Patenty so značkou «půdy»

Zařízení pro orbu a prohlubování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270733

Dátum: 12.07.1990

Autori: Žďárský Karel, Megela Jiří

MPK: A01B 13/08

Značky: prohlubování, zařízení, půdy

Text:

...podorniční vrstvy a nebo pro kombinaci a současné provádění těchto operací. Činnost zařízení nevytváří podbrázdí rovné, ztužené, ale naopak vytváří prostor pro zachycování vláhy, čímž je zabráněno i vodní erosi půdy. Zařízení je schopno pracovat i na velkých svazích po spádnici i vrstevnici, přičemž nedochází k přesunu zeminy jako u radličných pluhú.Příklad provedení zařízení pro orbu a prohlubování půdy podle vynálezu je schematicky...

Vyzdívka půdy v nádobách pro jímání a přepravu tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270640

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wozniak Mirko, Vančura František, Federmann Svatopluk, Ritz Zdeněk, Danči Jan

MPK: B22D 41/02

Značky: nádobách, půdy, prepravu, tekutého, vyzdívka, jímání

Text:

...nedoetatky odstraňuje vyzdívka půdy v nàdobéch pre jimáni a přepravu tekutého kovu, například v páovích, podle vynélezu. jehož podstata epočívá v tom, že licí plocha dna pénva je tvořena nejeénů dvěma plochými stupni, přičeož najnižší stupeň je vytvořen v místě. kde je uetaven výlevkový otvor zátkového nebo šoupátkového uzáväru licí pánva. První řada keramických tverovek 1 ednotlivých stupňů přitom oůže být zhotovena ze...

Zařízení pro přípravu půdy a osev v travních porostech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270287

Dátum: 13.06.1990

Autori: Síla Jan, Dolejší Emil, Hrazdira Zdeněk, Bureš Karel, Tměj Ladislav

MPK: A01B 49/06

Značky: porostech, přípravu, půdy, travních, zařízení

Text:

...kol 5 s noži § a výkyvná převodová ramena Q, uložená ne poháněcím hřídeli Z, spojeném s převodovkou łg. Nad rámem 3 je známé sací zařízení 3 se semenovody 31, který ústí do výeevných botek łg. Výsevné botky łg jsou uloženy na výkyvných remenech 33, uchycených výkyvným čepem łg k držáku łg na příčném nosníku g rámu 3 e to nezávisle na výkyvném převodovém ramenu Q. Při přepravě. kdy je zařízení zvednuto, je výkyvné rameno łł držsno dorazem 33...

Vyzdívka půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267566

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešek Jiří, Vobořil Václav

MPK: C03B 5/42

Značky: pánvové, vyzdívka, půdy, sklářské

Text:

...aby nedošlo k jejímu porušení popraekánim při vyaoušení a prvním ohřevu ne pracovní teplotu, a to í přesto, že složení hmoty zabezpečuje relativně dobrou objemovou stabilitu. výhodná je provedení převýäení půdy kolem etěn pece,jehož funkcí je zabránit zatákání ekloviny kolem stěny do epodních části vyzdívky. ve středové části půdy pece je výhodné provést šikmou plochu pro rychlejší odtok ekloviny do skel né jímky.Přsdnoetí konstrukce pody...

Hmota pro výdusku půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267203

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vobořil Václav, Pešek Jiří

MPK: C04B 35/68, C03B 5/42

Značky: půdy, pánvové, hmota, výdusku, sklářské

Text:

...pojivem může- 2 -. 267 203 být dextrin, škrob, sulfitovó výluhy, karboxymetylceluloza, polymurní urguníukú Jwpinln u dínporzo. jako např. polyakryláty, po lyacotútová donporze, polyvinylalkohol. Zdánlivá pőrovitost lupku nebo páleného kaolinu je s výhodou maximálně 8 . Hmotnostní poměr korundu a křemene s výhodou činí 4 až 12 l a zrnitost křemene Q,l mm.Použití hmoty podle vynálezu umožňuje tvarovat půdu pece podle potřeby s ohledem na...

