Patenty so značkou «pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu»

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281110

Dátum: 06.12.1995

Autori: Butler Donald Eugene, Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman

MPK: C07C 255/13, A61K 31/40, C07C 255/20...

Značky: trans-6-[2-(substituovaný, pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónu vzorca (I-1) a dyhydroxykyseliny odvodenej od zlúčeniny vzorca (I-1) otvorením laktónového kruhu a jej farmaceuticky vhodných solí. Zlúčeniny vzorca (I-1) sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá.