Patenty so značkou «radiálního»

Těsnění mezi oběžným kolem a sacím hrdlem radiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264356

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/16

Značky: ventilátoru, těsnění, sacím, kolem, radiálního, oběžným, hrdlem

Text:

...jeho odtržení od stěny v místě rotujícího kuželového prstence a krycí desky oběžného kola. Zsnedbatelné není ani to, že kuželové prstence těsnění jsou vytvořeny ze slabšího plechu než krycí deska oběžného kola,což zvyšuje provozní spolehlivost při nahodilém styku rotu~ jící a statické části kuželového těsnění.Na přípojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení pod 1 evynálezu. Na obr. 1. je v kolmém řezu kuželový prstenec...

Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262858

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/46

Značky: zařízení, ventilátoru, vícestupňového, regulační, rozváděcími, lopatkami, radiálního

Text:

...a jsou v radíálním směru kratší než netáčivé rozváděcí lopatky.Obvodová složka rychlosti vstupujícího vzduchu se tím vytváří u každého stupně, takže ekonomíčnost ventilátoru je podstatne vyšší než u vícestupňového ventilátoru pouze se vstupní regulací. Mezílehlé uspořádání rozváděcích lopetek pevných a natáčívých přispívá ke spolehlivosti e tuhosti regulačního zařízení.Na připojených výkresoch je schemstíckyznázorněn příklsd provedení...

Pracovní válec radiálního hydromotoru případně čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244192

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mareš František, Šplíchal Jan

MPK: F16J 10/00, F03C 1/18

Značky: čerpadla, válec, případně, hydromotoru, pracovní, radiálního

Text:

...a napojení na rozváděč v provedení s rozváděcím a současně i s protilehlým kanálem obr. 2 částečný řez pracovním válcem, spojovacím a rozváděcímkanálem obr. 3 půdorysný pohled na rozváděcí kanál s vyznačením ústí spojovacího kanálu obr. 4 částečný řezhorní částí pracovního válce podle obr. 1 obr. 5 půdorysný pohled na rozváděcí kanál s vyznačením ústí spojovacího kanálu a na protilehlý kanál, znázorněný na obr. 4.Pro zjednodušení je popis...

Zařízení pro regulaci radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256513

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kodym Jaroslav, Šídlo Karel, Nácovský Miroslav

MPK: F04D 27/00

Značky: turbokompresoru, regulaci, zařízení, radiálního

Text:

...Wvvýhodou řešení je jednoduchost výrobyI.snadnější regulace a menší tlakové ztráty dopravované vzdušiny. ÁNa připojenêm výkresu je na obr. 1 znäzornšn.podêlnýsv 1 elý řez vstupní částí radiâlníhoturbokompresoru se veunutou regu~ lační vložkou. Na obr. 2 a obr. 3 jsou znâzorněna alternativníprovedení regulačnfch vlošek. V sacím hrdle 1 je vložena regu lační vložka 2 kruhovêho průřezu, která má osu 3 výetupníhoprůřezutodchýlenu od osy o...

Způsob svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kroupa Václav, Mizera Milan, Štěpánek Miroslav

MPK: B23K 9/16

Značky: zejména, radiálního, turbokompresoru, kola, svařování, způsob, lopatkového

Text:

...technologií svařování pro způsob svařování radlálního lopatkového kola, u kterého se části lopatek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotouči a spojovací svar se vede středem lopatky.Podstata způsobu svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru, u kterého se části lopau tek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotoučí, spočívá podle vynálezu v tom, že spojovací svar obou částí oběžné lopatky se provede ve...

