Patenty so značkou «radioaktivních»

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kouřil Jiří, Kábela Josef, Kučera František, Kokojan Vladimír, Urbančík Libor

MPK: G21F 9/04

Značky: kapalných, roztoku, snižování, zařízení, radioaktivity, radioaktivních, kapalin, dekontaminační

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Způsob přípravy radioaktivních nukleosidů značených radioizotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 267846

Dátum: 12.02.1990

Autori: Filip Jiří, Veselá Martina, Nejedlý Zdeněk

MPK: C07H 19/067

Značky: radioizotopem, resp, způsob, nukleosidů, radioaktivních, značených, přípravy

Text:

...případn v přítomností nukleosidů značených nespecificky radioizotopem 140 nebo neznačených, jako doncrů ribosylových či 2-deoxyribosylových skupin, ve vodněm prostředí o pH 6,8 až 7,2, při reakční teplot 3 °C až 38 °C, katalyzovaný účinkem hiokatalyzátcru, jehož podstata spočívá v tom, že jako biokatalyzátcru se použije iunřk Bnkterií Escherichia alcalescens imobilizovaných zahudoväním do polyakrylamidového gelu.Způsob...

Kombinovaný sorbent zejména pro pečisťování radioaktivních médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267587

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaňura Petr, Franta Pavel, Vacková Ela

MPK: B01J 20/16

Značky: zejména, médií, pečisťování, radioaktivních, sorbent, kombinovaný

Text:

...0 hmutnostním poměru Si k Al 12 až l 50 l a jako další složku skelnou drĺ anebo bnlotinu, tvořící 5 až 95 Ť hmotnosti sorhentu. Jednou ze složek kombinovanéhosorbentu může být syntetický zeolit.Hlavní výhodou kombinovanćho sorbentu podle vynálezu je skutečnost, že jej lze převést zuhřňtím nn poměrně nízkou, při jiných vitrifikočníchrpostupech obvyklou teplotu na skelnou taveninu nebo skelně - krystalický materiál n běžným postupom získat...

Způsob plnění radioaktivních zářičů pomocí jednoúčelových nálevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265912

Dátum: 14.11.1989

Autor: Maroušek Jiří

MPK: G21G 4/04

Značky: plnění, způsob, jednoúčelových, radioaktivních, nálevek, zářiču, pomocí

Text:

...v nálcvce a po nasorbování sorbent odstředit z nálevky do pouzdra. Po odstředění se pouzdro zářzĺče od nálevky udlomí nebo odstřiłme, pouzdro se zavaří. a zamořená nálevka vyhodí doradíoaktivniho odpadu. Největší výhodou pnpsaného způsobu plnění je, že umožňuje spolehlivě vyrábět i zářičenajmenších rozměrů (vnitřní ó 0,5 mm), které se dříve téměř nevyráběly, nebo jen za cenuDalší významnou výhodou je zrychlení práce a s tím souvisicí...

Zařízení pro zahušťování kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264449

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G21F 9/16

Značky: zařízení, odpadů, kapalných, zahušťování, radioaktivních

Text:

...e vstup § chladicího média a odparke je dále opatřena výstupem É do pece a výstupem 1 do jímky kondenzátu. To znamená, že kspalný rsdioaktivní odpad se nejprve přečerpá do cdparky, která je vyhříváns topným médiem s míchedlo je přepnuto na vysoké obrátky. Při tomto režimu se odpad koncentruje a brýdové páry z odparky odcházejí do kondenznčního systému odparky. Po ukončené koncentraci se do prostoru odpatky nadávkuje potřebné množství...

