Patenty so značkou «rampa»

Naklápacia rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7426

Dátum: 02.05.2016

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B66F 7/04, B65G 67/02

Značky: naklápacia, rampa

Text:

...elektrický zdroj, tento úkon zdvihu výkyvnej rampy je možné uskutočniť i ručným hydraulickým agregátom, reguláciu zdvihu pomocou elektromotorického hydraulického agregátu umožní ovládací panel, po tomto úkone je uvedený do činnosti navij ak, ktorý umožní spustiť náj azdovú rampu, ako posledný úkon ostáva zaistiť výklopnú rampu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie obj asnené pomocou výlcresu. Na obrázku 1 je...

Vysúvacia rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6328

Dátum: 03.12.2012

Autor: Dudek Juraj

MPK: B60P 1/43, B65G 69/30

Značky: rampa, vysúvacia

Text:

...Toto obmedzenie znehodnocuje účelovost automobilu.Uvedené nedostatky sa eliminujú použitím technického riešenia, pretože rampa je zasunutá pod krytom rampy, teda pod vyvýšenou podlahou vnútri auta. V prípade potreby použitia sa plošina vysunie spod vyvýšenej horizontálne, prichytená na jazdcoch V jednej osi otáčania, a potom okolo tejto osi sa plošina pustí na zem. Proces zasúvania plošiny pod vyvýšenú podlahu začína zdvihnutím okolo...

Lomená nájazdová rampa srdcovky výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9655

Dátum: 16.05.2007

Autori: Zoll Andreas, Nicklisch Dirk, Sauer Volkmar

MPK: E01B 7/10

Značky: rampa, lomená, nájazdová, srdcovky, výhybky

Text:

...vo forme zlomu, ale môžu ich tvoriť aj spojitê, postupne sa meniace prechody. V takom prípade je prechod medzi jednotlivými oblasťami hladký a zaoblený. Práve tak nemusia byť jednotlivé oblasti lineárne stúpajúce či vodorovné úseky, čo znamená, že nájazdová rampa môže mať s výhodou tiežVýhodou, ktorú vynález ponúka, je zníženie úrovne namáhania srdcovky (zvislých. síl pôsobiacich na srdcovku) prostredníctvom (takmer) konštantnêho a plochêho...

Horizontálny prepravník, pohyblivá rampa alebo eskalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4627

Dátum: 31.12.2004

Autori: Ossendorf Marc, Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 23/00

Značky: rampa, horizontálný, pohyblivá, přepravník, eskalátor

Text:

...taktiež niekoľko separátnych vynálezov, presnejšie v prípade, ked sa vynález posudzuje v svetle explicitných alebo implicitných parciálnych úloh, alebo vzhľadom na dosiahnuté výhody,alebo sady výhod. V tomto prípade môžu niektoré atribúty,obsiahnuté v nárokoch nižšie, byť prebytočné z pohľadu jednotlivých separátnych vynálezcovských konceptov. V rámci rozsahu základného konceptu vynálezu môžu byť znaky jednotlivých konkrétnych...

Nakladacia rampa pre nakladacie plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3403

Dátum: 04.11.2004

Autor: Borchardt Horst

MPK: B65G 69/00

Značky: plošiny, rampa, nakladacia, nakladacie

Text:

...aplikovaný pre malé úžitkové vozidlá a pomocou ktoréhoobrázok 5 sa vzťahuje k systému, ako je tento aplikovaný pre veľké nákladné vozidlá.0015 Na obrázkoch 1 a 2 je zobrazená nakladacia rampa, ktorá je vytvorená konštrukciou rámu 2 a premosťovacou doskou 3 na jej hrane nakladacej plošiny 4 je otočne napojená na nakladaciu plošinu 5. Na prednej hrane dosky premostenia 3 je k dispozícii rozšíríteľný rám 6 s podpornou doskou 7 na jeho prednej...

Prenosná hliníková rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1903

Dátum: 05.08.1998

Autor: Vilhan Jozef

MPK: B65G 69/28

Značky: hliníková, rampa, prenosná

Text:

...60 x 3.Hlavnou výhodou tohto riešenia je jednoduché vytvorenie prenosnej rampy s požadovanými parametrami, kde hmotnosť rampy je rozložená na niekoľko častí. Hlavný nájazd má hmotnost len 90 kg, čo umožnuje pohodlnejšiu manipuláciu V porovnaní s celistvým nájazdom o váhe 150 kg.Hlavný nájazd znázomený na obr. č. 1 tvoria dva nosníky l spojené dvomi rozperkami Q. J azdnú dráhu vytvárajú priečne nosníky § vyplnené drevenou, doskou. Na zvarenú...

