Patenty so značkou «průmyslového»

Filtrační hadice průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270141

Dátum: 13.06.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrační, hadice, průmyslového, filtru

Text:

...konfekci,protoze odpadají krycí proužky textilie a s tía i obvodové švy, což se prejevuje sníženýai. ulety prachu i delší prevosní iveçností filtraöních hadicVzhledea k tomu, že šířka pod loänáho prvku je vs srovnání s äířkeu krycího preuäku textilie nnoheu menší, dosahuje se u hadic podle vyndlecu vätäí aktivní filtrační plocha, co vede k úspora na enorgii.Příklod prevedení filtrační hadice podle vyndleau je sndzorndn na připojených...

Zařízení k hydraulickému vyvažování statických momentů na ramenech průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267553

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vašek Jiří, Ječný Jiří, Pokorný Jiří, Peňáz Jindřich

MPK: B25J 19/00

Značky: robotu, hydraulickému, ramenech, zařízení, průmyslového, statických, vyvažování, momentu

Text:

...v dolní části dvěma lüžisky łá, určenými pro jeho kyvnć uložení na horizontálním břídeli 3 a v horní části dvěma ložisky 3 určenými pro kyvné uložení horizontálního ramene Q. Na jednok konci horizontálního ramene Q je upevněno činné zatížení li robotu, tj. např. svařovací kleětě. manipulované břemeno spod. Druhý konec horizontálního ramene § je spojen kloubově s téhlem łQ, které tvoří spojnici mezi horizontálním ramenem § a dvojzvratnou...

Kloubový držák svařovací hubice pro průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265152

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votoček Stanislav, Bukovský Jarmil, Sál Vladislav

MPK: B25J 9/00

Značky: držák, kloubový, svařovací, robota, průmyslového, hubice

Text:

...přestavitelných, ale zároveň pevně aretovaných ve zvolené nebo opakované poloze s odečtením příslušné číselné hodnoty. V případě kolize robota či hubice je zároveň 5 jejím uchycením řešena i otázka možného výkyvu s okamžitým vypnutím (zastavením) systému. To zajiščuje mikrospínač uchycený v přírubě držáku. Řešení podle vynálezu neomezuje nijak pracovní rozsah průmyslového robota, naopak zvyšuje možnosti jeho využití. V podmínkách...

Rozpěrná výztuž kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258313

Dátum: 16.08.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslového, filtru, výztuž, kapsového, rozpěrná

Text:

...výztuže podle vynálezu jeznázorněno na přípojenych výkreeech, kde na obr. 1 je příčný řez filtrom vybaveným drátovými výztužemí pro tlakovzdušný- proplach, na obr 2 je podélny řez stejnym fíltrem, na obr. 3je boční pohled na výztuž B na obr. 4 je znázorněn řez touto výztuží. h W d W °Fíltr precuje.tak, že zaprášená vzdušina vstupuje v jeho dolni části dovnítŕ skříně ł filtru, prach se zachycuje na voějěím povrchu fíltrečních kapsových...

Filtrační komora průmyslového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257890

Dátum: 15.06.1988

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/04

Značky: filtru, komora, kapsového, filtrační, průmyslového

Text:

...s vyjímanou výztuží anebo jednotlivou kapsou lze vysunout nahoru i nosnou lištu. Kromě toho lze posunutím nosné lišty podle potřeby rozšířit otvor pro vyjmutí rozpěrné výztuže a filtrační kapsy. Po vysunutí první rozpěrně výztuže a kapsy lze postupně vyjmout další nosné lišty z filtrační komory a tak bez problémů odstranit celou vícekapsovou filtrační vložku. V případě zatvrdnutí prachu uvnitř kapes anebo ztuhnutí textílie následkem chemické...

Výsypka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256992

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: filtru, průmyslového, výsypka

Text:

...v jeho dolní části umístěn vyprazdňovací mechanismus podle vynálezu, jehož podstatou je, že ve vnitřním prostoru této výsypky jsou v jedné nebo několika výškach nad vyprazdňovacím mechanísmem vzhledem k jeho ose uspořádány příčně nebo podélně šikmé skluzy, přičemž spoločným půdorysem těchto jednotlivých skluzů je prostorvyprazdňovaoího meohanismu zcela překryt.Výhody takto řešené výsypky průmyslového filtru podle vyná 1 ezuspočívají v tom, že...