Axiální rozvaděč radiálního hydromotoru nebo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242121

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vítek Olin, Kamenec Jaroslav, Hlavonik Jaroslav

MPK: F03C 1/04

Značky: axiální, rozvaděč, radiálního, hydromotoru, čerpadla

Text:

...V tělese l rozvaděče je vytvořena první tlakové komora la s prvním ústím gg a druhá tlakové komora gs druhým ústím gg, přičemž tyto tlakové komory lg, g jsou vzájemné odděleny přítlačným kotoučem Q a vzájemné utěsněny těsnicím kroužkem łí. V pevné rozváděcí desce § je vytvořena soustava rozváděcích kanálů gą zajišřující přívod pracovní kapaliny do válců gg.V prvním čele gg rozváděcího kotouče 5 (víz obr. 2 až 4) jsou provedena dvě...

Rám radiálního hydromotoru nebo hydraulického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245647

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Jan, Žampach Štipán

MPK: F04B 39/12

Značky: čerpadla, hydraulického, radiálního, hydromotoru

Text:

...otvorem 3, uložena opěrná podložka E, na níž doléhá čelní víko 1.V rámu l je proveden základní válcový otvor 3, omezující klikovou skříň 3. Rámem 1To je rovněž uloženo ve válcovém rozšíření Q válcového otvoru 3 rámu l. Opěrná podložkaQ doléhá na první ložiska 3, které je vně uloženo v čelním víku 1, uvnitř pak na prvním uložném osazení 35 hřídele 3.Z druhé strany, než je uspořádána opěrná podložka Q, pak dolěhá na první ložisko 2 první axiální...

Závěs lopatky radiálního stupně turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245613

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F01D 5/00

Značky: lopatky, radiálního, závěs, stupně, turbiny

Text:

...kotcuče rotoru. Nevýhodou jsou výrobní komplikace, případně porušená rozteč v místě zámku.Uvedená nevýhody odstraňuje provedení závěsu lopatek radiálního stupně turbin podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi jednostrannou nožkou lopatky a stěnou drážky v kotouči rotoru je na vnitřním průměru závěsu vytvořena štěrbina, ve které je napěohován temovací drát pro zajištění nožky lopatky v pracovní poloze, přičemž obvys nožky je...

Zařízení k měření průměru a radiálního házení oběžné dráhy kroužku axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroupa Petr Praha, Rejlek Jan, Bílek Zbyšek, Zvioina Karel

MPK: G01B 5/00, G01B 5/08

Značky: kroužků, axiálního, ložiska, radiálního, kosoúhlým, oběžné, stykem, kuličkového, průměru, měření, zařízení, házení, dráhy

Text:

...horizontálním směru. Ve znázorněném případě je měřeným kroužkemLvnitřní kroužek ložiska. opěrky j, jsou rozmístěny s roztečí 90 ůhlových stupňů po obvodu oběžné dráhy měřeného kroužku g ložiska a vedou jej v nejhluběím místě oběžné vDalší opěrky i vedou měřený kroužek g ložiska za díru a jsou rozmístěny rovněž s roztečí 90 úhlových stupňů. K základnímu rámu z jsou dále pevné uchyceny dva planžetové psralelogrsmy tvořené planžetami ž a...

Stator radiálního turbokompresoru, zejména vícestupňového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252244

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šídlo Pavel, Futera Miroslav, Škaloud Vladimír, Martinec Milan, Beran Jaromír, Matějů Pavel, Bartoň Petr, Kodym Jaroslav

MPK: F04D 29/42

Značky: turbokompresoru, radiálního, zejména, vícestupňového, provedení, stator

Text:

...že vnitřní řešení jeho mezistěn umožňuje vytvoření vhodného prostoru pro umístění natáčecího páčkového mechanismu difusorových lopatek u vícestupňových kompresorů. Řešení vlastních prvků natáčecího systému si ve shodě se záměrem konstrukce klade malé nároky na prostor jak v radiálním, tak zejména v axiálním směru. Výhodou je rovněž okolnost, že stator může být dělený v horizontálni rovině. Další z řady výhod řešení statoru podle vynálezu...