Prostředek k zušlechťování půdy na základě emulzí aktivními kationty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266453

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lehfeldt Jürgen, Moser Gerhard, Lier Werner, Keil Burkhardt, Zalewski Günter, Kullman Anton, Kreis Johanes

MPK: C09K 17/00

Značky: základě, emulzí, aktivními, prostředek, kationty, zušlechťování, půdy

Text:

...umo npą npuuenenun cnonbsyeuuxcornacnousoőpeweaumxawnonoaxmug-L Hmm auynbcuň Momno nonyqnwb cpecwsa nna ynyqmenua noqam c Bmcoxoü cnocoôHOCTBW K nponuxanum B noqny c rnyöuuamn nponukanua no 40 MM name B Manoypomaňaux necqauux H cyrnunucwbm noqnax. HpH 3 ToM suynscuu nocne Bnpmcxa na nóqBy oqeub 6 mcTpo nponuamr B nee. Bo BpeMa 0 npeeneHHoro cpoka, Koropmä onraMuaaeň peuerypu MOMHO cneunanbuo YCTEHOBHTB uns Kaxoŕo rana uoqB,3...

Pracovní orgán pro kypření půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266222

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kuzněcov Jurij, Sonis Zinovij, Korabelskij Valerij, Panov Ivan, Vetochin Vladimir, Rojtberg Leonid

MPK: A01B 13/08

Značky: orgán, kypření, pracovní, půdy

Text:

...őesorsahbnoñ oőpaöowxn noqam, coepmamnň saKpénneHHmňA Ha cwoňxe puxnamnň snemeuw, unemmuů mopuy qacrn, nanpanneanoñ BHYKHOCTBD Bsepx KOHHqeCKOň nonepxnocrn, o T n H q a m m uñ C-H Ten, qwo, c uennm HOBBIIIIBHHH xaqecma oőpaőonm noqBu u cunami-lux raroaoro conpomsnemx, nepennna Kpoxa puxnnmero sneMeHwá HMeeT.®opMy yqaćwxa, Kpąaoň, oôpaaonánuoň nepeceqennenvxonnqecxoñ nonepxuocrn c nnnunpnqecxoů nosepxnocrbm, npn 3 TOMnemame B...

Smyk pro magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265138

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kropáček Vladimír, Vondra Jan, Lhotský Jiří, Vaněk Jiří

MPK: A01B 47/00

Značky: úpravu, půdy, magnetickou

Text:

...obr. 1 představuje nárys smyku a obr. 2 smyk v řezu A-A z obr. 1.opatřen náběžnou bočnicí 3 2 magnetického materiálu a závěrnou bočnicí Q z magnetického materiálu. Na náběžné boćnici g jsou upevněna závěsná oka 3, § k zavěšení na neznázorněnou hnací jednotku, na příklad traktor. Mezi náběžnou bočnicí 3 a závěrnou bočnicí 3 je uspořádáns po celé délce nosníku l řada tyčovýoh permanentních magnetů Q. Tyčové permanentní magnety É dosedaji svými...

Plužní těleso pro pluhy na magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265137

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vondra Jan, Lhotský Jiří

MPK: A01B 47/00

Značky: úpravu, magnetickou, pluhy, plužní, těleso, půdy

Text:

...z nemagnetického materiálua v prostoru za její zadní stěnou je uspořádán alespoň jeden zdroj magnetického pole.Výhodou plužního tělesa pro pluhy na magnetickou úpravu půdy podle vynálezu je, že zdroj magnetického pole netrpí otěrem, tření mezi skývou půdy a odhrnovačkou není zvýšeno,do půdy se nevnáši žádné těžké prvky, při použití odhrnovačky z plastické hmoty se snižuje spotřeba kovových materiálů.Přiklad plužního tělesa pro pluhy na...

Zařízení na válcování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262514

Dátum: 14.03.1989

Autori: Síla Jan, Musil František, Bezdíček Jiří, Tměj Ladislav, Bureš Karel, Dolejší Emil

MPK: A01B 63/10

Značky: válcování, zařízení, půdy

Text:

...rámu a pomocné hydraulické vedení na odpadní nádrž hydraulické kapaliny, upravené na traktoru.Uvedené řešení přináší výhodu V tom, že umožňuje výkyv příčné zadní osy v podélném oku vymezovacího táhla, zatímco zadní hydraulický válec má v pracovní poloze celého zařízení zasunutou pístnioi. Přední hydraulický válec má přes ovládací ventil uzavřen obvod pracovní kapaliny při odpojeném traktoru a aby byl zajištěn výkyv přední příčné osy,...

