Patenty so značkou «ramena»

Konštrukcia na elimináciu nežiaduceho vertikálneho pohybu karosérie pri pružení ramena nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6051

Dátum: 02.03.2012

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60G 21/05

Značky: nápravy, ramena, pružení, pohybu, konštrukcia, nežiaducého, elimináciu, karosérie, vertikálneho

Text:

...Q ramena nápravy o agregát alebo o nosný rám ž.Obr. č. 2 znázorňuje pôdorys schémy konštrukcie na elimináciu vertikálneho pohybu karosérie 1 pri pružení ramena g nápravy vplyvom akcelerácie alebo brzdenia, pozostávajúcu z pozdĺžneho ramena j prichyteného o karosériu 1 pomocou kĺbu 1 karosérie a pomocou zloženého kĺbu 2 pozdĺžneho ramena o vratné rameno 3, pričom zložený kĺb 2 pozdĺžneho ramena je za prichytením kĺbu 8 pozdĺžneho ramena o...

Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17080

Dátum: 02.11.2010

Autori: Olszanski Marek, Gonsior Lukasz, Bednarz Ryszard, Gwiazdzinski Pawel

MPK: E21C 31/08

Značky: spôsob, kombajnu, ramena, montáže, rezacieho, dobývacieho

Text:

...tohto vynálezu je určený pre použitie V prípade veľmi nízkych kombajnov. Tento spôsob umožňuje jednoduchý prevod pohonu na vydobytú stranu v podmienkach obmedzeného priestoru (celkové rozmery).0007 Príklad uskutočnenia podľa tohto vynálezu je zobrazený na obr. 1, na ktorom je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu z bočného pohľadu, na obr. 2 je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho...

Zadná náprava pre motorové vozidlo, obsahujúca dve závesné ramená, ktoré obsahujú vertikálny otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13242

Dátum: 23.11.2009

Autor: Le Gourvellec François

MPK: B60G 13/00, B60G 21/05

Značky: vozidlo, motorové, obsahujú, vertikálny, ramena, otvor, zadná, závesné, náprava, obsahujúca

Text:

...v priečnom rozmere tohto ramena, je možné upevniť základňu tohto tlmiča pod závesné rameno vstrede atakto vyvážiť reakčné sily.0013 Otvor vytvorený v závesnom ramene môže mať pozdĺžne pretiahnutý tvar, pričom je dolné upevnenie tlmiča v podstate v strede vzhľadom na dĺžku0014 Podľa jedného spôsobu realizácie každé závesné rameno obsahujepozdĺžne teleso, vyrobené z lisovaného plechu s prierezom so všeobecným tvaromktoré obsahuje dve ramená...

Zariadenie na zastavenie oscilácie ramena manipulačného zariadenia typu sklopnej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12618

Dátum: 06.10.2009

Autori: Conte Umberto, Varetto Ener

MPK: B25B 5/16, B25B 5/12

Značky: sklopnej, zariadenie, páky, manipulačného, zastavenie, zariadenia, ramena, oscilácie

Text:

...z bokov tela 10. Každá časť 20 a 22 hriadeľa 18 má pár protilahlých plôšok 20 a a 22 a, poskytnutých pre rotačné upevnenie vetvy ramena alebo páky(nie je zobrazené, pretože je samo o sebe známe) na hriadel 18. Takéto rameno možno použiť na nesenie pracovného prístroja, v prípade manipulačného zariadenia používaného ako nakláňacie zariadenie.Kluka 16 má vidiicovú časť, obsahujúcu pár rovnobežných ramien 24 pokračujúcich do vnútra dutiny tela...

Usporiadanie ramena rotačného drviča

Načítavanie...

