Patenty so značkou «racemických»

Deriváty a analógy galantamínu, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiva, spôsob výroby tohto liečiva a spôsob separácie (+) a (-) izomérov racemických derivátov a analógov galantamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285909

Dátum: 24.09.2007

Autori: Treu Matthias, Fröhlich Johannes, Jordis Ulrich, Hirnschall Manfred, Welzig Stefan, Czollner Laszlo, Kälz Beate

MPK: A61K 31/55, A61P 25/00, A61K 31/343...

Značky: výroby, spôsob, výrobu, analógov, separácie, liečivá, tohto, derivátov, použitie, racemických, deriváty, izomérov, analogy, galantamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty a analógy galantamínu, spôsob ich prípravy a ich použitie v medicíne v súvislosti s liečením primárnych degeneratívnych demencií, spinálnych a cerebrálnych ochabnutí.

Spôsob prípravy farmakologicky účinných racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283700

Dátum: 18.11.2003

Autori: Csatáriné Nagy Marianna, Molnár Leventéné, Gajáry Antal, Bakonyi Mária, Alattyáni Edit

MPK: C07D 495/04

Značky: spôsob, přípravy, aktívnych, racemických, účinných, opticky, farmakologicky, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín všeobecného vzorca (VI), v ktorom X znamená atóm halogénu alebo ich solí, ktorého podstata spočíva v tom, že racemická alebo opticky aktívna zlúčenina všeobecného vzorca (VII) sa premení metanolom v prítomnosti metylhydrogensulfátu pri teplote v rozsahu 50 °C až 150 °C na racemickú alebo opticky aktívnu zlúčeninu všeobecného vzorca (VIII) a vzniknuté racemické zlúčeniny...

Spôsob prípravy racemických alfa-substituovaných 4-metyltiomaslových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281956

Dátum: 16.07.2001

Autori: Largeau Denis, Favre-bulle Olivier, Ariagno André, Bontoux Marie-claude

MPK: C12P 11/00

Značky: kyselin, spôsob, přípravy, alfa-substituovaných, racemických, 4-metyltiomaslových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy uvedených kyselín enzymatickou hydrolýzou 4-metyltiobutyronitrilu pomocou nitrilázy mikroorganizmov Alcaligenes faecalis, Rhodococcus sp. HT 29-7 alebo Gordona terrae.

Způsob nových racemických nebo opticky aktivních berbanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266586

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gaál József, Marton Jenö, Kovács Gábor, Tóth István, Hársing László, Szántai Csaba, Szabó Lajos, Vizi Szilveszter, Somogyi György

MPK: C07D 455/03, A61K 31/47

Značky: aktivních, nových, derivátů, racemických, způsob, berbanových, opticky

Text:

...sloučenin obecného vzorce I poyaha vybraného redukčního činidla ovlivñuje poměr stereoisomerů s C 14 hydroxylovou skupinou v ekvatoriâlní nebo axiální poloze.Například, jestliže hydrid kovu vyžaduje při redukci větší prostor, pak se v produktu zvětší obsah isomerů s C 14 hydroxylovou skupinou v axiální poloze. Jestliže se použije hydridoboritan sodný, pak se při redukoi získa ,B 0 i isomeru s C 14 hydroxylovou skupinou v axiální poloze....

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů in terfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262697

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dormán Gyorgy, Galambos Géza, Kovács Gábor, Virág Sándor, Ivanics József, Hadházy Pál, Stadler István, Tömösközy István, Kánay Károly, Körmöczi Péter, Kiss Miklós

MPK: C07D 311/94

Značky: způsob, aktivních, výroby, terfuranylenprostacyklinu, opticky, derivátů, racemických, nových

Text:

...anginy pectoris se sníží u několika typů onemocnění enginou pectoris. Na. základě jejich bronchedilatačního účinku lze sloučenin podle vynálezu výhod-ně použít pre snížení počtu četnosti astmati-ckých záchvatů. Dale je možno těchto sloučenin výhodne použít pro léčení vředových onemocnění vzhledem- k jejich gastrointestinálnímu cytoprotektivním-u účinku. Nadto je možno použitím- sloučenin podle vynálezu zahránit šíření. nádorů po chinwrgiekých...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů in terfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262696

