Patenty so značkou «prvek»

Filtrační prvek s vláknitou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260521

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šubrt Zdeněk, Kulhánek Jiří

MPK: B01D 25/06

Značky: filtrační, náplní, prvek, vláknitou

Text:

...5 ze skleněných vláken menšího středního průměru, druhou zpevñující filtrační vrstvou 3 z polyesterové tkaniny s velkým středním průměrem vláken, druhou vlastni filtrační vrstvou Q ze skleněných vláken nejmenšího středního průměru, třetí zpevñující filtrační vrstvou g z polyesterové tkaniny s velkým středním průměrem vláken, třetí a čtvrtou vlastní filtrační vrstvou § ze skleněných vláken nejmenšího středního průměru, čtvrtou zpevňující...

Spojovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260496

Dátum: 15.12.1998

Autor: Borůvka Jiří

MPK: B23P 11/02

Značky: spojovací, prvek

Text:

...výhodné při spojování rozměrných součástí o vysoké hmotnosti, jako je např. převodov.ka a -poháněcí buben dálkově pásové dopravy, Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na ob 4rázkuje nárys SDOÍOVECÍÍIO prvku v podelném řezu. VSpojovací ,prvek je tvořen vnějším pouzIdrem 3 ,s vnitřní kuželovou plochou 5, které je svou vnější válcovou plochou 7 uloženo v osazení 6 náboje 1, a vnitřním pouzdrem 4 s...

Integrovaný Hallův prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275792

Dátum: 18.03.1992

Autor: Popovic Radivoje

MPK: H01L 27/22

Značky: hallův, prvek, integrovaný

Stavební prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 274716

Dátum: 15.10.1991

Autori: Leier Michael, Lesko Imre

MPK: E04C 1/40

Značky: stavební, prvek

Výztužný prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 272293

Dátum: 15.01.1991

Autori: Šaripov Ravil, Markarov Nikolaj

MPK: E04C 5/03

Značky: prvek, výztužný

Koncový prvek měřicích šňůr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269853

Dátum: 14.05.1990

Autor: Doskočil Zdeněk

MPK: H01B 7/00

Značky: měřicích, prvek, šnúr, koncový

Text:

...tölo měřicí části z eloktrovodného materiálu. Ne Jeho jednom čele jďvytvořen přípojný bod pro připojení přívodního vodiče. Podstatou vynúlezu je, že ke druhemu öelu tůls měřicí části Je v izolsöním tłless pevnä a elektricky vodivä připojens aktivní část müřioí části z tepelnä zpraoovsnó oceli. Aktivní öást prochází zúženou částí izcloöního tilesa a je vyvedenetohoto izolečního tälese, kde je vytvořena do ostrého hrotu Jehlovitőho...

Závěsný prvek filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269393

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: filtrační, prvek, závěsný, hadice

Text:

...tyčí na přilehlé rovině nosné lišty.Vyššim účinkom řešení podle vynálezu je zejména velmi pozvolný nárůst pohybu filtrační hadice při vypínání, protože její zdvih dopináním o jeden otvor je menší než průměr tohoto otvoru, což je dáno vzájemným posunutím ee mezi jednotlivými svielými řa~ daní otvorů. Navíc kruhovým tvarem vodicí tyče, která se může v otvoru nosné lišty osově pootočit, je zabráněno nežádoucímu šroubovitému vypnutí filtrační...

Valivý prvek posuvný po ploše desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269134

Dátum: 11.04.1990

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

MPK: F16C 32/00

Značky: prvek, posuvný, ploše, valivý, desky

Text:

...jeto stabilita. Aby bvla odstraněna tato nevýhoda, je nezbytné podstatné rozšířit plochu základný, což není x mnoha případech výhodné.Tyto dosavadnl nevýhody odstraňuje valivý prvek osuvrý po ploše desky líbovolným směrem, jehož podstatou je kruhová deska s pracovní.plochou s odlehćonim okrajom ve tvaru mezikruží, mezi níž a základní deskoujsou vložený kulíčky, jejichž posuv vymezujc prsLcncc nasunuLý na kruhuxuu desku.Hlavní...