Zařízení pro stanovení infiltračních vlastností půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262275

Dátum: 14.03.1989

Autor: Záruba Jiří

MPK: G01N 37/00

Značky: půdy, infiltračních, vlastností, zařízení, stanovení

Text:

...hydraulickou vodivostí je vhodné vybavit měrnou i udržovací nádobu odvzdušñovacími ventily, při čemž nalévací hrdla jsou opatřena výtokovými trubkami do spodních částí nádob, takže je možno nádoby doplňovat bez přerušení výtoku.Příklad provedení zařízení ke stanovení infiltračních vlastností půdy podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje celkový pohled na zařízení.Zařízení sestává z vnitřního...

Zařízení pro kypření půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260993

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sonis Zinovij, Korabelskij Valerij, Kuzněcov Jurij, Pavlov Anatolij, Panov Ivan, Vetochin Vladimir, Gilštejn Petr

MPK: A01B 13/08

Značky: zařízení, půdy, kypření

Text:

...oTHocHTěnbHo nonepeHHoň ocH 8, HDOXOHHMGŘ qepes ee cpenumm qaCTb, H HMeeT Bunyxnue pemymne KpoMKH 9 B nepeueü H aaxeň qacrnx.Hpennaraeuoe ycrpoůcrao paőowaew cneymmuu oöpasom npH n 5 HmeHHH opynn S-oöpasaan nana 7 Bunyknoň pexymeň KDOMKOŘ 9 Baenpnercn B MoHonHT noqam, Boruywoñ uacwbm cxHMaeT H Kpommw ero, npH STOM noqsa nonsepraercn HnweucunnoMy cmaTHm H npoonbHoM H nonepequom nanpaBneHHax. Hocne sworo nnacT noqnu nepenemaerca B cropouy...

Způsob zpracování těžké nebo kompaktní půdy a kultivační zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259854

Dátum: 15.11.1988

Autor: Koronka Paul

MPK: A01B 13/08

Značky: způsob, kultivační, zpracování, kompaktní, provádění, tohoto, půdy, zařízení, těžké, způsobu

Text:

...14 je pohled zezadu na soubor čepeli s drticími válci druhu znázorněného na obr. 13, umístěnými mezi sousedními čepelemi.Obr. 15 je pohled shora na dvojici otáčivých řezacích válců s čepelemi, jichž lze užít místo drtících válců.Obr. 16 znázorňuje další provedení vynálezu a schematicky v pohledu shora znázorňuje zařízení, které má na rámu čepele druhu znázorněného na obr. 1 a 2, avšak s přizpůsobeným, útlejším a zahrocenějším hrotem...

Způsob ošetřování půdy k předcházení eroze vodou a/nebo větrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hirsbrunner Pierre

MPK: C09K 17/00

Značky: vodou, způsob, eroze, půdy, ošetřování, předcházení, větrem

Text:

...na půdu, obsahoval hmotnostně 0.05 ažDruhou složku tvoří iniciátor, zpravidla bez jakýchkoliv přísad. K předcházení nebezpečí nadměrně koroze uživatelova zařízení a k usnadnění odměřování je kyselina nebo alkalie s vý~ hodou zředěna na vhodnou koncentraci, jakkoliv nadměrné zředění je nežádouoí, jelikož by se musely transportovat velké objemy vody. Jako hrubé pravidlo platí, že množství iniciátoru v jedné jednotce má být dostatečně pro jednu...

Kombinované nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256959

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svatoš Zdeněk, Kadlec Vítězslav

MPK: A01B 13/08

Značky: nářadí, zpracování, půdy, kombinované

Text:

...je znázorněn na připojeném výkresu, který znázorňuje boční pohled na zařízení.základní pracovní nářadí l, kterým je například pracovní orgán dlátového kypřiče nebo pracovní orgán radličného pluhu, je otočným čepem gg nakloubeno do prodlouženého ramene g, uchyceného vertikálním čepem g k rámu 3. Základní pracovní nářadí l je ve své horní části opatřeno opěrou 3, na které je umístěna posuvná úchytka É, spojená se silovým válcem g. Druhý konec...

Zařízení pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256958

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svatošek Zdeněk

MPK: A01B 35/28

Značky: půdy, zpracování, zařízení

Text:

...na zpracování půdy, obtížnost při manipulaci s tímto nářadím, relativně nízká produktivita práce.stávající nedostatky jsou v podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pracovní povrch Spodní části slupice je opatřen horní větví oběžné pásové frézy, která je propojena ohehným hřídelem s rotujícím kotoučem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, který....

