Patenty so značkou «rameno»

Sprchovacie rameno pre WC so sprchou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17232

Dátum: 16.02.2012

Autori: Weiss Rolf, Zwicker Maurus

MPK: B05B 1/34, B05B 7/04, E03D 9/08...

Značky: sprchou, rameno, sprchovacie

Text:

...predovšetkým bezprostrednepred vstupným otvorom nachádzajúcom sa kuse. Pri typickomkruhovom priereze prívodu vody má teda byť typický vnútorný priemer alebo vnútorný polomer guľovej komory väčší, ako ten pri prívode vody, predovšetkým bezprostredne predchádzajúceho kusa pri odchyľujúcich sa tvaroch prierezu prívodu vody to platí príslušné pre typický priemer prívodu vody. Takto sa teda rozširuje prierez prúdenia so vstupom sprchovacej vody do...

Podporné rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14603

Dátum: 22.07.2010

Autor: Righetti Valter

MPK: B60S 9/08

Značky: rameno, podporné

Text:

...súkolí obsahuje prvé ozubené koleso, uložené na hnacom hriadelí, ktoré zaberá s druhým ozubeným kolesom, uloženým na medziľahlom hriadelí, a tretie ozubené koleso, uložené na medziľahlom hriadelí, ktoré ďalej zaberá so štvrtým ozubeným kolesom, uloženým na ovládacej skrutke. Prvé ozubené koleso každého ozubeného súkolia je otočne voľne uložené na hnacom hriadelí, ktorýje axiálne pohyblivý za účelom aktivácie záberového systému, ktorý umožňuje...

Rameno bremena na súvislú prezentáciu tovarov a samoobslužný balík na tieto účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9155

Dátum: 18.06.2008

Autor: Dietsche Patrick

MPK: A47F 1/12

Značky: samoobslužný, tovarov, prezentáciu, súvislú, tieto, účely, rameno, bremená, balík

Text:

...vytvarovaná do uzla alebo ako elastické páska vytvarovaná do uzla, je zabezpečené rovnomemé predpnutie pružiny vozíka, a tým aj tovaru v smere oproti ohraniečeniu pri oblasti odberu.0012 Ked je v ďalšej úprave ramena bremena podľa vynálezu rameno bremena prevedené aspoň v oblasti zaťaženia ako vodiaca tyč sccntràlnym típevñovacím prvkom, zachová sa tvarová stabilita ramena bremena a optimálne vedenie vozíka.0013 Ked v ďalšom uskutočnení ramena...

Namontovateľné robotické rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17747

Dátum: 16.05.2007

Autori: O'connell Daniel Neil, Devine Clifford William

MPK: H02G 1/04, H02G 1/02, B25J 13/00...

Značky: rameno, robotické, namontovateľné

Text:

...spoćivali V tom, že nedovoľovali otočný pohyb pomocných priečnikov smerom k výložníku servisného vozidla. obmedzený rozsah otočného pohybu bol žiadaný na jednoduchšie zachytenie vodiča, umožnenie vloženia priečnika medzi vrchné a spodné namontované vodiče ana umožnenie relokácie vodičov do rôznych finálnych konfigurácii(ako napr. z trojuholníkovej do plocho rozprestretej alebo naopak). Schopnosť kontrolovať otočný pohyb priečnika tiež...

Rameno nápravy pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 756

Dátum: 07.07.2003

Autori: Teijeiro Castro Rafael, Izquierdo Nunez José Ramón

MPK: B60G 7/00

Značky: motorové, vozidlo, rameno, nápravy

Text:

...účel na jednom z vrcholov telesa a ktorá spočíva prostredníctvom obvodového výčnelku na obvodovom ráme uvedeného puzdra, drží guľový kĺb vo vnútri a ten bude zakrytý druhým dielom pozostávajúcim z krytu, ktorý sa napája na objímku a je navarenýlaserom na homú stranu telesa, čím zaistí prekrytie takto vytvorenej zostavy.0013 V druhom rade je zamýšľané, aby teleso ramena nápravy bolo vytvorené z jednoduchého modulámeho dielu, ktorý tvorí...

