Patenty so značkou «púzdier»

Spôsob inštalovania káblov a puzdier v neprístupných potrubiach a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10699

Dátum: 18.10.2006

Autor: Wecker Gérard

MPK: G02B 6/50

Značky: púzdier, uskutočnenie, zariadenie, inštalovania, nepřístupných, potrubiach, káblov, spôsob

Text:

...týchto oblúkovmajú určitú pružnosť, ktorá umožňuje vloženie týchto oblúkov do potrubia, ked sú stlačené, a pritlačenie kábla proti vnútornej stene potrubia, ked tento tlak povolí. Prídržné prvky sú vkladané do potrubia priamo mechanickým zariadením majúcim zásobník obsahujúci pridržné prvky v pritlačenom stave,ktoré sú postupne uvolñované do potrubia, ako sa mechanické zariadenie0015 Tento postup nevyžaduje vytváranie žiadnych otvorov ani...

Kontajner na manipuláciu puzdier rádioaktívnych odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2768

Dátum: 18.01.2001

Autor: Čepeľ Ján

MPK: G21F 5/14, G21F 5/06

Značky: manipuláciu, púzdier, kontajner, rádioaktívnych, odpadov

Text:

...upevnený prírubou, rozpemým kužeľom a spojovacírnielementmi. Na homej strane veka je štítok s označením polohy, nad ktorým sú ovládaciapáka bubna pevne spojená sbvládacou rúrkou a ovládacia páka podpery spojená s hriadeľom. Teleso je s vekom kontajnera spojené spoj ovacírni elementmi.Výhoda kontajnera na manipuláciu puzdier radioaktívnych odpadov podľa tohto technického riešenia spočíva vtom, že umožňuje bezpečné zasúvanie,...

Zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2317

Dátum: 08.11.1999

Autor: Čepeľ Ján

MPK: G21D 1/02, G21C 19/00

Značky: púzdier, skladu, zariadenie, dlhodobého, drenážovanie

Text:

...zátkovača, ktoré sú posuvne vložené do puzdra zátkovača. Na homej jeho strane má vyhotovený doraz, do ktorého je zasunutá tyč s vytvoreným otvorom. Tyč je na jednej strane opatrená maticou s ovládacou rukoväťou. Na druhej strane, na konci zúženej časti tyče, je vložená zátka. Do otočného jadra je umiestnený prefukovací mechanizmus selektrickým spínačom. Prefukovací mechanizmus pozostáva zpozdlžneho puzdra, pružiny a prefukovacej piloly....

Zariadenie na presné delenie potrubných izolačných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1975

Dátum: 07.10.1998

Autor: Nitra Ladislav

MPK: F16L 59/22

Značky: izolačných, púzdier, přesné, zariadenie, delenie, potrubných

Text:

...z nosných líšt a na nich upevnenýchstabilizačných dosiek. Nosnými lištami sa rozumeju podlhovasté telesá saspoň jednouplochou stranou, ako ploché tyče alebo profily. Stabilizačné dosky, ktoré sú na nich upevnené,umožňujú opretie deleného izolačného puzdra a vedenie ostria rezného nástroja pri reze.Manipulačne je najvhodnejšie, pokial sa vodiace prvky nachádzajú na prednej azadnej strane konštrukcie, pričom jedna ztaldo vytvorených...

Rozoberateľné spojenie dielov plechových puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 696

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: dielov, rozoberateľné, púzdier, spojenie, plechových

Text:

...je jednoduché u rýchle. Prodnosťnu jn i to, že cpukovnné ukladania a rozobñrabíc dioluv púzdra ncohrozujc funkčnosť kon štrukčných spejovucich prvkov, napríklad opotrcbovaním alebo zlomením jn ZýČkDV oDER. l znázorňuje konštrukčné prvky, princip technického riešeniu, postup pri npcjovaní dielov plechnvéhe púzdra.OSR. 2. xnáznrňuje pemtup pri razobormni spojených díelcv plnchovéha púz Priklad uskutučnenigDvojdiclnu plechové púzdro...

Linka na puzdrenie najmä mikroelektronických súčiastok do plastových puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 239225

Dátum: 01.08.1987

Autor: Čelko Peter

MPK: B30B 11/00

Značky: najmä, puzdrenie, plášťových, linka, mikroelektronických, súčiastok, púzdier

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie technickej a ekonomickej úrovne puzdrenia mikroelektronických súčiastok. Uvedeného účelu sa dosahuje linkou na puzdrenie najmä mikroelektronických súčiastok do plastových puzdier, ktorého podstatou je, ze priečne vedľa puzdriaceho lisu je usporiadaný priamočiary dopravník zakladacích rámov a z druhej strany je umiestnený čistiaci mechanizmus formy, ktoré sú spojené vodiacou dráhou. Za puzdriacim lisom je umiestnený...

