosilnení v zosilňovači ovládal servomotor ventilu, ktorý upravoval prietok ústim sondy na požadovanú hodnotu.V odsatej vzorke suspenzie bol nameraný obsah tuhých častíc 0,208 kg na 1 kg vzduchua stredná velkosť častíc 2,75.l 05 m.Spôsob izokinetického odberu bol použitý pri meraní koncentrácie tuhých častíc vo vzduchu odvádzanom z cyklonov za čištičkami obilia. Potrubie, z ktorého...

Zariadenie pre ovládanie najmenej dvoch hydraulických systémov pre realizáciu pracovných funkcií drapáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241564

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: E02F 9/20

Značky: hydraulických, systémov, drapáka, funkcií, dvoch, ovládanie, pracovných, najmenej, realizáciu, zariadenie

Text:

...jednoduchšie prídavné zariadenie.Na priloženom výkrese je znázornená zapojenie hydraulického systému. Riadiaci obvod 24 je určený na ov-ládanie prvého hydraulického systému 21 pre otváranie a zatváranie drapáka. Riadiaci obvod 25 je určený na ovládanie druhého hydraulického systému 23 pre otáčanie drapáka. Hydraulické prvky 1, 19, 20 sú spoločné pre obidva riadiace obvody 24, 25.Reverzačný elektrický motor 5 poháňa cez mechanické...

Spôsob nastavovania polohy čeľustí chápadla robota a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236648

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bučinský Mikuláš, Kuník Ladislav

MPK: B25J 15/00

Značky: robota, nastavovania, realizáciu, čelustí, chápadlá, spôsob, polohy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselných robotov a rieši problém nastavovania polohy čeľustí chápadla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že najskôr sa odmeria poloha čeľusti, potom sa nameraná hodnota porovná s požadovanou hodnotou v riadiacom systéme robota a na základe vyhodnotenia sa riadiacim systémom ovláda pohonná jednotka chápadla. Podstata zariadenia na nastavovanie polohy čeľustí chápadla je charakteristická tým, že od pohonnej jednotky chápadla...

Spôsob delenia roztokov pertrakciou a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235362

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schlosser Štefan, Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 13/00

Značky: realizáciu, tohto, spôsob, zariadenie, pertrakciou, delenia, roztokov, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru konštrukcie chemicko-technologických zariadení. Rieši spôsob a zariadenie na delenie roztokov pertrakciou. Postupuje sa tak, že na rotujúcich plochách sa vytvára film z nástreku a rozpúšťadla permeantov, ktorý prechádza membránovou fázou navrstvenou nad, respektíve pod nástrekom, pričom nástrek a rozpúšťadlo permeantov sú oddelené. Zariadenie pozostáva z horizontálnej alebo šikmej hriadele s vertikálnymi alebo šikmými...

Spôsob tlmenia rázov toku kvapaliny a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224021

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

Značky: rázov, spôsob, zariadenie, realizáciu, kvapaliny, tohto, spôsobu, tlmenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlmenia rázov toku kvapaliny vyznačený tým, že tok pulzujúcej kvapaliny sa vetví do dvoch smerov, z ktorých prvý vchádza do systému a druhý vytvára nad vstupujúcim prúdom kolísajúcu hladinu, pričom prierez vstupu kvapaliny do druhého smeru je väčší ako prierez vstupu do systému, ktorého tok sa upravuje.

Spôsob spracovania komplexného polymetalického koncentrátu a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224001

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schmiedl Juraj, Kopa Ján, Bodnár Ladislav, Cempa Štefan, Šimko Ján

Značky: zariadenie, realizáciu, spôsob, komplexného, koncentrátů, spracovania, polymetalického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania komplexného polymetalického koncentrátu, ktorý obsahuje ako hlavné kovonosné zložky antimón, meď a ortuť vyznačujúci sa tým, že sa koncentrát praží pri 600 až 700 °C v plynnej atmosfére, obsahujúcej v hmotnostnej koncentrácii 1 až 8 % kyslíka v množstve 50 až 100 m3, meraného za normálnej teploty za hodinu na jeden kg antimónu vo vsádzke, pričom v plynoch o teplote 550 až 680°C odchádza antimónový úlet a pary ortute, ďalej...

Spôsob potláčania vnikania iónov do analytickej kapiláry pri použití spájania kolón v kapilárnej elektroforéze a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228436

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kaniansky Dušan, Havaši Peter

Značky: vnikania, iónov, spôsobu, analytickej, spôsob, potláčania, kapiláry, tohto, kapilárnej, realizáciu, zariadenie, spájania, použití, elektroforéze, kolon

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potláčania vnikania iónov do analytickej kapiláry pri použití spájania kolón v kapilárnej elektroforéze, vyznačeného tým, že proti smeru difúzneho vnikania nežiadúcich iónov pôsobí opačne orientovaná intenzita pomocného elektrického poľa.

Spôsob určovania relatívnej obrábateľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221787

Dátum: 15.05.1985

Autori: Koganov Josif Abramovič, Vasilko Karol

Značky: materiálov, zariadenie, realizáciu, obrábateľnosti, spôsob, relatívnej, určovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie je určené na stanovenie relatívnej obrábateľnosti materiálov pred ich vstupom na výrobné zariadenie. Pri pružnom a posuvnom uložení nástroja dochádza k jeho postupnému vrezávaniu do obrobku do určitej hĺbky, ktorá odpovedá ralatívnej obrábateľnosti. Možno aplikovať v strojárskych a hutníckych prevádzkach.

Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214993

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vasilko Karol

Značky: materiálov, zariadenie, spôsob, zisťovania, realizáciu, obrobiteľnosti, relatívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka experimentálneho štúdia obrobiteľnosti materiálov, najmä ocelí, farebných a ľahkých kovov v prípadoch, keď nie je k dispozícii obrobok veľkého priemeru. Podstatou riešenia je úprava, ktorá spočíva v upnutí vzorky materiálu na čele kotúča dostatočne veľkého priemeru, kolmo na os rotácie kotúča. Pri sústružení časti obrobku, ktorá presahuje úpinku sa dosahuje stav, že po ubehnutí urči tej dráhy dôjde k otupeniu noža aj pri...