Způsob fixace středně radioaktivních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263003

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nápravník Jiří, Vild Jiří, Dohnálek Jiří, Balek Vladimír

MPK: G21F 9/20

Značky: radioaktivních, způsob, předmětů, stredne, fixace

Text:

...středně aktivnich odpadů má po zahuštěni a bdpařeni teplotu so až 90 °c, takže je výhodné použít fixecícementecí přímo tento zahřátý roztok. Cementové euepenze se samovolně zahřívá po emíěeni aktivních odpadů e cementem v důeledku hydratačního tepla. Po smiěení koncentrátu e cementem je nutno euspenzi homogenizovet například mícháním. Způsob podle vynálezu navrhuje použít železného mi~ chedle, ktoré se nechá zatuhnout v cementové koši a...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gála Jan, Dřízal Zdeněk, Vaněk Karel

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, rozpadové, způsob, kapalných, prostředků, radionuklidu, odpadů, řady, pracích, obsahem, čištění

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

Pec s indukčním ohřevem pro fixaci radioaktivních odpadů do skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258999

Dátum: 16.09.1988

Autor: Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: ohřevem, odpadů, radioaktivních, indukčním, fixaci

Text:

...li pojistného válce. Do pojistného pneumatického válce lg se přivádí stlačený vzduch horním vstupem lQ pojistného válce a dolním vstupem ll pojistného válce.Nádoba Q je k víku g připevněna pomocí 6 dvouramenných pák l§, které mají kratší rameno provedeno jako palec, jenž se opírá o šikmou plochu rovné tangenciální drážky vyfrézované v nádobě Q. Čepy lg pák lg jsou exoentrické k nastavení rovnoměrného přitažení víka 2 k nádobě Q při montáži....

Způsob určování valenčního stavu radioaktivních atomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243954

Dátum: 01.07.1988

Autori: Rejchrt Petr, Vaneura Jan, Strakoš Ladislav, Chocholouš Jaroslav, Liška Josef, Volák Zdenik

MPK: G01N 21/31

Značky: způsob, radioaktivních, atomů, stavu, valenčního, určování

Text:

...stavu radioaktivníeh atomů prvků vybraných ze skupiny radionuklidů emitujících nízkoenergetické konverzni elektrony. spočívajicí v měření jejich spekter, jehož podstata spočívá v tom, že se změří metodou elektronove spektroskopie změny kinetické energie konverzních elektronů emitovaných radioaktivnimi atomy v množství těchto atomů vytvořeném nukleárni transformaci, přičemž změny kinetických energií odpovídají změnám vazbových energií...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem oracích prostředků za pomoci hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242652

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kotyza Radomír, Mjartan Viliam, Synek Jan

MPK: G21F 9/04

Značky: způsob, vápenatého, oracích, radioaktivních, obsahem, odpadů, hydroxidů, kapalných, zneškodňování, pomocí, prostředků

Text:

...zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížen obsah radioaktivity o dve až tři řády 9 také je v nich současně o jeden řád snížen obsah aktivní složky precích prostředků. Radiosktivite je zkoncentrováne do malého objemu, což je výhodné pro její likvidecí. Velkou předností také je, že zařízení sloužící k provádění způsobu je jednoduché.Způsob zneškodňování kepelných redioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků je...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255142

Dátum: 15.02.1988

Autori: Přibáň Václav, Řehák Alexandr, Kysela Vladimír, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Füssel Jan, Rajdl Josef, Novák Luboš

MPK: C02F 1/58

Značky: uranového, způsob, průmyslu, čištění, odpadních, radioaktivních

Text:

...vynálezu umožňuje čištění à tím i likvidaci části nadbilance kyselých zasolených roztoků z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud kyselinou sírovou s obsahem amonných iontů, které by musely být čištěny samostatnou složitou technologií,okamžitě a s minimálními náklady. Tím, že tyto kyselé zasolené roztoky obsahují látky, které slouží jako koagulační činidlo pro čiření radioaktivníoh důlních vod, slouží jako náhrada těchto koagulačních...

Šnekový dopravník pro dopravu sypkých radioaktivních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240868

Dátum: 01.01.1988

Autor: Svatý Vladimír

MPK: B65G 33/00, B65G 33/14

Značky: sypkých, šnekový, materiálů, dopravník, radioaktivních, dopravu

Text:

...šneku g, které je opatŕeno druhou šroubovicí 5, mající opačný smysl stoupání než první šroubovice 1. První a druhý äñekil, g jsou vzájemné souosé a spojeny přechodem lg kuželového tvaru v jev den celek, který je uložen v první a druhé šnekové komoře 1, § prostřednictvím koncového ložiska ll a průchozího ložiska lg a je spojen koncovou částí lg prvního šneku ls poháněcí jednotkou. První a druhá šneková komora 1, § na sebe vzájemné navazují s...