Otočné rameno s odpruženým sklopným výložníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3468

Dátum: 01.04.2003

Autori: Mikuláš Ludovít, Šebo Dušan, Michalík Robert, Penzeš Ivan

MPK: B23K 37/04, B25J 3/02, B25J 9/06...

Značky: sklopným, výložníkom, otočné, rameno, odpruženým

Text:

...upevnený v čape 4 zásobníkov pevného ramena 3 a čape 6 ramena 7 nastaviteľného pantograflckého pružiaceho mechanizmu, pričom prečnievajúca časť je ukončená otočným kĺbom 12 v ktorom je otočné upevnený druhý alebo podľa potreby ďalší segment ramena 11 b, ukončený funkčným zariadením 17. Otočné kĺby 12 segmentov odpruženého sklopného výložníka 11 a, 11 h umožňujú sklopenie výložníka do prepravnej polohy (obr. 2) pričom pracovná poloha(obr....

Rameno rámovej konštrukcie skriňového rozvádzača

Načítavanie...

Číslo patentu: 282626

Dátum: 23.09.2002

Autori: Münch Udo, Neuhof Markus, Besserer Horst, Nicolai Walter, Strackbeln Heinrich, Schüler Mattias, Pawlowski Adam

MPK: H05K 7/18, A47B 96/14

Značky: rozvádzača, skříňového, rameno, konštrukcie, rámovej

Zhrnutie / Anotácia:

Rameno rámovej konštrukcie skriňového rozvádzača je tvorené dutým profilom (10), ktorého bočné steny tvoria dve navzájom kolmé časti (11, 12) profilu, prechádzajúce v smere k ich vzájomnému prieniku do na ne kolmých prechodových častí (14, 15), ktoré sú prepojené spojovacím úsekom (13), pričom spojovací úsek (13) zviera s časťami (11, 12) profilu uhol 135°. Časti (11, 12) profilu sú v smere od ich vzájomného prieniku vytvarované do drážok (16,...

Rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1155

Dátum: 08.05.1996

Autori: Krpejš Milan, Hrbotický Karel

MPK: A24C 5/39, A24C 5/28

Značky: rameno

Text:

...ktorom jeho umiestnenie umožňuje spracovávaťpulzujúcim tlakom už hotový tabakový povrazec.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázornený tabakový mechanizmus s ramenomRameno 1 prestupuje vonkajší vzduchový okruh Q a vnútornývzduchový okruh 4. Rameno 1 je opatrené sústavou kladiek li, 14 a, 14 b, 140 a dráhou s prieduchmi opatrenými komorami g. Po kladkách14 a, 14 b,...

Pneumatické rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 264952

Dátum: 12.09.1989

Autori: Servátka Ladislav, Hanzély Tibor, Vojtko Imrich, Talian Miroslav

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatické, rameno

Text:

...ktoré má tyče spojené lankami Š tyčami križových ramien prirub pneumatických pružín.Výhodou pneumatického ramena podľa vynálezu je vysoká nosnost, ktorá sa dá plynule menič v závislosti od hmotnosti technologických hlavic a tuhosti jednotlivých ramien. Pneumatické rameno je konštrukčné a výrobne nenáročné, pričom jeho priestorový pohyb sa umožňuje jednoduchým ovládanim iba dvoch osi.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: variabilní, jeřábové, rameno, zemědělské, jednotky, pohyblivé, univerzální

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Kompresné rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 258699

Dátum: 16.09.1988

Autor: Urban Cyril

MPK: B27L 1/00

Značky: kompresné, rameno

Text:

...Pri napnutí spínacieho prvku sa rameno vztýči, čim uvoľní priestor pre naloženie. Pri povolení ťahu v srpínacom prvku kompresne rameno novlnie navložený náklad, pričom sa koniec spínacieho prvka dostane bez prehadzovania alebo prenášania na miesto jeho upnutĺla. Týmoo spôsobom sa ťah v. spínacom prvku vyvolaný navijakom využije na prenesenie, ovinutie aj skomprimovanie prepravovainého näkladu.Na pripojenom výkrese je...

