Patenty so značkou «radiační»

Radiační sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269771

Dátum: 14.05.1990

Autori: Agranova Marina, Grigorjev Anatolij, Gavrilkina Galina, Sobolev Gennadij, Jaromickij Sevastjan, Savčenko Valentin, Proněvič Jevgenij

MPK: F26B 3/30

Značky: radiační, sušárna

Text:

...ospanon.HcToHHHHH 10 Hanyuauua ycTanasmHaan 1 3 one osmyueunn no aucowe Hnnenua 3 H ouxcnpynw uaHrosuHH aamnuanu 15 Ha àepTHHaHbHux Hanpaaannmnx 17. aàran Hcroquuxu 10 cnauranr K Hauemun 3 no HanpnanHnmHH ló H naxpennnnr amHHaHH 15. Yrnu Haxnoua Hcroquuxos H axpauoa 11 H 12. oHKcHpynT c nonomhn aamnuoa 19. Bennqnuu yrnaa Hannoua yroquanr onuruoü npasepxoñ Haąecrsa H neHeHH cvuxu.Bucymunaeuue Haneana 3. yxpennaunue Ha nnnnecxax 9 Kouaeñepa...

Pouzdro pro radiační dotovní křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267959

Dátum: 12.02.1990

Autor: Škába Václav

MPK: C30B 35/00

Značky: radiační, dotovní, pouzdro, křemíku

Text:

...otevře e. dovoluje chlazení kryetelu protéknjíoí vodou. Provedení pouzdra o rontilen i ve víöku dovcluje oząřcvat pouzdro e kryetąlu L v chránené poloze, tj. víčken proti dnu oząřoveoího knnálu.Na připojeuýoh výkonoch Jaou znázornäny podélná řezy pouzdrem podle vynálezu. Obr. 1 představuje základní provedení o. obr. 2 provedení I vnntilem i vo Tíčľül.Těleeo l, vyrobené z hliníku vysoké čistoty, má rotační tvar a. obklopuje Krystal g...

Zařízení pro radiační dotování krystalů křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267958

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škába Václav, Bělohradský Luboš

MPK: C30B 35/00

Značky: dotování, křemíku, krystalů, zařízení, radiační

Text:

...V oząřovąci poloze nacházeji V ozařovacim Icaxuílu à, tvořonćm hlinilcovox trubltou 100 r 2 m délky 54 m. Na apodnim konci je ozařovaci lesná). i opatřen dnem Ž a čepom 6,uloženým v grafitovém ložislsu z, ktoré je částí nosné konstrukce 8. Ta je Ve střední části tvořeno hliníkovou trubkou 1140 x 3 mm a Její epodni část čtvercového průřozu 1142 x 142 mm spočivá na nosné mřiži 2 aktivní zőny reaktor-u. V honuí části nosné Iconstrukco § je...

Hlavice pro optická nebo radiační čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257530

Dátum: 16.05.1988

Autor: Sladký Petr

MPK: G01J 5/46, G02B 27/28, G02B 27/10...

Značky: hlavice, radiační, čidla, optická

Text:

...hlavice podle vynálezu spočívají především v její modulární konstrukcí, která rovněž umožňuje sjednocení rozměrů jednotlivých mechanických částí hlavice pro optická čidla různých druhů. Hlavice lze dále vyrábět V různých rozměrových variantách, přičemž lze výhodně použít pro závity matic a pláště rozměrové řady použité pro fotografické přístroje. To umožňuje použití hlavice ve spojení s komerčními příslušenstvími fotografických...

Urychlovače radiační polymerace epoxiakrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255295

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Pipota Jiří, Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08K 5/34, C08G 59/17, C08F 2/54...