Stator radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240079

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hanigovský Karol, Mazáo Štefan, Bodík Rudolf, Straka Ján, Orosz Jozef

MPK: F04D 29/42

Značky: stator, turbokompresoru, radiálního

Text:

...vznikne v rámci povole ných výrobních tolerancí.Výhody konstrukění úpravy statoru radiâlního turbokompresoru podle vynálezu spoěívají v odstranění citovaných nevýhod stávajících uchycení mezistěn ve vrchní polovině skříně. Jde o odstranění netěsností v dělících rovinâch mezístěn v důsledku nedosednutí obou pclovin mezistěn na sebe a odstranění narušení dělící roviny skříně vzniklým upevněním mezistěn v horním dílu skříně. Nová úprava...

Stator barelového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240060

Dátum: 01.07.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan, Kabátová Viera, Ivan Miroslav, Turianiková Helena, Petrjánoš Ludik

MPK: F04D 29/42

Značky: turbokompresoru, stator, barelového, radiálního

Text:

...v ucpâckâch. Do řetězce jednotlivých dílů a jejich rozměrných tolerancí je zařazena totiž i vnější nádoba, u níž je dodržaní vůlí něçbtfšnější vzhledem k jejínu velkêmu průměru.Uvedené nedostatky do znaěně míry odstraíuje řešení statoru barelověho turbokompresoru podle vynâlezu. Podstatou vynâlezu je, že vnitřní těleso skříně je po obou stranách opatřeno koncovýni přírubami, na jejichš vnitřních vâlcových plochâch jsou ulošeny na stejnêm...

Zařízení pro snížení stykového radiálního protisměrového tření pneumatik ve spádových skladovacích žlabech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249627

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: B65G 11/20

Značky: stykového, spádových, snížení, pneumatik, protisměrového, zařízení, radiálního, skladovacích, žlabech, tření

Text:

...výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn celýapádový skladovací žleb včetně tohoto zažízení a na obr. 2je nárys zařízení ve zvětšeném měřítkua 24 s 827Zařízení pro snížení stykového radiálního protisměrového tření pneumatik v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno delním siledbloken 1 připevněným na jednom konci listového pera 2 , jež je ve střední části své délky upevněné V...

Lopatka radiálního turbinového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 234475

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kučera Zdeněk

MPK: F04D 29/30

Značky: turbinového, lopatka, stupně, radiálního

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je profilový list lopatky kolmý k radiále, zavěšen na kotouč rotoru pomocí axiálního stromečkového závěsu a profilové listy dvoustranné lopatky jsou přitom vytvořeny na obou stranách stromečkového závěsu. Vynálezu je možno využít u turbostrojů s radiálními stupni.

Skříň statoru radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234663

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bartoň Petr, Škaloud Vladimír, Aldorf Pavel

MPK: F04D 29/42

Značky: statoru, radiálního, turbokompresoru, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň statoru vícestupňového radiálního turbokompresoru, která je složena z válcového pláště skříně a rozděleného v horizontální rovině na horní a spodní díl a oba díly jsou vzájemně spojeny prostřednictvím přírub a šroubů. Na čele válcového pláště jsou uchycena jednodílná víka, ve kterých jsou umístěny ucpávky, včetně propojovacích kanálů a vnitřních prostorů labyrintové ucpávkové části.

Optický přístroj k určování radiálního profilu indexu lomu optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 235538

Dátum: 15.11.1986

Autori: Reid Douglas Charles John, Rugby Stewart William James

MPK: G02B 5/14

Značky: optického, indexu, opticky, profilů, prístroj, vlákna, určování, radiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Optický přístroj, který ukazuje například na stínítku osciloskopu průběh indexu lomu na průřezu optického vlákna, obsahuje eliptický reflektor (20) a snímací soustavu pro laserový paprsek, který je obrácen k jednomu ohnisku (F) eliptického reflektoru (20). V tomto bodě je umístěn konec optického vlákna (18). Detektor (17) poměrně malého rozměru je umístěn ve druhém ohnisku eliptického reflektoru (20).