Teleskopické rameno vidlice manipulačních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257002

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šutý Daniel, Slabý Vladislav, Košťál Jaroslav

MPK: B66F 9/12

Značky: prostředků, teleskopické, vidlice, rameno, manipulačních

Text:

...díl 1, ve kterém je uloženo hnací ozubené kolo lg. Na dolním pevném dílu 1 je prostřednictvím dvou přímočarých válečkových ložisek ł vedených ve vodicích drážkách É vytvořených na horní straně dolního pevného dílu 1 výsuvně uložen střední výsuvný díl Ě nesouci odvalovací ozubené kolo łł. Na středním výsuvném dílu g je opět prostřednictvím dvou přímočarých válečkových ložisek ł výsuvně uložen horní výsuvný díl 2. odvalovací ozubené kolo łł je...

Rameno ovládací tyče ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 256249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Všolek Jaromír, Burda Karel

MPK: B22D 41/10

Značky: rameno, licí, pánve, ocelářské, tyče, ovládací

Text:

...nehledě k náročnému opracování kuželového otvoru v tělesu ovládacího ramene.Uvedený nedostatek odstraňuje rameno ovládací tyče odlévací ocelářské pánve, které je na jednom konci opatŕeno nábojem, jímž se usazuje na kuželový konec ovládací tyče a zajišEuje se na ní klínem a je opatřeno dvojicí kŕížových drážek sloužících ke spojení kuželového vyběhu ovládací tyče a ramena klínem a kde druhý konec ramena je cpatřen záchytným ozubem pro zavěšení...

Ovládací rameno zařízení pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254899

Dátum: 15.02.1988

Autori: Uhlíř Jaromír, Matoušek Ladislav

MPK: D03D 47/40

Značky: tkacích, rotační, ovládací, zařízení, tkaniny, zpevňování, rameno, bezčlunkových, strojů, okrajů, perlinkou

Text:

...jeho předpětí.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že při nutnosti změny tvaru nebo jakosti vložek vodicíoh průvlaků je možno držák z tvořiče vazby snadno vyjmout a provést výměnu vodicích průvlaků, nebo jej případně zaměnit za jiný pružný držák s vhodnými vodicími průvlaky. V případě tkaní tkanin maximální šíře, kdy je navádění nití do vodicích průvlaků obtížné, je možno pružný držák s vodicími průvlaky taktáž vyjmout,...

Výkyvné rameno manipulátoru k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 255036

Dátum: 15.02.1988

Autori: Veselý Stanislav, Burda Václav

MPK: B24C 3/06

Značky: velkorozměrných, svařenců, manipulátoru, rameno, výkyvné, otryskávání

Text:

...spolehlivou funkci manipulátoru a vyznačuje se dlouhou životností a malým opotřsbením mechanických částí.Příklad provedení výkyvného ramene je.schematícky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr.1 je zobrazeno výkyvné rameno v bočním pohledu a na obr.2 je zobrazeno výkyvé ra meno v půdorysném pohledu.Výkyvné rameno 1 uzavřené skříňové konstrukce je.u 1 oženo na svislé přestavitelném vozíku g manípulátoru a je otočné v rozsahu úhlu gí....

Rameno svařovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254083

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dajbych Jaromír

MPK: B23K 9/225

Značky: svařovací, rameno, hlavy

Text:

...a cívkou svařovacího drátu, obr. 2 znázorňuje pohled na výztuhu s upevněným prüvlakem s navlékací drážkou na pravé straně podle řezu A - A z obr. 1 a obr. 3 vedlejší výztuhu3 s drážkou na levé straně podle řezu B - B 2 obr. 1. ř 254053Rameno l svařovací hlavy g je tvořeno první trubkou 1 a pod~ ní umístěnou druhou trubkou 3, které jsou spojeny a vyztuženy vý ztuhami 2, umistěnými po délce ramena 1 v pravidelných vzdálenostech cca 500 mm....

Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246423

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schwarz František, Varga Mikuláš

MPK: A61N 5/06, A61N 5/08

Značky: rameno, žiaričov, zdvihové, posuvné, stojanových

Text:

...tom, že stojan je opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrenä pružinou páčky.Prestavovaním ramena lankom cez otočnú kladku prostredníctvom ipružiny vo vnútornom otvore stojana sa podstatne zmenšuje sila potrebná k z-mene polohy ramena žiariča. Nos .aretačnej páč-ky V otvore vodiacej lišty dotlačovaný pružinou ~spoľahlivo tixuje polohu ramena proti samovolnémuposunutiu, čím je zaručená i...

Spojovací rameno, zvláště ojnice spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243068

Dátum: 15.11.1987

Autor: Simonová Viera

MPK: F16C 7/08

Značky: spojovací, spalovacích, motorů, ojnice, rameno, zvláště

Text:

...ojnice podle vynálezu je znáziorněn schematlcky na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na o~jnici, obr. 2 znázorňuje řez I-I z obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez II~II z obr. 1,obr. d znázorňuje čelní pohled na horní koncové oko ojnice, obr. 5 a 6 znazorňují alternativní provedení hc-rního koncového oka a obr. 7 znázorňuje řez III-III z obr. 6.Ojnice je vytvořena z tvarovaného výlisku, který ve své střední části tvoří...

Traktorové rameno na približovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242248

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bagar Bronislav

MPK: B62D 49/04

Značky: dřeva, rameno, traktorové, približovanie

Text:

...teréne, či už zmenou polohy tažiska traktora výkyvom ramena alebo odsunutím sa od nákladu či terénu silou priamočíareho dvojčinného hydromotora Výsuvu ramena, podstatne prevyšujúcou tažnú silu traktora obmedzenú adheziou. Na rameno je možné zavesit celý rad adaptérov používaných V lesnom hospodárstve a rameno ako celok sa dá namontovat na ktorýkoľvek typ traktora vhodný pre žiadanú prácu.Na pripojenom výkrese je znázornená traktorové rameno...

Otočné rameno prístroja na skúšanie odolnosti materiálov proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242196

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: G01N 3/56

Značky: odolností, prístroja, rameno, opotrebeniu, materiálov, skúšanie, proti, otočné

Text:

...° okolo zvislej osi styk ďalšej skúšobnej vzorky s abrazívnyin materiálom na otočnom tanieri, pretože Skúšobné vzorky sú upnuté v obidvoch upínacích hlavách.Hlavná výhoda otočného ramena prístroja na skúšanie odolnosti materialov proti opotrebeniu podľa tohoto vynálezu je v tom,že zabezpečí možnost rýchlej výmeny skúšobných vzoriek a že odstráni nutnosť spätného presunutia upínacej hlavy do východzej polohy a tým je vykonávanie skúšok časovo...

Rozebiratelné schodišťové rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 244746

Dátum: 14.08.1987

Autor: Burda Svatopluk

MPK: E04G 1/26

Značky: rozebíratelné, schodišťové, rameno

Text:

...montážní nářadí.Tyto nedostatky odstraňuje rozebíratelně schodišřové rameno podle vynálezu, tvoŕené schodnicemi profilu C, na nichž jsou upevněny podpěry schodišřových stupňů, B schodištovými stupni, které jsou zaklesnuty uzamykacími drážkami do přírub schodnic. schodiščové stupně lze po montáži s výhodou zajistit pojistkami upevněnými ke schodnicím.Přednosti tohoto achodištového ramena je jednoduchá montáž, nevyžadující žádné nářadí ani...

Dolní rameno sběrače elektrického proudu s pneumatickým nebo pneumaticko-mechanickým vypružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251166

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palík František, Mašek Václav, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/00, B60L 5/22

Značky: dolní, pneumatickým, vypružením, elektrického, proudu, sběrače, pneumaticko-mechanickým, rameno

Text:

...pneumatického válce a přes regulaci napojen na tlakové potrubí lokomotivy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že střední část dolníhoramene sběrače se nachází v bezprostřední blízkosti pneumatickéjednotky, na potenciálu vysokého napětí a tvoří jednotný komplex, schopný technologického dokončení sběrače.Značnou výhodou řešení podle vynélezu je že sběrač se nerozšiřuje o další části, jako například pomocnou jímku, hmotnost sběrače se...

