Patenty so značkou «prvkami»

Zariadenie na zastrešenie s posuvnými krycími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20386

Dátum: 22.02.2013

Autor: Castel Jean-louis

MPK: E04F 10/08, E04F 10/10, E04B 7/16...

Značky: zariadenie, posuvnými, zastrešenie, prvkami, krycími

Text:

...vzdialené vdôsledkuposuvu jedného voči druhému opačným smerom (C 1, C 2) (C 3, C 4). a po dĺžke (Ll 1, Ll 2) alebo šírke0027 S cieľom v maximálnej možnej miere zmenšiť kryciu plochu 12 v prípade, ked sa krycie prvky(E 1, E 2, E 3), (E 4, E 5, E 6), každého stredového rámu (l 1, I 2,) navzájom prekrývajú, stredové rámy(l 1, I 2,) môžu byť namontované aj na nosný rám 14 tak, že sa budú môct posúvat vrovinách nad sebou, ako aj v oboch opačných...

Železničná alebo električková koľajnica so stavebnicovými prvkami znižujúcimi hluk a vibrácie a prostriedok na uloženie stavebnicového prvku v železničnej alebo električkovej koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6284

Dátum: 05.11.2012

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01B 19/00, E01B 2/00, E01B 21/00...

Značky: koľajnica, prostriedok, železničnej, uloženie, stavebnicového, vibrácie, električkovej, znižujúcimi, prvkami, stavebnicovými, koľajnici, prvků, električková, železničná

Text:

...tak, že styčná škára medzi dielcami je nad pozdlžnou osou podvalu a stabilizátory sú umiestené nad jednotlivými upevňovacími uzlami koľajníc, pričom V jednom prípadnom uskutočnení stabilizátor obsahuje dvojicu hláv vytvárajúce tvarové vybranie pre upevňovací uzol koľajnice s uložením oboch hláv V spojkovej komore koľajnice. V ďalšom príkladnom výhodnom uskutočnení stabilizátor obsahuje jednu hlavu uloženú V spojkovej komore nad upevňovacím...

Výstužný prvok na zachytávanie síl v konkrétnych prvkoch podopretých podpornými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15361

Dátum: 15.02.2011

Autor: Keller Thomas

MPK: E04B 5/43, E04C 5/06, E04C 5/07...

Značky: prvkami, prvkoch, podpornými, podopretých, prvok, konkrétnych, výstužný, zachytávanie

Text:

...tvorí uzavretú slučku.0006 Pomocou tohto uskutočnenia sa dosiahne to, že obidva konce pozdĺžne stabilného, flexibilného pozdĺžneho prvku,vloženého do betónového prvku, môžu byť jednoduchým spôsobom vložené do upínacieho zariadenia, a že môže byť dosiahnuté jednoduché upnutie pozdĺžneho prvku, čin môže byť uskutočnený optimálny napínací proces. Zároveň sa aj optimálnym spôsobom0007 Výhodným spôsobom je výstužný prvok do betónového prvku...

Škárová kotva pre deliacu škáru medzi betónovými stenovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20913

Dátum: 30.11.2010

Autor: Kaupp Gundolf

MPK: E04B 1/04, E04B 1/61, E04B 1/68...

Značky: prvkami, medzi, stěnovými, škáru, škárová, kotva, betonovými, deliacu

Text:

...stavebným díelcom iného druhu, ktorý deliacu škáru ohraničuje, sa vyplňujúaspoň čiastočne pomocou betónovej kaše alebo iného kvapalného, tečúceho alebo pastovitéhoplniaceho škárového materiálu, ktorý sa následne spevňuje alebo vytvrdzuje a zostáva tak(0012) Deliaca škára na vyplnenie môže byť vodorovné., zvislá alebo tiež usporiadaná(0013) Škárová kotva je prídržný a upevňovací diel, ktorý je vhodný v každom uskutočnení, v ktorom sa...

Fotovoltaické zariadenie s odrazovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11080

Dátum: 23.07.2010

Autor: Schwarze Sascha Oliver

MPK: F24J 2/52, F24J 2/10, F24J 2/16...