Značky: polymerace, urychlovače, epoxiakrylátů, radiační

Text:

...Tato emise znamená zvýšení přikonu energie V blizkosti kovových atomů a tedy urychleni polymeračni reakce s radikálovým mechanismem.Bezrozpouštědlová kompozice na bázi epoxyakrylátového oliqomeru, rozpuštěného v monomezním esteru kyseliny ąkrylové nebo metakrylové, ve směsi s kyselinou akrylovou je vytvráitelná radiačně-chemickou polymeraci při ozářeni dávkou 150 kGy, tj. 150 kJ.kq 1. Přítomnost kovových urychlovačů dovoluje tuto dávku...

Hmota připravitelná radiační polymerací reaktivní bezrozpouštědlové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255200

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Křivánek Jiří, Pipota Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: polymeraci, bezrozpouštědlové, připravitelná, radiační, reaktivní, hmota, kompozice

Text:

...že i vysoká rychlost radiační polymerace, kterou lze kontrolovat volbou velikosti dávkového příkonu. hPři provozním využití lze hmoty před uskutečněním radiační polymerace podle potřeby pigmentovat, plnit různými plnivy či barvit známymi typy barviv, lze však použít pouze látky,které nemění své vlastnosti účinkem záření. Dle potřeby lze směs před polymerací modifikovat přídavkem látek regulujících rheologické vlastnosti, rychlost radiační...

Zařízení pro cejchování čidla pro měření radiační složky tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255134

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janata Jiří, Horák Zbyněk, Novák Miloš

MPK: G01K 19/00, G01K 7/02

Značky: radiační, měření, tepelného, cejchování, složky, čidla, zařízení

Text:

...čidla pro stanovení tepelného toku. V řaděpřípadů bude závislost mezi údajem čidla a hodnotou tepelného toku lineární. Zařízenípro cejchování čidla umožní vyjádřit případnou odchylku od linearity. Je-li cejchovní zařízení provozováno při různých polohách vůči vertikále, rozdíly v získaných cejchovních závislostech dovolují určit Vliv volné konvence na údaj čidla.Na připojeném výkresu je znazorněn příklad zařízení pro cejchování čidla pro...

Způsob radiační sterilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247369

Dátum: 16.11.1987

Autori: Sedláeek Jaroslav, Hrabák Jan, Lonský Jloí

MPK: A61L 2/08

Značky: radiační, sterilizace, způsob

Text:

...dávku při setkání série kontejnerů o nižší hmotnosti čili lehkýoh se sérií kontejnerů o vyšší hmotnosti čili těžkých, anebo naopak, je nutné již při vstupu prvního těžkého kontejneru do prostoru ozařovny při setkání série lehké s těžkou, a až do posledního těžkého kontejneru opouštějícího ozařovnu při opačně kombinaci setkání ozařovat všechny zbývající lehké kontejnery nacházející se v odpovídajících polohách ozařovny časem příslušným pro...

Radiační pyrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 253028

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janoušek Jaroslav, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/04

Značky: pyrometr, radiační

Text:

...zdroje lg po odrcze na reflexním členu ll dopadaly kolmo na citlivou plochu pyroelektrického čídla 13, pak referenční äutostabilisovaný zdroj lg musí být vůči pyroelektrickámu čidlu 13 uložen na společném nosném bloku § v tekovém místě, že kromě regulérního odrazu přes reflexní člen 11 nemůže dojít k žádným parasítním odrezům od vnitřníoh stěn schránky gg na citlivou plochu pyroelektrického čidla 13. Názorně je chod paprsků znázorněn na...

Radiační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245638

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eernáková 1udmila, Štaudner Emil

MPK: F23D 14/14

Značky: radiační, kotel

Text:

...k přívodu palivové směsi do radiačního kotle podle obr. 1 a obr. 3 je detail. znázorňujíci uspořádání směrovacioh otvorů v kulovém vrchlíku rozdělovače směsi.Plášť ł kotle obklopuje trubkový plášč 3, tvořený soustavou obvodových trubek, protékaných ohřívanou vodou. Prostor uvnitř trubkového pláště 3 je spalovacím prostorem Ž, který jevyplněn radiační náplní A, tvořenou keramickými télísky, např. kuličkami.Na vrchu radiační náplně A je...