Způsob dezinfikace půdy a půdního substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255088

Dátum: 15.02.1988

Autori: Votava Vladimír, Kolín Stanislav, Jančařík Vlastislav, Dlask Jan, Schmíd František, Válková Olga, Tomeš Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 47/46

Značky: způsob, dezinfikace, substrátů, půdy, půdního

Text:

...olejú.Půdní substrát byl navršen do výše 0,5 až 3 m a byla provedena jeho dezinfekce roztokem Allyspolu EC 75 (s minimàlním obsahem allylizothiokyanátu 66 hmotnostních), například vpiehy pomocí dávkovacího čerpadla s injekční koncovkou, ve vzdálenosti 0,25 až 0,75 m do čtverce tak, že ošetřená hmota obsahovala 0,5 až 1,5 l přípravku na 10 m 3. Po aplikaci byla navrstvená hmota překryta černou polyethylenovou folií na dobu 14 až 35 dnů. Poté...

Zařízení na kypření půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254089

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný František, Ehrlich Petr

MPK: A01B 13/08

Značky: zařízení, kypření, půdy

Text:

...výrazně promíchá, aniž je ornice zřečována a jalová spodina vynášena na půdní povrch.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení na kypření půdy, kde na obr. 1 je celkový pohled na jednoduché provedení, na obr. 2 je příčný řez zařízením a na obr. 3 je celkový pohled na složitější řešení.Zařízení na kypření půdy je upevněno v rámu hloubkového kypřiče otvory v horní části slupice 1. Spodní část slupice 1 je skloněna dopředu a spodní...

Zařízení pro měření ulehlosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247426

Dátum: 15.10.1987

Autori: Voeadlo František, Eermák Bohuslav, Hrubý Vladimír

MPK: G01N 33/24

Značky: měření, půdy, ulehlosti, zařízení

Text:

...zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že horní část přítlačného článku anímacího zařízení je opřena o pružnou vložku, uchycenou v rovině předního pracovního povrchu pracovního nářadí a spodní část snímacího zařízení je uchycena v pracovním nářadí pružnou podložkou s matkou. Snímací zařízení je tvořeno piezoelektrickými snímači, nebo kapacitními snímači, nebo elastickými snímači.Příklad provedení zařízenípro měření ulehlosti...

Válcový rozdružovač pro obdělávání půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251929

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kotelnikov Vladimir

MPK: A01B 29/04, A01B 49/02

Značky: půdy, obdělávání, rozdružovač, válcový

Text:

...oną cxbnnsar H sañnyQg§nIgan.pHxnym nouny Hausanxonur n-npýrxonň Gapaőan 1 no nanpanneánm 777-7. Ěášmemennmeha ocH 4 nnac-ĺ ranu 6 nsuennnr nanpasneune nHeHHanoqnu nnonb n uapannenbuo nnocxocwnnnacrnu 6, cmeman nouny 5 c 7 opoHy 8-8-8 H ucxnmuax oőpasoaanue noqnenaoro 5naáa.Hpu nonanauun sHyTp 5 npywxbnoro ñapaöanal 1 ~noqneHHoüFrnmöuÍöonbmorc, nnanerpa ee saxunnnąaewvuemny onnoü na ñhaçruu 6.n Buympenneů nonepxgocrbm npyrąen 3. Onna HS...

Směs pro mulčování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240162

Dátum: 01.06.1987

Autori: Malinovski Georgi Petrov, Atanassov Atanas Todorov, Kodžabašev Petko Venelinov, Winckler Jürgen, Ristow Jürgen

MPK: A01N 31/00

Značky: půdy, směs, mulčování

Text:

...eliminovat náklady na zavlažování, které představují vždycky značnou položku. výrazně se omezí r 8 st plevelgý takže vzniknou úspory tím, že se omezí okopávání a/nebo aplikace herbicidg. Snížení množství aplikovaných herbicida nebo jejich úplná eliminace má dalšípříznivý efekt, nebot se zmenšuje zátěž produktů jejich residúi, což je z ekologického hlediska prospešné. Navíc, pokrytí povrchu pädy nastýlkou výrazně omezuje vodní i větrnou...

