Patenty so značkou «reakcie»

Prostriedok s obsahom imunostimulačnej nukleovej kyseliny a jeho použitie na stimuláciu imunitnej reakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287400

Dátum: 28.07.2010

Autori: Schetter Christian, Krieg Arthur, Vollmer Jörg

MPK: A61K 31/00, A61K 31/7088, A23L 1/30...

Značky: obsahom, reakcie, použitie, stimuláciu, prostriedok, kyseliny, imunostimulačnej, nukleovej, imunitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie imunostimulačnej nukleovej kyseliny bohatej na Py, kde nukleová kyselina obsahuje viac než 60 % T a dinukleotid CpG na výrobu liečiva na stimuláciu imunitnej reakcie u jedinca iného než hlodavec. Ďalej je opísaný prostriedok obsahujúci imunostimulačnú nukleovú kyselinu a jeho použitie na liečenie alebo prevenciu alergie alebo astmy u jedinca iného než hlodavec.

Použitie alopurinolu na liečbu kožnej reakcie na ruke a nohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15200

Dátum: 29.04.2010

Autor: Rodemer Yolanda

MPK: A61K 9/06, A61K 31/519, A61K 9/00...

Značky: kožnej, použitie, reakcie, alopurinolu, liečbu

Text:

...of Dermatology 2008, 158 592 - 596 Hand-Foot skin reaction in patients treated with sorafenib a clinopathological study of cutaneous manifestations due to multitargeted kinase inhibítor therapy Porta C a kol. Clin Exp Med 2007, 712-134 Uncoverlng Pandoras vase the growing problem of new toxicities from novel anticancer agents. The case of sorafenib and sunitinib Wood L. A kol. Community Oncology 2010, zv. 7, č. 1 strany 23 - 29 Practical...

Kotlový reaktor s miešačom, ako aj spôsob uskutočňovania polymerizačnej reakcie pri použití takéhoto kotlového reaktora s miešačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14560

Dátum: 28.11.2008

Autori: Carloff Rüdiger, Heid Joachim, Pickenäcker Olaf

MPK: B01J 19/18, B01J 4/00

Značky: polymerizačnej, uskutočňovania, takéhoto, kotlového, použití, kotlový, reakcie, reaktor, reaktora, spôsob, miešačom

Text:

...RU 2114869 Cl opisuje kontinuálny spôsob polymerizácie v hmote, pri ktorom sa používajú celkom naplnené kotlové reaktory s miešačom. Avšak ani tu nedochádza k dávkovaniu v blízkosti tesnenia klzným krúžkom a nepoužíva sa žiadne pätkové ložisko, takže tiež je možné očakávať už uvedené obmedzenia. Spätne privádzaný, ochladený roztok polymérov sa zavádza do reaktora na druhom dávkovacom mieste, bez toho aby sa primiešaval iniciátor.Vdôsledku...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne reakcie plynu s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286324

Dátum: 27.06.2008

Autor: Erdman Gerald Dean

MPK: B01J 10/00, C01F 11/00, B01J 19/24...

Značky: tekutinou, spôsob, zariadenie, kontinuálně, plynů, reakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a zariadenie na zlepšenie kontaktu medzi tekutinou a reakčným plynom pohybom tekutiny po serpentínovej dráhe horizontálne aj vertikálne cez komory reaktora a na zavádzanie reakčného plynu aspoň do jednej komory.

Grignardove reakcie v mikroreaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13170

Dátum: 11.07.2007

Autori: Roberge Dominique, Ducry Laurent, Bieler Nikolaus

MPK: C07F 3/00, C07B 49/00, B01J 19/00...

Značky: grignardove, mikroreaktoroch, reakcie

Text:

...Grignardových zlúčeninách je väzba uhlíkhorčík silno polarizovaná a atóm uhlíka naviazaný na horčík nesie zápomý náboj. VhodnýmiGrignardovými činidlami na reakciu pri spôsobe podľa vynálezu sú zlúčeniny vzorcakde R je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, cykloalkylu, alkenylu, alkynylu, arylu a aralkylu, a kde X je atóm halogénu vybraný zo skupiny pozostávajúcej z chlóru, brómu a jódu. Vo výhodnom uskutočnení je použitá Grignardova...