Značky: prvkami, odrazovými, zariadenie, fotovoltaické

Text:

...na odvádzania vetra a na pridržiavanie stojanu, pričom plechy na odvádzanie vetra majú odrážajúce povrchy a môžu teda slúžiť ako-3 0005 Zo spisu DE 10 2006 042 808 A 1 je známe zariadenie, opisované ako solárna strecha, v ktorom sú solárnemoduly a neohybné odrazové plochy striedavo spojené do tesnej strešnej plochy,napríklad na zastrešenie odstavného miesta pre auto. Solárna strecha musí byť uložená na vhodnej nosnej konštrukcii, aby moh~ la...

Zásobníkový pás a upevňovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21010

Dátum: 08.03.2010

Autor: Miescher Stefan

MPK: F16B 15/08, F16B 27/00

Značky: prvkami, upevňovacími, zásobníkový

Text:

...geometrie výstupkov. 0008 Výhodné je uskutočnenie elastických závesov na miestachnasadenia výstupkov na nosný pás, ktoré zaisťujú elastickú ohybnosť a ktoré je možné technicky jednoducho vyhotoviť0009 Výhodné je tiež to, keď radiálny presah výstupkov cez priemer vedenia odpovedá prinajmenšom 0,15- až 0,7-násobku priemeru vedenia, čím je po prvé umožnené bezpečné vedenie na vodiacich, plochách zásobníka a po druhé je umožnená...

Protišmykové zariadenia s trakčnými prvkami a ohybným upevňovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10637

Dátum: 17.12.2009

Autori: Winkler Martin, Rud Ketten Rieger & Dietz Gmbh Kg

MPK: B60C 27/00, B60C 27/16, B60C 27/10...

Značky: mechanizmom, ohybným, trakčnými, zariadenia, upevňovacím, prvkami, protismykové

Text:

...upínacími ramenami a medzitým prebiehajúcou spojovacou vložkou. Tento upínací oblúk je nielen ľahké vyhotoviť, ale zabezpečuje aj vysokú pevnosť aje ho možné jednoduchým spôsobom upevniť pomocou jeho upínacích ramien priamo na trakčný prvok, napr. na nosič protišmykových prvkov.0019 Šikmá orientácia spojovacej vložky v radiálnom smere a v smere otáčania je možné dosiahnut konštrukčne mimoriadne jednoduchým spôsobom tak, že sa spojovacia...

Horská dráha s priehradovými koľajovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9329

Dátum: 22.07.2009

Autori: Sornik Frank, Köbele Thorsten, Burger Günter

MPK: A63G 7/00

Značky: horská, dráha, priehradovými, koľajovými, prvkami

Text:

...smere, ktoré sú okrem toho skrutkovito skrútené okolo pozdĺžnej osi, vyrobiť s pomernemalými nákladmi, zostavovať s nízkymi montážnymi nákladmi a napriek tomu veľmi bezpečné.0013 Predmet vynálezu je vnasledujúcom texte podrobne vysvetlený na základe jednéhopríkladu uskutočnenia znázomeného na nákresoch.obrázokl perspektívne znázomenie časti horskej dráhy s priehradovými koľajovýmiprvkami,obrázok 2 perspektívne znázomenie jedného...

Umelá koža s elektroluminiscenčnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12829

Dátum: 09.06.2009

Autori: Sostmann Stefan, Seidel Christian

MPK: B29C 41/18, B29C 41/20, B60R 13/02...

Značky: koža, elektroluminiscenčnými, umělá, prvkami

Text:

...lišty, rádio, osvetľovacie telesá atď Potom sú napriklad všetky spínače a osvetľovacie telesá jednotlivo vstavané do prístrojovej dosky aprepojené resp. vybavené pripájacími vedeniami, ktoré potom môžu byť zapojené pri montáži do vozidla. To isté platí na vstavanie prístrojov, reproduktorov atď Rovnako musia byť ešte upevnené ozdobné lišty a držiaky.Celkovo sú teda nutné značné výdavky, rad časovo a nákladovo náročných výrobných krokov a...

Ľahká nosná konštrukcia vystužená jadrovými prvkami vytvorená zo segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11274

Dátum: 13.03.2009

Autor: Hertz Kristian

MPK: E04C 2/26, E04C 3/22, E04C 2/22...