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovács Gábor, Dormán Gyorgy, Galambos Géza, Tömösközy István, Virág Sándor, Stadler István, Ivanics József, Kiss Miklós, Körmöczi Péter, Kánay Károly, Hadházy Pál

MPK: C07D 311/94

Značky: způsob, nových, derivátů, výroby, terfuranylenprostacyklinu, opticky, aktivních, racemických

Text:

...krevních destiček, vyvolané adenosi-ndrifostátem V lidské plasmě obohacené krevními destičkami, s těmito hodnotami ID 50~ Hypotenzívní účinek vyvolaný u anestetizované kočky intravenózní aplikací kao.linuak inhibični účinek na shlukování krevních desti-ček, tak i hypotenzívní vlastnosti se projevují při koncentraci 0 jeden řád vyšší než príslušné účinky referenčního PGI 2 pr ostavcyklinu-Z .Kromě toho vykazují sloučeiíiny podle vynálezu...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů interfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262662

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovács Gábor, Hadházy Pál, Virág Sándor, Ivanics József, Tömösközy István, Stadler István, Körmöczi Péter, Dormán Gyorgy, Kánay Károly, Kiss Miklós, Galambos Géza

MPK: C07D 311/94

Značky: nových, interfuranylenprostacyklinu, výroby, aktivních, racemických, způsob, derivátů, opticky

Text:

...jehož účinnost je charakterizované těmito úldajĺInhibivce shlukování kreuních destiček,-vyv-olaneho 2 ,u-moly adenosinditostátu v plasmatu obohaceném krevními destilčkuaumiID 5 o 20 ng . m 11 lidské plasmaj ID 5 o 350 ng . ml králičí p 1 asma.Další sloučeniny podle vynálezu tnhibují shlukování krevních destiček, vyvolané .adenosindifosfátem V lidské plasmě obohacené krevními destičkami, s těmito hodnotami ID 5 o.Hylpotenzlvnní...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gere Anikó, Kiss Béla, Farkas Mária, Kuthi Csaba, Kárpáti Egon, Visky György, Stefkó Béla, Forgács Lilla, Szombathelyi Zsolt, Csomor Katalin, Czibula László, Kreidl Jánoos, Szporny László

MPK: C07D 461/00

Značky: trans, aktivních, opticky, eburnameninu, racemických, derivátů, stereoisomerů, výroby, způsob

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zájer Mária, Moldvai István, Szántay Csaba, Groó Dóra, Laszlovszky István, Riesz Miklós, Pálosi Eva, Vedres András, Stefkó Béla, Szporny László, Kiss Béla, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Szombathelyi Zsolt

MPK: C07D 461/00

Značky: 11-nitroapovincaminové, nových, způsob, přípravy, aktivních, opticky, derivátů, racemických, kyseliny

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stefkó Béla, Vendres András, Kiss Béla, Groó Dóra, Szombathelyi Zsolt, Riesz Miklós, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Laszlovszky István, Szántay Csaba, Szporny László, Pálosi Eva, Moldvai István

MPK: C07D 461/00

Značky: 11-aminoeburnankarboxylové, způsob, opticky, přípravy, aktivních, kyseliny, racemických, nových, derivátů

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Matanin Ján, Lichvár Milan, Chovanec Ján

MPK: C12P 13/04

Značky: racemických, opticky, výroby, způsob, aktivních.alfa, směsi, aminokyselin

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Stefkó Béla, Vedres András, Szántay Csaba

MPK: C07D 519/04, C07D 471/22, C07D 461/00...

Značky: apovincaminové, kyseliny, opticky, 11-substituované, racemických, derivátů, přípravy, aktivních, způsob

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Stefkó Béla, Vedres András, Szántay Csaba

MPK: C07D 519/04, C07D 461/00, C07D 471/22...