Grignardove reakcie v mikroreaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9732

Dátum: 11.07.2007

Autori: Ducry Laurent, Roberge Dominique, Bieler Nikolaus

MPK: C07B 49/00, B01J 19/00, C07F 3/00...

Značky: mikroreaktoroch, reakcie, grignardove

Text:

...zlúčenín z organických halogenidov so zmenou polarity halogénnesúceho atómu uhlíka. V organických zlúčeninách horčíka alebo Grignardových zlúčeninách väzba uhlík-horčík je silne polarizované a atóm uhlíka naviazaný na horčík nesie záporný náboj. Grignardove činidlá vhodné na reakciu pri spôsobe podľa vynálczu súRl-Mg-X (I),RĽMg-Rl (II), kde R je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, cykloalkylu, alkenylu, alkynylu,arylu a...

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 12/00, B01J 15/00, B01J 35/00...

Značky: reakčný, katalytické, uskutočnenie, vysokej, reaktor, reakcie, zariadenia, plynnom, katalytického, výroby, spôsob, teplotě, proces, zariadenie, médiu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Výmenníkový reaktor s vnútorným spaľovaním pre endotermické reakcie na pevnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8355

Dátum: 16.03.2007

Autori: Bertholin Stéphane, Giroudiere Fabrice, Colin Jérôme, Fischer Béatrice

MPK: B01J 8/02

Značky: lôžku, spaľovaním, reaktor, pevnom, endotermické, vnútorným, výmenníkový, reakcie

Text:

...do pIášta reaktora, pričom je oblast spaľovania mimo katalytického lôžka. Spaiiny sa tiež používajú na vyhrievanie katalytického lôžka.0013 Dokument US 4 504 447 opisuje reaktor reformingu, ktorý je vybavený vonkajším horákom vzhľadom na katalytickú oblasť, ktorá sa nachádza vo vnútri trubice bajonetového typu, pričom je horák umiestnený tak,aby plynné spaliny prúdili vpotrubí, ktoré obklopuje katalytickú oblasť. Toto usporiadanie...

Modulovanie reakcie na steroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15411

Dátum: 30.06.2006

Autori: Spiik Ann-kristin, Von Stein Oliver, Bandholtz Lisa Charlotta, Zargari Arezou, Löfberg Robert

MPK: A61K 31/712, A61K 31/7125, A61K 31/7088...

Značky: steroidy, modulovanie, reakcie

Text:

...al, 1999).0007 Vskorších štúdiách sa predpokladalo, že imunostimulačné CpG motívy sa riadili vzorcom purín-purín-CpG-pyrimidin-pyrimidín (Krieg et al,1995 Pisetsky, 1996 and Hacker et al, 1998).0008 Vsúčasnosti je publikovaných veľa údajov uvádzajúcích, že oligonukleotidy obsahujúce CpG motívy indukujú určité cytokíny, napríklad ľudské a myšie bunky reagujúce na CpG motív oligonukleotidov pri zvýšenej sekrécii interferónu-gamma (IFN-Gamma)(Iho...

Spôsob predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9020

Dátum: 24.05.2006

Autori: Moecks Joachim, Zugmaier Gerhard, Strauss Andreas

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/68

Značky: dimerizácie, predikcie, inhibítorom, reakcie, liečbu, spôsob

Text:

...ktorý je secernovaný mnohými humánnymi nádormi a ktorý môže indukovať reverzibilnú transformáciu netransformovanej bunkovej línie. 0005 WO 2004/092353 a W 0 2004/091384 prezentujú nálezy, že, tvorba heterodimérov Her 2 sdalšími receptormi by mala byť spojená s účinnosťou alebo vhodnosťou pertuzumabu.0006 Zabrecky, J.R. et al., J. Biol. Chem. 266 (1991), 1716-1720, opisujú, že uvoľnenie extracelulárnej domény Her 2 môže mať implikácie...

