Patenty so značkou «řadiče»

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Josef, Hlavnička Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: propojení, staničního, zabezpečovacího, jednotkami, zařízení, funkčními, řadiče, ovládacího, mikropočítačového

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Zapojení řadiče paměti chromatografického integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270700

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černý Tomáš, Franc Miroslav, Míček Petr, Semecký Jiří, Krištoufek Otakar

MPK: H03K 17/24

Značky: chromatografického, integrátoru, řadiče, zapojení, pamětí

Text:

...má přípojeně napětí z bateríe 23, bylo provedeno až po ošetření výpadku sítě řídící jednotkou š. Blokovací hradlo 9blokuje paměť dat přl adresování zálohovenő paměti i dekoděru g zálohovaně paměti. Invertor o 1 s odpínaným napájaním upravuje výstup gł dekoděru g zálohované pamětl a má napájení připojeno püs pñpínač napětí o 4. Hradío g I odpínaným napájením ovládá vstup il zálohovanó paměti 1 v závislosti na ínvertovaném signálu z...

Zapojení pro přepínání rychlosti přenosu dat u řadiče jednotky pružných disků s jednoduchou hustotou záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268930

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pelikán Petr

MPK: H03K 6/00

Značky: pružných, jednotky, řadiče, hustotou, přepínání, přenosu, záznamu, disků, jednoduchou, zapojení, rychlostí

Text:

...s použitím jediného řadiče.vynález je blíže vysvětlen za pomocí připojeného výkresu, kde je schenaticky zobrazeno zapojení podle vynálezu a jeho zsčlenění ve výpočetním systému.Vstup signálu iniciace řadiče Ž je propojen spojen g s výstupem klopněho obvodu g, jehož nastsvovscí vstup je propojen spojem j se třetím výstupe dekodéru i adresy s nulovací vstup je propojen spojemłg se čtvrtým výstupem dekodéru l adresy. Za generátor g hodinového...

Zapojení řadiče datových cest kopírovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265589

Dátum: 13.10.1989

Autori: Růžička Ivoj, Šnévajs Ivo, Brázdil Jaroslav, Kožina Zbyněk, Mareš Josef, Kaprálek Alexander

MPK: B23Q 35/123

Značky: kopírovacího, systému, řadiče, datových, zapojení

Text:

...jednotky l a současně na stavový vstup lg čítaěe 1 s dekodérem. Uvolňovací vstup gg datového multiplexoru Q je spojen s uvolňovacím výstupem 1 čítače 1 s dekodérem a datový výstup gg datového multiplexoru § je připojen na datový vstup gł pohonu 5. Informační výstup §§ datového multiplexoru Š je spojen s datovým vstupem gł zobrazovací jednotky Q a současně s datovým výstupem gg oddělovacího zesilovače §. Čítač 1 s dekodérem je svým čítacím...

Zapojení obnovovacího generátoru řadiče dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245999

Dátum: 11.03.1988

Autor: Gábor Tibor

MPK: G06F 1/04

Značky: řadiče, generátoru, pamětí, zapojení, dynamických, obnovovacího

Text:

...vstup zg ooučtového obvodu 2 o také na vstup gł vprvního invortoru g so opožděnou odozvou na nootupní hranu vstupního signálu. Invorzní výstup gg prvního invortoru Q je přípojen ko vstupu gg pro žádost o zařazení čokacíoh cyklu, ktorý je no řadíči g aynànické paměti.zapojení podle vynálezu má následující funkci ząssggtSpouštěcí signál na výstupu 21 řediče 3 obvykle v průběhu prvního stavu strojového cyklu stertuje druhý spouštový...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241618

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vecsey István, Tömördi Elemér, Damján János

MPK: H02P 8/00

Značky: impulsů, motorek, zapojení, řadiče, krokový

Text:

...městské hromadné dopravy» Spojení převodníku binárního kődu na kőd jedna z deseti3 4 241 513 spolu s diodovým logickým obvodem a spínacími tranzistory zabezpečuje pevný sled spínání jednotlivých rází čtyřtaktního krokového motorku pro jediný směr otáčení. Zapojení je obvodově jednoduché s s ohledem na minimalizaciPříklsd zapojení je znázorněn v blokovém schematu na připoj eném výkrese.Převodník g binárního kcĺdu na. kőd jedne. z deseti...