Značky: jadrovými, segmentov, ľahká, vytvorená, vystužená, nosná, konštrukcia, prvkami

Text:

...Konštrukcie skoncentrovanými kompresnými a napínanými zónami osadenými do ľahkého materiálu môžuznačne zlepšiť výkon s ohľadom na dimenzovanie konštrukcie a dĺžku voľného rozpätia0017 V niektorých predpätých betónových konštrukciách môže dráha predpínacích káblov sledovať zmenu momentového zaťaženia. Napínaná zóna je tu optimalizovaná, ale kompresná zóna nie je. Celkový priečny prierez je stláčaný a nie je popraskaný, a preto je prínosom k...

Úložný systém redoxnej batérie so zlepšenými bezpečnostnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12515

Dátum: 18.06.2007

Autori: Genders David, Hennessy Timothy David John, Lepp Gary, Brereton Clive

MPK: H01M 8/18

Značky: bezpečnostnými, prvkami, zlepšenými, úložný, redoxnej, systém, baterie

Text:

...elektrickej energie, a môže byť obmedzený iba geografickým umiestnením, t.j.veľkosťou úložného priestoru. VRB-BSS môže byť ale potenciálnenebezpečný, lebo VRB generuje súčasne kyslík a vodík. Nebezpečenstvo vzniká možným vznikom kyslíka V dôsledku reakcií na kladnej elektróde a možným vznikom vodíka na zápornej elektróde V dôsledku reakcií záporného elektrolytu V tesne uzavretom a aspoň sčasti zdieľanom priestore. Experimentálne merania...

Výkonový polovodičový modul s elektricky izolovanými pripojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5105

Dátum: 13.06.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 25/07

Značky: výkonový, modul, izolovanými, prvkami, připojovacími, elektricky, polovodičový

Text:

...polovodičov, a majú odtiaľ vychádzajúce, vnútorné kontaktné prvky, kontaktné pätice, ktoré vytvárajú elektrický kontakt s vodivými dráhami a zároveň vykonávajú tlak na podložku polovodičov, a tým. vytvárajú jeho tepelný kontakt voči chladiacemu prvku. Tlak sa pritonl prenáša prostriedkami podľa0008 Zo spisu EP O 828 341 A 2 je známy výkonový polovodičovýmodul, ktorý V podstate pozostáva z kovovej základnej doštičky sväčším počtom na to...

Izolačný diel pohlcujúci zvuk so spevňujúcimi vyrazenými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7927

Dátum: 01.02.2007

Autor: Wildhaber Alexander

MPK: F01N 13/00, F02B 77/00, B32B 3/00...

Značky: spevňujúcimi, pohlcujúci, vyrazenými, prvkami, izolačný

Text:

...štrbín, to znamená do kruhových alebo eliptických otvorov na oboch koncoch štrbín. To si však vynucuje príslušný tvar pre vyrážanie štrbín a otvorov, čo máza následok, že výroba takýchto izolačných dielov je veľmi náročná a drahá.0009 Úlohou tohto vynálezu preto je vytvorit izolačný diel pohlcujúci zvuk,ktorý nebude mat vyššie uvedené nevýhody, a najmä je cielom tohto vynálezu vytvorit samonosný a izolačný diel s nízkou hmotnosťou,...

Tlačoviny s ochrannými prvkami ceninového charakteru s/alebo bez kópie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4624

Dátum: 03.11.2006

Autori: Fekéte Stanislav, Ferenčík Viktor

MPK: B41M 3/14, B44F 1/00, B42D 15/10...

Značky: kopie, ochrannými, tlačoviny, ceninového, prvkami, charakteru

Text:

...prvkami cenínového charakteru, podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že sa dosiahne vysoký stupeň zabezpečenia tlačovíny proti falšovaniu alebo pozmeňovaníu s jednoduchou identifikáciou originálu, čím sa výrazne sťa SK 4624 Uží páchanie ekonomickej lcriminality tohto druhu. Výber možných ochranných prvkov je variabilný podľa dôležitosti použitia tlačiva.Prehľad obrázkov...

Spôsob výroby zariadenia s výkonovými polovodičovými prvkami zahrnujúci krok spekania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11879

Dátum: 04.10.2006

Autori: Heidenreich Dirk, Stockmeier Thomas

MPK: H01L 23/492, H01L 21/60, H01L 21/98...

