Patenty so značkou «radiového»

Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6152

Dátum: 04.06.2012

Autor: Eštvanc Jozef

MPK: G08G 1/0965, G08G 1/16

Značky: zapojenie, systému, radiového, vozidiel, signalizačného

Text:

...zo štvrtej strany prepojený na vysielací modul Q, ktorý slúži na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Vysielací modul Q je ďalej prepojený na prepínačový modul Q, ktorým je anténny prepínač na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Prepínačový modul Qje zjednej strany prepojený na prijímací modul Q. Prijímací modul l 7 je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul Q. Prepínačový modul Qje z druhej strany prepojený na anténny modul...

Zariadenie a spôsob rádiového programovania bezdrôtových koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11604

Dátum: 26.04.2010

Autori: Povolny Robert, Tijink Jasja

MPK: H04L 12/24, G08C 23/00, G08C 17/00...

Značky: prístrojov, radiového, koncových, spôsob, bezdrôtových, zariadenie, programovania

Text:

...medzi programovacou stanicou a koncovým prístrojom,ktorý má byť naprogramovaný. Takto sa dá bezpečne zabrániť rušeniu od iných koncových prístrojov, ktoré sa nachádzajú v dosahu svetla alebo zvuku.0009 Uvedeným záznamovým zariadením je výhodne vnútorný priestor zariadenia, na ktorý je nasmerovaný nielen vysielač/prijímač, ale aj detektor signálov. Na základe tohto sa môže spoločne využívať spomenutý vnútorný priestor zariadenia, ktorý...

Spôsob a zariadenie na voľbu rádiového nosiča v rádiových prenosných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8393

Dátum: 19.06.2007

Autor: Echensperger Heimo

MPK: H04W 4/00

Značky: radiových, přenosných, spôsob, nosiča, zariadenie, radiového, systémoch, volbu

Text:

...spôsobom využít príslušný nosič kvôli vtakomto prípade príliš krátkemu zdržaniu mobilnejjednotky v obslužnej oblasti príslušného nosiča.0006 Dokument WO 01/19108 A 1 opisuje spôsob voľby rádiového nosičazurčitého počtu dostupných rádiových nosičov vrádiových prenosovýchsystémoch, pri ktorom sa zo strany mobilnej jednotky uskutoční voľba vždy toho najlepšieho rádiového nosiča vzávislosti na mieste výskytu mobilnej jednotky. Táto voľba sa...

Spôsob registrácie alebo deregistrácie funkčných čísiel pre mobilné stanice rádiového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16321

Dátum: 20.01.2006

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26

Značky: spôsob, mobilné, čísiel, funkčných, radiového, registrácie, deregistrácie, systému, komunikačného, stanice

Text:

...databázu avtejto konfiguračnej databáze sa načítaním tohto prvého funkčného čísla generuje sled prinajmenšom dvoch operácií priraďovania. pričom pomocou nejakého snímacieho zariadenia, logicky spojeného skonfiguračnou databázou, sa načítava kódovaný dátový prvok zdátového reťazca prvého funkčného čísla pre udanie štartovacej hodnoty,ktorá sa má použiť pri generovaní daného sledu, ako aj udanie pravidiel prevytvorenie jednotlivých...

Systém ústredného rádiového riadenia a spôsob prevádzky takého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1081

Dátum: 24.03.2003

Autori: Eibl Martin, Sbick Bernhard, Wienold Heinrich, Bicker Roland

MPK: H04Q 9/00

Značky: spôsob, ústredného, systému, riadenia, takého, radiového, prevádzky, systém

Text:

...v zásade nižšiu prioritu než veľkozákazníkom, ako napriklad podnikom na zásobovanie energiou alebo podnikom verejných služieb.Táto prioritizácia žiadostí o vysielanie, ktorá sa môže uskutočniť V zásade nezávisle od skutočnej technickej výkonnosti systému ústredného rádiového riadenia, vytvára výhodným spôsobom možnosť cieleného a najmä bez problémov meniteľného odstupňovania poplatkov za použitie.Okrem toho sa u systému ústredného rádiového...