Způsob zhotovování radiálního spojovacího kuželového ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229665

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kövári Pál

MPK: F16D 13/24

Značky: zhotovování, ozubení, kuželového, radiálního, způsob, spojovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovování radiálního spojovacího kuželového ozubení na obráběcím stroji s šikmým kruhovým válcem, zvláště na vertikální frézce, vyznačující se tím, že řezná hrana pracovního nástroje se uvede do pohybu po povrchu pláště šikmého kruhového válce, jehož základna se nastaví do roviny vymezené hranami mezer mezi dvěma protilehlými boky zubů, hlavní vřeteno nástroje se nastaví kolmo k rovině základny šikmého kruhového válce, tvořící křivka a...

Závěr pracovního válce radiálního hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230164

Dátum: 15.09.1986

Autori: Albrecht Zbyněk, Benža Dušan, Vočka Miroslav

MPK: F03C 1/04

Značky: závěr, hydromotoru, pracovního, radiálního, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr pracovního válce radiálního hydromotoru, vyznačující se tím, že v pracovním válci (1) je uloženo víko (2), opatřené na obvodě těsněním (3), a opírající se svou vnější válcovou plochou (5) o vnitřní válcovou plochu (6) vnějšího prstence ( 7), upraveného na vnější válcové části (8) rámu hydromotoru (9), přičemž protilehlou stranou (10), opatřenou soustředným válcovým vybráním (11) se opírá o pružinu (12) uloženou v pístu (13).

Těleso kluzného radiálního ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220850

Dátum: 15.12.1985

Autori: Futera Miroslav, Sciezska Miloslav, Šídlo Pavel, Vondruška Miloslav, Holeček Jaroslav

Značky: radiálního, ložiska, těleso, kluzného

Zhrnutie / Anotácia:

V tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 % šířky ložiska. V ose radiální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čidla...

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225506

Dátum: 01.12.1984

Autori: Bartoň Petr, Šídlo Pavel, Matějů Pavel, Futera Miroslav, Škaloud Vladimír

Značky: difusorových, radiálního, lopatek, zařízení, vícestupňového, turbokompresoru, natáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru při nestejném úhlu jejich nastavení v jednotlivých stupních, které je umístěno uvnitř pláště stroje a které sestává z přestavitelného systému pák a táhel napojených na prstence natáčecího mechanismu, které jsou uloženy v každém stupni kompresoru a napojeny na difusorové lopatky vyznačující se tím, že na patku (10) každého prstence (9) otočného kolem osy (11)...

Oběžné kolo radiálního lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216073

Dátum: 15.05.1984

Autori: Velfl Oto, Klaus Lubor, Jetel Václav, Kučera Josef

Značky: oběžné, stroje, zejména, radiálního, turbokompresoru, lopatkového

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo radiálního lopatkového stroje, zejména turbokompresoru, které se skládá z nosného a krycího kotouče a mezi nimi uspořádaných oběžných lopatek, které jsou s oběma kotouči pevně spojeny. Nejméně jeden z kotoučů, zpravidla nosný kotouč je s lopatkami spojen svarem. Tloušťka kotouče se z nejmenšího rozměru S2, který je u vnějšího průměru D2 kotouče směrem k ose rotace plynule zvětšuje až na rozměr Sl, který je na vnitřním průměru Dl...

Mechanický převodník radiálního úhlového natočení na axiální posuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213799

Dátum: 01.05.1984

Autor: Pospíšil Bohumil

Značky: mechanicky, úhlového, natočení, radiálního, převodník, posuv, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického převodníku, kterým se převádí radiální úhlové natočení v torzně pružném systému na axiální posuv. Vynálezem je řešeno určení velikosti kroutícího momentu přenášeného hnacím nebo hnaným hřídelem za klidu i v celém rozsahu otáček snímáním axiálního posuvu nebo axiální síly stojícími snímači. Torzně pružný systém 13 je tvořen alespoň zkrutným pláštěm 1, sestávajícím ze dvou krajních částí 4 a 6, souose pevně uchycených...