Značky: spekania, prvkami, spôsob, polovodičovými, zahrnujúci, zariadenia, výroby, výkonovými

Text:

...prvok. 0006 Základ stavu techniky pre spoje spekané pod tlakomtvori DE 34 14 065 C 2. Tento dokument uverejňuje spôsob, ktorýsa vyznačuje nasledujúcimi podstatnými krokmi spracovania0 nanesenie z kovového prášku a z rozpúšťadla pozostávajúcej pastovej vrstvy na kontaktné plochy jednotlivéhokonštrukčného prvku, ktoré sa majú spojiť0 namontovanie konštrukčného prvku na podložku, pričom vrstvapasty sa usporiada medzi konštrukčný prvok a...

Výkonový polovodičový modul s vodivými dráhami a s prípojnými prvkami spojenými s vodivými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6834

Dátum: 01.04.2006

Autori: Manz Yvonne, Steger Jürgen

MPK: H05K 1/03, H01L 23/48, H01L 25/07...

Značky: prvkami, modul, prípojnými, drahami, polovodičový, vodivými, výkonový, spojenými

Text:

...spojenie výkonového polovodičového modulu. Ako prípojné prvky, tak aj spojovacie prvky v tvare kovových tvarovaných telies pozostávajú prednostné z medi, nakoľko táto má obzvlášť výhodné elektrické vlastnosti.Okrem toho môžu mať tieto kovové tvarované telesá. na svojompovrchu vrstvu zo zinku alebo zo striebra na zlepšenie spájkovacích vlastností.0006 Spoje medzi vodivými dráhami podložky a prípojnými alebo spojovacími prvkami majú...

Nábytkové diely so spojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20152

Dátum: 13.12.2005

Autori: Reiter Bruno, Horn Raimund, Nerf Helmut

MPK: F16B 12/46, A47B 47/04, F16B 12/26...

Značky: spojovacími, nábytkové, diely, prvkami

Text:

...takýmto spôsobom zhotovených dielov je nepomerne vyššia než u dielov, ktoré môžu byť montované na usporiadanom pripravenom mieste.US 3,442,311 opisuje rybinovité spojenie medzi dvoma pravouhlo usporiadanými doskami korpusu, napríklad zásuvky prenábytok, pričom spojovacie plochy medzi vždy dvoma doskamivykazujú striedavo vyčnievajúce čapy a vyrazené drážky, ktorésú V spojenom stave zvonku viditeľné.Tiež rybinovité spojenie na spojenie...

Zložené zasklenie tvorené aspoň dvomi susediacimi zasklievacími prvkami a spôsob výroby takéhoto zloženého zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11525

Dátum: 09.12.2005

Autori: Leconte Jean-gérard, Tombette Yann

MPK: B60J 1/02, B60J 1/06

Značky: zasklenia, zasklenie, tvorené, aspoň, spôsob, zložené, takéhoto, prvkami, zasklievacími, výroby, susediacimi, dvomi, zloženého

Text:

...panoramatický výhľad.0013 Pre získanie všetkého požadovaného svetla, vytvorenia dojmu väčšieho priestoru vo vnútri kabiny a zabráneniu rušenia spôsobeného stÍpikmi alebo priečnikmi sa teda zdá byť žladuce mať k dispozícii zasklenie, najmä čelné sklo, ktoré má ohyby zakrivené zároveň na viac strán, najmä aspoň na tri strany.0014 Výroba takéhoto ohýbaného skla predstavuje značné problémy, ked je požadované ohnutie velké (najmä viac než 30...

Odliatok s integrovanými funkčnými prvkami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6031

Dátum: 10.10.2005

Autori: Wöstmann Franz-josef, Müller Thorsten, Busse Matthias

MPK: B22D 19/00

Značky: funkčnými, integrovanými, výroby, prvkami, odliatok, spôsob

Text:

...Funkčné prvky, ktoré sa majú integrovať, sa pred odliatím umiestnia v odllevacej forme a v priebehu odlievania sú obklopené kovovou taveninou. V súčastíach zaliate funkčné prvky sú potom s výhodou úplne obklopené odliatym kovom. Podľa vynálezu sú však zahrnuté aj súčasti, pri ktorých odliaty kov neobklopuje funkčný prvok úplne - napr. preto, že je použitý, resp. potrebný priechod na prípadné von vyvádzané káblové spojenie, dielektrická...

