Patenty so značkou «pružné»

Riadiaci ventil pre oddeliteľnú spojovaciu jednotku pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19492

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16L 55/10, F16L 23/036, F16K 1/18...

Značky: jednotku, riadiaci, ventil, oddeliteľnú, rúrky, pružné, spojovaciu

Text:

...obmedzovala možnosť vzniku0009 Otočné susedné sektory majú tvar a rozmery také, aby umožňovali čiastočnéprekrývanie susedných sektorov pre lepšiu tesnosť medzi samotnými sektormi.0010 Týmto spôsobom je možné, vhodným nastavovaním dynamických bŕzd kvapaliny, zamedziť vodnému rázu v priebehu kroku uzatvárania a príslušným škodlivým účinkom na inštaláciu.0011 Znaky tohto vynálezu budú ďalej opísané v nasledujúcom podrobnom opise jeho praktického...

Zariadenie pre automatické uzatváranie riadiacich ventilov v oddeliteľných spojovacích jednotkách pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19482

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16L 55/10

Značky: uzatváranie, pružné, rúrky, automatické, oddeliteľných, zariadenie, riadiacich, spojovacích, ventilov, jednotkách

Text:

...sektormi, ktoré integruje v jedinej jednotke dve funkcie pružného rázu a dynamicky kvapaliny, bez toho, aby mal nevýhody rúrok so zníženým prierezom z doterajšieho stavu techniky.0008 Podľa tohto vynálezu je tohto predmetu dosiahnuté zariadením podla0009 Komunikačné prostriedky dynamiky kvapaliny, obsahujúce kazetový prvok, vložený vaxiálnom puzdre klzného tela, môžu pomocou nejako definovať vonkajší priechodný kanál brzdovej kvapaliny, ktorý...

Pružné uloženie spriadacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5779

Dátum: 06.06.2011

Autori: Sloupenský Jiří, Kubeš Vitězslav

MPK: D01H 4/02, D01H 7/00, D01H 4/00...

Značky: uloženie, spriadacieho, pružné, rotora

Text:

...menšiu dĺžku, ako pružný element pružného člena situovaného v blízkosti voľného konca hríadeľa spriadacieho rotora. Toto riešenie je vhodné s ohľadom na jednotnosť pružného materiálu.Výhodné je tiež, keď pružný člen obsahuje vonkajšiu a vnútornú rúrkovitú časť, pričom obe tieto časti sú súosové a sú vzájomne spojené mostikmi nadväzujúcirni tangenciálne na vnútomú rúrkovitú časť a čelá medzikružia medzi vonkajšou a vnútornou rúrkovitou...

Pružné príchytky na upevnenie dvoch súčastí k sebe navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13832

Dátum: 21.11.2008

Autor: Dubost Dominique

MPK: F16B 2/24

Značky: pružné, navzájom, dvoch, upevnenie, príchytky, súčastí

Text:

...sú spojené upevňovacou doskou, označenou číslom 9.0021 Táto upevňovacia doska 9 môže byť opatrená dodatočnými upevňovacimi prostriedkami,označenými číslom 10 a a 10 b, ktoré slúžia na zaistenie dobrého prichytenia príchytky.0022 Možno uvažovať o rôznych spôsoboch prevedenia týchto upevňovacích prostriedkov.0023 Upevňovacie prostriedky 10 a a 10 b tak môžu byť napriklad tvorené prvkami tejto upevňovacej dosky, ktoré majú harpúnovitý tvar.0024...

Pružné vodiace puzdro pre obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13167

Dátum: 15.10.2008

Autor: Dünner Daniel

MPK: B23B 13/12

Značky: obrábací, vodiace, puzdro, stroj, pružné

Text:

...že riešeniam podľa FR-A-2 817 181, US-A-2, 346, 706 a CH-A 5574 302 sa vždy nedarí úplne alebo čiastočne odstrániť uvedený nedostatok.Cieľom tohto vynálezu je zhotovenie pružného vodiaceho puzdra na obrábanie prútov na obrábaoom stroji, najmä na automatickom sústruhu s koníkom,ktorým by sa zaistila adekvátna, rovnomerná a spoľahlivá radiálna opora na prúte- ktorá je podmienkou sine qua dosiahnutia optimálnej kvality opracovania uvedeného...

