Patenty so značkou «pyrolýzy»

Spôsob pyrolýzy a splynovania organických látok alebo zmesí organických látok a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286582

Dátum: 29.12.2008

Autori: Hamel Stefan, Krumm Wolfgang, Funk Günter

MPK: C10B 49/00, C10B 57/00, C10J 3/02...

Značky: látok, organických, uskutočňovanie, spôsob, splynovania, zmesí, pyrolýzy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Organické látky sa zavádzajú do reaktora sušenia a pyrolýzy (1), kde sa dostávajú do kontaktu s materiálom fluidizovanej vrstvy (35) spaľovacieho zariadenia fluidizovanej vrstvy (3) alebo kde sa dostávajú do kontaktu s materiálom fluidizovanej vrstvy (35) a stenou spaľovacieho zariadenia fluidizovanej vrstvy (3), a pritom sa realizuje sušenie a pyrolýza. Tuhé uhlíkaté zvyšky, nepovinne s časťami pary a pyrolytickými plynmi a materiálom...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nájemník Jiří, Dvořák Luděk, Tichý Vladimír

MPK: C10G 9/16

Značky: cyklu, provozního, uhlovodíkových, kapalných, prodloužení, surovin, způsob, pyrolýzy

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Reaktor k provádění pyrolýzy uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Otakar, Hamer Vladimír

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, reaktor, pyrolýzy, provádění

Text:

...vertikálně obracečem 3 a zakončenáho na svém spodním konci sedlem B pro patku 11.Ve smontovaném stavu reaktoru je obraceč 3 spolu s pomocnou trubkou B zavěšen na vnitřní trubce 2 prostřednictvím přepážek 12 a trnu 10, přičemž zaujíma funkční polohu, znázorněnou na obr. 1, 2, 3 a 5. Během .provozu obraceč 3 sleduje změny polohy spodního konce vnitřní trubky 2, způsobené tepelnou dilatací, takže proudění pyrolýzních plynů mezi üstím vnitřní...

Způsob pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246726

Dátum: 15.12.1987

Autori: Furman Jaroslav, Klouda Jioí, Zahrádka Zdenik, Mück Tomáš, Zahrádka František

MPK: B01J 8/18, C01B 7/01

Značky: sloučenin, pyrolýzy, chlorovaných, organických, způsob

Text:

...ve spalinách.Podstata vynálezu spočívá ve způsobu pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin. organické chlorovaně látky nebo jejich směsi se přivádějí do fluidní vrstvy inertního nebo katalytického materiálu při teplotách v rozmezí 700 C až 850 °C při atmosféríckém tlaku. Volný chlor se pak z proudu spalín po vysušení vypirá V podchlazeněm chloridu uhličitém, z něhož se pak uvolni následným zahřátím.Niže uvedené příklady ilustrují...

Způsob získávání indenu z produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238584

Dátum: 01.12.1987

Autori: Navara Milan, Zelenka Jan

MPK: C07C 13/465, C10G 7/06

Značky: produktů, indenu, pyrolýzy, získavání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob petrochemického zpracování ropy. Izolace indenu z produktů pyrolýzy se provádí tak, že se z pyrolýzního plynu oddělí pyrolýzní olej, načež se z něj kondenzací ve vodní pračce při teplotách 30 až 85 °C oddělí těžký pyrolýzní benzin, k němuž se případně přidá těžký pyrolýzní benzin získaný z kondenzátů komprese pyrolýzního plynu do tlaku 0,5 až 1,2 MPa při teplotě 35 až 45 °C a z této kapalné směsi se destilačně oddělí lehčí uhlovodíky a...

Spôsob zmesnej pyrolýzy nasýtených a nenasýtených C .sub.3.n. uhlovodikov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245193

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlasivec Hynek, Neufuss Karel, Lukeš Jaroslav

MPK: C0G4 7/32, C07C 4/04

Značky: nenasytených, sub.3.n, uhľovodíkov, nasýtených, zmesnej, pyrolýzy, spôsob

Text:

...zmes pyrolyzuje v zmesi s donormi vodíkových radikálov, prednostne s vodíkom a/alebo etánom, ďalej s propánom, izo a n-butánom, benzinickými uhľovodíkmi a ropnými uhľovodíkmi s bodom varu do 450 OC, čím sa znižuje koncentrácia metylacetylénu a propadienu v pyrolyzovanej zmesi úmerne k pomeru ostatných dodávaných zložiek a chemizmus pyrolýzy sa posúva smerom k tvorbe želateľných plynných produktov. vplyvom voľných vodíkových radikálov sa...