Zariadenie a spôsob na identifikáciu objektu s náhodne rozloženými identifikačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7591

Dátum: 11.02.2005

Autori: Sinclair Malcolm Mainland, Lax Sandford Ellis

MPK: G07D 7/00, B42D 15/00

Značky: identifikáciu, spôsob, objektu, identifikačnými, rozloženými, náhodné, prvkami, zariadenie

Text:

...je jednoduchý vytlačený symbol, oblasť objektu môže byť nad, pod alebo po obidvoch stranách referenčného bodu vmalej alebo veľkej vzdialenosti. Toto zabraňuje falšovateľom, aby vedeli, ktoré časti objektu obsahujú identifikačné prvky, ktoré budúPozície identifikačných prvkov voblasti deñnovanej referenčným bodom môžu byt zaznamenané, aby zabezpečili unikátny záznam odtlačku prsta, ktorý môže bytskontrolovaný neskôr, aby sa potvrdilo, že...

Modul dopravného pásu s vloženými valivými prvkami uchytenými v moduloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4300

Dátum: 14.01.2005

Autori: Sofranec Richard, Rau Brien

MPK: B65G 17/32, B65G 39/10, B65G 17/06...

Značky: modul, valivými, vloženými, uchytenými, moduloch, dopravného, pásu, prvkami

Text:

...použiteľnými na dopravník z obr. lobr. 6 A je rozložený izometrický pohľad na časť modulu z obr. 5 použitím navareného alebo pripojeného záchytného prvku pre valivý prvok a obr. 6 B je izometrícký pohľad na modul z obr. 6 A v zostavenom staveobr. 7 je rozložený izometrický pohľad na modul z obr. 5 so skrutkovacím záchytným prvkom pre valivý prvokobr. 8 je rozložený izometrický pohľad na modul z obr. 5 so zámkovým záchytným prvkom pre valivý...

Zariadenie na ochranu pri náraze s prvkami tlmiacimi náraz pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9257

Dátum: 26.11.2004

Autor: Guinehut Sébastien

MPK: B60R 19/26, B60R 19/34, B62D 21/15...

Značky: ochranu, tlmiacimi, motorové, zariadenie, vozidla, náraz, náraze, prvkami

Text:

...prítomnosti štyroch prvokov tlmenia energie.0012 Táto prítomnost štyroch prvkov tlmenia energie umožňuje aj znížiť jednotlivé rozmery uvedených prvkov, pričom prvky tlmia rovnaké množstvo energie a takto sa znižuje celková požiadavka na priestor zariadenia podľa0013 Horný prvok tlmiací náraz a dolný prvok tlmiací náraz tej istej zostavy súčiastok sú výhodne navrstvené na seba v podstate vertikálne.0014 V jednom uskutočnení sú tlmiace...

Satelitná anténa s fotovoltaickými prvkami na napájanie prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1816

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ten Haaft Michael, Ten Haaft Andreas

MPK: H01Q 1/12, H01Q 1/44, H01Q 1/32...

Značky: prvkami, anténa, fotovoltaickými, prúdom, napájanie, satelitná

Text:

...účelom sú po centrálnej časti reflektora parabolickejantény rozmíestené solárne články prispôsobenézakrivenie reflektora, ktoré by mali byťpriestupné pre elektromagnetické vlny.Znázornené usporiadanie obsahuje tiež motor pre nastavovanie parabolickej antény na jeden alebo viac satelitov, avšak v zásade sa vychádza z toho, že poloha antény pri nastavení na jeden geostacionárny satelit, ako napríklad ASTRA, sa automaticky nachádza aj vo vhodnej...

Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5136

Dátum: 30.06.2004

Autori: Heierli René, Eichenberger Martin

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00, G07D 7/00...

Značky: bezpečnostný, spôsoby, prvkami, falšovaniu, předmět, proti, výroby, overovania

Text:

...ktorý obsahuje substrát a hologramovú vrstvu s objemovýmhologramom, pričom hologramová vrstva je usporiadanána povrchu substrátu, pričom objemový hologram obsahuje0009 V súlade s posledným aspektom sa vynález týka spôsobu overovania pravosti bezpečnostného predmetu podľadruhého aspektu, tentoo spôsob obsahuje nasledujúce krokyosvetlenie objemového hologramu na vytvorenie odrazeniesveteľného pola, overenie prítomnosti aspoň jednej...

Panel s dreveným telesom, tvoreným konštrukčnými prvkami v tvare dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6865

Dátum: 12.06.2003

Autor: Stridsman Per-eric

MPK: E04C 2/10, E04C 3/12

Značky: prvkami, dosák, tvare, dreveným, tvořeným, telesom, panel, konštrukčnými

Text:

...je vytvorený rez,určený na odstránenie zaoblených častí 3 a-3 d. Výsledkom toho je vyšší výťažok prirezaní, vytvorenom podľa obr. l, oproti rezaní podľa obr. 1 A.Obr. 2 a 3 znázorňujú, ako je vytvorený konštrukčný prvok 5 v tvare dosky z dvoch dosák 2 a a 2 d, ktore sú vytvorené použitím postupu, znázomeného na obr. IB, t.j., ktore vykazujú zostávajúce zaoblené časti 3 a a 3 d. Obidve tieto dosky 2 a a 2 d teda majú širokú stranu 6 a a 6 d,...

Spôsob výroby vzájomne spojiteľných dielov a usporiadanie dielov so spojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4308

Dátum: 16.05.2003

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: E04F 15/04, E04F 15/02

Značky: spojovacími, usporiadanie, spôsob, spojiteľných, prvkami, vzájomne, dielov, výroby

Text:

...a pokladanie. Drážka je rovnako náchylná, pretože panel má v oblasti drážky zmenšenú hrúbku steny.Vonkajšie steny drážky môžu byt dokonca tenšie, než prierez pera.Poškodené perá alebo perá z materiálu priepustného pre vodu,prípadne z materiálu absorbujúceho vodu, spôsobujú, že spoj na drážku a pero je okrem toho priepustnejšie pre vodu. Voda nahromadená v mieste spary preto ľahšie vniká do stredných vrstiev(jadra) panelu, často absorbujúcich...

Pohonný mechanizmus na ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3470

Dátum: 01.04.2003

Autor: Peltsarszký Karel

MPK: E06B 9/32, E06B 9/26, E06B 9/322...

Značky: mechanizmus, ovládanie, prvkami, nosnými, pohonný, žalúzie, rozmerovo, nastavitelnými

Text:

...u ostatných typov žalúzií riešené plechovým nosným profilom, v ktorom sú pohonné mechanizmy vložené. Tento spôsob ale neumožňuje žiadnu variabilita, ked sa jedná o rozmery príslušných okenných resp. dverových krídiel.K odstráneniu tohoto nedostatku prispieva do značnej miery pohonný mechanizmus pre ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami podľa predloženého technického riešenia. Pohonný mechanizmus je rovnako ako u riešení...

Zložený uzáver s prvkami diskového utesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 604

Dátum: 10.01.2003

Autori: Martin James, German Galen

MPK: B65D 51/00

Značky: diskového, uzáver, utesnenia, prvkami, zložený

Text:

...5 je pohľad na parciálny pozdĺžny priečny rezuzáveni a kontajnera znázornených na obrázku 4 V prechodnejObrázok 6 je pohľad na parciálny pozdĺžny priečny rez uzáveru a kontajnera znázornených na obrázku 4 v plne utiahnutej poloheObrázok 7 je zväčšený pohľad na parciálny pozdĺžny priečny rez znázorňujúci dodatočné znaky obsiahnuté V tomto vynálezeObrázok 8 je zväčšený pohľad na priečny rez časťou uzáveru znázornený na obrázku 7 aObrázok 9 je...

Cievka vyplnená viacerými pozdĺžnymi prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1334

Dátum: 03.12.2002

Autori: Mullebrouck Rik, Sabbe Luc, Vanneste Stijn

MPK: B65H 55/00

Značky: vyplnená, pozdĺžnymi, viacerými, cievka, prvkami

Text:

...V podstate konštantné a rovnaké. Aby sa získalo konštantné a rovnaké napätie, sústava obsahuje nasledujúce časti- sadu nezávisle poháňaných navijákov, jeden pre každý jednotlivý navíjaný prvok- jedinú cievku, kde má byť navinuté veľké množstvo pozdĺžnych prvkov- prvé nwnitorovacie prostriedky na neranie napätia každého jednotlivého pozdĺžneho prvku. podskupiny veľkého množstva- prvé riadiace prostriedky na samostatné riadenie rýchlosti...

