Patenty so značkou «reaktore»

Spôsob úpravy kalu v membránovom biologickom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 288076

Dátum: 22.04.2013

Autori: Salmen Kristine, Ward William, Musale Deepak, Collins John, Yoon Seong-hoou

MPK: B01D 65/08

Značky: spôsob, membránovom, úpravy, reaktore, biologickom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kalu v membránovom biologickom reaktore spočíva v tom, že zahŕňa: (i) pridanie k aktivovanému kalu aspoň jedného katiónového polyméru rozpustného vo vode za vytvorenia zmesi vody a koagulovaných a flokulovaných suspendovaných tuhých látok a (ii) oddelenie klarifikovanej vody od mikroorganizmov a od koagulovaných a flokulovaných tuhých látok filtráciou ultrafiltračnou alebo mikrofiltračnou membránou.

Spôsob a zariadenie na vykonávanie reakcií v reaktore so štrbinovými reakčnými priestormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287336

Dátum: 16.06.2010

Autori: Markowz Georg, Becker Catrin, Bertsch-frank Birgit, Balduf Torsten, Hemme Ina, Wildner Werner, Rollmann Jürgen, Schütte Rüdiger

MPK: B01J 3/04, B01J 19/00, B01J 19/24...

Značky: štrbinovými, vykonávanie, priestormi, reaktore, reakčnými, reakcií, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reakcia medzi aspoň dvomi tekutými reakčnými činidlami sa uskutočňuje v reaktore zahrnujúcom priehradkové prvky (1), štrbinové reakčné priestory (3) a dutiny (5) na vedenie tekutého nosiča tepla cez nich. V závislosti od spôsobu výrobnej kapacity sa volí konštrukčné uskutočnenie, keď sa zostaví ľubovoľný počet priehradkových prvkov (1) do pravouhlého rovnobežného bloku (24), reakčné priestory (3) sú vytvorené medzi bočnými povrchmi (2)...

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 284679

Dátum: 05.09.2005

Autori: Trenin Gagik Dmitrievich, Vilfred Kharst, Osipov Jury Olegovich, Kopylov Oleg Grigorievich, Aleshin Valentin Nikitovich, Durnev Vladimir Nikolaevich, Mitelman Mikhail Grigorievich, Trotsenko Valery Mikhailovich, Kononovich Alina Alexandrovna, Zagadkin Vladimir Andreevich

MPK: G21C 17/035, G01F 23/22

Značky: reaktore, prostriedku, zariadenie, určovanie, hladiny, chladiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore pozostáva z pozdĺžneho puzdra (1), v ktorom sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3) s oddelenými samostatnými vyhrievanými spájkovanými spojmi (7) a nevyhrievané termoelektrické meradlo (5), ktorého nevyhrievaný spájkovaný spoj (8) leží vnútri oblasti, v ktorej sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3), a ďalej obsahuje elektrickú tepelnú sústavu...

Spôsob dávkového spracovania recyklovaných materiálov obsahujúcich kovy v otáčavom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2693

Dátum: 17.06.2005

Autor: Sandberg Olof

MPK: C22B 19/00, C22B 7/00, C22B 15/00...

Značky: spôsob, otáčavom, dávkového, reaktore, spracovania, obsahujúcich, recyklovaných, materiálov

Text:

...sa zostávajúci anorganický produkt, tiež nazývaný zvyšok po spaľovaní, po vypudení organických látok odťahuje z reaktora vo forme získanej po fáze vypudzovania, ktorá môže byť pevnáalebo aspoň čiastočne roztavená. Hlavná časť zostávajúcehoproduktu môže tiež byť, po pridaní troskotvorných činidiel alebo tavidiel, odtiahnutá alebo odobraná vo forme jednejspracovaný produkt, ktorý je získaný týmto spôsobom, je V podstate bez akýchkoľvek...

Vylučovanie tuhej látky termickým rozkladom plynnej látky v pohárovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 826

Dátum: 25.07.2003

Autor: Sonnenschein Raymund

MPK: C01B 33/00, B01J 19/02, B01J 19/00...

Značky: plynnej, reaktore, rozkladom, tuhej, termickým, vylučovanie, látky, pohárovom

Text:

...plynnej látky Q, keď sa rozklad a vylučovanie použitej látky 5, ktorá sa poprípade používa v zmesi plynov a má vyššiu hustotu ako plynné produkty Q vznikajúce pri tomto rozklade, uskutočňujú v zariadeni, ktoré sa vyznačuje pohárom l, ktorého dno ll je orientované v smere zemskej priťažlivosti 3 a ktoreho otvorová oblasť lg je orientovaná proti smeru zemskej pritažlivosti g, pohár l je priamo alebo nepriamo zohrievateľný vyhrievacou a...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie paliva v reaktore s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2552

Dátum: 01.10.2002

Autori: Kurkela Esa, Nieminen Matti

MPK: C10J 3/46

Značky: zariadenie, spôsob, splynovanie, lôžkom, paliva, fluidným, reaktore

Text:

...riešenie problému s dechtom. Pri pokusochuskutočňovaných prihlasovateľom bol pokles koncentrácie dechtu vo fluidizovaných časticiachv prázdnej homej časti reaktora pri 900 °C a so zadržaním 10 sekúnd menší než 5 a plynové potrubie sa zanášalo ako účinkom kondenzovaných dechtov, tak aj vinou zlúčenín Vápnik/chlórPrihlasovateľ tiež vyskúšal splyňovanie tých istých palív V bežných reaktoroch s cirkulujúcím íluidným lôžkom. Pri týchto testoch...

