Patenty so značkou «rastový»

Spôsob extrahovania a purifikácie rekombinantného placentárneho rastového faktora a placentárny rastový faktor v aktívnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287965

Dátum: 22.06.2012

Autori: Conti Ettore, Maglione Domenico, Battisti Mauro, Salvia Giuseppe, Tucci Marina

MPK: C07K 1/20, C07K 1/18, C07K 14/475...

Značky: placentárneho, faktor, faktora, purifikácie, rastového, rastový, rekombinantného, aktívnej, extrahovania, placentárny, spôsob, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrahovania a purifikácie rekombinantného placentárneho rastového faktora (PLGF) v dimérnej a multimérnej aktívnej forme obsahujúci maximálne 1,5 % monomérnej formy, exprimovaním v indukovateľnom expresnom systéme v modifikovaných prokaryotických bunkách zahŕňajúci nasledujúce stupne: (I) fermentácia prokaryotických buniek (II) extrakcia a purifikácia inklúznych teliesok (III) renaturácia exprimovaného proteínu (IV) ionexová...

Inzulínu podobný rastový faktor 1 receptor viažuci peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19631

Dátum: 25.05.2011

Autori: O'neil Karen, Diem Michael

MPK: A61K 39/00, C07K 14/435, A61K 38/00...

Značky: viažuci, faktor, rastový, peptidy, receptor, podobný, inzulínu

Text:

...V SEQID Nos 14-26. 0012 Iným aspektom predkladaného vynálezu je hostiteľská bunka, ktorá obsahuje Vektor podľa vynálezu. 0013 Iným aspektom predkladaného vynálezu je izolovaný fúzovaný proteín s obsahom polypeptidu so sekvenciou uvedenou V SEQ ID Nos 1-13 fúzovaný s druhým polypeptidom. 0014 Iným aspektom predkladaného vynálezu je spôsob expresie polypeptidu a obsahuje kroky 1. použitie hostiteľskej bunky podľa vynálezu 2. kultivácia...

Ľudský neurotrofický rastový faktor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287361

Dátum: 16.07.2010

Autori: Masure Stefan Leo Jozef, Ver Donck Luc, Geerts Hugo Alfons Gabriel, Meert Theo Frans, Cik Miroslav

MPK: A61K 38/18, C07K 14/435, C12N 15/11...

Značky: neurotrofický, faktor, rastový, použitie, ĺudský

Zhrnutie / Anotácia:

Nukleová kyselina kódujúca ľudský neurotrofický rastový faktor, enovín enovín, samotný plazmid EVNmat/pRSETB uložený pod depozitným číslom LMBP 3931 expresný vektor hostiteľská bunka použitie molekuly nukleovej kyseliny alebo neurotrofického rastového faktora na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu syndrómov bolesti s podstatnou periférnou alebo centrálnou neurogénnou zložkou farmaceutická kompozícia obsahujúca ako účinnú zložku molekulu...

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský nervový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17588

Dátum: 08.08.2008

Autori: Macdonald Lynn, Reinhardt Joel, Torres Richard, Martin Joel, Morra Marc

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395

Značky: ľudské, rastový, protilátky, faktor, ĺudský, nervový, afinitně, vysoko

Text:

...5-krát, ô-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou afinitou než krysí NGF a približne 2-krát, 2.5-krát, 3-krát, 4-krát, 5-krát,6-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou než myší NGF.0012 Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment má vysokú špeciñcitu pre ľudský NGF, napríklad nereaguje krížovo sblízko príbuzným neurotrofínom-3 (NT-3). Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment s vysokou...

Väzbové proteíny pre hepatocytový rastový faktor (HGF)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9246

Dátum: 01.06.2007

Autori: Lin Jie, Knuehl Christine, Wright Kirk, Gyuris Jeno, Han May, Horwitz Arnold, Winston William, Breault Lyne, Etemad-gilbertson Bijan

MPK: A61P 35/00, C07K 16/22, A61K 39/395...

Značky: proteiny, rastový, hgf, faktor, hepatocytový, väzbové

Text:

...868 opisuje liečenie nádoru podávaním anti-HGF protilátky Iiečenému pacientovi, aby sa blokovala schopnosť endogénneho HGF podporovať angiogenézu v nádore. Najnovšie vedci predpokladajú, že protilátky, ktoré viažu B-reťazec HGF, môžu mat potenciál ako terapeutické činidlá u pacientov s HGF-dependentnými nádormi0008 Avšak sú stále potrebné ďalšie HGF modulátory, ktoré môžu byt použité0009 Vynález je čiastočne založený na objave rodiny...