Zapojení řadiče řídicích funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246486

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomij Alexander, Katzer Zdenik

MPK: G06F 3/12

Značky: funkcí, řídících, řadiče, zapojení

Text:

...Poté jsou nastaveny počátečnní podmínky v bloku 30 stavil. který svým druhým výstupem 304 nastaví do počátečního stavu blok 4 adresověho čítače a obvody bloku 7 vnitřní paměti řadíče. Propojením jednotlivých bloků je zaručeno, že výstup 62 bloku 6 výstupních obv-odů řízení paměti, výstup 93 bloku 9 vý stupních obvodů řízení tisku, výstup 104 bloku 10 výberových povelů a třetí výstup 305 bloku 30 stavu jsou neaktivini.Vlastní činnost řadiěe...

Zapojení řadiče paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 242421

Dátum: 01.12.1987

Autori: Schulze Eckhard, Ludwig Wilfried, Pyschik Johannes, Ostrovskij Eduard Pimenovie, Just Horst, Sumin Ivan Fjodorovie

MPK: G06F 12/00

Značky: pamětí, řadiče, zapojení

Text:

...cyklu paměti v konoovém bodě. Kombinační blok 5 je vytvořen z kombinaöníoh242 421 sítí logických obvodů.Na základě časově posunutýoh signálů na výstupoch posuvných registru g, 2 vytváří-jodnotlivé řídící signály pro ovládání,pamětovýoh bloků. Jednotlivé bloky zapojení řadiče paměti jsou propojony teusto.Vstup g zapojení je spojon s prvním hrodlovooím vstupom l hodinového genorátoru l. Druhý hradlovaoí vstup Lg hodinového generátoru J....

Zapojení řadiče pamětí s blokovou strukturou dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253164

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vaněk Tomáš

MPK: G06F 9/00

Značky: strukturou, blokovou, zapojení, řadiče, pamětí

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.zapojení sestává z komunikačního řadiče ł mikroprogramovaného konečného automatu kodéru/dekodéru g, mikroprogramovaného konečného automatu separátoru 3, fázového korektoru 4 a hodinového generátoru Ř. Prostřednictvím sběrnice É lze k řadiči připojit jednu nebovíce paměčových jednotek 1 až lg.Ke komunikačnímu řadiči ł je připojen svým prvním vstupem EQ a prvním výstupem Lg mikroprogramovaný konečný automat...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238468

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dostál Luděk, Poláček Antonín, Prossr Otto

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, impulsů, řadiče, motorek, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek, který se otáčí stále v jednom směru. Na vstupy klopného obvodu typu D přicházejí signály čísel nula až tři v binárně dekadickém kódu. Těmito signály se řídí spínání a rozepínání čtyř dvojic spínacích tranzistorů, které zajišťují napájení vinutí jednotlivých fází čtyřfázového krokového motorku. První a třetí spínací dvojice se řídí přímo signály na vstupu a na výstupu klopného obvodu....

Zapojení řadiče systému ke kvantování současně probíhajících kvazistatických a dynamických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238458

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nejedlý Vladimír, Šťastný Alois, Patrovský Jiří

MPK: G08C 15/06, G08C 15/00

Značky: současné, probíhajících, řadiče, systému, zapojení, signálu, kvazistatických, kvantování, dynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řadiče, který řídí činnost systému ke kvantování v čase a amplitudě současně probíhajících kvazistatických, to je relativně pomalu se měnících a dynamických, to je relativně rychle se měnících, analogových měřicích signálů. Podstata spočívá v tom, že řadič sestává ze dvou čítačů (5) a (7) a bloku (6) řídicí logiky. První čítač (5) na základě vstupních hodinových impulsů generuje impulsní signály s frekvencemi, které odpovídají...

Zapojení řadiče časové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bastl Vladimír, Skopalík Jioí

MPK: H03K 19/20

Značky: zapojení, jednotky, řadiče, časově

Text:

...932 sekvensního 1 o 31 cm» obvodu 9, na třetí vstupsekvenčního logíckeho obvodu je příveden signál h,první výstupsekvenčuíholuíckćho obvodu 93 je spojsn s nulovsoím vstupom 913 adresoveho čítsčes druhý výstup 93, sekvenčního logíckeho obvodu je spojen s prvním vstu~,pel JJJ, třetího Aloglckąćho Elenu 11 ktorý realizuje funkcí logíckého součínu a s prvnímvstupom mum» logíckáho členu L 3, ktorý realizuje funkcí logického součtu, první...

Zapojení mikroprogramovatelného kódově řízeného časového řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252083

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slámová Anna, Sláma Karel

MPK: G06F 13/32

Značky: zapojení, mikroprogramovatelného, časového, řízeného, kódově, řadiče

Text:

...na první vstup łł synchronizačníohhodín synchronizovaného príorítního adresního bloku SPAB a dálevną syąhroníząční hodinový výstup neznázorněného períferního zařívzení. Pátý vstup Q mikroprogramového řadiče pgg pro řízení závory ŘZ základní adresy řídící matice je připojen na první výstup Qłłsynohronizovaného príoritního adresního bloku SPAB. Druhý vstup łg synchronizovaného prioritního adresního bloku SPAB pre zpětno vazební řídící kód ZPŘK...