Způsob současného hnojení a kypření půdy, případně hloubení jamek pro výsadbu dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242755

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šimeeek Antonan, Bernauer Bohumil

MPK: A01C 5/02

Značky: současného, kypření, případně, půdy, způsob, hloubení, výsadbu, drevín, hnojení, jamek

Text:

...odstraněny způsobem podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do půdy vyvrtají otvory o průměru 0,03 až 0,20 m a hloubce 0,5 až 1,2 m, do kterých se vloží kombinovaná nálož tvořená 0,05 až 0,15 kg průmyslové trhaviny a 0,05 až 1 kg hnojiva a přivede se pomocí rozbušky k výbuchu.Použitím kombinované nálože trhavina - hnojivo, lze docílit vyššího účinku proti výše uvedeným způsobům tím, že současně s nakypřováním zeminy...

Mobilní zařízení s traktorem a přípojným vozidlem k injektování zpevňovací látky do půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Signar Lundmark, Leif Hällgren

MPK: E02D 3/12

Značky: půdy, zpevňovací, zařízení, traktorem, látky, přípojným, mobilní, vozidlem, injektování

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtná tyč, zakončená vrtnou hlavou a spojená s nádrží na zpevňovací látku, je poháněna řetězovým pohonem. Na řetězovém kole jsou ekvidistantní feromagnetická indikační tělíska a proti nim indukční snímač, spojený přes přítlačný kontakt s jedním vstupem zapisovacího přístroje. Přítlačný kontakt spíná pouze při pohybu vrtné tyče nahoru, kdy se do vrtné díry injektuje zpevňovací látka. Na druhý vstup zapisovacího přístroje se přivádí údaj o...

Způsob zkoumání deformací půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pasičničenko Vasilij, Turgajenko Jurij

MPK: E02D 1/00

Značky: zkoumání, deformací, půdy, způsob

Text:

...nonoxenuà penepnu Mapox 1 pyroTHocnTenbno pyra n.ľHyČHHHblX ~M 3 POK 5 OTHOCHTGIIBHO PGHEPHBIX MBPOK 1 B SaIIBHHLÍE MOMEHTH BDEMÝHH., rnemopuaunn rpynra B cmumaeuoů Tonme non ®yHnaMeHToM nsnepnwm cnenymmnu Vo 6 paaoM. - . . -Hepen Harpymennem mynauenra 4 Hamepnrenhwum npHcnoćo 6 neHHeM 6 c nawquKOM 7 onpeennmT paCCTOHHHe Mexy penepHuMH MaDKaMH 1 M Hauanbnoe ñonoxeHne Kamnoü rnyönnnoä MQDKH 5 oruoćurennuo penepnux Màbox. Hocne Harpymenua...

Zařízení k měření ulehlosti a vlhkosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239605

Dátum: 16.03.1987

Autori: Baránková Edita, Frimm Richard, Pekarik Marian, Kalvoda Vladimír, Minczinger Štefan

MPK: G01N 33/24

Značky: ulehlosti, vlhkosti, půdy, měření, zařízení

Text:

...v důsledku velmi proměnlivých fyzlkálních vlastností püdy na jednotlivých měřených místech.Nedostatky stávajících řešení zařízení pro měření ulehlosti půdy a její vlhkosti jsou V podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu pro měření ulehlosti a vlhkosti půdy,jehož podstata spočívá v tom, že držák, uložený čepem ve slupicą je ve své spodní části opatřen pracovním orgánem, přičemž držák je v horní části opřen o siloměrný člen a ve...

Zařízení pro měření ulehlosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248318

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadlec Vítězslav, Hula Josef, Svatoš Zdeněk, Sakun Vjačeslav

MPK: G01N 33/24

Značky: ulehlosti, zařízení, měření, půdy

Text:

...pracovního orgánu, na obr. 2 je znázorněno řešení pracovního orgánu uchyceného k příčnému otočnemu rámu, kde ovládaným sílovým zařízením je pracovní orgán. Na obr. 2 není znázorněno propojení ovládaného zařízení s ovládacím zařízením. Na obr. 3 je znázorněno řešení pracovního orgánu, kdy je poloha pracovního orgánu regulována sílovým válcem, tj. ovládacím zařízením je.silový válec a ovládaným zařízením je.pracovní orgán. Na obr. 3 není...