Štandardizovaná a optimalizovaná metóda kvantitatývnej reverznej transkriptázovej-polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase na detekciu MRD u leukémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7099

Dátum: 08.03.2004

Autori: Bi Wanli, Beillard Emmanuel, Van Dongen Jacques, Gabert Jean

MPK: C12Q 1/68

Značky: reálnom, leukémie, štandardizovaná, reakcie, kvantitatývnej, metoda, reverznej, detekciu, čase, reťazovej, optimalizovaná, transkriptázovej-polymerázovej

Text:

...spoľahlivosť tejto technológie a jej potenciálnu klinickú hodnotu pre MRD štúdie s použítím transkriptov FG ako cieľov pre PCR, 10ako je napríklad BCR-ABL u pacientov sCML alebo ALL, PML-RARA, AMLl-ETO a CBFB-MYH 1 1 u AML a TEL-AML u ALL.0012 Avšak nie sú ešte potvrdené štandardizované postupy RQ-PCR na aplikáciu tejto inovatívnej technológie pre rozsiahle štúdie MRD v multicentrických terapeutických klinických0013 Pôvodcovia predkladaného...

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Koch Theodore, Bueker David Julian, Mehdizadech Mehrdad

MPK: B01J 19/00, B01J 19/08, B01J 12/00...

Značky: katalyzovanej, fáze, spôsob, reakcie, iniciácie, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Spôsob čistenia vôd na báze Fentonovej reakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280649

Dátum: 07.05.1999

Autori: Prousek Jozef, Maro Ladislav

MPK: C02F 1/56, C02F 1/52, C02F 1/32...

Značky: spôsob, reakcie, čistenia, fentonovej, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu spočíva v tom, že po prídavku heptahydrátu síranu železnatého FeSO4 . 7H2O v množstve 0,05 až 0,40 % hmotn. a peroxidu vodíka H2O2 v množstve 0,03 až 0,45 % hmotn. k znečistenej vode upravenej na pH = 2,0 až 4,0 sa vzniknutá zmes mieša počas 60 až 90 min. pri teplote 10 °C až 30 °C, potom sa nechá doreagovať počas 10 až 35 minút a ďalej sa zneutralizuje na pH = 7,0 až 8,0, napokon sa za intenzívneho miešania pridá flokulant na...

Zariadenie na vykonávanie exotermickej alebo endotermickej reakcie vo vymedzenom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 279406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Payen Philippe, Morin Jean-xavier, Semedard Jean-claude, Vidal Jean

MPK: F23C 11/02, B01J 8/38

Značky: exotermickej, endotermickej, priestore, vykonávanie, zariadenie, vymedzenom, reakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor obsahuje dolnú oblasť (I) s fluidným lôžkom s rýchlou cirkuláciou, oblasť s hustým fluidným lôžkom (13) priľahlú k hornej časti dolnej oblasti, s oddeľovaním priehradkou, pričom toto lôžko prijíma pevné materiály padajúce na jeho hornú vrstvu a jeho dolná vrstva vracia tieto materiály do dolnej oblasti (I), a hornú oblasť s fluidným lôžkom s rýchlou cirkuláciou. Riešenie je vhodné pre kotly.

Spôsob výroby kovových predmetov nevytvárajúcich alergické reakcie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278968

Dátum: 06.05.1998

Autor: Hans Wahlbeck

MPK: C21D 1/74, C22C 1/02, C21D 9/56...

Značky: predmetov, spôsobu, nevytvárajúcich, spôsob, kovových, vykonávanie, tohto, zariadenie, reakcie, alergické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zameraný najmä na výrobu predmetov, ktoré sú v priamom kontakte s ľudskou pokožkou, ako sú šperky, hodinky, okuliare a pod. Úplne čisté kovy, najmä drahé, ako je zlato, striebro, platina, paládium, ródium atď. sa zlievajú s optimálne čistým zinkom, meďou, hliníkom, niklom alebo chrómom, bez zvyčajnej prísady kadmia, olova, ortuti, bizmutu, antimónu a kobaltu, pričom celé spracovanie sa výhodne uskutočňuje bez prístupu vzduchu v...