Skříňová stavebnicová jednotka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256458

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/24

Značky: skříňová, průmyslového, filtru, jednotka, stavebnicová

Text:

...tak filtrační členy ve tvaru hadíc zavěšených na rovnoběžně uložených vodorovných závěsech lze ze skříně vysouvat pouze ve směru kolmo k těmto závěsům. V mnoha případech se tyto filtry stavějí do stísněných prostorů, například ke zdi a stane se,že ve směru vysouvání filtračního členu je pevná překážka. Otočením filtračního členu ve čtvercové filtrační komoře 0 90 ° lze výstupní otvor pro její vyjímání nasměrovat do volného prostoru. Možnost...

Zařízení pro nastavení průmyslového robotu pro broušení odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256264

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: broušení, nastavení, průmyslového, robotu, zařízení, odlitků

Text:

...nebo akustického signálu, který indikuje předem zvolenou vzdálenost brusnéno kotouče od odlitku po celé programované,tj. nastavené dráze.Tímto zařízením se nastavení průmyslového robotu vel~ mi usnadní a je rychlejší asi o polownu času, oproti dřívějšímu postupu, navíc je méně namáhevé pro obsluhu. Další výhoda spočíva v tom, že je snížena nebezpečí porušení brusného kotouče. Také je zde možnost automatického nebo poloautomatického...

Dělicí mezistěna průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255471

Dátum: 15.03.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: filtru, mezistěna, dělicí, průmyslového

Text:

...komory.Výhody dělicí mezistěny podle vynálezu lépe vyplynou z příkladu jejího provedení na obr. 1 až obr. 5, kde na obr. 1 je svislý příčný řez filtrem s dvěma filtračními komorami vyhavenými filtračnímí vícekapsovými vložkami, na obr. 2 je svislý podélný řez týmž filtrem před nasazením vícekapsových filtračních vložek, na obr. 3 je v podélném svislém řezu zachycen detail dělicí mezistěny s nosnou lištou a okrajovým těsnicím rámečkem, na...

Díl průmyslového komínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254065

Dátum: 15.01.1988

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: E04H 12/28

Značky: průmyslového, komínů

Text:

...i montáž komínu je mimořádně jednoduchá, rychlá a vykazuje vysokou produktivitu práce.Další výhodou tohoto řešení je další snížení hmotnosti celého komínového tělesa. Řešení podle vynálezu umožňuje snadno vytvářet komínová tělesa různých tvarůa rozměrů a optimálních fyzikálně mechanických vlastností .Vnitřní prostor tenkostěnných profilů pak také slouží jako větrací průduchy par difundujících stěnou a účinně spolupůsobí jako tepelná...

Regenerační zařízení podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253114

Dátum: 15.10.1987

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: podtlakového, zařízení, filtru, regenerační, průmyslového

Text:

...pomocí uzavíracího plechu pevně přiohyceného na proplachovací klapce se v průběhu regenerace vytvoří nad regenerovanou filtrační komorou zvýšený přetlak a jeho účinkem vzduch z výstupu ventilátoru je tlačen převážně skrze čištěnou textilii do vedlejších filtračnich komor. Účinná regenerace dosahovanézařízením podle vynálezu přináší podstatné snížení provozních tlakových ztrát, což se projevuje snížením spotřeby energie nutné na prestup...

Způsob čištění průmyslového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252452

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jones Robert, Keller Ii George, Inkowsky Arthur

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, plynů, čištění, průmyslového

Text:

...glycerin alkylenglykoly, jako jsou například alkylenglykolys až 12 atomy uhlíku, například ethylenglykol, diethylenglykol, triethylenglykol, tetraethylenglykol, propylenglykol, dipropylenglykol, 1,2-hutylenglykol, di-1,2-butylenglykol a alkylenoxidové adiční produkty, připravovaně rakcí alkylenoxidu s polyolem, jako například se shora uvedenými glykoly, glycerinem a jinými trioly, jako jsou například l,2,6-hexantriol, monomethylether...