Značky: aktivních, derivátů, kyseliny, racemických, přípravy, způsob, apovincaminové, opticky, 11-substituované

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237348

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: oxazolidin-2,4-dionů, opticky, racemických, 5-substituovaných, způsob, výroby, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných kationických solí. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237347

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: výroby, aktivních, 5-substituovaných, oxazolidin-2,4-dionů, opticky, racemických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a farmaceuticky upotřebitelných adičních solí těch shora uvedených sloučenin, v nichž zbytek ve významu symbolu R1 obsahuje bazický dusík s kyselinami. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237346

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: oxazolidin-2,4-dionů, racemických, výroby, 5-substituovaných, aktivních, způsob, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a farmaceuticky upotřebitelných kationických solí těch sloučenin, v nichž R znamená atom vodíku, jakož i farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami těch sloučenin, v nichž R1 obsahuje bazickou dusíkatou funkci. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237320

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: aktivních, opticky, racemických, výroby, způsob, oxazolidin-2,4-dionů, 5-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí zahrnujících soli s alkalickými kovy a adiční soli s kyselinami, ve formě racemátů nebo opticky aktivních enantiomerů. Vyráběné sloučeniny vykazují hypoglykemickou účinnost a lze je používat v klinické praxi ke snižování hladiny glukózy v krvi na normální hodnotu.

Způsob výroby nových racemických aglykonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235544

Dátum: 15.11.1986

Autori: Angelucci Francesco, Penco Sergio, Arcamone Federico

MPK: C07C 50/22

Značky: aglykonů, výroby, způsob, nových, racemických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových racemických aglykonů obecného vzorce II v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená vodík a druhý z těchto zbytků znamená hydroxylovou skupinu, které se používají jako výchozí suroviny pro výrobu farmaceutických látek.

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Simonidesz Vilmos, Stadler István, Virág Sándor, Szántay Csaba, Kovács Gábor, Novák Lajos, Galambos Géza, Aszódi József, Körmöczy Péter

MPK: C07D 307/93

Značky: způsob, výroby, aktivních, derivátů, racemických, opticky, 13-thiaprostacyklinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu obecného vzorce I kde Rl znamená ekvivalent farmaceuticky vhodného kationtu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku nebo fenoxymethylovou skupinu, -A-B- znamená skupinu -CH2-CH2-, jeden ze symbolů X a Y znamená vodík a druhý znamená hydroxyskupinu, nebo X a Y společně znamenají skupinu -O-CH2-CH2-0,...

Isomerní O-fosfonylmethylderiváty enantiomerních a racemických vicinálních diolů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233665

Dátum: 01.07.1986

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan, Sláma Karel

MPK: C07F 9/40

Značky: racemických, o-fosfonylmethylderiváty, jejich, vicinálních, způsob, diolů, přípravy, isomerní, enantiomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isomerních 0-fosfonylmethylderivátů enantiomerních a racemických vicinálních diolů obecného vzorce I kde Rl je vodík, alkyl s jedním až třemi uhlíky, hydroxyalkyl, adenin-9-ylmethylskupina, R2 a R3 je vodík nebo oba současně tvoří zbytek doplňující kruh ribonukleosidový a obě R4 jsou střídavě vodík-a -CH2P/O//OH/2 skupina, a konfigurace na uhlíkových atomech je R, S nebo RS. Látky podle vynálezu projevují biologické účinky jako...

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů na opticky aktivní deriváty aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230551

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fascetti Eugenio, Perricone Elena, Degen Ludwig, Viglia Aurelio

MPK: C12P 13/04

Značky: racemických, hydrolýzy, opticky, způsob, deriváty, aktivní, aminokyselin, hydantoinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů (hydantoinu nebo jeho derivátů) na opticky aktivní deriváty aminokyselin. Způsob spočívá v enzymatické hydrolýze pomocí enzymu, odvozeného od mikroorganismů Bacillus brevis sp. NRRL B-11080 a Bacillus stearothermophilus sp. NRRL B-11079. Hydrolýzu lze provádět při poměrně vysoké teplotě, která může dosáhnout i 60 0C.