Sposob inhibície reakcie hliníka s vodným roztokom alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251979

Dátum: 13.08.1987

Autori: Halaša Ivan, Miadoková Milica

MPK: C23F 11/06

Značky: spôsob, alkalického, hydroxidů, inhibície, vodným, hliníka, roztokom, reakcie

Text:

...koncentrácia 5.104 mo 1.l 1 - 5.. 10 mol.11. Účinok sa zvyšuje pridaním rozpustnej vápenatej alebo bárnatej soli o koncentrácii 1 .105 - 5 . 104 mol.11 napríklad v chloridovej forme.Hlavnou výhodou postupu podľa vynálezu je účinná inhibícia reakcie hliníka s alkalickými hydroxidmi pridaním dostupného jedno, pripadne dvojzložkového inhibítora priamo do roztoku alkalického. hydroxidu. Koncentrácie inhibitora je nízka v porovnaní so známymi...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Čorný Jozef, Bindas Ján, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: C07C 31/24

Značky: reakcie, ukončovania, pentaerytritolu, výrobe, spôsob, acetaldehydom, formaldehydu

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Zariadenie pre reakcie za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234467

Dátum: 01.03.1987

Autor: Štibrányi Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: teploty, tlaku, reakcie, zariadenie, zvýšeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadení pre reakcie za zvýšeného tlaku a teploty používaných pri syntéze organických zlúčenín. Zariadenie pozostáva z tlakovej nádoby (l) a valcovej hlavice, ktorá je zložená zo spodného dielu (4),vrchného dielu (8), v ktorom je uložená pružina (7) dosedajúca na teflonový uzáver (2) s kovovou podložkou (6). Teflonový uzáver (2) má vonkajší priemer spodnej dutej časti rovný vnútornému priemeru tlakovej nádoby (l) a jeho spodná...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bocko Jozef, Chromický Karol, Dobiáš Štefan, Nosko Vladimír, Nelišer Ladislav, Teren Ján, Hutár Eduard, Strapek Milan, Drozdík Ernest

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00

Značky: reakcie, tohoto, dusičnanu, prevádzanie, sírovou, amonného, spôsob, zariadenie, močoviny, vedenia, kyselinou, fosforečnou, spôsobu, amoniakátov, kontinuálneho

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Zariadenie pre extrakciu a/alebo reakcie tuhých a kvapalných látok alebo vytavovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Červenka Zdeněk, Fančovič Karol

MPK: B01D 11/00

Značky: tuhých, vytavovanie, zariadenie, látok, kvapalných, extrakciu, reakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru fyzikálnych deliacich metód používaných v chémii. Zariadenie je možné použiť na extrakciu tuhých látok kvapalinami, tiež na reakcie tuhých látok s kvapalnými látkami alebo na vytavovanie podielov z tuhých látok pomocou temperovaného inertného plynu. Zariadenie pozostáva z rozoberateľných piatich sekcií: ohrevnej, izolačnej, extrakčno-reakčno-vytavovacej, oddeľovacej a chladiacej. Umožňuje pracovať aj za zníženého tlaku....

Zariadenie na uloženie katalyzátora pre chemické a fyzikálne chemické reakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224017

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hrubý Jan, Repašanová Edita, Behajla Michal

Značky: uloženie, reakcie, zariadenie, chemické, katalyzátora, fyzikálne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie katalyzátora pre chemické a fyzikálne chemické reakcie vyznačené tým, že vo tvare plochého rúrkového zväzku (2) tvorí ochladzovanú podložku pevne zabudovaného alebo vyberateľného článku reaktora (1), na ktorom je vrstva zrnitého katalyzátora (3) uložená na jednoduchej kovovej sieti (4).

Reaktor pre katalytické reakcie vo viacfázových systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228629

Dátum: 01.01.1986

Autori: Seichter Pavel, Uhlár Ján, Waradzin Walter, Pašek Josef, Doležel Pavel, Hruban Konstantin

MPK: B01J 8/10

Značky: viacfázových, reaktor, reakcie, systémoch, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reaktoru pre katalytické reakcie vo viacfázových systémoch. Reaktor pozostáva z nádoby opatrenej narážkami a prívodom tlakového plynu, v ktorej je centrálne uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnená sústava dvoch miešadiel z ktorých horné je radiálne diskové a spodné je axiálne lopatkové. Spodné miešadlo je umiestnené vo vnútri usmerňovacieho valca opatreného vnútornými narážkami. Pod horné miešadlo je prívodnými trubkami plynu...