Zariadenie pre fixáciu veľkorozmerových skružkovaných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 238864

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: B21D 5/04

Značky: fixáciu, velkorozměrových, skružkovaných, púzdier, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre fixáciu veľkorozmerových skružovaných puzdier, zvlášť ložiskových puzdier pri odstraňovaní technologických prídavkov v mieste spoja koncov pásu, pozostávajúce z rámu, na ktorom sú výkyvne upevnené upínacie ramená, na ktorých je pripojená objímka, dosadajúca svojou vnútornou plochou na obrábané skružované puzdro, ktoré je nasunuté na tŕni upevnenom v ráme. Zdroj sily upevnený v dolnej časti rámu cez prevod sily otvára a zatvára...

Zariadenie k zalemovaniu a meraniu hĺbky a výšky lemu, najmä úplných puzdier ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 229548

Dátum: 15.08.1986

Autor: Laššo Jozef

MPK: F16C 43/02

Značky: úplných, lemů, hĺbky, výšky, najmä, zariadenie, meraniu, púzdier, zalemovaniu, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zalemovať úplné puzdro ložiska a zmerať hĺbku a výšku lemu. Uvedeného účelu sa dosiahne lemovacím a meracím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že piestnica je posuvne uložená na drieku príruby pneumatického valca a pevne spojená s piestom. Proti pootočeniu je zaistená objímkou, na ktorej je pevne uchytené meracie zariadenie. Nosné puzdro je posuvne a otočne uložené vo vnútornom otvore drieka príruby spolu s...

Zariadenie pre manipuláciu so zátkami hermitických puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 221676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lipár Bernard, Ježík Ernest, Lopoš Adolf

Značky: hermitických, zátkami, zariadenie, manipuláciu, púzdier

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre hermetizáciu puzdier, v ktorých sú kontrolované palivové články jadrového reaktora. Zátka, uchytená na rameni pracovnej tyče pod vodou bazéna, je natáčaná nad puzdrá a zasúvaná do puzdier elektrickými servopohonmi umiestnenými nad hladinou vody, pričom celé zariadenie možno z rámu, v ktorom je uchytené, demontovať, resp. nastavovať bez zliatia vody z bazéna.

Zariadenie na demontáž centrovacích puzdier najmä z lepených spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223096

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beňuš Ivan, Širka Jaroslav, Mocko Jozef

Značky: spojov, púzdier, lepených, zariadenie, centrovacích, demontáž, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z prítlačného a demontážneho valca. Piestnica prítlačného valca je opatrená odpruženým dorazom. Dutá piestnica demontážneho valca je opatrená nosičom, pod ktorým je na piestnici prítlačného valca posuvne odpružene uložená nosná objímka. Na nosiči je pevne uchytený držiak, na ktorom sú výkyvne uložené dvojramenné páky opatrené upínacími čeľusťami. Horné konce dvojramenných pák sú tiahlami pripojené na nosnú...

Držiak hydraulických púzdier superfinišovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239232

Dátum: 15.05.1985

Autor: Bocán František

MPK: B24B 35/00

Značky: strojov, držiak, hydraulických, superfinišovacích, púzdier

Text:

...a tesniaceho veka, ktorého podstatou jet že na dutom otočnom hriadeli je pevne cez tesniaci segment pripevnený v priebežnom va 1 covom.otvore deliaci kotúč s rovnomerne súoso uložený hydrostatickými.púzdrami opatrenými od osi radiálnymi mazacími otvormi. Priebežný valcový otvor deliacehovkotúča je za ukončeą ným dutým otočným hriadeľom cez závit s opačným stúpanim skrutkovioe, ako je zmysel otáčania otočného dutého hriadeľa upevnee né...

Zariadenie na odstraňovanie rovných úsekov tenkostenných ložiskových púzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 215619

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ružička Kamil, Kostka Peter, Jursa František

Značky: úsekov, ložiskových, tenkostenných, zariadenie, odstraňovanie, rovných, púzdier

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odstraňovanie rovných úsekov z tenkostenných veľkorozmerových ložiskových puzdier vytváraných z pásu viacvrstvových klzných materiálov. Účelom vynálezu je odstraňovanie rovných úsekov veľmi jednoduchým spôsobom, pričom sa zabezpečuje kruhovitosť puzdier v mieste styku zakružovaním vyrobeného puzdra. Podstatou vynálezu je zariadenie, ktorého konštrukciu najlepšie charakterizuje obr. 2, kde tvarovaný pás 5 je držaný...