Použitie lokálnej kompozície, ktorá obsahuje epidermálny rastový faktor (EGF) na prevenciu amputácie diabetickej nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18009

Dátum: 28.12.2006

Autori: Páez Meireles Rolando, Berlanga Acosta Jorge Amador, Betancourt Rodriguez Blas Yamir, Pupo Escalona Elder

MPK: A61P 17/02, A61K 9/127, A61K 38/18...

Značky: použitie, prevenciu, kompozície, epidermálny, diabetickej, amputácie, faktor, lokálnej, ktorá, rastový, egf, obsahuje

Text:

...(FDA) schválil použitie ľudského rekombinantného doštičkového rastového faktora (PDGF) na stimuláciu cikatrizácie neuropatickýchAvšak najnovšia randomizovaná, dvojito zaslepená, muitricentrická klinická štúdia, vktorej sa na povrch lézií aplikoval gélový prípravok PDGF, preukázala účinnost len 50 (Wieman T. J., Smiell J. M., Su Y. (1998) Efficacy and safety of a topical gel formulation of recombinant human pIateIet-derived growth...

Špecifické väzbové činidlá pre hepatocytový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17687

Dátum: 16.07.2004

Autori: Burgess Teresa, Green Larry, Zhang Ke, Coxon Angela

MPK: A61K 39/395, A61K 38/16, C07K 14/00...

Značky: činidla, specifické, rastový, hepatocytový, väzbové, faktor

Text:

...ID C 94, 104, a 114protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 65, 75, a 85, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 95, 105, a 115protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 66, 76, a 86, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 96, 106, a 116protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 67, 77, a 87, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 97, 107, a 117protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č...

Protilátky proti receptoru pre ľudský inzulínu podobný rastový faktor I a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18533

Dátum: 09.07.2004

Autori: Parren Paul, Schumacher Ralf, Graus Yvo, Mundigl Olaf, Kuenkele Klaus-peter, Rebers Frank, Kopetzki Erhard, Van Vugt Martine, Van De Winkel Jan

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, A61K 39/00...

Značky: rastový, použitie, proti, inzulínu, podobný, faktor, ĺudský, receptoru, protilátky

Text:

...cieľov. Príklady humánnych protilátok proti IGF-IR sú opísané v dokumente W 0 02/053596.0006 Predsa len stále existuje potreba protilátok proti IGF-IR s presvedčivým prínosom prepacientov, ktorí potrebujú protínádorovú terapiu. Jednoducho povedané, relevantnýmprínosom pre pacienta je redukcia rástu nádora a významné predĺženie doby do progresiespôsobenej liečbou protinádorovým činidlom.0007 Vynález sa týka protilátky, ako je definovaná v...

Peptidy so schopnosťou viazať sa na transformujúci rastový faktor beta 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8326

Dátum: 05.07.2004

Autori: Lopez Vazquez Ana Belén, Prieto Valtueńa Jesús, Borras Cuesta Francisco, Dotor De Las Herrerias Javier, Lasarte Sagastibelza Juan José

MPK: A61K 38/10, A61K 38/00, A61K 38/08...

Značky: viazať, schopnosťou, peptidy, rastový, transformujúci, faktor

Text:

...od 6 do 15 aminokyselín, schopných viazať sa s vysokou añnitou na TGF-Bl, ktoré následne kvantifikujú vo vzorkách in vitro a in vivo svojuschopnosť inhibovať biologickú činnosť TGF-Bl. Ostatné peptidy boli získané pomocouskrátenia peptidov, ktore boli pred tým identiñkované pomocou technológie asociovanejPeptidy schopné viazat sa na TGF- 31, a predovšetkým tie, ktoré sú schopne inhibovat biologickú činnost TGF-Ěšl, svojou priamou väzbou na...