Zařízení pro opětovné ustavení průmyslového robota na základovou desku po jeho předchozím přesunu otočením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252071

Dátum: 13.08.1987

Autori: Neděle Zdeněk, Mísař Jaromír

MPK: B25J 19/00

Značky: předchozím, opětovné, základovou, zařízení, ustavení, přesunu, otočením, průmyslového, robota, desku

Text:

...polohy průmyslového robote vůči ostatním jednotlivým prvkům, tvořícím automatizované teohn-ologické pracoviště, napříkąadt zásobníku, kontrolní stanici, obraceči obrobků ąpod.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je blíže objasněnaína přiložených výkresech, kde obr. 1 ňředstavuje čelný pohled naNa zékladové desce 1 uložené V podlaze g pomocí základových šroubů Q jsou uchycena prizmatická sedla 3 tak, že jejich horní ~rovina je V úrovni...

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

MPK: B24B 49/16

Značky: průmyslového, způsob, zařízení, provádění, robotu, adaptivního, řízení, brousící, způsobu, hlavice, tohoto

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

Zapojení informačního systému průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243616

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pé?a Karel, Krulich Václav

MPK: G05B 15/02

Značky: systému, informačního, robotu, zapojení, průmyslového

Text:

...ggł a na druhý datový výstup vstup druhého paměčového registru ggg. Výstup prvního pamětového registru ggł je spojen s prvým datovým vstupom multiplexeru gg a výstup druhého pamětového registru ggg je spojen s druhým datovým vstupem multiplexeru gg, jehož výstup je připojen na nastavovací vstupy čítačů cyklu a vrstev li.Na synchronizační výstupy jgg řídicího systému robotu l jsou připojeny vstupy řadíče informačního systému gg, jehož...

Bezpečnostní kloub průmyslového robotu nebo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250503

Dátum: 15.04.1987

Autor: Včela Jaroslav

MPK: B25J 19/00

Značky: robotu, kloub, manipulátoru, bezpečnostní, průmyslového

Text:

...na obvodé kulového čepu, čímž je zvětšenua citlivost kloubu. Další podstatnou výhodou je možnost přenášet větší krouticí momenty např. při automatickém uvolñovaní baj-onetového uzávěru při výměně chapadla nebo technologické hlavice při zachování všech vlastností bezpečnostního kloubu.Příklaud provedení bezpečnostního kloubu podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je znázorně-n podelný řez bezpečnostním...

Díl průmyslového komínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235733

Dátum: 01.12.1986

Autor: Tomáš Jiří

MPK: E04H 12/28

Značky: průmyslového, komínů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je díl průmyslového komínu pro montážní způsob výstavby komínu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že díl komínu sestává ze železobetonové nosné části, k níž je bezprostředně připevněna tepelně izolační vrstva na jejímž vnitřním povrchu je kyselinovzdorným tmelem přilepena kyselinovzdorná tenkostěnná keramická ochranná vložka. Díl průmyslového komínu podle vynálezu je možno použít pro všechny typy průmyslových a jim podobných...

Zapojení náhonu průmyslového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236966

Dátum: 01.10.1986

Autor: Folk Petr

MPK: D05B 69/10

Značky: zapojení, šicího, náhonu, průmyslového, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší úsporu elektrické energie v šicích dílnách. Úspory se dosahuje tím, že elektromotor (5) šicího stroje spina pomocí třífázového výkonového spínače (4), ovládaného mikrospínačem (3) pouze na dobu vlastního sešití materiálu. K sepnutí a rozepnutí elektrického obvodu elektromotoru (5) dochází časově velmi krátce před sepnutím a rozepnutím mechanické spojky (7) stroje. Vzhledem k velké setrvačnosti otáčení rotoru elektromotoru (5) a...

Regenerační zařízení vícekomorového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229843

Dátum: 15.09.1986

Autori: Albrecht Jiří, Zajíc Karel, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/02

Značky: regenerační, zařízení, průmyslového, filtru, vícekomorového

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerační zařízení vícekomorového průmyslového filtru určeného pro vyšší filtrační rychlosti, zejména při zachycování dřevního odpadu, u něhož má každá komora filtru na hřídeli umístěnu nad dosedacím sedlem proplachovacího komína jednu proplachovací klapku a pod dosedacím sedlem výstupního komína jednu výstupní klapku vyznačující se tím, že svislý výstupní komín (3) s výstupní klapkou (7) je spolu se svislým proplachovacím komínem (4) s...