Filter s otáčateľnými kotúčovými filtračnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1435

Dátum: 28.10.2002

Autori: Trösch Walter, Schreiner Lothar, Sternad Werner

MPK: B01D 33/15

Značky: kotúčovými, otáčateľnými, filter, prvkami, filtračnými

Text:

...Nahromadenie ľahších látok v blízkosti osi následne zaplní celé rozdeľovacie zariadenie a čerpadlo je vyradené z činnosti. Toto zariadenie nie je pretovhodné na oddeľovanie viacfázových zmesí.Úlohou predloženého vynálezu je preto vytvorit zariadenie typu opísaného v úvode, pri ktorom sa zabráni nahromadeniu ľahkých látok medzi filtračnými elementmi v priestore alebo V blízkosti vnútornej osi rotácie. Popri tom by zariadenie podľa vynálezu...

Synchrónne poháňacie zariadenie s nekruhovými hnacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1239

Dátum: 24.10.2002

Autor: Gajewski Witold

MPK: F01L 1/02, F16F 15/10, F16H 35/00...

Značky: zariadenie, nekruhovými, synchronně, poháňacie, hnacími, prvkami

Text:

...napnutia. rozvodového remeňa alebo reťazi prispieva na zvýšenie hladiny hluku, pričom vedie na zníženie životnosti rozvodového remeňa alebo reťazi. Inštalácia tlmičov vačkových hriadeľov je tiež nežiadúcim riešením, pretože spôsobuje nárast nákladov a/alebo zaberázbytočne príliš veľa priestoru.0006 V patentovom spise DE-A-195 20 508 (Audi AG) je opísaný opásaný remeňový pohon pre spaľovací motor, pričom rozvodový remeň je opásaný okolo dvoch...

Kombinovateľné diely s komplementárnymi prvkami a príslušenstvom na vytvorenie pravouhlých obvodových okrajov posuvných alebo závesných krídel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2504

Dátum: 12.06.2000

Autor: Terno Giovanni

MPK: E06B 1/04

Značky: pravouhlých, závěsných, komplementárnymi, posuvných, príslušenstvom, vytvorenie, kombinovateľné, prvkami, diely, křídel, obvodových, okrajov

Text:

...bočné výstupky uvedených blokov a stredové výstupky blokov je usporiadaný lícujúco s drážkami a závitoreznými skrutkami, ktoré zaberajú do otvorov na spojenie komplementárnych prvkov.Drážky úzka, zväčšená, proñlovaná, sú prítomné na dieloch v akejkoľvek kombinácii, nezávisle alebo zmiešane, v závislosti od možných variantov a/alebo komplementárnych prvkov a použiteľnéhopríslušenstva, pričom uvedené spoje medzi...

Zariadenie na výrobu pletiva s keramickými dištančnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1855

Dátum: 03.06.1998

Autori: Hartinger Nikola, Hartinger Antonín

MPK: E04F 13/04, B21F 27/20

Značky: zariadenie, prvkami, keramickými, pletiva, dištančnými, výrobu

Text:

...vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je schematicky znázornený zvislý rez zariadením na výrobu pletivá vybaveného keramickými dištančnými prvkami a na obr. 2 je schematicky znázomený pohľad načasť lisovacieho valca vybaveného vybraniami. Príklad uskutočneniaZariadenie podľa obr.1 a 2, určené na výrobu pletiva vybaveného keramickými dištančnými prvkami lg, umiestenými okolo bodov pravouhlého kríženia vlákien pletiva g, pozostáva...

Pletivo s keramickými dištančnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1821

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hartinger Antonín, Hartinger Nikola

MPK: E04F 13/04

Značky: prvkami, keramickými, pletivo, dištančnými

Text:

...zpravouhlej drôtenej siete, vybavenej na miestach križenia drôtov keramíckými prvkami s oválnym pôdorysom, ktorých prierez, kolmý na rovinu siete, má tvar kosoštvorca s vrcholmi tupých uhlov umiestenými nad bodom križenia drôtov.Pletivo s keramický/mi dištančnými prvkami je materiálovo a výrobne nenáročné, odolné proti oteru a mechanickému poškodeniu pri manipulácii. Prehľad obrázkovTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...