Kombinované pracovní nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232810

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svatoš Zdeněk, Kadlec Vítězslav, Záruba Jiří, Sakun Vjačeslav Alexandrovič

MPK: A01B 49/02

Značky: zpracování, nářadí, kombinované, pracovní, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zpracování půdy kombinovaným pracovním nářadím, přičemž doplňující pracovní orgán drobí hroudy, vzniklé deformací půdy hlavním pracovním orgánem. Umístěním doplňujícího pracovního nářadí v deformační oblasti zpracovávaného podloží hlavního pracovního orgánu, tj. v jeho těsné blízkosti, dochází ke zvýšení kvality práce, protože ostří doplňujícího rotačního orgánu drobí půdu jak svojí obvodovou rychlostí, tak i využívá...

Způsob stanovení uvolnitelné zásoby fosforu z půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247986

Dátum: 15.01.1987

Autor: Macháček Václav

MPK: G01N 33/24

Značky: způsob, stanovení, zásoby, půdy, uvolnitelné, fosforu

Text:

...vzorků s vodou a katexen ve vodíková tema(přístupný P), kdy Je sledována časová závislost extrahovaná formy P po dobu 10 až 100 min. Z rozdílu přístupu( rony a vodorozpuetné forąy P ee vypočte pohyblivé forma P. Extrapolace do času t-O min. nebo výpočet se provede s líneární závislosti P na Yt-(obr. l) a do času tl 20 min. z kvadratícká závislosti P na t (obr. 2).Přednoetí způsobu podle vynálezu spočívaáí převážně v tom, že žádná z netod v...

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230372

Dátum: 15.11.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: A01C 23/04, A01C 21/00

Značky: vodním, režimu, koncentrace, rostlinných, způsob, stupně, snížení, půdy, živin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy, vyznačující se tím, že povrchové i podpovrchové vody s vyšší koncentrací rostlinných živin se odvádějí povrchovými nebo podpovrchovými systémy za pomoci přeronu, zdýmání či nuceným oběhem do půdního prostředí s nižší koncentrací rostlinných živin, kde tyto rostlinné živiny jsou rostlinami využívány a/nebo ukládány v půdě do zásoby, přičemž voda se sníženou koncentrací...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234372

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František, Kábrt Karel

MPK: A01B 59/04

Značky: půdy, zemědělský, zpracování, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zemědělský stroj pro zpracování půdy, který by dosáhl širokého záběru při jednoduchém převádění z pracovní do přepravní polohy a naopak, byl by nenáročný a vyhověl přitom pevnostním požadavkům. Podstata řešení spočívá v tom, že zavěšovací rám je na obou svých krajích opatřen otočnými čepy, na kterých jsou uchyceny sklápěcí rámy, opatřené jednak zavěšovacími rameny pro pracovní válec, jednak ovládacími rameny, mezi kterými je...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ulbert Stanislav, Pilát Petr, Hofbauer Henrich, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Bučko Michal, Zelený Karel, Okánik Boris, Mikláš Emil, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: penicilinů, výroby, řízení, půdy, způsob, podle, reologických, fermentační, charkteristik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tobiška Jaromír, Kábrt Karel, Diblík František

MPK: A01B 51/00

Značky: půdy, stroj, zemědělský, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem, který je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná oj je opatřena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavěšovacího rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámu a tvořeného spodním nosníkem a horním nosníkem, které jsou spojeny příčnými nosníky,...

Způsob určení strukturní pevnosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237246

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pasičničenko Vasilij Grigorjevič

MPK: E02D 1/00

Značky: způsob, strukturní, pevnosti, určení, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k inženýrským výzkumům ve stavebnictví a přesněji ke způsobu určení strukturní pevnosti půdy. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti výzkumů. Zadaného cíle se dosahuje tím, že se navrhuje způsob určení strukturní pevnosti půdy zahrnující umístění razníku s otvorem na půdu, zatížení půdy pomocí razníku, změření napětí a deformací v půdě v procesu zatížení a určení parametrů strukturní pevnosti půdy, přitom podle vynálezu po...

Zařízení pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224448

Dátum: 01.12.1985

Autor: Svatoš Zdeněk

Značky: půdy, zpracování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpracování půdy, pro předseťovou přípravu půdy, sestávající z rámu, v němž je uložena šroubovice, která je hnaným hřídelem šroubovice uložena v rámu zařízení, vyznačující se tím, že uvnitř ve spodní části šroubovice (4) je umístěn otočný válec (6).