Zapojení univerzálního komunikačního řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239867

Dátum: 01.07.1987

Autori: Nitsche Jioí, Marvan Zdenik, Eíhalík Ivo

MPK: G06F 9/28

Značky: univerzálního, zapojení, komunikačního, řadiče

Text:

...přerušovacího bloku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že dává předpoklady pro vytvoření telemechanizační sítě, jejíž parametry a výkon mohou být optimálně přizpůsobeny požadavkům. Řídioí mikropočítač může programově užívat bud techniku přímé komunikace s paměti nebo techniku přerušení, případně kombinaci obou způsobůo Maximálně se äetří etrojní čas počítače. zapojení používá běžně dostupné a levné součástí, takže celková cena je nízká....

Zapojení stavového registru řadiče přídavného zařízení mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243885

Dátum: 15.06.1987

Autor: Trojánek Jaroslav

MPK: G06F 9/28

Značky: registru, zařízení, systému, mikroprocesorového, řadiče, přídavného, zapojení, stavového

Text:

...vstupem Él bloku čítače § počtu přenesených dat, druhá vstupní svorka lgl je spojena s prvním vstupem âl bloku čítače 5 času trvání operace, třetí vstupní svorka ggg je spojena s prvním vstupem gł bloku horního registru g a současně s druhým vstupem 53 bloku čítače Ž času trvání operace a s druhým vstupem gg bloku čítače § počtu přenesených dat, čtvrtá vstupní svorka lg je spojena s druhým vstupem 33 bloku horního registru g, pátá Vstupní...

Zapojení řadiče číslicových údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237259

Dátum: 01.05.1987

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: zapojení, údajů, řadiče, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řadiče číslicových údajů o velkém počtu bitů, které se paralelně vkládají do posuvného regitru, v němž se seřazují do krátkých, několikabitových znaků a postupně se převádějí na paralelní výstup. Výhodou tohoto zapojení je jednoduchý postup řazení číslicové informace, při němž odpadají obvody pro postupné adresování vyrovnávací pamětí. Zapojení sestává z jednoho nebo dvou posuvných registrů, krokovacího generátoru,...

Zapojení komunikačního řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ladislav, Langer Rudolf, Paoízek Jan

MPK: G06F 13/32

Značky: zapojení, řadiče, komunikačního

Text:

...takže jeho celková cena je relativne nízká.Příklad zapojení podle vynálezu je v blokovém achâmatu znázorněn na připojeném výkresu. vJednotlivé bloky zapojení v příkladu konkrétního provedení je možno charakterizovat takto. Přizpůsobovací blok L je vytvořen z obouaměrných přizpůsobovacích obvodu. slouží k oddělení vnitřních signálu komunikačního řadiče od signálu jiných částí telemechanizačního systému.Hodiny i jsou vytvoreny jako oscilátor....

Zapojení řadiče pro časové a prostorové řízení výměny dat mezi více podsystémy složitého číslicového systému po společné datové sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 238099

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vaněk Antonín, Vyhnánek Jan

MPK: G06K 17/00

Značky: řízení, časově, řadiče, číslicového, datové, systému, složitého, podsystémy, zapojení, společné, sběrnicí, výměny, prostorové, více

Zhrnutie / Anotácia:

Řadič (13) pracuje na principu přidělení sběrnice (12) jednomu z aktivních systémů (1 až 2) v závislosti na jeho prioritě, naprogramované v prioritním dekodéru (4). Po příchodu signálů (R 1 až RN) je v blocích (3 a 4) vygenerován jediný přidělovací signál (G 1 až GN), odpovídající nejvyšší prioritě signálů (R l až RN). V logických obvodech, sestávajících z hradel (5 a 9) a z klopných obvodů (6, 7, 8 a 11), je vytvořen signál (MSE) aktivace...

Zapojení obvodu pro řízení mikroprogramu řadiče pružného disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232178

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kott Kristian, Jarabica Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: mikroprogramu, disků, obvodů, řadiče, pružného, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče pružného disku. Zapojení řeší způsob rozskoku mikroprogramu podle vstupních kanálových povelů a příslušných stavů výsledného bytu vlastního mikroprogramu před mikroprogramovým rozskokem. Řešením se dosáhla náhrada dovozních obvodů tuzemskými. Možnost použití pouze v daném zapojení řadiče pružného disku.