Spojovací rameno, zvláště ojnice spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238093

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F16C 7/08, F02B 77/00

Značky: spalovacích, spojovací, rameno, motorů, ojnice, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spojovacího ramene, zvláště ojnice spalovacích motorů, vytvořeného z tvarovaného výlisku a sestávajícího z dříku, na nějž navazují koncová oka. Podstata spočívá v tom, že koncová oka jsou vytvořena ze samostatně lisovaného dílu a jeho tvarové koncovky jsou spojeny s polovinami dříku. Spojení tvarových koncovek s dříkem je docíleno přivařením, případně jsou k sobě přivařeny obě tvarové koncovky. Alespoň na jedné boční straně...

Ploché přenoskové rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 227187

Dátum: 15.06.1986

Autor: Janda Jiří

Značky: přenoskové, rameno, ploché

Zhrnutie / Anotácia:

Ploché přenoskové rameno vytvořené ve tvaru desky, opatřené otvory pro prvky k mechanickému a elektrickému spojení ramena a přemosky s gramofonem, vyznačené tím, že přední, delší část (L) i zadní, kratší část (W) ramena (1) je opatřena pomocnými prvky (11) pro upevnění a pro ovlivnění jeho funkce, přičemž nejméně jedna z obou stran ramena (1) je na své přední, delší části (L) opatřena vodivými spoji (15) od přenosky (C) k otvorům pro prvky k...

Pohyblivé rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 223055

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pončák Ivan

Značky: rameno, pohyblivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pohyblivého ramena pre svietidlá, u ktorého sa rieši nespojité prestavenie polohy a jej aretácia. Podstatou vynálezu je aretovanie polohy pohyblivého ramena pomocou guličiek, ktoré sú umiestnené v puzdre vnútorného profilu a prostredníctvom tlaku pružiny zaskakujú do výstupkov vonkajšieho profilu ramena. Pôsobením tlaku pružiny na guličky, ktoré zaskakujú do výstupkov vonkajšieho profilu ramena sa dosiahne aretovanie vzájomnej...

Ocelové, schodišťové rameno se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226976

Dátum: 01.01.1986

Autor: Götz Josef

Značky: požární, rameno, ocelové, zvýšenou, schodišťové, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelové schodišťové rameno se zvýšenou požární odolností, vyznačené tím, že obě schodnice (1), vytvořené z dutého, uzavřeného profilu, jsou těsně připojeny k dutým nosníkům (2), na nichž spočívají konstrukční i nášlapné části jednotlivých stupňů (3), přičemž dutiny schodnic (1) a dutiny nosníků (2) jsou prostupné cirkulaci chladicího média, přiváděného do konstrukce oběhovým potrubím (4) v nejnižším místě schodnice a odváděné z konstrukce v...

Ustavovací rameno pro odvíjení nosičů informací, zejména děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224393

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hruda Jan

Značky: děrné, nosičů, odvíjení, rameno, zejména, informaci, ustavovací, pásky

Zhrnutie / Anotácia:

Ustavovací rameno pro odvíjení nosičů informací, zejména děrně pásky, výklopně uložené na pevně části zařízení, například bočnici snímače děrně pásky, vyznačené tím, že ustavovací rameno (3) je tvořeno profilem ve tvaru obráceného písmene "U" s protilehlými stranami vytvářejícími bočnice (5, 6), z nichž druhá bočnice (6) přilehlá k bočnici (1) snímače děrné pásky tvoří jednak opěrnou plochu (11) pro boční vedení kotouče (9) děrné pásky (10),...