Pružné uloženie vysokootáčkového ložiska, najmä textilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4747

Dátum: 03.05.2007

Autori: Frindt Milan, Milučký Ján

MPK: F16C 27/00, F16C 37/00

Značky: stroja, pružné, najmä, uloženie, ložiska, vysokootáčkového, textilného

Text:

...jednotlivých komponentov dochádza počas rotácie hriadeľa s rotorom ku kmitaniu celej sústavy. Nevýhodou súčasného riešenia je to, že takéto pružné uloženie má sice výborné tlmiace účinky, ale zároveň pôsobí aj ako tepelný izolátor medzi valivým ložiskom a jeho okolím a neumožňuje tak účinný odvod tepla vyvinutého počas prevádzky vo valivom ložisku, čo následne vedie k vyššiemu tepelnemu zaťaženiu ložiska a tým k zníženiu jeho...

Zariadenie na vysoko pružné upevnenie železničných koľajníc na štandardné betónové podvaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 285115

Dátum: 26.05.2006

Autor: Eisenberg Helmut

MPK: E01B 9/00

Značky: upevnenie, betonové, štandardné, podvaly, železničných, vysoko, zariadenie, koľajníc, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vysoko pružné upevnenie železničných koľajníc (12) na pevnej jazdnej dráhe zahŕňa štandardný betónový podval (16) používaný na štrkovú koľaj. Železničné koľajnice (12) sú vedené vždy medzi dvoma uhlovými vodiacimi doskami a tlačené sú upínacou svorkou (34) proti betónovému podvalu (16). Medzi pätkou (14) koľajnice a štandardným betónovým podvalom (16) je umiestnená pružná medzidoska (52) a uhlové vodiace dosky (30) majú na konci...

Pružné závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283326

Dátum: 02.05.2003

Autori: Streich Bruno, Rentsch Rudolf, Lagler Louis

MPK: E05D 1/02, B65D 47/08

Značky: pružné, závesné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné závesné zariadenie bez hlavného závesu, vyhotovené aspoň s dvoma spojovacími dielmi a spojovacími ramenami, ktoré ich spájajú, obsahuje jeden alebo viac sklopných stupňov (1) usporiadaných v rade, vyhotovených vždy aspoň s dvoma spojovacími elementmi (5.3, 5.4), ktoré obsahujú vždy jeden tlačený element (2.4, 2.5) tuhý v ohybe a jeden ťažný element (3.4, 3.5) pružný v ťahu, ktoré sú upevnené vždy prostredníctvom ohybného spojenia na...

Poťahovací systém na pružné extrudované produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6189

Dátum: 20.12.2002

Autori: Grolys Andrew, Sydes Daniel

MPK: B60J 10/00

Značky: produkty, systém, pružné, extrudované, poťahovací

Text:

...(TPV). Výhodne sa poťahovanie nanáša na extrudovaný substrát z TPE.Vobzvlášt výhodnej forme vynález poskytuje prostriedok, vktorom sa kombinuje použitie perfluórpolyéteru so systémom PUD živice rozpustnej vo vode atvrditelnej UV svetlom, pričom tento prostriedok je vhodný na aplikáciu striekaním, natieraním, rozotieraním, namáčaním, atd., a pri aplikovaní na vyššie uvedené substráty sa ním získa pružný film s pružnosťou 100 , výhodne...

Pružné upevnenie koľajníc na paneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3148

Dátum: 05.02.2002

Autor: Lamprecht Jozef

MPK: E01B 9/62, E01B 9/48

Značky: upevnenie, paneloch, koľajníc, pružné

Text:

...upevnenia je zakryté krytom.Pružné upevnenie koľajníc na paneloch v koľajovej doprave rieši zabezpečenie prenosu silových účinkov kolesových síl do osi panelu vo vertikálnom aj vodorovnom smere. Najväčšou výhodou tohto technického riešenia je jeho variabilita pri smerovom usporiadaní konštrukcie koľajovej, najmä však električkovej trate, vzhľadom naposúvanie systému upevnenia v drážke.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obr. 1 je vyobrazenie...

Pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3098

Dátum: 07.01.2002

Autor: Fiksel Josef

MPK: E01B 9/28

Značky: bezpodkladnicové, pružné, kolajnice, upevnenie

Text:

...stena opierky Q a vložky g so žliabkom 52 je skosená tak, že skosené plochy opierky 52 a vložky 55 sa vzájomne opierajú. V opierke 51 g je vytvorená oválna drážka 35. ktorou prechádza polohovacia skrutka Z. Vo vložke 46 a v úložnej doske g umiestnenej pod vložkou Q je vytvorený kruhovýotvor 48, cez ktorý prechádza skrutka Q pružnej svorky Q. Okolo skrutky § je možné upinaciu dosku g natáčať. Vložka 5 l 6 je zhotovená zplastu. Upinacia doska i...