Zapojení programovatelného řadiče přímého přístupu k operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248859

Dátum: 12.02.1987

Autor: Máca Miroslav

MPK: G06F 13/28

Značky: přímého, operační, přístupu, zapojení, řadiče, programovatelného, pamětí

Text:

...invertoru, jehož výstup je připojen na nulovací vstup druhého klopného obvodu typu R-S.Nulový výstup druhého klopného obvodu typu R-S je připojen na vstup pátého invertoru,jehož výstup je připojen na nulovací vstup třetího monostabilního klopného obvodu.Výhodou zapojení podle vynálezu je schopnost jednoduché a rychlé adaptace na většinu typů periferníoh zařízení, pracujícíoh se šestnáctibitovým datovým slovem. Požadovaný způsob činnosti...

Zapojení stykové jednotky řadiče pro spojení podřízeného počítače s kanálem nadřazeného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svoboda Alois, Chylský Pavel, Obdržálek Ladislav

MPK: G06F 9/46

Značky: počítače, nadřazeného, spojení, kanálem, řadiče, zapojení, jednotky, podřízeného, stykové

Zhrnutie / Anotácia:

Styková jednotka (2) je řešena jako asynchronní sekvenční automat (D), programovatelný z podřízeného počítače (G). Asynchronní sekvenční automat (D) je řízen přes paměť (E) řídicího slova z podřízeného počítače (G) a dále je spojen s kanálem (A) nadřazeného počítače (1). Výstupy asynchronního sekvenčního automatu (D) jsou zapojeny jednak přes paměť stavu (F) zpět na podřízený počítač (G), jednak jsou zapojeny na kanál (A) nadřazeného počítače...

Paměťový modul pro řadiče s překrýváním výběrové a prováděcí fáze mikroinstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236710

Dátum: 15.11.1986

Autor: Eysselt Miloš

MPK: G11C 19/00

Značky: fáze, mikroinstrukcí, paměťový, prováděcí, řadiče, výběrové, překrýváním, modul

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata paměťového modulu pro řadiče s překrýváním výběrové a prováděcí fáze mikroinstrukcí spočívá v tom, že je sestaven z řídicího bloku, klopného obvodu, bloku řízení výběru adresy, adresového multiplexoru, z na sobě nezávislých horního čítače mikroinstrukcí a dolního čítače mikroinstrukcí, z na sobě nezávislých horní poloviny paměti mikroprogramů a dolní poloviny paměti mikroprogramů, z na sobě nezávislých horního registru údajů a dolního...

Zapojení paměťového řadiče k sekvenčnímu řízení procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230369

Dátum: 15.11.1986

Autor: Cacek Vladislav

MPK: G11C 11/52

Značky: paměťového, řadiče, sekvenčnímu, procesu, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení paměťového řadiče sestávající z impulsního tlačítka (S 1) nebo jiného impulsního vstupního kontaktu pomocného či časového relé, koncového, tlakového, fotoelektrického či plovákového spínače, z pomocných relé (K 1) až (K 2), z paměťového relé (K 3) zapojených jako dělič vstupních impulsů z tlačítka S 1. Paměťové relé (K 11) až (K 13) jsou postupně překlápány kontakty (1 K 3) a (2 K 3) uvedeného děliče. Tyto paměťové relé jsou nositely...

Zapojení obvodů řadiče zápisu magnetické páskové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221613

Dátum: 15.05.1985

Autor: Sapák Vojtěch

Značky: jednotky, řadiče, obvodů, páskové, zapojení, magnetické, zápisu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, zejména zápisu dat na magnetické pásky. Vynález řeší problém převodu paralelních dat na sériová data s vlastní synchronizací, přičemž jednotlivé sériové byty jsou od sebe odděleny krátkou mezerou a počáteční a závěrečný bit bytu má shodnou polaritu signálu. Podstatou vynálezu je paralelně sériový registr s kodérem sériových dat s vlastní synchronizací, které jsou řízeny čítačem, který je synchronně...

Zapojení řadiče mokroprogramově řízeného procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223797

Dátum: 01.07.1984

Autori: Janda Petr, Zapletal Zdeněk

Značky: řadiče, zapojení, mokroprogramově, řízeného, procesoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řadiče mikroprogramově řízeného procesoru, vyznačující se tím, že na vstup registru (6) konstanty a první vstup přepínače (2) výstupů paměti je připojen výstup (110) lichých adres řídicí paměti (1) a na druhý vstup přepínače (2) výstupů paměti je připojen výstup (120) sudých adres řídicí paměti (1), přičemž výstup (21) přepínače (2) výstupů paměti je přiveden na vstup registru (3) z obvodů latch a na vstup prvního registru (4)...