Radiační hořák pro režimy práce s různými palivy a s radiálně se rozšiřujícím plochým plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245490

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlík Pavol, Trojan Miroslav, Grega Ján, Ivica Peter, Plávka Ján, Teren Ján, Bielek Jozef, Mazan Pavol, Kobzová Darina

MPK: F23D 14/02

Značky: plamenem, režimy, práce, palivy, různými, plochým, rozšiřujícím, radiační, radiálně, horák

Text:

...DPO ĽGĚTH 563 HSIEOPâ POFDĚBPO P 858.Horonna R pasnnunun ycxgnnnu paóowu, xax pacnoxaraeuua naaxenne aoanyxa EAH cropanna nan reuneparypa aoanyxa Aan cropauna, nocrn PRBTOH nauenezzxiynm AKQMGTPOB H ynxon ornepcmä 11.115 HOÄBOIIR EOSĽVĚÉB Haaecrnne rexnnqecxne pemenxx conepxar 3 uenou cxenymmne 39500734 xx 1. Orcyrcxnne aoauoxnocrn noaronmn n paexxqnsu ycJvxsu paňcru y axcnnyarannonnxxa nas coóxpgexnz naxusz napeueTpon ropcąow2 HOBOÄBHHÓ...

Radiační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 236934

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gorislavec Sergej Petrovič, Timoščenko Pavel Nikolajevič, Gorljuvatyj Jurij Jigorjevič, Machorin Konstantin Jepifanovič

MPK: F23D 13/12

Značky: horák, radiační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká radiačního typu používaných v chemickém průmyslu, v průmyslu zpracování ropy, hutním průmyslu petrochemickém průmyslu a v jiných průmyslových odvětvích. Radiační hořák obsahuje těleso s dnem, hořákový kámen a směšovací zařízení, v jehož ose je v tělese upevněna vložka, na jejíž výstupním konci je rozdělovač ve tvaru oříznutého toroidu spojeného s diskem přesahujícím vložku, toroidní část rozdělovače je uložena v ose s vložkou a...

Radiační kotel s automatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 217704

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cafourek Vladimír, Drápal Radovan

Značky: automatickým, ovládáním, kotel, radiační

Zhrnutie / Anotácia:

Radiační kotel s automatickým ovládáním, pracující s přetlakem nebo podtlakem topné směsi a vybavený zapalovací a indikační štěrbinou pro zapálení směsi a hlídání plamene a dále ventilátorem pro přívod směsi, respektive proplachovacího vzduchu, se směšovacím zařízením, s čidlem a uzavíracími prvky na přívodu plynu a čidlem na výstupu eventuálně vstupu zahřívaného média a tlakovým a teplotním čidlem na potrubí mezi ventilátorem a kotlem a s...

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 225079

Dátum: 01.12.1984

Autori: Parma Ludvík, Voráček Jaroslav, Sladký Petr

Značky: termometrii, současnou, fotografickou, radiační, zařízení, elektronickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii, vyznačené tím, že sestává z tělesa fotografického přístroje /1/ spojeného s objektivem /2/, například teleobjektivem Cassegrainova typu, pro přívod tepelného zářivého toku na alespoň jedno fotoelektrické čidlo /3/, jehož elektrické výstupy jsou vyvedeny z tělesa fotografického přístroje /1/ konektorem /6/ k vyhodnocovacím elektronickým obvodům.

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky a zařízení k jeho provádění.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217269

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jadavan Jaromír, Tydlitát Vratislav

Značky: provádění, zařízení, přestupu, tepla, způsob, radiační, měření, součinitele, absolutního, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky v neustálených podmínkách teploty a přestupu tepla mezi materiálem povrchu čidla a známe velikosti povrchu s plynným, kapalným nebo fluidním prostředím vyznačený tím, že se vytápěná část čidla zahřívá na teplotu o stálý teplotní interval vyšší, než je teplota prostředí určená teploměrnou částí čidla a rozdíl teplot se reguluje v závislosti na oschylce napětí rozdílového...