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-ethylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220347

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pfister Rudolf, Bruderer Hans, Fischli Albert Eduard

Značky: způsob, racemických, jednotných, derivátů, výroby, opticky, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-ethylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-ethylaminu obecného vzorce I v němž R1 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se kvartérní amoniová báze nebo odpovídající kvartérní amoniová sůl obecného vzorce VII v němž R1 má shora uvedený význam a X znamená hydroxyskupinu nebo aniont soli, například...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244947

Dátum: 17.09.1985

Autor: Koldovský Karel

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: výroby, 5-substituovaných, oxazolidin-2,4-dionů, aktivních, racemických, opticky, způsob

Text:

...aZ 6 znamená methoxyskupinu, ethoxyskupinu nebo methylthioskupinu, a farmaceutický upotřebitelných nkationických solí těch sloučenin obecného vzorce I,v nichž R znamená atom vodíku, ktery se provádí tak, že se atom fluoru ve sloučenině obecného vzorce IIve kterém Z 4 va Z 5 mají shore uvedený význam, vymění reakoí s methoxidem, eth-oxidem nebo methylmeiwkaxptidem za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R zname-ná atom vodiku a...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244946

Dátum: 17.09.1985

Autor: Novotný Petr

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: výroby, aktivních, racemických, způsob, opticky, 5-substituovaných, oxazolidin-2,4-dionů

Text:

...Z 2 znamená ibenzyloxyskupinu, fenoxyskupinu, nitiroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, Z 3 představuje methylovou skupinu, alkoxyskupinu s 1 nebo 2 atomy uhlíku, methylthioskuipinu, atom chloru nebo. flu-oru aZ 4 a Z 5 nezávisle na sobě znamenají vžidy atom vodíku, methylovou skupinu, atombromu, chloru nebo fluoru, kyaínoskupinu,nitnoskupinu nebo trifluormethylovouskupmu, Y znamená atom vodíku, wmethyiovou skujpinu, benzyloxyskupinu,...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244901

Dátum: 17.09.1985

Autor: Johanning Hermann

MPK: A61K 31/42, C07D 263/44

Značky: racemických, způsob, oxazolidin-2,4-dionů, opticky, výroby, aktivních, 5-substituovaných

Text:

...skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, nechá reagovat s tosgenem V prítomnosti inertního organického rozpouštědla a vzniklá sioučenina obecného vzorce lllRl- a R 3 mají shora uvedený význam, se hydrolyzuje za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, V němž R znamená atom vodíku a zbývajicí obecné symboly mají shora uvedený význam, načež se popřĺpadě získaná racemická sloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku, rozštěpí na opticky...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 1,1-disubstituovaných oktahydroindolo[2,3-a]chinolizinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244655

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kuhn Franz-josef, Lehr Erich, Nelson Peter, Thieme Thomas, Unger Stefan

MPK: A61K 31/40, C07D 459/00

Značky: 1,1-disubstituovaných, racemických, oktahydroindolo[2,3-a]chinolizinů, způsob, výroby, opticky, aktivních

Text:

...provádí se reakce výhodné v přítomnosti činidla vázajícího kyselinu, aby se reakce urychlilą nebo dokončila. Jako činidla vázajícího kyselinu je možno použít organických zásad, jako jsou terciární aminy, například triethylamin. pyridin, nebo anorganických zásad, jako jsou uhličítany alkalických kovů, například uhličitan sodný nebo uhličitan draselný, nebo oxidy alkalických kovů,například kysličník hořečnatý.Reakce se provádí v organickém...

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219944

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pfister Rudolf, Fischli Albert Eduard, Bruderer Hans

Značky: výroby, jednotných, racemických, derivátů, způsob, opticky, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu obecného vzorce I v němž R1 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n znamená číslo 1 nebo 2, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylmethylovou skupinu se 4 až 5 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky...

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219943

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bruderer Hans, Fischli Albert Eduard, Pfister Rudolf

Značky: jednotných, racemických, derivátů, výroby, opticky, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu obecného vzorce I v němž n znamená číslo 1 nebo 2, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylmethylovou skupinu se 4 až 5 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se ze...

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219942

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fischli Albert Eduard, Bruderer Hans, Pfister Rudolf

Značky: výroby, racemických, opticky, derivátů, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu, jednotných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu obecného vzorce 1 v němž R1 znamená alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n znamená číslo 1 nebo 2, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylmethylovou skupinu se 4 až 5 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních...