Sklopné rameno vertikálního zařízení plynulého lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 226485

Dátum: 15.11.1985

Autori: Koláček Jaromír, Stolařík Oldřich, Cagaš Jaroslav

Značky: zařízení, plynulého, rameno, lití, vertikálního, oceli, sklopné

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopné rameno vertikálního zařízení plynulého lití oceli je sestaveno z vidlice tvaru písmene U, k jejímž volným koncům jsou připevněna nosná tělesa s upínacími hlavami, kde příčník vidlice je symetricky ke středu své délky připevněn ke konstrukci sklopného ramene vidlice, přičemž ramena vidlice mají na svém povrchu, jež je přivrácený k podélné ose vidlice, upevněny konzoly, ke kterýma jsou připevněny stínicí plechy, vyznačené tím, že opačné...

Vrtací rameno pro mechanizované vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 224705

Dátum: 01.08.1985

Autor: Mareš Vladimír

Značky: vrtání, rameno, vrtací, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtací rameno pro mechanizované vrtání obsahující pro docílení rovnoběžnosti zhotovovaných vrtů dvojice paralelogramů ve vzájemně kolmých rovinách a vybavené vrtacím ústrojím, vyznačené tím, že je tvořeno ovládacími válci (21) nosného ramene (20), jež jsou svými pístnicovými klouby (22) připojeny k nosnému ramenu (20), zatímco svými opěrnými klouby (23) jsou připojeny k paralelogramovým tyčím (24), přičemž nosné rameno (20) a obě...

Výkyvné rameno zařízení k automatickému ozdobnému broušení skleněných předmětů s programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218487

Dátum: 15.03.1985

Autor: Veselý Karel

Značky: broušení, předmětů, řízením, zařízení, programovým, sklenených, automatickému, výkyvné, ozdobnému, rameno

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkyvného ramene zařízení k automatickému broušení skleněných předmětů s programovým řízením. Vynález řeší problém kvality řezu, zejména stejné hloubky řezu, při vytváření protínajících se řezů v jedné skupině. Výkyvné rameno zahrnuje vratně pohyblivý suport, který nese na držáku paralelogram s narážkou a upínadlem pro broušený předmět pomocí brusného kotouče. Paralelogram je napojen na ovládací jednotku a proti narážce je...

Pohyblivé rameno souřadnicového polohovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217922

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vlk Miroslav, Dvorský Vladimír

Značky: souřadnicového, polohovacího, rameno, pohyblivé, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohyblivého ramena souřadnicového polohovacího zařízení u kreslicích strojů, ovíjecích poloautomatů, zapisovačů apod. Pohyblivé rameno se musí přemísťovat s vysokou přesností, značnou rychlostí, zrychlením a zpožděním, bez chvění, musí být dostatečně pevné a tuhé. Pohyblivé rameno podle vynálezu je vytvořeno z tyčového materiálu s obdélníkovým průřezem se zkosenými hranami, které tvoří vodicí dráhu pro kladky, které se při...

Otočné rameno licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223596

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koláček Jaromír, Vlček Miloš

Značky: stojanu, licího, rameno, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rameno licího stojanu je tvořeno nosníkem z uzavřeného skříňového profilu, jenž je svým středem točně uložen na pevném podstavci, přičemž oba jeho konce v nichž jsou vytvořena vybrání mají vidlicovitý tvar, vyznačené tím, že na každém konci(3, 3´, 4, 4´) první i druhé vidlice nosníku (1) je nasazen výměnný konzolovitý nádstavec (5, 13), k jehož horní ploše je připevněn podstave (12, 20) s dosedacími plochami pro uložení licí pánve,...

Teleskopické rameno pro pojizdné jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217416

Dátum: 09.04.1984

Autori: Spittler Klaus, Bannischka Manfred

Značky: rameno, teleskopické, pojízdné, jeřáby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká teleskopického ramena pro pojízdné jeřáby, sestávajícího z hlavního dílu a nejméně z jednoho dílu ramena vysunovaného hydraulickou cestou a z jedno ho prodlužujícího dílu ramena vysunovaného a zpětně zasunovaného mechanickou cestou. Cílem a úkolem vynálezu je umístiti tyč pro přemísťování prodlužujícího dílu vysunovaného mechanickou cestou tak aby se vyloučilo nebezpečí pro obsahující personál následkem vypadávání tyče a...