Spôsob oxychlorácie etylénu v jednostupňovom reaktore s nehybnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282577

Dátum: 09.09.2002

Autori: Vio Dario, Fatutto Pierluigi, Marsella Andrea

MPK: C07C 17/156, C07C 19/045

Značky: jednostupňovom, reaktore, oxychlorácie, etylénu, nehybnou, spôsob, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oxychlorácie etylénu na prípravu 1,2-dichlóretánu, spočívajúci v reakcii etylénu s látkou predstavujúcou zdroj chlóru a s látkou predstavujúcou zdroj kyslíka v oxychloračnom reaktore v prítomnosti katalyzátora, ktorého podstata spočíva v tom, že sa realizuje v jedinom reaktore a etylén je pri tejto reakcii prítomný vo veľkom molárnom prebytku voči chlóru. Vhodnou látkou, predstavujúcou zdroj chlóru, je kyselina chlorovodíková,...

Spôsob detekcie poklesnutej riadiacej tyče a porúch funkcie termočlánkov v reaktore s tlakovou vodou a bezpečnostný systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281872

Dátum: 25.06.2001

Autori: Impink Albert Joseph, Morita Toshio, Heibel Michael David, Calvo Raymond

MPK: G21C 17/112, G21C 7/36

Značky: tohto, vodou, detekcie, tlakovou, spôsobu, reaktore, poruch, riadiacej, bezpečnostný, funkcie, vykonávanie, systém, tyče, spôsob, termočlánkov, poklesnutej

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný systém detekcie poklesnutej riadiacej tyče (35) v reaktore (3) s tlakovou vodou používa výstupné termočlánky (45) jadra usporiadané v niekoľkých zostavách (51) a teplotné čidlá (41, 43) horúceho ramena a studeného ramena na vyvíjanie signálov zastavenia riadiacej tyče. Systém spracováva z teplotných signálov signál odchýlky výkonu (RD) a index zakrivenia (CI), čo je priestorová druhá derivácia odchýlky výkonu (RD) pre každý...

Zariadenie na spaľovanie uhlíkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 277991

Dátum: 17.12.1991

Autori: Eickvonder Wolfgang, Steven Hubert, Passmann Norbert, Thomas Gerhard, Tummers Peter

MPK: F23M 5/08, F23C 11/02

Značky: usporiadanom, zariadenie, spaľovanie, uhlíkatých, materiálov, reaktore, nastojato

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení na spaľovanie uhlíkatých materiálov, pozostávajúcom z nastojato usporiadaného reaktora (1) s vírivou vrstvou, s chladiacimi plochami (1a, 1b, 1c, 1d) v jeho stenách a s recirkulačným systémom, zahrňujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovač (6), pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev (6a, 6b) odlučovacích nosníkov (7) prierezu typu U na spätné vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti (UB) reaktora (1), sú odlučovacie nosníky...

Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 270086

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šimkovic Bohuslav, Svrbický Vladimír, Vančo Dušan, Čársky Martin

MPK: C02F 1/00, C02F 3/02, B01J 19/00...

Značky: distribúciu, fluidnom, kvapaliny, rovnomernú, zariadenie, reaktore

Text:

...reaktore určenom pre čistenie odpadových vod a úpravu povrchových alebo podzemných vod, podľa vynálezu. Zariadenie pozostáva z distribučnej nádoby umiestnenej pod fluidným reaktorom opatrenej prívodom čistenej kvapaliny a usmerňovačmi toku.Podstata vynálezu spočíva v tom, že dolnej časti distribučnej nádoby je na prívode čistenej kvapaliny umiestnený vtokový usmerňovač. Distribučné nádoba je dalej opatrená tesniacou mrežou. V hornej časti...

Ejektor s posúvačovým uzáverom na vytvorenie cirkulacie plynov vo vrstve katalyzátora v syntéznom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 243917

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokopec Ladislav

MPK: B01J 19/24

Značky: katalyzátora, vytvorenie, uzáverom, posúvačovým, syntéznom, plynov, vrstvě, ejektor, cirkulacie, reaktore

Text:

...časti reaktora.Pracovným plynom ejektore je čerstvá zmes privádzaná centrálnou rúrou. Duo pracovneho plynu je ejektorom prlsávvaná časťz prvej vrstvy katalyzátora. Tým sa dosiahne zvýšenie teploty čerstvej zmesi vstupujúcej na prvú vrstvu katalyzátora na hodnotu potrebnú pre správnu funkciu tejto vrstvy. Vylúči sa potreba horného výmenníka,čím sa k-onštrukcia prvej vrstvy podstatnezjednoduší a zlacní. Zniži sa porucliovost tanáročnosť na...

Prevádzkový detektor na meranie vyhorenia paliva v atómovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 223408

Dátum: 15.03.1986

Autor: Alexiev Vladislav

Značky: prevádzkový, atómovom, reaktore, detektor, meranie, vyhorenia, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Prevádzkový detektor je určený na meranie vyhorenia paliva v atómovom reaktore. Podstata detektora spočíva v tom, že je vytvorený z troch tyčových kovových tepelných vodičov uložených v tepelných keramických izolátoroch, z ktorých dva sú umiestnené v strede pohlcovačov uranového paliva, ktoré sú obalené zirkóniovým obalom a jeden pohlcovač je obalený aj zlatým obalom. Zirkóniové obaly sú spojené zirkóniovým držiakom. Detektor možno využiť na...