Odstavná rampa s lapačom ekologicky škodlivých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1345

Dátum: 08.01.1997

Autor: Jágerčík Ján

MPK: E01C 9/10, E04C 3/04, E04B 1/62...

Značky: látok, škodlivých, lapačom, rampa, ekologicky, odstavná

Text:

...do pripravených nádob slüžiacich .na ich skladovanie.Výhodou tohto technického riešenia je možnost použit pri výrobe odstavnej rampy s lapačom ekologicky škodlivých látok materiály a technológiu zaručujúce nepriepustnost škodlivých látok do pôdy.K zbernej nádobe je možné podľa potreby pridat najmenejtak, prídavných zásobníkov zodpovedal objemu cisterny, ktorá je najeden prídavný zásobník aby objem zbernej nádoby acelého objemu cisterny...

Parkovacia rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 788

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kohn Jaroslav, Marček Martin

MPK: E06B 11/08

Značky: parkovacia, rampa

Text:

...patentnej vložky, vysoká tuhosť a odolnosť voči neoprávneněmu použitiu, vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam, svojim riešením nevyžaduje zvýšenú fyzickú zdatnosť, manipulácia je maximálne zjednodušená,nedochádza k znećisteniu osoby, ktorá s rampou manipuluje,riešenie umiestnenia zámku a jeho ochrany neumožňuje vylomenie a v zimnou obdobi zmrazenie.Technické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená parkovacia...

Mycí rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: 273985

Dátum: 11.04.1991

Autor: Raszka Jan

MPK: B08B 13/00

Značky: rampa, mycí

Světelná rampa s otočnými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242773

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lehotský Zvonimar

MPK: F21P 3/00

Značky: světelná, segmenty, otočnými, rampa

Text:

...může být využite jako tepelného štítu. Otočné segmenty jsou provedeny buâ z vicevrstvé průhledné fólie, nebo z tepelně izolačního lehkého materiálu. V uzavřeném stavu se navzájem svými podélnými hranami dotýkají, takže celek tvoří uzavřenou plochu mezi stěnami skleníku. Tím je vnitřní prostor skleníku předělen rovinou nebo plochou jiného tvaru, na dvě části. Prostog nad tepelným štítem má nižší teplotu a prostor pod tepelným štítem,...

Modulární závěsná rampa pro jednotku intenzívní péče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247741

Dátum: 15.01.1987

Autori: Urych Jaroslav, Mašín Jaroslav, Soukup Pavel, Řehák Jaroslav

MPK: A61G 7/00, A61G 7/04, F21V 7/12...

Značky: pece, intenzívní, závěsná, rampa, modulární, jednotku

Text:

...extenních modulů tvořených podle potřeby např. elektronickými sbopkami, pulstachometrem, apod., což zvyšuje komfort obsluhy a ošetrení nemocného.Příklad konkrétního uspořádání modulární závěsné rampy podle vylnálezeu je sche 4nraticky znazorněn včetně jeho prostorového umístění v jnemooničním pokoji na přiložených výkresech. Na obr. 1 je nárys komstrukce, na obr. 2 její bokorys a na obr. 3 půdorys.Modulární závěsná rampa se skládá z levého...

Osvětlovací rampa samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230617

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vancl Antonín

MPK: B60Q 1/18

Značky: samohybných, osvětlovací, rampa, strojů, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací rampa samohybných pracovních strojů vybavených ochrannou konstrukcí pracoviště řidiče umístěnou mimo kabinu pro noční osvětlení pracoviště těchto strojů, vyznačující se tím, že duté těleso /1/ tvaru nosníku uzavřeného profilu, opatřené v jedné stěně výřezem /2/, je vybaveno v dutině /4/ nejméně jedním světlometem /3/, přičemž těleso /1/ je pevně spojeno s alespoň jedním nosníkem ze soustavy podélných a svislých nosníků /5, 6, 7, 8/...