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů kalconací a vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240822

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kacvinská Viera, Hoje Ján, Pogorielov Konštantín

MPK: G21F 9/16, G21F 9/14

Značky: odpadů, způsob, radioaktivních, zpracování, vitrifikací, kapalných, kalconací

Text:

...při tavení. Tyto komplikace jsou do značné míry potlačeny tehdy, jestliže se do tavicí pece dávkuje zar huštěný radioaktivní odpad ve formě kapaliny, případně kaše. U některých druhů odpadů však nelze kalcinaci vynechat. Je to jednak u těch odpadů, u kterých se při zahřátí na vyšší teplotu uvolňuje větší množství plynů, což by V peci vedlo k pěnění a vážným technologickým potížím, jednak u odpadů, které-při zahuštování mají tendenci...

Zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238599

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G01N 1/20

Značky: vzorků, tekutých, odber, radioaktivních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků z potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že svislé potrubí je nad úrovní otvoru opatřeno vyhnutím a v krytu je otočně na hřídeli uchycena odběrová miska, která se při odběru překlopí do prostoru svislého potrubí a po naplnění se překlopí do výchozí polohy, odkud vzorek stéká do odběrové misky. Odběrová miska je opatřena přepadem s výtokovým súžením. Ve svislém potrubí jsou...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242352

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ježek Miroslav, Otíhel Miroslav, Novák Petr

MPK: G21F 9/04

Značky: odpadů, obsahem, prostředků, zneškodňování, radioaktivních, kapalných, způsob, pracích

Text:

...vápenatým na hodnotu pH vyšší než 10,5 a vznikla sraženina se odstraní. VZpůsob zneškodňovaní kapalných radíoaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků podle vynálezu není energeticky náročný a jeho použitím se dosáhne významné úspory energie. Přispívá rovněž značnou měrou ke zlepšení životního prostředí zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížena radioaktivita o jeden až dva řády Bq/1 a je v nich současně snížen obsah...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novák Luboš, Bernát Vincent, Polanský Milan, Zubček Ladislav

MPK: G21F 9/04

Značky: způsob, kovů, těžkých, radioaktivních, dezaktivace, odpadů, kapalných, odstraňování

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Zařízení pro rektifikaci směsi fluoridů radioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kvapil Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: látek, zařízení, směsi, fluoridu, radioaktivních, rektifikací

Text:

...potrubí 32.První, druhá, třetí a štvrté vstupnípotruhí n, JA, 31, 35, jsou opetřene prvním,druhým, třetím s čtvrtý vstupním hrdlom g, Q, a, ü. První, druhe e třetí výstupní potrubí 31, n, 33 jsou opstřene prvním, druhým e třetím výstupním hrdlom 45, 51, Q.vývody všech potrubí jsou uprevsny v části krytu za tvořící stěnu spodní komory 25,takže vesusäs sssshuji do manipulečního prostoru nad podlehou m, kde jde zvýšení radio» z aktivite.Pod...

Sorbent pro zachycování radioaktivního ruthenia z radioaktivních plynných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241724

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sloboda Jozef, Ševeíková Jarmila

MPK: G21F 9/02

Značky: radioaktivního, sorbent, odpadů, ruthenia, plynných, zachycování, radioaktivních

Text:

...minut při teplotě 20 °C. Po této době došlo k dokonalěmu smisení obou materiálů, obsah RuO 2 v takto impregnovaném sorbentu činil 0,35 procenta hmot..K 28 g křemenného pisku zrnění 2,0 mm byl přidán roztok dusičnanu železitého 1,82 gramu FeND 53.9 H 20 v 20 ml destilované vody. Směs byla promíchána při 20 °C a potom odpařena pod. intralampou do sucha. Po odpaření nasledovalo vyžíhání při 550 °C po dobu 1 hodiny, aby FeND 33 přešel na Fe 2 O 5....

