Patenty so značkou «razenie»

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov, hlavne s podkovovitým priečnym profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286574

Dátum: 29.12.2008

Autor: Krčík Marián

MPK: E21D 9/10, E21D 9/08

Značky: podkovovitým, hlavne, plnoprofilové, priečnym, tunelovací, profilom, tunelov, stroj, razenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že pozostáva z kruhovej čelnej reznej hlavy (3), uloženej na posuvnom hriadeli (2) a viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presun vylámaného materiálu a z ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy (3). Tunelovací stroj ďalej obsahuje nosné teleso (1), uložené na posuvnom hriadeli...

Automat na razenie pamätných mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4841

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07F 13/00, G07F 17/00

Značky: razenie, automat, pamätných, mincí

Text:

...č. 3 je pohľad na raziaci segment.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAutomat na razenie pamätných mincí pozostáva zo skrine l, ktorá je rozdelená na homú časť 2, strednú časť 3 a spodnú časť 4. V homej časti 2 sa nachádza mincovník 5 na vhodenie mince ako platidla a/alebo osvetlenie 14. Táto minca odblokuje dávkovač 7 nevyrazených prípravkov a prepadom 6 sa dostane do spodnej časti 4 do zberača 13 vhodených mincí. Z dávkovača 7 sa...

Raziaci mechanizmus na razenie mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4782

Dátum: 06.07.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07D 1/00, G07F 7/00

Značky: mechanizmus, mincí, raziaci, razenie

Text:

...alebo zariadením vyvíjajúcim rotačný pohyb. Prvé ozubené koleso 10 je v zábere s druhým ozubeným kolesom 11, kde druhé ozubené koleso 11 je upevnené na druhom hriadeli 12, pričom na druhom hriadeli 12 je upevnené aj tretie ozubené koleso 13 a to je v zábere s posúvacom 14 s ozubením zo spodnej strany. Posúvač 14 je pripevnený zo spodnej strany spodnej dosky 15 pohyblivej časti 1, ktorá je v kontakte s klzákom 8. Posúvačom 14 je ovládaný pohyb...

Tissue výrobok, spôsob výroby tissue výrobku a zariadenie na razenie tissue vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12891

Dátum: 22.12.2004

Autori: Pringle Mike, Mansson Anna, Danielsson Kim

MPK: D21H 27/02

Značky: spôsob, tissue, výrobků, výrobok, razenie, výroby, zariadenie, vrstvy

Text:

...ktorý je tiež vtlačený sitom TAD, ale je V podstate pozitív sita TAD. Dve vrstvy sa spájajú dohromady tak, aby dva protiľahlé vonkajšie povrchy dvojvrstvového výrobku tissue mali rovnaký alebo opačný vzhľad. To znamená, že vonkajšiepovrchy sú buď sitové strany alebo strany protiľahlé k sitovým stranám.0011 Papier TAD je drahší v porovnaní s papierom tissue vyrobeným na stroji , ktorý nemá časť TAD. Avšak textilný vzhľad drahšieho papiera TAD...

Fólia na razenie a bezpečnostný dokument

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4126

Dátum: 16.10.2002

Autori: Nendel Uwe, Friedl Günther

MPK: B42D 15/10

Značky: razenie, fólia, bezpečnostný, dokument

Text:

...DE 43 13 519 Al je známa fólia na razenie pozostávajúca z nosného filmu a z prenášacej vrstvy od neho oddeliteľnej, pričonl táto prenášacia vrstva je dekoračnou vrstvou laku obsahujúceho pigmenty luminiskujúce pri ožiarení svetlom definovanej vlnovej dĺžky, vytvárajúcej graficképrvky. Identifikácia prenášacej vrstvy umiestnenej napodklade je nwžná ožiarením svetlom s vlnovou dĺžkou, ktoráAj keď použitie luminiskujúcich pigmentov V prenášacej...

Zariadenie na razenie a strihanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šafek Miroslav, Pydych Zdenik, Šafková Miroslava

MPK: B65H 35/06

Značky: strihanie, razenie, etikiet, zariadenie

Text:

...45 a úpinky 46. Raziacl va.lec V 10 je uložený na hornom čape 24 vsadenom V stojane 25, upevnenom k základovej doske 4 neznázornenými skrutkami. Na druhej piestnej tyčí 47 raziaceho valca V 10, pripojeného na tlakový rozvod 6 cez ôsmy rozvádzač R 0, je upravená platnička 43, nesüca nosné teleso 49, ku ktorému je pripevnená upínacia príložka 50,V ktorej je rybinovite upnuté razidlo 51. Medzi nosným telesom 49 a stojanom 25 je upravené vodidlo...

Nástroj s vymeniteľnými razníkmi pre razenie značenia ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233484

Dátum: 15.09.1986

Autori: Heinrich Ivan, Kysucký Tibor, Majerčík Anton

MPK: B25D 5/00

Značky: nástroj, krúžkov, razenie, razníkmi, vyměnitelnými, ložiskových, značenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru valivých ložísk. Rieši konštrukciu nástroja pre razenie značenia ložiskových krúžkov. Podstata nástroje s vymeniteľnými razníkmi pre razenie ložiskových krúžkov spočíva v tom, že razníky so zhotovenými znakmi, alebo skupinou znakov sú upravené v obvodových vybraniach na roztečnej kružnici unášacej a strediacej výmennej vložky spojenej s upínacou doskou skrutkami pričom vo vybraniach vložky sú razníky upevnené skrutkami s...