Patenty so značkou «reakčních»

Způsob izolace vnitřních solí 1-amino-4-/2´,4´,6´-trimetyl-3´-aminofenylamino/-antrachinon-2´,5´- disulfokyseliny z reakčních směsí po katalyzované kondenzaci kyseliny bromaminové popřípadě jejich solí se solemi diaminomesitylensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268401

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šlosar Petr, Popová Eva, Horyna Jaroslav, Pánek Jan

MPK: C07C 143/665

Značky: reakčních, solí, kondenzaci, bromaminové, disulfokyseliny, směsi, izolace, popřípadě, kyseliny, solemi, způsob, diaminomesitylensulfonové, vnitřních, jejich, katalyzované

Text:

...je způsoben interakcí kyselych sulfoskupin a bazických aminoskupin, k níž dochází při definovaném pH. Tento příznivý stav, experimentálne ověřený u tohoto složitého systému, je neočekávaný i proto, že přitomná diaminomesitylensulfokyselina vykazuje schopnosti hydrotropniho činidle - obecně se účinnosti hydrotropnich činidel jednak zvyšuji značné rozpustnosti i relativně málo rozpustných látek, jednak se...

Způsob oddělování vody z reakčních směsí kondenzačních a eferifikačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268009

Dátum: 14.03.1990

Autori: Henke Heřman, Kocián Antonín, Mužíček Petr, Jabůrková Anežka

MPK: C08J 11/02

Značky: eferifikačních, reakčních, oddělování, kondenzačních, reakcí, směsi, způsob

Text:

...150 kg toluenu a 300 kg melamínu. Po proběhnutí adice formeldehydu na melamín se reakční směs přívede k varu. Páry z reaktoru vstupují do rektifikační kolony umístěné na hrdle víka reaktoru, reaktor je zároveň vařák kolony. Kolonu tvoří spodní díl o průměru 350 mm s výškou náplně l m a horní díl o průměru 400 mm.s výškou náplně 5 m. Oba díly kolony jsou naplněny nerszovými kroužky PALL 25 mm. Mezi oběma díly kolony je zabudována kontinuální...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Watanabe Hiroshi, Zanma Jun, Ohsaki Kozo

MPK: B01J 12/00

Značky: reakčních, postupné, radiálních, jednotlivými, reaktor, průtokem, složek, katalyzátorem, katalyzované, v, komorami, směrech, reakce, plynných, naplněnými

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: způsob, kyselin, produktů, přípravy, vyšších, karboxylových, reakčních, aminy, polytopickými

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Zařízení pro dávkování komponent do tlakových reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253970

Dátum: 17.12.1987

Autori: Grüll Ladislav, Ševčík Stanislav, Pacovský Vladimír, Mrázek Zdeněk

MPK: C08F 14/06, B01F 15/02

Značky: tlakových, směsi, reakčních, komponent, dávkování, zařízení

Text:

...v relativně nepříznivých podmínkách jak z hlediska fun kce dávkovacího zařízení, tak i ve vztahu ke kvalitě získaných po lymerů a kopolymerů. 253970Zřízení podle vynálezu je znázorněné V řezu na obr. Sestá vá z pístů l, 2 s Výhodou teflonových pevně spojených profilovanýmtáhlem 3 a V plnicí poloze umístěných ve válcovém plášti Ě s leštěným vnitřním povrchem opatřeným uzavíratelným plnicím otvorem Ž. Písty l, 2 jsou na profilovaném...

Zařízení k uvádění přísad do transportních a reakčních prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222492

Dátum: 01.10.1985

Autori: Havlíček Milan, Pelikán Eduard

Značky: přísad, zařízení, transportních, reakčních, prostoru, uvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k uvádění přísad jako katalyzátorů, stabilizátorů, plnidel, pigmentů apod. ve formě homogenních tekutin, suspenzí a past do reakčních nádob a potrubí se zvýšenou teplotou produktů při chemických procesech. Účelem vynálezu je zlepšit spolehlivost a rovnoměrnost dávkování přísady do reakčních produktů a současně zlepšit vlastnosti koncových produktů. Výše uvedeného účelu se dosahuje pomocí přetlakové armatury, která se...

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216810

Dátum: 15.01.1985

Autor: White William

Značky: vzorků, odlišných, uplatňuje, systémech, látky, způsob, parametrů, stanovení, nichž, reakčních, několika

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů, vyznačující se tím, že se vzorek uvede do styku s několikasystémovým zkušebním prostředkem, který obsahuje několik složek spojených s alespoň dvěma reakčními systému fungujícími za odlišných reakčních parametrů, přičemž alespoň jedna z uvedených složek způsobuje odezvu v přítomnosti stanovované látky a alespoň jedna...

Způsob přivádění reakčních přísad do roztaveného kovu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215001

Dátum: 15.10.1984

Autori: Adamczyk Ryszard, Salwa Jerzy, Porebski Michał, Gawlikowski Zbigniew, Podrzucki Czeslaw, Fras Edward

Značky: roztaveného, provádění, přivádění, způsob, zařízení, reakčních, tohoto, způsobu, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přivádění reakční přísady do roztaveného kovu spočívá v tom, že se proud roztaveného kovu vede středem nádržky naplněné velmi jemnou reakční přísadou, přičemž tato reakční přísada se přivádí dávkovací štěrbinou a přichází do styku s celým vnějším povrchem svisle protékajícího proudu roztaveného kovu. Zařízení k přivádění reakční přísady sestává z nádržky s kuželovitými stěnami, v níž je upevněna pohyblivá nálevka, která je spojena s...

Ventil pro odběr reprezentativních vzorků reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216612

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jungwirth Arnošt, Kolínský Miloslav, Mrázek Zdeněk

Značky: vzorků, reprezentativních, odber, reakčních, směsi, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro odběr reprezentativních vzorků reakčních směsí k určení jejich složení a vlastností vyznačený tím, že sestává z pláště (2) opatřeného dvěma vzorkovacími otvory (3, 4) a dvěma dávkovacími otvory (11, 12), v kterémžto plášti (2) je umístěn vzorkovací píst (1) opatřený štěrbinou (5) a táhlem (6), které má vodicí drážku (7) pro vodicí element (8), přičemž vzorkovací otvory (3, 4) a dávkovací otvory (11, 12) jsou umístěny nad sebou a...