Způsob fixace netypických radioaktivních kapalných odpadů vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251134

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stejskal Jiří, Süssmilch, Alexa Jiří, Kepák František, Vojtěch Otakar

MPK: G21F 9/16

Značky: způsob, netypických, radioaktivních, fixace, kapalných, odpadů, vitrifikací

Text:

...kmenem a zahuštěni. Uvedená metoda se mnohdy nedá použít při zpracování některých netypických radioaktivních odpadů,které vznikají např. při výzkumu, při likvidaci některých zařízení, případně při havariích.obsahují-li tyto odpady některé prvky, např. uran. chrom, kadmium apod. dochází během vitrifikace k reakcím, které vedou k vzniku rozpustných sloučenin. Dávkování sklářského kmene ve formě drcené frity vede k rychlému opotřebování...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250441

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ditl Pavel, Škába Václav, Nápravník Jiří

MPK: G21F 9/04

Značky: tohoto, zpracování, provádění, radioaktivních, zařízení, odpadů, způsobu, způsob

Text:

...12 s vodorovnou osou,v jehož tělese 13 tvaru dutého válce, vytápěném elektrickýmí odporovými prstenci 14,se otáčí míchací a transportní rotor 15 s 12 šikmými listy, spojený s pohonnou jednotkou 16 s nastavitelnýrni otáčkami pomocí variátoru v rozsahu od 150 do 450 ot/min. Těleso 13 míchaného reaktoru má vnitřní průměr 350 mm a délku vytápěné části 1 700 milimetrů. Příkon elektrického topení je 80 kilowatů max. Teplota vystupujícího sypkého...

Kontejner s uskladňovacím bubnem pro přepravu radioaktivních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249776

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drechsler Frank, Standke Siegfried

MPK: G21F 5/00

Značky: bubnem, prepravu, kontejner, zdrojů, radioaktivních, uskladňovacím

Text:

...COCTOHT B TOM, uTo Marasuunm öapaôan Kouweňnepa cornacuo nsoöpewénnm, Hapny c H 3 BecTnmMu Bmroumwu Bapnanwąum sarpysxn H pasrpysxn, nocne cxxrnz Bepxneä sarnymxn npnroneu nnn HSBHŤHŠ unn sarpysKH Hanonuennmx Marasnunmx öapa 6 aHoB. 3 Ta npHronHocT 5 ggngemcg npenocnKoň nn HecnomHmxu Hanemnux npouecçoBaarpy 3 KH B ropsqnx Kamepax, Tax Kak ona MOPVT npononnrbcx B xopomnx ycnoanzx oôospnmocrn H Henocpencwnennom npnmeuennn Mannnynaropa. ...

Zařízení pro odběr vzorků radioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239648

Dátum: 16.03.1987

Autor: Klecan Václav

MPK: G01N 1/02

Značky: látek, odber, zařízení, vzorků, radioaktivních

Text:

...kanálu gzna jeho.straně obrácené k dávkovači QA. Druhý kloubový mechanismus lg má obdobné uspořádání jako první kloubový mechanismus łl, přičemž je spojen přes druhou převcdovku gg, upevněnou na tělese 1, s druhým ovládacím hřídelem 33, který prochází tělesem Q a zasahuje svým koncem, cpatřeným rukojetí, do neaktivního prostoru. Na opačné straně je druhý kloubový mechanísmus lg svýmnástavcem v rozpojitelném záběru s neznázorněnými ovládacími...

Zařízení pro odběr vzorků sypkých nebo tekutých látek, zejména látek radioaktivních

Načítavanie...

Číslo patentu: 239645

Dátum: 16.03.1987

Autor: Šlapáková Jarmila

MPK: G01N 1/20

Značky: zejména, látek, zařízení, odber, tekutých, sypkých, vzorků, radioaktivních

Text:

...je průchod lg válcového tvaru, v němž je upraveno první osazení ll pro první těsnicí kroužek É. Víko Ä je opatřeno kulovým vybráním Ě, podél jehož obvodu je upraveno druhé osazení łg pro druhý těsnicí kroužek 1 a které navazuje na výpustný kanál g, procházející verti kálně víkem 3 a vyústující z něho na jeho Spodní straně.Mezi prvním a druhým těsnicím kroužkem É, 1 je uložena koule A, přesahující částí svého povrchu nosné těleso 3 tak, že...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233902

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto, Přibáň Václav, Novák Luboš

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, odpadních, způsob, průmyslu, uranového, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na radioaktivní důlní vody s obsahem suspendovaných pevných částic se působí kyselými zasolenými roztoky z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud, zejména uranových, kyselinou sírovou, obsahujícími do 100 kg.m-3 rozpuštěných látek, z toho do 50 kg.m-3 volné kyseliny sírové, do 5 kg.m-3 Al3+ a do 80 kg.m-3 S042-,...

Způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90

Načítavanie...

Číslo patentu: 237018

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hégrová Vladimíra, Jasanovský Pavel, Kokta Ladislav

MPK: G21G 4/04

Značky: radioaktivních, výroby, radionuklidem, zdrojů, způsob, stroncium, částic, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90 ve fyzikálně aktivní vrstvě oxidu hlinitého, vyznačující se tím, že sorpce stroncia 90 se provádí z neutrálního alkoholového roztoku chloridu strontnatého obsahujícího stroncium 90, přičemž se použije 10-10 až 10-2 molárního roztoku chloridu strontnatého v 75 až 100% etylalkoholu. Uvedeným způsobem lze připravit radioaktivní zdroje...

Zařízení na zpracování radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav, Nápravník Jiří, Škába Václav, Zámek Miroslav, Přikryl Petr

MPK: G21F 9/16, C02F 11/12

Značky: ohrožujících, jinak, prostředí, radioaktivních, zpracování, toxických, životní, zařízení, odpadů

Text:

...radioaktivní odpad. se ve styku s vytápěnott rnitřni plochou tělesa michaného reaktoru zahřívá, vovda- se přitom z. materiálu odpařuje, ta. tak se vytvářejí podmínky pro průběh poža dované chemcké reakce. Listy rçztoru je materiál rozestiráxn po vytápěné ploěe, .a tak se dále zahřívá a díky sklonu listů FCČICŤU je transportovän směrem k~ druhému výstupu 9. Odpařená voda ve formě brýxdových par cdchází z nííchaného reaktoru 5 Jýstupem 11...

Frita pro vitrifikaci kapalných radioaktivních odpadů obsahujících chrom v rozpuštěné i pevné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247737

Dátum: 15.01.1987

Autori: Süssmilch Josef, Vojtěch Otakar

MPK: G21F 9/16, C03C 3/14, G21F 9/04...

Značky: chróm, pevně, vitrifikací, obsahujících, formě, odpadů, rozpuštěné, kapalných, radioaktivních, frita

Text:

...jsjoxu vyvinuty a je známa řada sklzntvuorných směsi pro tyto účely. Běžné nadheaktivní odpady lze pomocí těchto směsi bez oxbtĺží vítrifikłovat. Potíže vzniknowu tehdy,jestliže se v radioaktivním odpadu vyskytne prvek, který vytváří skla jen Inenclmotně a jen v nllalé konoentraci. Takovým pľvkem je např. chrom. estliže vzniknou kapalné radio-aktivní odpady, jejichž Iněnná radiozaktivita je tlaknovâ, že je nutno je vítrifiklouvat...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šprongl Luděk, Sádlo Josef, Vlček Hanuš

MPK: G21G 4/00

Značky: způsob, transuranů, fázi, nosnou, radionuklidu, přípravy, směsi, zemin, prvků, radioaktivních, vzácných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237543

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sázavský Petr, Nápravník Jiří, Ditl Pavel, Škába Václav, Škvarenina Rudolf, Zámek Miroslav, Nachmilner Lumír

MPK: G21F 9/16

Značky: radioaktivních, způsob, odpadů, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Při zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderně energetických zařízení se vyskytují problémy s korozí při ukládání odpadů v zahuštěné formě v kovových nádobách i při ukládání kalcinovaného granulátu v sudech, použije-li se některá ze solidifikačních metod, většinou vznikají vzhledem k inkorporované radioaktivitě velké objemy konečných produktů. Přihlašovaný vynález řeší tyto problémy přidáním aditiv ke kapalným odpadům a jejich...