Skříň kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231903

Dátum: 15.06.1986

Autori: Albrecht Jiří, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/42

Značky: skříň, průmyslového, filtru, kapsového

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň průmyslového filtru s vícekapsovými filtračními vložkami uchycenými na dělicí stěně a vybavenými vnitřními i vnějšími rozpěrnými výztuhami, kde stěny skříně rovnoběžné s plochou filtračních kapes jsou na vnitřní straně opatřeny svislými výstupky, umístěnými proti mezerám mezi jednotlivými svislými výztužemi protilehlé vnitřní výztuhy filtrační kapsy. Toto provedení stěn skříně filtru zajišťuje jednak její zpevnění vůči účinkům podtlaku,...

Způsob úpravy průmyslového hnojiva pro posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 231033

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lakota Vladimír, Bartko Pavol, Vrzguľa Leopold, Bastl Vladimír

MPK: C05G 3/04

Značky: komplex, půdní, hnojiva, sorpční, úpravy, průmyslového, posílení, způsob, väzby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy průmyslového hnojiva za účelem posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex v jeho smíseni a zhomogenizování s polovičním až čtyřnásobným množstvím přírodního zeolitu rozemletého na frakci pod 1 mm a vysušeného na obsah vody do 5 % hmotnostních. Smísení a homogenizace se provádí za sucha před aplikací do půdy. Zeolit vytváří iontovou vazbu volných podílů hnojiva a vydává je podle potřeby rostlin do půdy zpět.

Zařízení pro pohon průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230797

Dátum: 01.04.1986

Autori: Urban Bedřich, Souček Pavel, Chmela František, Chvála Břetislav

MPK: F03C 1/26

Značky: pohon, průmyslového, zařízení, robota

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno otočným stojanem, poháněným rotačním motorem. Otočný stojan nesoucí spodní kyvné rameno, je valivě uložen na vnějším obvodu rámu pomocí radiálně-axiálního ložiska. Otvorem tohoto ložiska prochází přímočarý hydromotor připojený k páce ramene. Pístnice tohoto přímočarého hydromotoru je opatřena rotačním rozvoden pro přívod energie k dalšímu přímočarému hydromotoru, propojenému s horním ramenem.

Zařízení na mechanické oklépávání vícekapsové vložky průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221598

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zajíc Karel, Albrecht Jiří, Kalaš František

Značky: zařízení, vícekapsové, oklépávání, filtru, vložky, průmyslového, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na mechanické oklepávání vícekapsové vložky průmyslového filtru sestává z vodorovné oklepávací tyče, která je napojena na pohon a umístěna ve spodní části skříně filtru. Oklepávací tyč je opatřena vodicími kolíky spojenými s rozpěrnými výztužemi uspořádanými mezi jednotlivými kapsami filtrační vložky. Při umístění vodorovné oklepávací tyče pod vícekapsovou vložkou jsou vodicí kolíky vyvedeny do dna rozpěrných výztuží. Je-li oklepávací...

Nosič strojního držáku průmyslového kartáče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221597

Dátum: 15.02.1986

Autor: Štefek Oldřich

Značky: kartáče, strojního, nosič, průmyslového, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci nosiče strojního držáku průmyslového kartáče, jímž se například lakují asfaltovou směsí povrchy trub větších průměrů. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje nosič strojního držáku průmyslového kartáče, u něhož je strojní držák opatřen opěrou tlačící na horní plochu hlavy průmyslového kartáče sevřené čelistmi strojního držáku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k horní ploše opěry strojního držáku průmyslového kartáče...

Strojní držák průmyslového kartáče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221596

Dátum: 15.02.1986

Autor: Štefek Oldřich

Značky: průmyslového, držák, strojní, kartáče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojního držáku, v němž je uchycen vyměnitelný kartáč, jímž se čistí, natírají nebo lakují předměty za rotačního nebo podélného pohybu. Nedostatky stávajícího stavu techniky odstraňuje strojní držák průmyslového kartáče podle vynálezu, sestávající z pevné upínací čelisti, k níž je připevněna opěra se západkovým ozubem ve své horní části, přivařená k vidlici opatřené čepem, na němž je otočně uložena páka, sestávající z pohyblivé...