Spôsob určenia polohy pomocou rádiového signálu s rotačnou vysielacou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1999

Dátum: 02.01.2003

Autori: Purat Marcus, Wales Stephen William, Krause Jörn, Meiling Axel, Schmidt Malte

MPK: G01S 5/08, G01S 1/00

Značky: polohy, určenia, pomocou, signálu, charakteristikou, radiového, spôsob, rotačnou, vysielacou

Text:

...aspoň vhodnými zariadeniami na rádiovú navigáciu.Podľa predloženého vynálezu je navrhnuté, že najprv sa mobilnému objektu oznámi súvislosť medzi J orientáciou vysielacej charakteristiky a referenčných udalosti. Táto informácia sa môže mobilnému objektu v najjednoduhšom prípade oznámiť jedenkrát alebo aj pravidelne vo väčších časových odstupoch - referenčnou stanicou alebo inými vhodnými zariadeniami - a potom uložiť v dátovej pamäti...

Spôsob rádiového privolávania osôb a elektronických schránok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283057

Dátum: 27.12.2002

Autori: Rücker Friedrich, Von Hugo Dirk, Ortgies Gerd, Dintelmann Friedrich

MPK: H04H 1/00, G08B 3/10, H04N 7/088...

Značky: schránok, spôsob, osôb, privolávania, elektronických, radiového

Zhrnutie / Anotácia:

Rádiové privolávanie osôb a elektronických schránok (10 resp. 11) v spojení s jedným alebo viacerými pozemnými a/alebo satelitom podporenými televíznymi vysielačmi ako aj s prijímacími zariadeniami a prístrojmi, ktorého podstatou je, že informácia alebo správa, ktorá sa má sprostredkovať tretím osobám, sa vloží prostredníctvom uložených informácií alebo správ ako televízny text do blokovacej medzery analógového videosignálu a je rozpoznaná a...

Prístupová sieť pre mobilné telekomunikácie a spôsob rozvoja rádiového pokrytia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3329

Dátum: 04.09.2002

Autor: Striuli Alessandro

MPK: H04Q 7/30, H04B 7/26

Značky: mobilné, rozvoja, sieť, spôsob, pokrytia, telekomunikácie, prístupová, radiového

Text:

...a prístup k informácii alebo službám na privátnych alebo verejných sieťach môže byť zvýhodnený vysokou rýchlosťou dostupnostidát a zvýšenou komunikačnou flexibilitou takýchto systemov.Tieto systemy ponúkajú nasledujúce vlastnosti- variabilnú bitovú rýchlosť prenosu na poskytnutie pásma kompatibilného s požadovanou službou (od 16 kb/s pre hlas do 2 Mb/s pre High Multimedia),- zlučovanie toku dát služieb s rôznymi požiadavkami...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a kombinácia rádiotelefónu a prijímača rádiového vyhľadávacieho systému na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280994

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04M 11/00

Značky: radiového, systéme, spôsobu, rádiotelefónu, spôsob, kombinácia, rádiovom, vykonávanie, správ, tohto, vyhľadávacieho, prijímača, přenosu, vyhľadávacom, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že sa prijme obsah správy od pôvodcu správy a určí sa, či si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia ako ohlas na prijatie obsahu správy prijímačom rádiového vyhľadávacieho systému. Potom sa označí obsah správy ako označená správa požadujúca signál spätného potvrdenia po prijatí, ak si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia, a označená správa sa prenesie ku kombinácii rádiotelefónu a prijímača rádiového...

Spôsob výberového príjmu rádiového signálu v prijímači dátovej komunikácie a prijímač na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281245

Dátum: 10.09.1997

Autori: Schwendeman Robert John, Siwiak Kazimierz, Breeden Robert Louis

MPK: H04B 7/08

Značky: příjmu, dátovej, přijímač, přijímací, výběrového, vykonávanie, spôsob, signálu, komunikácie, radiového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a prijímač (100) dátovej komunikácie na výberový príjem rádiového signálu obsahujúceho predpovedateľne opakovanú, vopred určenú kombináciu (304) dátových bitov, zahŕňa procesor (114) riadiaci (600) anténny prepínač (106) s cieľom vybrať medzi prvým anténnym napájačom (102) a druhým anténnym napájačom (104) ako okamžitým zdrojom rádiového signálu počas prenosu vopred určenej kombinácie (304) dátových bitov. Rádiový signál prijatý z...

Zapojenie troposferického rádiového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258684

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/38

Značky: zapojenie, radiového, troposferického, systému

Text:

...blokové zapojenie trioposférickeho rádiového systému.Zapojenie troposférického rádiového systému pozostáva nia vysielacej strane z prveho vysielača 1, druhého vysielača 2, zdroja spoločného modulačného signálu 3 a na prijímacej strane z prvého prijímača 4, druhého prijímača 5, spoločnej nizkoírekvenčnej časti B.Na muodulačný vstup prvého vysieliača 1 a na modulačný vstup druhého vysielača 2 sa privádza modulzačný signál z výstupu zdroja...