Ochranný prvek fázky křemíkové desky s polovodičovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268946

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Pavel, Zamastil Jaroslav, Baloun Vladimír, Pojman Pavel, Šebela Miroslav

MPK: H01L 23/24

Značky: strukturou, prvek, ochranný, křemíkové, desky, fázky, polovodičovou

Text:

...zejména snížení zàvěrných a blokovacich napětí a zhoršovàní stability elektrických vlast ností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení ochranného prvku fàzky výkonového polovodíčového modulu podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že mědêná dílatační podložka je v horní částí, přílěhající ke křemíkové desce osazena na průměr menší, než je průměr křeníkové desky a přes obvod křemíkové desky a spodní část měděné dilatační podložky je nasazen...

Manipulační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268873

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neuwirth Petr

MPK: B61B 3/00

Značky: manipulační, prvek

Text:

...zde závěsů transportních košů, po uzavřené dráze s dvoupolohovou vertikální nanípulací a s jodnosaěrnýa tokem materiálu mezi pevnýni stanovíiti je znázorněn na přípojenén výkrese v blokovém schematu.První čídlo í vypnutí pojezdu závěsu je zepojeno na první logiku g pojezdu a zároveň první zpětnou vazbou g na druhou logiku 5 zdvihu a apouätění. Druhé čidlo § zapnutí pojezdu je zapojeno na první logiku g pojezdu. První logika 3 pojezdu je...

Impakční separační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268242

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 3/20

Značky: impakční, prvek, separační

Text:

...výhoda inpskčniho eeperočniho prvku podle tohoto vynllezu epočlvd v ton, že rychlost plynu vyntupujiciho z ůsti vstupu se plynulo enižujo v kuželovitó štürbinł oszi nástsvce- s ispektoren. Tim vzniká difuzor, kterým se snižuje tlskovâ ztráta vstupu až o 30. Snížení výstupní rychlosti plynu so dále dosahuje sniženi nopfiznivých vlivů viřeni n tedy zvýšení neporsčni účinnosti.Další sniženi tlakové ztráty inpokčniho eeporsčniho prvku je možno...

Spojovací prvek pro přenos vysokofrekvenční energie do vakua

Načítavanie...

Číslo patentu: 268028

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čejka Antonín, Černý Rudolf

MPK: H01P 1/04, H01P 5/08

Značky: prenos, vakua, prvek, vysokofrekvenční, energie, spojovací

Text:

...vysokých výkonů bez prídavného chlazení, jakož 1 v zachycení vysokého mechanického nemáhání při spojování vlnovodných dílů.Konstrukce zařízení podle vynálezu je popsána dále podle připojenébo výkresu.Keramický kotouč § je připájen do vložky 2 s dilatačním prolisem 2 tvaru půlvlny, která je vložena do robustního prstence 2 upsvněného mezi dvě příruby ,g epojovaných vlnovodů 1,§ válcovou dutinou gg a střední dutinou 1. Vložka 2 je upevněna...

Zhášecí prvek elektromagnetického stykače a způsob jeho upevnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267214

Dátum: 12.02.1990

Autor: Klecán Vladimír

MPK: H01H 33/72

Značky: zhášecí, stykače, elektromagnetického, prvek, způsob, upevnění

Text:

...v montážním přípravku lg , vedený v rovině vodící drážky ll , druhá část uvádí zhášecí prvek l zasunutý ve vodící drážce ll , opřený o montážní přípravek gg ,vnitřní stěnu gg zhášecí komory 2 a dotýkající se trnu ll lisovacího nástroje lg . Ve třetí části je znázorněn zhášecí prvek l upevněný ve vodící drážce ll deformací opěrných ramen Ž a klínovítým rozevřením úložných ramen 3 upevňovacího členu Q ve vodícídrážce ll zhášecí komory 2...

