Patenty so značkou «reakčních»

Způsob izolace vnitřních solí 1-amino-4-/2´,4´,6´-trimetyl-3´-aminofenylamino/-antrachinon-2´,5´- disulfokyseliny z reakčních směsí po katalyzované kondenzaci kyseliny bromaminové popřípadě jejich solí se solemi diaminomesitylensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268401

Dátum: 14.03.1990

Autori: Popová Eva, Šlosar Petr, Horyna Jaroslav, Pánek Jan

MPK: C07C 143/665

Značky: kondenzaci, kyseliny, reakčních, solí, diaminomesitylensulfonové, vnitřních, solemi, bromaminové, způsob, jejich, katalyzované, izolace, disulfokyseliny, směsi, popřípadě

Text:

...je způsoben interakcí kyselych sulfoskupin a bazických aminoskupin, k níž dochází při definovaném pH. Tento příznivý stav, experimentálne ověřený u tohoto složitého systému, je neočekávaný i proto, že přitomná diaminomesitylensulfokyselina vykazuje schopnosti hydrotropniho činidle - obecně se účinnosti hydrotropnich činidel jednak zvyšuji značné rozpustnosti i relativně málo rozpustných látek, jednak se...

Způsob oddělování vody z reakčních směsí kondenzačních a eferifikačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268009

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jabůrková Anežka, Henke Heřman, Kocián Antonín, Mužíček Petr

MPK: C08J 11/02

Značky: směsi, reakcí, způsob, reakčních, eferifikačních, kondenzačních, oddělování

Text:

...150 kg toluenu a 300 kg melamínu. Po proběhnutí adice formeldehydu na melamín se reakční směs přívede k varu. Páry z reaktoru vstupují do rektifikační kolony umístěné na hrdle víka reaktoru, reaktor je zároveň vařák kolony. Kolonu tvoří spodní díl o průměru 350 mm s výškou náplně l m a horní díl o průměru 400 mm.s výškou náplně 5 m. Oba díly kolony jsou naplněny nerszovými kroužky PALL 25 mm. Mezi oběma díly kolony je zabudována kontinuální...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ohsaki Kozo, Zanma Jun, Watanabe Hiroshi

MPK: B01J 12/00

Značky: naplněnými, v, postupné, směrech, průtokem, plynných, katalyzované, komorami, jednotlivými, radiálních, reaktor, katalyzátorem, reakce, složek, reakčních

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: způsob, polytopickými, reakčních, kyselin, karboxylových, vyšších, produktů, přípravy, aminy

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Zařízení pro dávkování komponent do tlakových reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253970

Dátum: 17.12.1987

Autori: Grüll Ladislav, Pacovský Vladimír, Mrázek Zdeněk, Ševčík Stanislav

MPK: C08F 14/06, B01F 15/02

Značky: směsi, reakčních, zařízení, tlakových, dávkování, komponent

Text:

...v relativně nepříznivých podmínkách jak z hlediska fun kce dávkovacího zařízení, tak i ve vztahu ke kvalitě získaných po lymerů a kopolymerů. 253970Zřízení podle vynálezu je znázorněné V řezu na obr. Sestá vá z pístů l, 2 s Výhodou teflonových pevně spojených profilovanýmtáhlem 3 a V plnicí poloze umístěných ve válcovém plášti Ě s leštěným vnitřním povrchem opatřeným uzavíratelným plnicím otvorem Ž. Písty l, 2 jsou na profilovaném...

Zařízení k uvádění přísad do transportních a reakčních prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222492

Dátum: 01.10.1985

Autori: Havlíček Milan, Pelikán Eduard

Značky: uvádění, přísad, zařízení, transportních, reakčních, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k uvádění přísad jako katalyzátorů, stabilizátorů, plnidel, pigmentů apod. ve formě homogenních tekutin, suspenzí a past do reakčních nádob a potrubí se zvýšenou teplotou produktů při chemických procesech. Účelem vynálezu je zlepšit spolehlivost a rovnoměrnost dávkování přísady do reakčních produktů a současně zlepšit vlastnosti koncových produktů. Výše uvedeného účelu se dosahuje pomocí přetlakové armatury, která se...

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216810

Dátum: 15.01.1985

Autor: White William

Značky: vzorků, způsob, systémech, několika, odlišných, stanovení, nichž, uplatňuje, látky, reakčních, parametrů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů, vyznačující se tím, že se vzorek uvede do styku s několikasystémovým zkušebním prostředkem, který obsahuje několik složek spojených s alespoň dvěma reakčními systému fungujícími za odlišných reakčních parametrů, přičemž alespoň jedna z uvedených složek způsobuje odezvu v přítomnosti stanovované látky a alespoň jedna...

Způsob přivádění reakčních přísad do roztaveného kovu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215001

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fras Edward, Gawlikowski Zbigniew, Porebski Michał, Podrzucki Czeslaw, Salwa Jerzy, Adamczyk Ryszard

Značky: reakčních, způsobu, zařízení, provádění, přísad, roztaveného, způsob, přivádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přivádění reakční přísady do roztaveného kovu spočívá v tom, že se proud roztaveného kovu vede středem nádržky naplněné velmi jemnou reakční přísadou, přičemž tato reakční přísada se přivádí dávkovací štěrbinou a přichází do styku s celým vnějším povrchem svisle protékajícího proudu roztaveného kovu. Zařízení k přivádění reakční přísady sestává z nádržky s kuželovitými stěnami, v níž je upevněna pohyblivá nálevka, která je spojena s...

Ventil pro odběr reprezentativních vzorků reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216612

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jungwirth Arnošt, Kolínský Miloslav, Mrázek Zdeněk

Značky: reakčních, odber, směsi, reprezentativních, ventil, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro odběr reprezentativních vzorků reakčních směsí k určení jejich složení a vlastností vyznačený tím, že sestává z pláště (2) opatřeného dvěma vzorkovacími otvory (3, 4) a dvěma dávkovacími otvory (11, 12), v kterémžto plášti (2) je umístěn vzorkovací píst (1) opatřený štěrbinou (5) a táhlem (6), které má vodicí drážku (7) pro vodicí element (8), přičemž vzorkovací otvory (3, 4) a dávkovací otvory (11, 12) jsou umístěny nad sebou a...