Číslo patentu: 286713

Dátum: 11.03.2009

Autor: Doppstadt Werner

MPK: B02C 13/00, B02C 18/06

Značky: ramena, usporiadanie, rotačného, drviča

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie ramena na rotačný drvič pozostávajúce zo základného telesa (12), ktoré je okolo osi (20) otočne uložené, a z rezacieho telesa (16), ktoré je na výstupku (50) základného telesa (12) oddeliteľne upevnené. V smere otáčania prednej plochy je tvarovaný výstupok (50), na ktorom tvarovým uzáverom leží rezacie teleso (16). Rezacie teleso (16) môže mať dve ostria (30, 32) zrkadlovo symetricky uložené k jednej ploche, ktoré sú tangenciálne k...

Polohovacie a/alebo upínacie zariadenie s nastaviteľnou polohou otvorenia pracovného ramena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6210

Dátum: 23.04.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: pracovného, upínacie, otvorenia, polohovacie, zariadenie, polohou, ramena, nastaviteľnou

Text:

...toho istého zariadenia g s kolenovou pákou na transfomiovanie lineárneho pohybu piesta ovládača A na otáčavý pohyb pracovného ramena Q medzi prvou vhodne nastaviteľnou polohou A otvorenia a druhou polohou 5 zatvorenia, v ktorej pracovné rameno g polohuje súčiastku alebo nástroj,neznázornený, voči súčiastke, alebo túto upne voči nosnému povrchu pozdlž výrobnej.0021 Zariadenie g s kolenovou pákou zahrnuje kľuku j spojenú s hriadeľom u...

Náprava ktorej pozdĺžne ramená sú pripevnené na podvozok prostredníctvom puzdra, zodpovedajúci spôsob montáže a vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14054

Dátum: 01.03.2006

Autor: Feret Olivier

MPK: B60G 7/00, B60G 7/02, B60G 21/05...

Značky: zodpovedajúci, ramena, puzdra, montáže, pozdĺžne, pripevnené, ktorej, vozidlo, prostredníctvom, spôsob, náprava, podvozok

Text:

...puzdra prelomiť materiál puzdra, a to pri stanovenej energií zvárania. Vtomto prípade energia zvárania prepichne puzdro amôže vyvolať v puzdre výron zvaru, čím sa skomplikuje alebo dokonca znemožní zavedenie kĺbu0017 Cieľom tohto vynálezuje teda zmierniť nevýhody predchádzajúcej metódy.0018 Presnejšie je cieľom tohto vynálezu navrhnúť nápravu obsahujúcu dve pozdĺžne jramená, pričom každé z nich ponesie spojovacie puzdro na podvozku vozidla,...

Zostava invertného ramena pre sklársky tvarovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1624

Dátum: 23.06.2004

Autori: Nadler Jonathan, Mazur William, Mohr Paul, Warnecke Ronald, Kirkman Thomas, Soley David, Holbrook Patrick, Shue Larry, Leidy Wayne

MPK: C03B 9/00

Značky: zostava, stroj, sklársky, ramena, tvarovací, invertného

Text:

...obsahovala pracovne konektory, ktoré sú osadené v skrini, a aby všetky kvapalinové aelektrické pripojenia potrebné pre prevádzkovanie modulárnej jednotky zostavy invertného ramena boli umiestnené vjednom mieste jednotky. Taký modul s konektorrni môže napríklad obsahovať sieťový konektor motora, konektor rozdeľovača, vstup pre kvapalinu a výstup pre kvapalinu. Je žiaduce, aby každý z týchto konektorov mohol byť pripojený k svojmu párovému...

Bezpečnostné usporiadanie na separáciu hnacej hlavice stieracieho ramena na dva prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3512

Dátum: 22.10.2003

Autor: Eustache Jean-pierre

MPK: B60S 1/04, B60S 1/32

Značky: usporiadanie, ramena, prvky, hnacej, bezpečnostné, separáciu, hlavice, stieracieho

Text:

...obrázku 23, kde je zobrazený stieraci mechaniz mus po náraze a- obrázok 4 je priestorový pohľad na stierací mechanizmus podľa altemativneho uskutočnenia0012 V opise vynálezu sa bude používať zvislá, pozdĺžna a priečna orientácia v identiñkačnom systéme V, L, T, ktorý je vyznačený na obrázkoch, ale nebude obmedzujúci. 0013 Za pozdĺžny smer bude tiež považovaný smer zozadu dopredu a smer zľava doprava,pozri obrázok 1.0014 V nasledujúcom opise...

