Patenty so značkou «radiaca»

Radiaca jednotka pre kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10840

Dátum: 04.03.2008

Autori: Nielsen Peter Gammeljord, Steen Stephan, Vraa Jesper

MPK: G05D 23/19

Značky: radiaca, jednotka, kúrenie

Text:

...2004/0245352 A 1 je navrhnutý ďalší programovateľný termostat. V termostate, tam opísanom, môžu byť pre každý deň v týždni jednotlivo naprogramované až štyri rôzne intervaly s individuálne nastaviteľnými hodnotami teplôt. Príslušné časové intervaly sú ľubovoľne programovateľné v 15 ~minútových krokoch. Na uľahčenie náročnosti programovania pre celý týždeň je ďalej implementovaná možnosť, skopírovať naprogramovanie dňa (napríklad pondelok) na...

Radiaca vidlica pre automaticky radiacu prevodovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4289

Dátum: 15.09.2005

Autor: Kirschdorf Dieter

MPK: F16H 63/00, F16H 63/30

Značky: radiaca, radiacu, vidlica, automatický, převodovku

Text:

...tvarovaná a mať taký priebeh, že aspoň jedno telo magnetu získa polohu, požadovanú a optimálnu pre funkciu zariadenia pre rozpoznanie polohy radiacej vidlice.0010 Ďalšie riešenie týkajúce sa tohto navrhuje, že súčasť radiacej vidlice slúžiaca ako nosič magnetu je rameno, tuhým spôsobom spojené sozostávajúcou radiacou vidlicou, ktoré na svojom volnom konci nesie dosku,ktorej vonkajší obrys je prispôsobený vnútornému obrysu otvorenej...

Radiaca páka na radenie pod volantom motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278792

Dátum: 16.12.1992

Autori: Weber Adam, Kerner Wolfgang, Schreiber Franz

MPK: B60R 16/00

Značky: radiaca, radenie, volantom, páka, motorových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Radiaca páka (10) obsahuje na svojom voľnom koncovom úseku (11) najmenej jeden spínací diel (13, 14) a elektrický spínač uložený v puzdre (16), ktorý je vo forme funkčnej spínačovej jednotky (12) uložený spolu so svojím puzdrom (16) v úložnom vybraní (51) vo voľnom koncovom úseku (11) radiacej páky (10). Vo voľnom koncovom úseku sú uložené prvé pripájacie elektrické kontakty (27, 28, 29), s ktorými sú spojené v konečnom stave zodpovedajúce...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236272

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zvýšenia stálosti funkcie radiacej spojky bez ohľadu na stupeň opotrebovania lamiel je záber unášača s odstredivými závažiami riešený tak, že operná plocha unašača je vytvorená vypuklou časťou valcovej plochy a záberová plocha odstredivých závaží je tvorená na seba plynule napojenými vypuklou a vydutou plochou, ktoré sú tvorené časťou valcových ploch.

Radiaca vidlička pre zaraďovanie prevodových stupňov pomocou synchronizačného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244337

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pechman Miloš Ing

MPK: F18H 5/02

Značky: pomocou, synchronizačného, prevodových, zaraďovanie, radiaca, mechanizmu, vidlička, stupňov

Text:

...prevodovky, v ktorej sú uplatnené je potrebné používat radiace vidličky rozdielnych tvarov a jej zabudovanie do prevodovky je náročné na priestor.Uvedené nevýhody odstraňuje radiaca vidlička podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že polkruhové teleso radiacej vidličky má na svojich koncoch prostredníctvom kolika upravený držiak, v ktorom sú otočne uložené valčeky.Výhody radiacej vidličky podľa vynálezu sú v tom, že kladie nižšie...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240544

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gordijeik Ivan Ignatjevie

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, radiaca

Text:

...22 a prítlačnú lamelu 5, je nitmi 13 disk 22 znitovaný sdnom Z 1, prostredníctvom.rozperných puzdier 14. Rozpe-rné puzdro 14, zasahujúce do tvarového otvoru 21 závaží 1, obmedzujú maximálne roztvorenie závaží lll tak,.aby nedošlo k neúnosnému zmenšeníu radiálnej vôle pomedzi závažiami 10 a telesom 1 skrine prevodovky. Klzne puzdro 35 spolu s krúžkami Z 9 ako i čap 11 spolu s kolíkom 12 n 1 ôžu byt zhodné. Na zvolenom príklade je výstupný člen...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236634

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom skvalitnenia funkcie a zvýšenia životnosti radiace] spojky je pre záber odstredivých závaží s unášačom vytvorená na unášači operná plocha tvorená vydutou časťou valcovej plochy, alebo rovinnou plochou a na odstredivých závažiach je pre záber s unášačom vytvorená tvarovaná plocha. Táto je tvorená dvomi časťami vypuklej valcovej plochy, pričom časť bližšia k osi rotácie radiace] spojky je priemeru väčšieho, ako časť bližšia k osi čapu.

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229437

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janda Pribin

MPK: F16D 13/02

Značky: otáčkovou, momentovou, automatická, reguláciou, radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou, pozostávajúca z hnaciaho hriadeľa, dvojdielnej valcovej vačky, lamelovej spojky a odstredivých závaží, vyznačená tým, že s nacím hriadeľom (1) je cez čelné výstupky (27) spojená válcová vačka (2), ktorá je pružinou (14) odpružená v telese (15) a skrutkovou plochou (29) opierajúca sa o protikus (3) spojený cez ďalšie čelné výstupky (28) s dutým hriadeľom (11) uloženým na hnacom...