Zapojenie rádiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláciou a demoduláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254024

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/38

Značky: demoduláciou, moduláciou, radiového, systému, amplitúdovou, zapojenie, polaritnou

Text:

...modulátora sa obdrží polaritne amplitúdovo modulovaný vysokofrekvenčný signál. Pritom polaritne amplltúdovo modulovaný signál na výstupe bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora môže mat, podla volby polarity bloku 2 diódového usmerňo 254024vača polarity nemodulovaného signálu,kladnú alebo zápornú polarltu. Polaritne amplitúdovo modulovaný signál z výstupu bloku 4 polaritného amplitudového rnodulátora sa za účelom výkonného...

Zapojení pro kontrolu provozuschopnosti kompletu radiového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 251189

Dátum: 11.06.1987

Autori: Slováček Jan, Kolář Jaroslav

MPK: G01S 7/40

Značky: radiového, systému, kompletu, kontrolu, provozuschopnosti, zapojení

Text:

...kmitočtu.Výhodou navrhovaného zapojení je možnost úplného ověření provozuschopnosti příjímače návěstidla od anténního systému až po akustickou a optickou signalizaci.Příklad provedení zapojení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. l zapojení s oscilátorem, obr. 2 zapojení s osoilátorem a generátorem modulačnía ho kmitočtu.Zdroj 1 je přes tlačítko § připojen na oscilátor g, jehož výstup je připojen na zářič...

Zapojenie úzkopásmového rádiového systému pre prenos širokopásmového modulačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248999

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/66

Značky: úzkopásmového, širokopásmového, signálu, zapojenie, systému, prenos, radiového, modulačného

Text:

...signál. Vysokofrekvenčný signál z prijímacej antény 9 sa ďalej vedie na vstup bloku 10 vysokofrekvenčnej časti prijímača za účelom napätového zosilnenia. Zosilnený vysokofrekvenčný signál z výstupu bloku lü vysokofrekvenčnej časti prijímača sa privádza na vstup bloku 11 amplitúdového demodulátora. Na výstupe bloku 11 amplitúdového demodulátora dostaneme úzkopásmový frekvenčný zdvih, ktorý je úmerný amplitüde pôvodného...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230931

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Vladimír, Majerech Miloslav

MPK: H04B 15/00

Značky: vyblokování, zapojení, částí, informace, signálu, radiového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyblokování části informace z rádiového signálu, který obsahuje kromě fónické modulace i jinou, například číslicovou modulaci, která pro fónický provoz není určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá ve využití signálu z výstupu umlčovače šumu, který po zpracování v logickém obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou logicky ovládá původní signál z výstupu umlčovače šumu. Výsledný signál pak...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230930

Dátum: 15.06.1986

Autori: Majerech Miloslav, Kvapil Vladimír

MPK: H04B 15/00

Značky: signálu, zapojení, radiového, informace, částí, vyblokování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu který obsahuje kromě fónické i jinou, například číslicovou modulaci, která není pro fónický provoz určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou, který zpracovává řídicí signál z obvodu umlčovače šumu a výstupním logickým signálem řídí propouštění nebo blokování původního signálu z...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230929

Dátum: 15.06.1986

Autori: Majerech Miloslav, Kvapil Vladimír

MPK: H04B 15/00

Značky: vyblokování, radiového, částí, informace, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu, který obsahuje kromě fónické i jinou, například číslicovou modulaci, která není pro fónický provoz určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou, který zpracovává řídicí signál z obvodu umlčovače šumu a výstupním logickým signálem řídí propouštění nebo blokování původního signálu z...

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230432

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vaculíková Polina, Novotný Miloslav

MPK: H02H 7/04

Značky: síření, transformátor, přes, radiového, omezení, zapojení, rušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor, který má alespoň v jednom rozptylovém kanále mezi funkčními vinutími zabudovány dvě či více stínící, elektricky vodivé a od všech ostatních části transformátoru konstrukčně izolované mezivrstvy, přičemž první mezivrstva je vřazena mezi prvním funkčním vinutím a druhou mezivrstvou a druhá mezivrstva je vřazena mezi první mezivrstvou a druhým funkčním vinutím, vyznačující se tím, že...