Velkoplošný sálavý prvek pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266466

Dátum: 12.01.1990

Autori: Scheidling Matthias, Scheidling Gunter, Bäger Werner, Mieth Peter, Bormann Frank

MPK: F27D 1/02

Značky: prvek, veľkoplošný, průmyslové, sálavý

Text:

...pexynepawnsuuü nonorpen nonBonnmoro noąnyka npn onuoapemenhou oxnamnenuu àyŕeposxn owaepcwua u apmarypm. 3 TH ůaxwu uMemwÁnpeuMymecrao no ownomenum K ycmoügnnocrn usnyqamunx sneMGHTOB çoomnercwnenuo usoöperenum.Cornacno npeHMymecTneHHoMy Hcnonnennm npn KOTOPOM bTnaaeT Heoőxonnnocwb npuuenenug Konueuwpnqeçxoü wpyóu nas nonqqa Boanyxa Tonnusuo-Bosnymuoro CMGCHTEHLHOPO ycrpoücwna, Momno HOBHCHTB sůąexw noorpena Bosnyxa n oxnamnemuz myreposxu...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266324

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: zejména, konstrukční, modely, prvek, stavebnicové, hračky

Text:

...obr. 4 a 5 je na první konstrukční prvek s řadami g. 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch Q kolmo k prvnímu kcnstrukčnímu prvku nasazen druhý konstrukční prvek s řadami §, 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch É. Přitom jsou izolujícíspojkové čepy § prvního konstrukčního prvku naznačeny prázdnymi kruhy a první kontaktní plochy Ř prvního konstrukčního prvku jsou naznačeny vyplněnýmí kruhy. Spojkové čepy 5 3 ,uvnr kontaktní...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266323

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: modely, konstrukční, hračky, stavebnicové, prvek, zejména

Text:

...vysvětlován, ježtoU příkladu provedení konstrukčního prvku podle výnálezu znázorněného na obr. 1 až 3 majíboční nebo pláščové plochy spojkových čepů § elektricky vodivý povrch ve formě kovové elektric~ ky vodivé části 1. Na obr. 1 a 3 jsou tyto elektricky vodlvé části 1 znázorněny silně vytaže nými čarami, na obr. 2 jsou tyto elektricky vodivé části Z naznačeny silnými płerušovanýmlElektricky vodívé části 1 nejsou na celém povrchu...

Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266097

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rovnaník Eduard, Hronský Ján, Jusko František, Lejsek Lubomír, Franc Vladimír

MPK: B28B 1/52, C04B 35/80

Značky: vápenokřemičitý, prvek, konštrukčné, izolační, bezazbestový

Text:

...složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá...

Spojovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265835

Dátum: 14.11.1989

Autori: Podolák Miroslav, Vozka Stanislav

MPK: G01N 30/60

Značky: prvek, spojovací

Text:

...prstence, který je tvarován jako dvojitý kužel opatřený na straně šroubu nebo matice drážkou, kterou prochází kapilára, přičemž šroub nebo matice je opatřen kuželovým vybránim, do kterého zapadá část prstence s drážkou.«Na přiloženém výkrese je znázorněn na obrázku 1 v řezu spojovací prvek, na obrázku 2 axonometrický pohled na těsnici prstence. Spojovací prvek je tvořen spojkou 1 s otvory, opatřenými standardnim kuželovým vybránim pro...

Elektrotechnický prvek určený pro filtraci vyšších harmonických složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265114

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: složek, prvek, filtrací, určený, harmonických, elektrotechnický, vyšších

Text:

...0 u automaticky zkratovány. Výrobně je velmi jednoduchý a tedy i levný. Jako vhodného elektrotechnického prvku může být použito například libovolné hliníkové tyče nebo trubky vhodných rozměrů. Hodnotu ztrát lze operativně a pohodlné měnit například počtem prvků téže indukčnosti, jejich plným nebo částečným zasunutím do pole indukčnosti, jejich zkrácením prostým uříznutím, spod. Přitom je možno rozměry prvku volittak,nby maximálně...

Prvek reaktorové kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 264876

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hájek Jaroslav, John Luděk

MPK: B01J 19/24

Značky: reaktorově, kolony, prvek

Text:

...s reakční směsí, přepadávající dolů. Teplota reakční směsi se reguluje pomocí vestavěného topněho potrubí u dna vany V každém patře kolony.Konstrukce patra umožňuje bezpečně provádět i ty reakce, při kterých dochází k značnému pěnění reakční směsi a reakce, prcbíhající proměnnou rychlostí, kromě reakcí, při nichž dochází k fázovému dělení reakční směsi, případně usazování pevných látek.Prvky reaktorové kolony lze vyrobit z technického skla, s...