Pec s elektrickým indukčním ohřevem pro zatavování radioaktivních odpadů do skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228580

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nachmilner Lumír, Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: odpadů, elektrickým, radioaktivních, ohřevem, zatavování, indukčním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pece s elektrickým indukčním ohřevem pro zatav.ování RAO do skel ( obr. 1 ). Podstatou vynálezu je, že v rámu je vytvořeno vedení pro vodorovně posuvný stolek spojený s pohonným mechanismem pro vodorovný transport. Ke stolku je prostřednictvím tepelně a elektricky izolačního držáku připevněn induktor. Svrchu je do stolku zasunut kelímek opatřený měkkým těsněním, přičemž v jedné krajní poloze je ke kelímku volný přístup...

Provozně diagnostické zařízení rotorové odparky pro likvidaci radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232995

Dátum: 15.07.1986

Autori: Urbánek Miroslav, Matal Oldřich, Dvořák Karel, Zlámal Jaromír

MPK: G21F 9/08, B01D 1/30

Značky: provozně, odparky, likvidaci, odpadů, zařízení, rotorové, diagnostické, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle tohoto vynálezu jsou na dělicích přírubách rotorové odparky zvnějšku upevněny diagnostické snímače, které jsou napojeny ne vyhodnocovací jednotku jejich stochastických signálů, přičemž diagnostickými snímači jsou akcelerometry. Vynálezu je možno využít především v nukleární energetice.

Způsob úpravy kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů z provozu jaderných elektráren a přepracovatelských závodů před jejich zpevněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219493

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nachmilner Lumír, Nápravník Jiří, Škvarenina Rudolf

Značky: koncentrovaných, elektráren, radioaktivních, odpadů, závodů, provozu, kapalných, před, zpevněním, úpravy, přepracovatelských, jaderných, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob úpravy koncentrovaných kapalných radioaktivních odpadů. Podstatou vynálezu je konverze nitrátů alkalických kovů, vzácných zemin, štěpných a korozních produktů obsažených v radioaktivních odpadech síranem hlinitým nebo hořečnatým nebo směsí síranu hořečnatého s koloidním kysličníkem křemičitým při teplotách 100 až 900 °C. Vznikají přitom suché granulované materiály využitelné při solidifikaci kapalných radioaktivních...

Způsob likvidace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren s obsahem sodíku a bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219351

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vojtěch Otakar, Stejskal Jiří, Süssmilch Josef, Santarová Marie, Neumann Leo, Vrba Karel

Značky: odpadů, kapalných, způsob, obsahem, sodíku, radioaktivních, likvidace, jaderných, bóru, elektráren

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má název "Způsob likvidace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren s obsahem sodíku a bóru". Týká se oboru radiochemie a technologie přepracování vyhořelého jaderného paliva. Řeší způsob solidifikace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren do formy, vhodné k jejich trvalému a bezpečnému uložení v centrálních úložištích. Jeho podstatou je skutečnost, že k radioaktivním odpadům se přidává kyslíkatá sloučenina...

Zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič radioaktivních aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217310

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fukátko Tomáš, Vidra Miloš, Hájek Pavel

Značky: zapojení, obvodů, pseudokoincidenční, aerosolů, radioaktivních, porovnávacího, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je blokové zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič aerosolů. Elektrické impulsy měřiče odpovídající celkové radioaktivitě procházejí prvním hradlem a vstupují do prvního čítače. Impulsy odpovídající pseudokoincidencím, které jsou odvozeny z přirozené radioaktivity, procházejí druhým hradlem a vstupují do druhého čítače. Kapacita druhého čítače je tak velká aby za všech okolností nedošlo k jeho naplnění, tj....

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224738

Dátum: 01.08.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: skladování, odlévací, odpadů, úpravy, kapalných, dehydratovaných, fixovaných, teplotě, radioaktivních, způsob, bitumenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování, vyznačený tím, že bitumen smíšený s dehydratovaným radioaktivním odpadem se odlévá do formy tvořené hmotou o složení 80 až 90 % hmotnostních písku, 10 až 90 % hmotnostních hlíny a 5 až 15 % hmotnostních vody, popřípadě obsahující 20 až 50 % hmotnostních termoplastické pryskyřice, vztaženo na celkovou hmotnost...