Plechová upínacia súčasť ramena stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 283062

Dátum: 23.12.2002

Autori: Fink Andreas, Bienert Herbert, Egner-walter Bruno

MPK: B21D 53/88, B60S 1/34

Značky: upínacia, plechová, súčasť, ramena, stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová upínacia súčasť ramena stierača zahŕňajúca chrbát (6) majúci vonkajšiu rovinnú stenu (6a), bočné steny (7, 8) a objímku (9) na prichytenie hriadeľa (2) ramena stierača, ktorá má vonkajšiu stenu (11a) a vnútornú kónickú stenu (11b), pričom chrbát (6), bočné steny (7, 8) a objímka (9) tvoria celistvo vytvarovaný diel a hrana (13) objímky (9) a hrana (12) plechovej upínacej súčasti (3) je charakteristická tým, že vonkajšia stena (6a)...

Ramená schodišťového usporiadania vozidla pre cestujúcich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5586

Dátum: 13.12.2002

Autori: Moschner Lothar, Hartung Heiko, Czarschka Steffen

MPK: B61D 23/00, B61D 1/00

Značky: schodišťového, ramena, vozidla, cestujúcich, usporiadania

Text:

...priestoru), vyžaduje zdvihnúť v rovnakom pomere všetky plošiny vozidla, následkom čoho strop homého podlažia musi byť vyrobený tak, aby sa rozkladal priamo ku karosérii vozidla. Nevyhnutné sklony podlahy musia byť vytvorené strmšie a dlhšie. Ztýchto dôvodov nie jemožné us oriadať batožinové nosiče v o ísane oblasti vstu ného riestoru homého odlažia. P P J P P PV tejto oblasti musí byť usporiadané vzduchové potrubie v bočnej stene nad oknom...

Uloženie pozdĺžneho ramena nápravy, najmä nápravy tvorenej výkyvnými polonápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1278

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kutáč Pavel, Bezděk Antonín

MPK: B60G 11/00

Značky: polonápravami, uloženie, najmä, ramena, výkyvnými, pozdĺžneho, nápravy, tvorenej

Text:

...dĺžky závesu a tým polohy pozdĺžneho ramena voči pevnej časti preoptimálne vyžitie zdvihu pružiaceho elementu pri preperovani.Na fixovanie nastavenej dĺžky závesu je spojovacia skrutka vybavená zaistovacimi maticami dotiahnutými protiZ hľadiska jednoduchosti konštrukcie je výhodné umiestnit hlavicu prvého kĺbu na ćape vytvorenom na prvom konci pozdĺžneho ramena a hlavicu druhého kĺbu na čape upevnenom na pev nej časti vozidla.Uloženie...

Kĺb kyvného ramena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 351

Dátum: 09.03.1994

Autor: Fitz Pavel

MPK: B61F 15/08, B61F 5/38

Značky: ramena, kyvného

Text:

...umožňuje jeho bezproblémovú aplikáciu pre uplatnenie kinematických riadiacich systemov, respektíve aktívnych riadiacich členov. Ďalej umožní zníženie opotrebovania ako jazdných plôch koliesNa výkrese je znázornený priklad možného usporiadania vedenia dvojkolesia podľa technického riesenia, kde na obr. l je schématický pohľad na usporiadanie vedenia dvojkolesia kyvným ramenom. Čiastočný rez zostavou kĺbu kývnáho ramena je naobr. 2. Na obr....

Zápustka pro výrobu ramena kliky pro svařovaný klikový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258451

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hansen Erik

MPK: B21K 1/08

Značky: hřídel, zápustka, svařovaný, výrobu, klikový, ramena, kliky

Text:

...l sestává ze základný Q, v jejíž horní straně je Vytvořenovybraní ve tvaru komolého kužele pro uložení opěrného prstence 1, s kuželovým vnějšímplástěm a kruhovým vnitřním otvorem. Z obr. 6 je patrná, že opěrný prstenec 1 je na obvodu tłemi sxiálními řezy rozdělen ve tři shodné segmenty g, které při uložení opěrného prstence1 do vybrání na sebe těsně pfilěhají. Na vnitřní vybrání g opěrného prstence 1 navszuje nahoru vystupující lisovací...