Filtrační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264371

Dátum: 12.07.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 29/10

Značky: filtrační, prvek

Text:

...Na koncí šroubu je závit s matící, která pak přes víč ko přítahuje filtrační prvek k trubkovnící.Nevýhoda dosavadního provedení spočívá v tom, že po zne hodnocení filtrační vrstvy je třeba celý filtrační prvek nahra dít novým.Uvedenou nevýhodu řeší filtrační prvek tvořený centrální děrovanou trubkou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že na oba konce centrální děrované trubky jsou pripojeny nástavce 2 plné trubky, na kterých jsou...

Pružný prvek pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263110

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: F16D 3/06

Značky: pružný, spojky, hřídelové, prvek

Text:

...nejmšně jedenkrát přerušeny,přičemž konce každého přeručení jsou vzíjemnč propojeny spojem vyvedeným směrem mezi oba prstence.Zvýšená pružnost prvku.podle vynálezu podstatné rozšiřuje možnost použití a snižuje nároky na přesnost výroby, oživotnost strojních dílů vystavených vibracím.Popsané řešení je zvláště určeno pro hřídelové spojky mezi elektromotorem a píetovým kompresorem. Toto řešení umožňuje spolehlívou funkci i při nepřesném...

Bezazbestový vláknocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262361

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kubík Jaroslav, Dohnal Zbyněk, Vít František, Cahlíková Zdeňka, Kauer Hervik

MPK: C04B 28/04, C04B 30/02

Značky: bezazbestový, vláknocementový, prvek

Text:

...upravenaa) vařením sulfátovým způsobem, to znamená alkalicky ve směsi uaon a Nszs za působení smáčecího prostředku, b) bělením v prvním stupni plynným ohlorem a ve druhém stupni chlornsnem sodným nebo oxidem chloričitým.Délka vláken buničitých je 1 až 3 mm. Stupeň mletí vláken je so až 90 ° sk (dle ČSN so 0220) .vlákna v modifikovsném plnivu slouží jako nosič nevláknitých přísad, které sestávají z- kaolinu o zrnitosti do 5 m v množství...

Zobrazovací prvek pro alfanumerické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262129

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: zobrazovací, prvek, jednotky, alfanumerické

Text:

...5 a B jsou znázornený pohybové stavy otočněho íprvku pri jeho otáčení o 180 °.Zobnaz-ovací prvek -pro lallfanuwmerické zobrezovací jednotky sestava z oltočného vál 4ce 1, napr. z umělé hmoty a zploštělého tvaru, jehož nprotilehlé zploštěné poloviny jsou ve vzájemné kontrastních .baIrvách. V čelních stranách otočněho válce 1 jsou zaSwaazteny vodioí čepy 2, které jsou uložený v(rvâlných otvorech 3 .vytvor-tajných v pouzvdru 4, .napr ve tvaru...

Propichovací uzávěr a spojovací prvek hrdel malého průřezu nádob z křehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259814

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filandr František, Beneš Jan

MPK: B65D 39/00, B65D 39/08

Značky: propichovací, malého, uzáver, nádob, prvek, průřezu, materiálů, hrdel, křehkého, spojovací

Text:

...protože tepelný koeficient roztažnosti skla a křemene je obvykle jiný než u tvárných materiálů. Stejná situace nastáva při lepení nebo tmelení, kde navíc lepidla a tmely nejsou odolné vůči široké škále rozpouštědel a reagenclí, používaných v chemických a biologických laboratořích a provozech.Patentový spis US 4253 583 je příkladem řešení uzávěru, kde prstenec je nasazen na hrdlo nádoby s rozšíreným okrajem, aniž by byl konstrukčně fixován...

Pružný plastový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259752

Dátum: 15.11.1988

Autori: Braunstein Bohumil, Starý Miroslav, Kupf Lubomír, Kunc Zdeněk

MPK: E04C 2/20

Značky: prvek, plastový, pružný

Text:

...styku seo substrátem, čímž podporuje ekluz materiálu a snižuje adheži sub-d štrátu- Počet a průměr upevňovacích otvorů sloužících k upevnění plastoveho-prvku k podkladu je v praxi volen podle velikosti a hmotnosti prvků a jejich určení. Dpěrné výstupky, jejichž počet,velikost a rozmístění je zvoleno ve vztahu na konštrukci prvku a jeho využití, jsou určeny ke zvýšení lokální pružnosti celého ob» klądu při dynamickém namáhání. ąPříkladnä...