Patenty so značkou «reakčná»

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 288029

Dátum: 10.12.2012

Autori: Radovanović Dobrosav, Radovanović Matija

MPK: C11C 1/02, C10L 1/02, C10C 3/08...

Značky: spôsob, gravitačným, kolona, bionafty, oddeľovanie, separátorom, výrobu, výroby, reakčná

Zhrnutie / Anotácia:

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie je technologické zariadenie, v ktorom súčasne prebieha pokračovanie chemického procesu transesterifikácie triglyceridov vyšších mastných kyselín, ako aj separácia metylesterov, glycerolu a vody. Zariadenie pozostáva zo štyroch vzájomne prepojených častí: (R), (RS), (S) a (GS). Opísaný je aj spôsob výroby bionafty v reakčnej kolóne.

Reakčná kolóna výroby bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5424

Dátum: 07.04.2010

Autor: Radovanović Dobrosav

MPK: C10L 1/00, C11C 3/00

Značky: oddeľovanie, bionafty, spôsob, výroby, gravitačným, separátorom, reakčná, kolona

Text:

...a následne jej tangenciálnu rotáciu prúdením.Časť RS kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor nachádzajúci sa v strednej časti zariadenia.Kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor RS patrí k nepretržite pracujúcim aparátom bez prívodu vonkajšej energie, čo je jeho prednosť oproti aplikácii odstrediviek.Je v ňom zabezpečený nepretržitý prechod ľahkej fázy (zmesi metylesterov a metanolu) zdola nahor a ťažkej fázy (zmesi glycerolu, vody,...

Reakčná nádoba na výrobu flegmatizovaných kovových práškov alebo práškov zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15885

Dátum: 08.01.2009

Autor: Baudis Ulrich Gerhard

MPK: C22B 34/10, B22F 9/20, B22F 1/00...

Značky: flegmatizovaných, reakčná, kovových, zliatin, výrobu, práškov, nádoba

Text:

...energie zvonka. Počiatočné vznietenie môže byť vyvolané chemicky, elektricky (žeravým drôtom alebo indukciou), alebo jednoducho silným ohriatím čiastkových oblastí zmesíkov/oxid kovu DE PS 96317. Preto sa tiež hovorí o vznietení hot - spot.Ako redukčné pece sa hodia plynom vykurované téglikové pece alebo elektricky vykurované pece. Inak hrá druh konštrukcie redukčnej pece len podradnú úlohu, teoreticky by mohla byť reakcia spustená...

Reakčná kompozícia pre čistenie plynov obsahujúcich chlorovodík a spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280562

Dátum: 05.03.1997

Autor: Fagiolini Nilo

MPK: B01D 53/50, B01D 53/68, B01J 20/04...

Značky: čistenie, čistenia, kompozícia, reakčná, obsahujúcich, dymových, plynov, spôsob, chlorovodík

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná, prášková reakčná kompozícia obsahujúca viac ako 98 % hmotnostných hydrogénuhličitanu sodného a menej ako 2 % hmotnostné uhličitanu sodného a majúca granulometrické rozloženie definované stredným priemerom častíc menším ako 0,050 milimetra a granulometrický spád nižší ako 5. Táto reakčná kompozícia sa používa pri čistení dymových plynov vznikajúcich pri spaľovaní odpadov z domácností. Do rozsahu vynálezu rovnako patrí postup čistenia...

Metalotermická reakčná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279690

Dátum: 09.03.1994

Autor: Johann Hugo Wirtz

MPK: C21B 15/02, C06B 33/00, C22B 5/04...

Značky: metalotermická, reakčná

Zhrnutie / Anotácia:

Metalotermická reakčná zmes pozostávajúca z oxidu kovu, kovu, ktorý je vzhľadom na oxid kovu menej ušľachtilý a prípadne ďalších prísad, pričom jednotlivé zložky sú prítomné vo forme malých častíc a najmenej 20 % hmotn. oxidu kovu je prítomných vo forme guľovitých alebo aspoň približne guľovitých častíc s veľkosťou 0,1 až 3,0 mm.