Peptidy s aktivitou uvoľňujúcou rastový hormón, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282895

Dátum: 04.12.2002

Autori: Coy David, Bowers Cyril

MPK: C07K 7/06, A61K 38/08

Značky: obsahom, spôsob, aktivitou, přípravy, uvoľňujúcou, hormon, rastový, peptidy, farmaceutická, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy všeobecného vzorca A1-A2-Ala-C2-C3-C5, ktoré podporujú uvoľňovanie rastového hormónu pri podávaní zvieratám, spôsob ich prípravy a ich použitie ako farmaceutickej kompozície.

Použitie farmaceutickej kompozície obsahujúcej epidermálny rastový faktor na prevenciu amputácie nohy pri cukrovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6191

Dátum: 04.12.2002

Autori: Berlanga Acosta Jorge, Chacon Corvea Larissa, Sotolongo Pena Jorge, Valdes Perez Calixto, Rojas Constantin Ingrid, Guillen Nieto Gerardo, Canan-haden Frias Leonardo, Herrera Martinez Luis, Geronimo Perez Haydee, Fernandez Montequin José, Santana Milian Héctor, Franco Perez Neobalis

MPK: C07K 14/435, A61K 38/18

Značky: rastový, cukrovke, farmaceutickej, použitie, kompozície, epidermálny, faktor, amputácie, obsahujúcej, prevenciu

Text:

...nevyhnutná. V odbore sú dnes používané ďalšiemedicínske pomocné zásahy, pre buď chronické alebo recidívujúcerany, ktoré vykazujú určité prínosy.Hemoreologická terapia opodstatnenie pre túto terapiu je založené na dobre známych hemoreologických poruchách nájdených V krvi pacientov s diabetes, ktoré môžu súčasne zvyšovať riziko príležitostnej infekcie.Vasoaktívna terapia tento zásah bol používaný na zmiernenie nedostatočnej perfúzie...

Ekvorín ako rastový marker u kvasiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4110

Dátum: 17.10.2002

Autori: Fraissignes Pauline, Guedin Denis

MPK: C07K 14/435, G01N 33/53

Značky: kvasiniek, ekvorín, marker, rastový

Text:

...pre zmeny intracelulámcho Ca 2 v bunkách cicavcov (Sheu a kol., 1993).Ekvorín môže byť funkčne exprimovaný vkvasinkách S. cerevisiae (Nakajima-Shimada aEkvorín je ľahko detegovaný v luminiscenčnom teste v prítomnosti coelenterazínu a Ca 2.0015 Ekvorín doteraz nebol použitý ako rastový marker, pričom by bol trvalo exprimovaný0016 Aby mohol byť ekvorín použitý ako rastový marker, reportérový gén musí byť trvalo exprimovaný (Ekvorín je...

Koherentný rastový substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 281420

Dátum: 08.05.1996

Autor: De Groot Jacob Frank

MPK: A01N 25/08, A01G 31/00, A01N 25/00...

Značky: substrát, rastový, koherentný

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetickú matricu rastového substrátu predstavuje minerálna vlna, plast, expandovaná hlina a ich zmesi. Substrát ďalej obsahuje hlinu v množstve 0,1 až 25 % hmotn., pričom podiel vlhkosti je nižší ako 15 % objemových. Veľkosť častíc substrátu je väčšia ako 50 (m, hustota sa pohybuje od 30 do 208 kgm3. Rastový substrát je použiteľný ako rastový blok alebo rastová platňa.

Stabilizovaný farmaceutický prípravok obsahujúci rastový hormón a histidín, kryštály rastového hormónu obsahujúce histidín alebo jeho deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279641

Dátum: 08.03.1995

Autori: Skriver Lars, Hoelgaard Annie Rassing, Sorensen Hans Holmegaard

MPK: A61K 38/27

Značky: rastový, hormon, krystaly, deriváty, histidín, stabilizovaný, farmaceutický, přípravy, prípravok, obsahujúci, obsahujúce, spôsob, hormonu, rastového

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci rastový hormón a histidín alebo derivát histidínu ako stabilizačnú prísadu alebo pufrujúcu látku má veľmi vysokú stabilitu proti deamidácii, oxidácii alebo štiepeniu peptidových väzieb. Stabilita produktu umožňuje jeho skladovanie a dodávky v lyofilizovanom stave alebo vo forme rozpustených alebo znovurozpustených prípravkov pri izbovej teplote. Kryštalizácia rastového hormónu v prítomnosti histidínu alebo...