Těsnení filtrační vložky podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221122

Dátum: 15.01.1986

Autor: Smrž Bohuslav

Značky: vložky, podtlakového, průmyslového, těsnění, filtru, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění podle vynálezu je provedeno tak, že víko skříně filtru je ve své spodní části opatřeno po celém obvodu rámen U-profilu dosedajícím svými otevřenými hranami na manžety filtrační vložky. Manžety jsou vytvořeny s přesahem svých pokrajů přes vnější obrys rámu.

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221086

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef, Staniček Zdenko

Značky: čelistí, robotu, úchopové, hlavice, průmyslového, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu šnekovým samosvorným převodem, má s poháněnou hřídelí hnací jednotky spojený šnek, který je v záběru alespoň se dvěma šnekovými koly spojenými s ozubenými koly, která zabírají do ozubených hřebenů, na nichž jsou upevněny čelisti úchopové hlavice. Dosáhne se tak velké svěrné síly čelistí při nízké hmotnosti a malých rozměrech úchopové hlavice a malém výkonu poháněného motoru.

Úchopový mechanismus hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228609

Dátum: 01.01.1986

Autori: Skoupý Josef, Staniček Zdenko, Kratochvíl Ervín

MPK: B65G 61/00, B21B 39/24

Značky: průmyslového, hlavice, úchopový, mechanismus, robotu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopového mechanismu hlavice průmyslového robotu opatřeného řadou čelisti, sestávající alespoň z jednoho páru čelistí souběžně osově uspořádaných v celém rozsahu radiálního zdvihu úchopového mechanismu pro odběr navrstvených výstřižků statorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako prvních, a pro odběr navrstvených výstřižků rotorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako druhých....

Funkční část průmyslového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218383

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hoffmann Petr

Značky: funkční, část, manipulátoru, průmyslového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s materiálem ve strojírenství. Řeší konstrukční uspořádání funkční části manipulátoru, která při přemísťování úchopného mechanismu mění obecně v pracovním prostoru svoji polohu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní rameno je spojeno otočně s akčním členem uloženým posuvně v kulise, která je součástí pohonné jednotky, pevně spojené s nosnou částí, pomocí páky spojeno otočně kolem osy výkyvu s nosnou částí, přičemž...

Způsob inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216538

Dátum: 15.12.1984

Autor: Young Randall Alan

Značky: síry, kaučuku, rychlost, nerozpustné, reverze, účinků, vulkanizační, inhibice, způsob, oleje, urychlujícího, průmyslového, úpravu, výrobe, síru, rozpustnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru. Podstata navrženého způsobu spočívá v tom, že se k uvedenému oleji přidá jód v množství dostatečném k inhibici uvedeného urychlujícího účinku uvedeného oleje na rychlost reverze uvedené nerozpustné síry.

Kombinované chapadlo průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224948

Dátum: 01.11.1984

Autor: Zelenka Eduard

Značky: průmyslového, kombinované, robotu, chápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované chapadlo průmyslového robotu, pro zakládání součástí do stroje a vyjímání hotových součástí ze stroje vyznačující se tím, že sestává ze zadního chapadla /1/, zavěšeného na nosném tělese /4/ pevně spojeném s horizontálním ramenem /5/ průmyslového robotu a z předního výkyvného chapadla /2/ zavěšeného svou pevnou čelistí /11/ na přední části paralelogramu /3/, pomocí kterého je výkyvně zavěšeno na nosném tělese /4/ zadního chapadla...

Zařízení k převodu pohybu od hnací jednotky k rameni kloubové jednotky průmyslového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224945

Dátum: 01.11.1984

Autor: Greill Antonín

Značky: zařízení, kloubové, rameni, průmyslového, jednotky, manipulátoru, převodů, pohybu, hnací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k převodu pohybu od hnací jednotky k rameni kloubové jednotky průmyslového manipulátoru sestávající z rotační jednotky a jejího pohonného agregátu, zdvihové jednotky, jejíž lineární motor má pístnici ukotvenou na základním talíři rotační jednotky, kloubové horizontální jednotky, jejíž naklápěcí dvouramenná páka je svým středním čepem uložena v tělese zdvihové jednotky a spojena vloženou pákou se šnekovou převodovou skříní opatřenou...