Ovládací zařízení pojezdových kol pro nářadí na zpracování půdy, zejména pro polní válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243046

Dátum: 31.08.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Turanský Dušan

MPK: A01B 63/16

Značky: válce, polní, zejména, půdy, pojezdových, nářadí, zařízení, ovládací, zpracování

Text:

...toutéž objímkou, ke která je připevněna polonáprsva.Ovládacím mechanismem je pojezdové kolo a polonápravou přsmísřĺováno ve svislé rovině,kolmo na rám nářadí, takže mechanismus při svém pohybu z jedné krajní polohy do druhá, vyžaduje volný prostor ve zmíněné rovině pouze nad ncsníkem polonápravy. Iechanismus umožňuje tedy umístit pojezdová kolo s polonápravou v bezprostřední blízkosti ostatních konstrukčních celků, přičemž dráhe obrysových...

Přístroj pro odběr vzorků půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221633

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pilát Vladimír, Poncar Jiří

Značky: prístroj, odber, půdy, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro odběr vzorků půdy pomocí odběrového válečku, který je do půdy vtlačován účinkem tlakových plynů. Vynálezem je řešen problém částečného mechanizování prací, souvisejících s odebíráním vzorků půdy, které se až doposud provádí vesměs ručním způsobem. Odběrový váleček je do půdy vtlačován účinkem tlakových plynů, které vznikají v expanzním prostoru přístroje podle vynálezu a vytlačují píst s unášečem a odběrovým...

Zařízení pro uchycení nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239291

Dátum: 15.05.1985

Autori: Spišák Michal, Dubaj Marián, Hampl František

MPK: A01B 59/04

Značky: půdy, zpracování, zařízení, nářadí, uchycení

Text:

...dokonalý přehled obsluhy o obou okrajových liniích zpracovávaného pruhu půdy, jednak přináší možnost naprosto rovnoměrného a symetrického zatížení traktoru a jeho úchytných orgánů s odstraněním všech zmíněných nevýhod, plynoucích z nerovnoměrného a nesymetrického uložení nářadí.V maximální možné míře je velkým pracovním záběrem využito výkonu energetického prostředku, přičemž pruh půdy přímo před a za traktorem se zpracovává pouze jednou, čímž...

Způsob stanovení modulu deformace půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231260

Dátum: 01.04.1985

Autor: Pasičničenko Vasilij Grigorjevič (su)

MPK: E02D 1/00

Značky: deformace, modulu, způsob, půdy, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patři do stavebnictví, a přesněji ke způsobu stanovení modulu deformace půdy. Cíl vynálezu je zvýšení přesnosti stanovení modulu deformace půdy. Stanovený cíl se dociluje tím, že se navrhuje způsob stanovení modulu deformace půdy, zahrnující vtlačování lisovadla do půdy příkladným stupňovítým statickým zatížením, měření sedání lisovadla, stanovení parametrů deformace půdy, přičemž, po přiložení každého stupně statického zatížení se měří...

Zařízení pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218411

Dátum: 15.03.1985

Autor: Svatoš Zdeněk

Značky: zařízení, půdy, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpracování půdy, které se skládá z rotující hřídele, opatřené kotouči skloněnými k vertikální rovině kolmé k ose hřídele o úhel 10 až 20°, přičemž jednotlivé kotouče jsou vůči sobě vzájemně pootočeny o úhel 45 až 90° a upevněny náboji na rotující hřídeli. Kotouče jsou po svém obvodu opatřeny vroubkovaným nebo tvarovaným ostřím, hroty, nebo výřezy, případně je možná kombinace dvou nebo více prvků. Zařízení je možné uspořádat jako...

Způsob výroby prostředků ke zlepšení půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226724

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hartmann Randolf, Industrie-werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft, Schriewer Helmut

Značky: výroby, zlepšení, prostředků, způsob, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostředků ke zlepšení půdy a současného využití jejich energetického obsahu tak, že se z komunálních a/nebo průmyslových odpadků vytřídí hrubé biologicky těžko odbouratelné části, za zmenšování jejich objemu, načež se výlisky ze směsi odpadků s čistírenskými kaly podrobí intenzivnímu vyhnívání, kterým se obsah vody z původních 50 až 60 hmotnostních procent sníží na 30, s výhodou až na 20 hmotnostních procent, čímž se vlastně...