Pružné uloženie pre izoláciu kmitania telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 260157

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zigo Marian

MPK: F16F 15/04

Značky: telies, uloženie, kmitania, izoláciu, pružné

Text:

...týmito silami.Tieto nedostatky možno odstrániť pružným uložením pre izoláciu kmitanie telies vedených pomocou mechanizmu v požadovanom smere, ktoré využíva pružinu pôsobiacu na odpružené teleso pomocou pákového prevodu a aspoň jedneho tlmiča kmitania tak, že odpružené teleso je podopreté koncom dlhšieho ramena páky, otočne uloženej na konzole, pričom na kratšom ramene páky je pripojená pružina.Navrhované pružné uloženie oddeľuje...

Zařízení pro spojení obou polovin stolu stolního tenisu a pružné napnutí síťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260121

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kaucký Vladimír

MPK: A63B 61/04

Značky: zařízení, pružné, stolu, tenisu, spojení, napnutí, polovin, stolního, síťky

Text:

...trny k jednoduohému nssazovan stojanků na tyto trny. Také napnuti síťky mezi stojánky 260121je snadné a jednoduçhé tím, že napnutí aíťky je zajišťovánoPoužitím tohoto zařízení ee zlepší hrací podmínky, odstraní se poěkozováni stolu v místech dřívějšího čelieťového upevñování atojánku ke etolu. Vlastní životnost atojánků 1sířky se prodlouží několikanásobně.Na připojeném výkreeu je znázorněno zařízení podle vynálezu,kteréra obr.1 znázorňuje...

Pružné uloženie kabíny lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1803

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter, Kakus Slavomír, Cetl Marian, Pavlásek Pavel

MPK: B62D 24/00

Značky: kabiny, lokomotívy, uloženie, pružné

Text:

...na obr.1. Kabína 5 lokomotivy je.v svojej hornej zadnej časti otočne a pružne uložená v jednom čapovom tlmiči g. V svojej dolnej prednej časti je kabína 5 lokomotivy pružne uložená na dvoch tvarových tlmičoch 3. Použitím troch tlmičov je kabína 5 lokomotivy pružne uložená voči rámu lg lokomotivy.Samotná konštrukcia čapového tlmiča g je detailne zobrazenána obr.2, kde otočný oceľový ap 1 je na svojich koncoch uchytený v konzolách, ktoré sú...

Pružné obvodové tesnenie spojov rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1575

Dátum: 06.08.1997

Autori: Klas Dan, Dobeš Aleš, Segrado Eduard

MPK: F16L 21/02

Značky: tesnenie, spojov, pružné, obvodové

Text:

...označuje- obr. 2 - rez spojom rúr - hrdlo, tesnenie, driek (detail)Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ priloženého výkresu je zrejmé, že telo l tesnenia je pevne spojené s hrdlom g rúry a po spojení rúr prilieha k drieku g susednej rúry. Tesniaci účinok závisí na spoľahlivosti kontaktov tela l tesnenia s driekom Q vloženej rúry. Kontakt sa uskutočňuje prostredníctvom fixaćného výstupku 3, radiálných tesniacich výstupkov § a axiálneho...

Pružné uloženie koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 905

Dátum: 11.07.1995

Autor: Vymětal Antonín

MPK: E01B 9/68

Značky: kolajnice, pružné, uloženie

Text:

...na jeho dolnej ploche. Na obr.3 b a 3 c je pohľad zospodu na dolnú plochu dištanćnćho krúžku s výstupkami,ktoré sú vytvorené po vonkajšom aj vnútornom obvode medzikružia a V riešení podľa obr.3 c sú kruhové výstupky prepojené sústavou radiálne prebiehajúcich výstupkov. Na obr 4 a a 4 b je v zvislom reze a pri pohľade zospodu spodná časť dištančného krúžku, kde výstupky jeho dolnej plochy sú v tvare sústavy sústredných kružnic. Na...