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219941

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pfister Rudolf, Fischli Albert Eduard, Bruderer Hans

Značky: racemických, jednotných, derivátů, výroby, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu, opticky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu obecného vzorce I v němž R1 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n znamená číslo 1 nebo 2, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylmethylovou skupinu se 4 až 5 atomy uhlíku, jakož i farmaceuticky...

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219940

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bruderer Hans, Fischli Albert Eduard, Pfister Rudolf

Značky: způsob, opticky, racemických, derivátů, jednotných, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-alkylaminu obecného vzorce I v němž R1 znamená alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n znamená číslo 1 nebo 2, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylmethylovou skupinu se 4 až 5 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních...

Způsob výroby nových opticky aktivních a racemických derivátů kyseliny a-amino-ß-aminooxypropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219409

Dátum: 15.08.1985

Autori: Michalský Jiří, Opíchal Jiří, Čtvrtník Josef

Značky: racemických, a-amino-ß-aminooxypropionové, výroby, nových, derivátů, způsob, opticky, aktivních, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových opticky aktivních a racemických derivátů kyseliny ?-amino-?-aminooxypropionové obecného vzorce I: ve kterém R1 značí vodík, alkyl s 1-5 atomy uhlíku, aryl nebo aralkyl, R2 značí vodík, alkyl s 1-5 atomy uhlíku, aryl, aralkyl nebo heterocyklický zbytek, přičemž zbytky R1 a R2 spolu dohromady mohou být spojeny v alicyklický kruh a R3 značí vodík nebo alkyl s 1-4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se na D-, L- nebo...

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 7-oxo-PGI2

Načítavanie...

Číslo patentu: 222191

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pallagi István, Papp Ágnes, Kovács Gábor, Ivanics József, Stadler István, Simonidesz Vilmos, Dér Julia

Značky: derivátů, aktivních, výroby, racemických, způsob, opticky, 7-oxo-pgi2

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 7-oxo-PGI2 obecného vzorce I kde znamenají Q vodík nebo fyziologicky nezávadný kation nebo C1-4-alkylový zbytek, X cis nebo trans formu -CH=CH- nebo C?C-, R13 vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo chránící skupinu obecného vzorce R7R8R9Si-, kde R7, R8 a R9 jsou stejné nebo různé alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku s rovným nebo rozvětveným...

Způsob výroby enantiomerních a racemických threo- a erythro-4-(adenin-9-yl)-2,3-dihydroxymáselných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216562

Dátum: 01.10.1984

Autor: Holý Antonín

Značky: výroby, erythro-4-(adenin-9-yl)-2,3-dihydroxymáselných, způsob, threo, enantiomerních, racemických, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby enantiomerních a racemických threo a erythro-4-(adenin-9-yl)-2,3-dihydroxymáselných kyselin. Příprava se provádí oxidací stereoisomerních 2,2-dimethyl-4-(adenin-9-yl)methyl-l,3-dioxolan-5-yl-methanolů jodistanem sodným v přítomnosti solí ruthenia. Uvedené sloučeniny jsou biologicky aktivní a mohou být použity např. pro snížení hladiny cholesterolu v krevní plasmě nebo pro čištění některých enzymů.

Způsob výroby racemických a opticky aktivních derivátů 2-pyrrolidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214739

Dátum: 15.09.1984

Autori: Palenschat Dieter, Horowski Reinhard, Wachtel Helmut, Schmiechen Ralph, Paschelke Gert, Kehr Wolfgang

Značky: opticky, výroby, způsob, aktivních, 2-pyrrolidonu, racemických, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů 4-pyrrolidonu obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 18 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, která je substituována methoxyskupinou, fenylem, cykloalkylovou skupinou se 3 až 7 atomy uhlíku, jednou nebo...

Způsob výroby racemických a opticky aktivních derivátů 2-pyrrolidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214738

Dátum: 15.09.1984

Autori: Paschelke Gert, Horowski Reinhard, Kehr Wolfgang, Wachtel Helmut, Schmiechen Ralph, Palenschat Dieter

Značky: 2-pyrrolidonu, výroby, aktivních, racemických, derivátů, způsob, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů 2-pyrrolidonu obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 18 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, která je substituována methoxyskupinou, fenylem, cykloalkylovou skupinou se 3 až 7 atomy uhlíku, jednou nebo...