Obkladová doska s osadenými kotevnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1601

Dátum: 10.09.1997

Autor: Ležatka Aleš

MPK: E04F 13/00, F16B 13/04

Značky: osadenými, doska, obkladová, kotevnými, prvkami

Text:

...obsiahnuté v EP 621382 vylučuje problematiku výskytu ohybových momentov dvojicou kotevných drážok usporiadaných blízko rohov obkladovej dosky, v polohe danej osami strmeňových svoriek, umiestnených rovnobežne s hranami obkladovej dosky vo vzdialenosti polovice rozstupu smerom do vnútra obkladovej dosky. Drážky sú vyhlbené symetricky k osi zárezu a to bud obe pod ostrým uhlom, alebo obe pod tupým uhlom. Každá z dvojice však má uhol opačného...

Vyučovacia pomôcka v tvare počítadla s vymeniteľnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1338

Dátum: 08.01.1997

Autor: Čanádyová Jarmila

MPK: G09B 1/14

Značky: vyměnitelnými, vyučovacia, prvkami, pomôcka, tvare, počitadla

Text:

...až po úplnom zapamätaní prechádzajúceho. Predtým vyučované slovo. text alebo rovnicu si možno kedykoľvek neskôr zostaviť a precvičovat. Ktorékoľvek slovo. text, úkon je možné na učebnei pomôcke ponechať ľubovoľne dlho. najma ak sú tažko zapamätateľne. čoumožňuje ich vizuálne vnímanie až do úpl .ho naučenia.Spojenie farby a textu na vymeniteľných prvkoch umožňuje za podpory zrakových vnemov rýchlejšie naučenieVymeniteľné prvku s rôznymi...

Ochranný systém s akčnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 871

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: A62C 37/00, A62C 35/00

Značky: prvkami, ochranný, akčnými, systém

Text:

...8 je spojený elektrovedením 7 so signalizaćnoua vyhodnocovacou ústredňou Q. Signalizačná a vyhodnocovacia ústredňa 6 je napájaná zdrojom Lg napájania. K signalizačneja vyhodnocovacej ústredni Q je pripojený záložný zdroj 2,ktorý môže byť v pripade, ak zdrojom hasiaceho média Q je hasiaca látka - voda, dieselagregát na pohon čerpadlá. K signalizaćnej a vyhodnocovacej ústredni Q je pripojený ovládací prvok Q, pripojený na jednej strane...

Upevnenie kovového telesa absorbéra k rámu slnečného kolektora izolačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 171

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pešek Vladimír

MPK: F24J 2/46, F24J 2/52

Značky: tělesa, absorbéra, kolektora, kovového, slnečného, prvkami, rámu, izolačnými, upevnenie

Text:

...obvodovej izolačnej lište g.Prihlasované technické riešenie má prednosť v jednoduchejĺ konštrukcii s použitím finančne dostupných komponentov. Nos-Ž na časť slnečného kolektora tvori kovové teleso plochého ra-Ídiátora ł, ktorý sa používa v ústrednom vykurovaní budov. obvodový lem telesa rediátora l je ustavený v obvodovejizolačnej lište 5 zhotovenej odstreknutím vo forme z progresívnej izolačnej hmoty do dotykovéhc tvaru s radiétorom. Obvodová...

Bubnový zásobník s vymenitelnými uchytávacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255346

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/155

Značky: bubnový, zásobník, uchytávacími, prvkami, vyměnitelnými

Text:

...zabezpečuje jeho dvojpolohovosť. 0 viádacie zariadenie 5 D môže byt tvorené samostatnou ovládacou jednotkou 51, napríklad priamočiarym hydromotorom, ako je to vidiet na obr. 3. Na obr. 1 a 2 je znázornený príklad bubnového zásobníka 10, kde ovládacie zariadenie 50 je tvorené dutinou 37 v telese 13 bubnového zásobníka 10, v nej umiestneným aktívnym prvkom 31, napriklad piestom a tlakovým médiom 38, ktoré je do d-utiny 37 privedené prívodom...