Koncové ložisko ramena sázecího a vytahovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242729

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kitta Alojz

MPK: F27D 3/06

Značky: sázecího, stroje, vytahovacího, ložisko, koncové, ramena

Text:

...stroje do karuselové pece je plné vystaveno agresivnímu pecnímu prostředí.Opotřebeni ložiska je proto značné a vyäaduje časté výměny. Spojovací lrouby loziskového těless však bývaji následkem tepelné expozice tak zkorodovmy, že musí být prscně odsekány. Vzhledem k tomu, že funkční plochy ložiska jsou rovněž znehodnoceny, vede často výměna ložiska prskzicky k destrukci celého ložiskového těleso.Uvedenápnedoetstky odstraňuje a velké miry...

Zariadenie na snímanie polohy kyvného ramena žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 234878

Dátum: 15.01.1987

Autori: Masník František, Žiška Jozef

MPK: D06F 71/00

Značky: stroja, ramena, žehliaceho, snímanie, zariadenie, polohy, kyvného

Zhrnutie / Anotácia:

Na snímanie polohy kyvného ramena žehliaceho stroja sa obvykle používajú dva mechanické koncové spínače ovládané vačkami v strednej časti hriadeľa nesúceho kyvné rameno. Mechanické prvky koncových spínačov sa však pomerne rýchlo opotrebujú a nakoľko sa nachádzajú v zóne pary, musia mať špeciálne krytovanie, aby sa zabránilo prístupu vlhkosti k elektrickým prvkom, čo by mohlo vyvolať vznik nežiadúcich signálov. Tieto nevýhody zamedzuje vynález,...

Zariadenie pre pohon ramena manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231778

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kalafus Pavol, Ňachaj Eugen, Rybánsky Pavel, Antony Karol

MPK: B25J 11/00

Značky: zariadenie, ramena, pohon, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je riešenie pohonu ramena manipulátora v dvoch pohybových osiach z jednej spoločnej hriadele hnacích vačiek, odkiaľ prevod pohybov na rameno manipulátora v jednej vetve zabezpečuje sústava pák a v druhej vetve zrkadlovo usporiadaný prevod ťažnými elemantami v rovnovážnom napnutom stave cez sústavu kladiek. Účelom riešenia je dosiahnuť vyššie parametre zdvihu a rýchlosti ramena manipulátorov pri nižšej vlastnej hmotnosti....

Pohon otočného ramena zařízení pro ohřev a dolévání oceli v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 231050

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Baroš Lubomír, Stolařík Oldřich

MPK: B22D 27/06, B22D 9/00

Značky: ramena, ohrev, dolévání, pohon, otočného, zařízení, kokile, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přesného úhlového natočení plošiny regulací rychlosti otáčení, a tím i jejího přesného nastavení. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním kyvného hydromotoru (4) v prostoru vnitřního kroužku centrálního ložiska. Tento kyvný hydromotor (4) je táhlem (7) připevněn k rámu otočného ramena (1) a jeho pastorkový hřídel (5) je pevně spojen s podstavcem (3).

Zařízení pro sledování polohy otočného ramena licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224944

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vlček Miloš, Koláček Jaromír

Značky: sledování, zařízení, otočného, stojanu, ramena, polohy, licího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování polohy otočného ramena licího stojanu je tvořeno vačkovým spínačem připevněným ke konzole, jež je součástí pevného podstavce licího stojanu, vyznačené tím, že ke střední části (2)otočného ramena (3)je připevněn nosník (1), ke kterému je v místě, kde protíná osu otáčení připevněn svislý čep (4), na jehož konci je upraven první díl horní kloubové spojky (5), jejíž druhý díl je připevněn ke konci spojovacího hřídele (6), k...