Způsob výroby pryskyřic z těžkých produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247496

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kvapil Zdeněk, Navara Milan, Černý Jaroslav, Zelenka Jan

MPK: C08F 32/08

Značky: způsob, pyrolýzy, pryskyřic, těžkých, výroby, produktů

Text:

...benzinu, z něhož se destilačně oddělí C 5 laci při tlaku 10 až 40 kPa, teplotě v hlavě 75 až 95 OC, ve spodku 140 až 170 OC při minimálnim teplotním spádu ve vařáku kolony.-frakce a zbytek se podrobi vakuové desti Základem technologického postupu přípravy suroviny pro polymeraci na pryskyřice je zabráněni přístupu kysliku a šetrná vakuová destilace s malým tepelným zatíženim na krátkou dobou prodlení při destilaci a ohřevu nástřiku na vyšší...

Způsob zpracování pyrolýzního benzinu vznikajícího jako vedlejší produkt pyrolýzy uhlovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226142

Dátum: 15.04.1986

Autori: Navara Milan, Nájemník Jiří, Zelenka Jan

Značky: pyrolýzního, uhlovodíku, pyrolýzy, způsob, produkt, vznikajícího, zpracování, benzinu, vedlejší

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování pyrolýzního benzinu, vznikajícího jako vedlejší produkt pyrolýzy uhlovodíků hydrodealkylací alkylaromátů na benzen vysoké čistoty a současně hydrokrakováním obsažených nearomátů na nasycené C1 až C4 uhlovodíky, zejména etan, vhodné jako surovina pro pyrolýzu, při teplotách 570 až 650 °C a tlaku 5,0 až 6,5 MPa na katalyzátoru, jehož aktivní složkou je kysličník chromitý na alumině a za přítomnosti plynu s obsahem vodíku,...

Způsob pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221137

Dátum: 15.01.1986

Autori: Mostecký Jiří Prof: Ing:, Weisser Otto Doc: Ing, Veselý Petr, Kubička Rudolf

Značky: pyrolýzy, obsahem, uhlíku, olefinických, frakcí, atomů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku je umožnění pyrolýzy látek, které obsahují méně stabilní látky. Olefinické frakce s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku z produktů pyrolýzy a z produktů katalytického krakování se předehřejí na teplotu od 120 do 650 °C, s výhodou od 180 do 500 °C, načež se dávkují do proudu primární alkalické suroviny, například propan-butanu, frakce uhlovodíku s obsahem 4 atomů uhlíku,...

Způsob získávání vysokokoncentrovaných aromatických směsí z kapalných produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217388

Dátum: 01.09.1984

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Vitvar Milan

Značky: aromatických, pyrolýzy, kapalných, směsi, získavání, způsob, produktů, vysokokoncentrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy olefinických síru obsahujících produktů pyrolýzy vroucích v rozmezí 30 až 220 °C na aromatické směsi obsahující převážně C6 až C8 aromáty vhodné pro petrochemické syntézy. Postup spočívá vtom že frakce pyrolyzního benzinu bohatá na C6 až C8 aromáty se nejprve hydrogenuje kapalný produkt se zbavuje sirovodíku a vody a v dalším stupni se podrobí reformování jehož produkt se extrahuje dietylglykolem a extrakt se redestiluje...

Spôsob pyrolýzy stredných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214013

Dátum: 01.06.1984

Autori: Krivulka Ivan, Slimák Jozef, Metke Marian, Veselý Václav, Baxa Jozef, Bajús Martin, Kopernický Ivan, Bučko Miloš

Značky: frakcií, ropných, pyrolýzy, spôsob, stredných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava spôsobu pyrolýzy tak, že stredné ropné frakcie s teplotou varu 100 až 400 (C sa pyrolyzujú v prítomnosti vodnej pary a sírných prísad, aby sa zvýšila premena v teplotnom intervale 600 až 1000 (C. Postupuje sa tak, že do suroviny pred pyrolýzou sa pridávajú zlúčeniny síry v množstve 0,001 až 1,5 % hmotnostných, pričom z anorganických zlúčenín je to síra, sirovodík, sirouhlík, kysličník siričitý, sírniky, sírany,...