Pružné uložení strojů nebo částí strojů s regulací tuhosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268935

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stefan Libor, Koros Bedřich

MPK: F16F 15/04

Značky: částí, regulaci, strojů, tuhostí, uložení, pružné

Text:

...v podstatné míře odstraňuje pružné uložení strojů nebo částí stro jů s regulací tuhosti, která aeetává z jedné a více pnennetických pružin e oseni vzájemné rovnoběžnýni, připojených přes regulátor statické výšky e dále z jedné e vice pneumatických pružin u kterých je tlak média řízen regulátorem tlaku, přičemž souotovy pnoumatických pružin jeou umístěny mezi odpruženým strojom a záklodem nebo mezi vzájemnä odpruženými částnl stroje, podle...

Pružné uložení motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267841

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubínek Jiří, Záruba Ladislav, Jiříček Pavel, Jokl Rudolf, Šváb Pavel

MPK: B62K 11/04

Značky: uložení, pružné, motorů

Text:

...snadnější montáž motoru do rámu a jednodušší konstrukcí rámu. Přední část motoru je uchycena k rámu známým způsobem pomocí dvou pružných vložek uspořädnných symetricky kolmo k pcdćlné rovine sounčrnosti vozidla. Pružná uložení dle vynálezu podstntně snižuje přenos víbrací motoru, čímž se zvýší životnost podvozku, výrazně se zlepší jízdní pohodlí jezdce n zamezí se nepříznivýn účinkůn na řidičovo zdraví. Uvedené uložení motoru lze s...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blesík Karel, Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 7/14

Značky: linky, pružné, zapojení, řízení, výrobní

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Pružné ukotvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264690

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Leopold

MPK: B62D 27/04

Značky: ukotvení, pružné

Text:

...pružin, držáku rámu nástavby, vymezující vložky a stláčecí podložky, aby spojením těchto dílů šroubovým spojem s rámem podvozku bylo především docíleno pružného a odhlučněného ukotvení, když přitom vymezující vložka se šroubovým spojem plní i funkci nosného čepu.Hlavní výhody pružného a odhlučněného ukotvení podle tohoto vynálezu spočívají vtom, že tyto díly ukotvení jsou konstrukčně l vyrobne jednoduché, zpravidla běžných tvarů t zo je možno...

Tvarově pružné průvlekové čidlo střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264462

Dátum: 14.08.1989

Autor: Trinkewitz Zdeněk

MPK: G01R 1/20

Značky: čidlo, proudu, pružné, tvarově, střídavého, průvlekové

Text:

...vodiče stroje rozpojit, aby na ně bylo možné měřicí transformátory navléknout.Uvedené nevýhody jsou odstreněny tverově pružným průvlekovým čidlem pro měření střidavého proudu, jehož podstata spočivá v tom, že pružné nemngnetické a elektricky nevodivé jádro s dutinou ve své podélné ose je ve tvaru prstence nebo mnohoúhelníku přerušenáho vzduchovou mezerou a je opatřeno vinutim se dvěma vývody, které jsou umistěny na jednom koncijádra. zpětný...

Způsob obrácení posouvající se pružné folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261709

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matoušek Vilém, Kozák Vladimír, Žížala Milan

MPK: B32B 35/00

Značky: posouvající, obracení, fólie, způsob, pružné

Text:

...které je součástí impregnační linky a nevyžaduje žádný další prostor, vytvářet nasouborování složí261 709 főlií přímo v žádoucí eestavě (rubová, líoová, rubová. főlie) pro nalisování nebo vytvářet slože všech opačně polohovanýoh főlií. Dovoluje při kontinuálním způaobu výroby főlie okamžitě měnit jednotlivé režimy(obracení každé főlie, obracení každé druhé főlie) včetně změny její délky na poloviční, popřípadě dvojnásobnou a výměnu...

Zařízení pro pružné uložení rotujících částí válečků v pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260833

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/00

Značky: dopravě, zařízení, pásové, rotujících, částí, válečků, uložení, pružné

Text:

...na výkresech, kde na obr.l je v částečném řezu jedna strana válečků, na obr.2 je v detailu zajištění vnitřních těsnioíoh kroužků a na obr.3 až obr.5 jsou znézorněny tvary pružného tvarovanéhopkroužku.Na pevný hřídel Q je k vnitřnímu vymezujícímu kroužku 3 uloženo jednořadé kuličkové łožisko 5, ktoré je fiksováno na pevném hřídeli 5 přes vnitřní těsnicí kroužky § pojistným kroužkem ll obdélníkového nebo kruhového průřezu. Na vnějším...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrátorů, vibračního, momentu, zavěšení, výstředníkového, pohon, regulace, straně, pružné, běhounu

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Pružné upevnění kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247216

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kaláb Jioí, Valcha Petr

MPK: E01B 9/68, E01B 9/62

Značky: upevnění, kolejnice, pružné, žlabu

Text:

...upravuje rozchod koleje. Výškové poloha kolejnicových pásů se v tomto upevnění upravuje tak,že po uvolnění klínů se kolejnice s pružnou vložkou vyzvedne do požadované výšky vůči dnu žlabu a vak, ležicí pod pružnou vložkou, se naplní rychletuhnoucí hmotou a potom se klíny opět zatlačí do vybraní V pružné V 10 ŽC 6 oHlavními výhodami pružného upevnění kolejnic v žlabu podle tohoto vynálezu jsou jednoduchá montáž koleje,možnost nastavení hodnoty...

Pružné uložení panelu přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244176

Dátum: 01.06.1988

Autor: Žák Jan

MPK: B60K 37/00

Značky: přístrojů, uložení, pružné, panelu

Text:

...dochází k oddělení kovové připevňovací části od pryžové tlumící hmotyě Uložení na kovových pružínkách je rovněž nevýhodné, nebot celý panel se může rezonančně rozkmitávat av mnbha případechje funkce ještě horší, než u panelu s tuhým uložením. Uložení pomocí speciálně tvarovaných tlumících vložek je sice funkěně výhodné, avšakspojení 5 panelem přístrojů pomocí misek i vybrání v panelu přístro jů je složité, nákladné a navíc panel musí být...

Pružné uloženie sedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257479

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zigo Marian, Račko Dušan, Hergott Ján

MPK: B60N 1/02

Značky: sedačky, uloženie, pružné

Text:

...v požadovanom smere, je spojený s hydraulickým akumulátorom pomocou potrubia, V ktorom sú umiestnené clony.Navrhované pružné uloženie umožňuje zmenšit V prípade pneumatickej pružiny jej rozmer,tým, že potrebnú tuhosť pružiny dosiahneme prídavným objemom, ktorý možno oddeliť od priestoru sedačky.V prípade ak použijeme hydraulický akumulátor ako pružný člen v sedačke, možno rozmer lineárneho hydromotora zmenšiť tým, že hydraulický akumulátor...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256305

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rajsigl Zdeněk, Mládek Miloš, Konečný Petr

MPK: D01H 7/04, D01H 7/12

Značky: vysokootáčkového, pružné, uložení, rotoru

Text:

...podélné dutiny uzavřené ze strany spřúdacího rotoru přírubou a pouzdrem a utěsněně nâstřikšäâšçšže. Dutiny jsou propojeny s vnější atmosférou otvorem upraveným mezi koncem ložiska e nábojem rotoru.Uložením podle vynílezu je zamezeno vnikání nečistot do ložiska. Je možné použít kratší délku vyložení spřidacího rotoru i při zachování zastavovacích rozměrů spřádacího ústrojí.Zvýši se tím dynamickú tuhost hrídele, který takto může pracovat s...

Elektromotor, pružně uložený v držáku, upevněném na nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256003

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Lomovciv Michail

MPK: H02K 5/24

Značky: elektromotor, konstrukcí, uložený, upevněném, pružné, nosné, držáku

Text:

...4 představuje další možná provedení elektromotoru, pružné uloženého v držáku,související s odlišný tvarom držáku. 4 v mektromotor l, pružné uložený v držáku 2 je opatřen na svýchcelních stranách 3 prvními kotvicími plochàni i. Držák g je povnč připojen k nosné konstrukcí krytu ž precího mbnu, poháněnáho přes řemenici Q a je na svých čelních stranách 1, přivrácených k elektromotoru l, opetřon druhými kotvicíni plochemi g. Me» zi každou první...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254797

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: spojení, dopravních, válečků, zařízení, pružné

Text:

...válečků jsou uloženy čepy. Na šepy jsou z obou stran hřídelůguloženy spojovací lamely ve tvaru U a pružné podlolkytvrdé pryže, ktoré jsou sevřeny mezi pevnými podloikami. Na konce Éepů jsou unístěny upevňovecí elementy.Výhody zařízení podle vynálezu je možno epatřovat vtom, že se sniiuje tshová sílu a tehové namáhání působícív príčnm průŕesu dopadové části pásu, snižuje se zatížení stŕedího e vnitřních dopedových válečků u...