Patenty so značkou «prúdový»

Nastaviteľný prúdový usmerňovač toku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7304

Dátum: 03.12.2015

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F15D 1/02

Značky: prúdový, tekutin, nastavitelný, usmerňovač

Text:

...je riešenie, keď usmerňovací člen je oboch stranách nastaviteľné uložený vnútri pevného člena pomocou nastavovacej sústavy, z ktorých každá je tvorená najmenej z troch nastavovacích členov uložených po obvode pevného člena. Takéto riešenie má viac stupňov slobody pohybu usmerňovacieho člena,umožňuje samostatne nastavovať nábehovú a výbehovú stranu usmerňovacieho člena. Keďže je možné celý usmerňovač vyosiť až o hodnotu rozdielu polovice...

Rotačný radiálny prúdový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7152

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kierulf Bjorn

MPK: F24F 3/14, F28F 1/10

Značky: prúdový, rotačný, radiálný, tepla, výmenník

Text:

...a potrubia na usmernenie prúdenia vzduchu sú orientované kolmo na os rotacie rotačného telesa A a vedľa seba vzhľadom na os rotacie rotačného telesa A. Prúdenie vzduchu V potrubiach môže byť súprúdové alebo protiprúdové.Rotačný radiálny prúdový výmenník tepla môže byť Vyhotovený ako jednostupňový, keď obsahuje len jedno rotačné teleso A. Potom V rotačnom telese A je situovaná predeľovacia priečka B V tvare skrutkovice V radiálnom smere...

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288245

Dátum: 09.01.2015

Autor: Baťko Ivan

MPK: G05F 1/12, G05F 1/10, G05F 1/565...

Značky: prúdový, súčtového, zdroj, napätia, aktívnym, potláčaním

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia využíva princíp, že má vetvu na vytváranie požadovaného prúdu, na ktorej výstup (107) je pripojený jeden koniec záťaže (3), a vetvu obvodu aktívnej kompenzácie (OAK) (200), na ktorej výstup (203) je pripojený druhý koniec záťaže (3). Pomocou najmenej jedného vstupu (201) OAK (200) sa sníma najmenej jeden signál na záťaži a následne sa spracuje tak, že výsledok spracovania najmenej jedného...

Prúdový chránič s vlastnou ochranou kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6790

Dátum: 03.06.2014

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 73/18, H01H 77/06, H01H 71/00...

Značky: chránič, prúdový, kontaktov, vlastnou, ochranou

Text:

...uhasením elektrického oblúka v zhášacej komore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie prúdového chrániča s vypínacou cievkou je mázomené na obr. l a obr. 2. Na obr. l je pohľad na fázovú stranu prúdového chrániča s vypínacou cievkou. Na obr. 2 je pohľad na chráničovú stranu N pólu s toroidným transforrnátorom a polarizovaným relé.Na obrázku l je znázomená fázová strana prúdového chrániča V zapnutom stave. Je uložená v izolačnom puzdre...

Prúdový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19166

Dátum: 13.01.2012

Autor: Brookes Matthew

MPK: H01F 38/30, G01R 19/15, H01F 38/32...

Značky: transformátor, prúdový

Text:

...vinutie skladá z jediného vodiča prechádzajúceho uzatvoreným magnetickým jadrom, na ktorom je navinute sekundáme vinutie, pričom medzi sekundárne vinutie a zmienený vodič je umiestneneuzemneně oddeľovacíe kovové tienenie, kde sekundárne vinutie má podobu cievky, ktorá jenavinutá iba na jednej strane jadra. Konce sekundárneho vinutia vedú ku konektorovej zástrčke primontovanej ku krytu transformátora.CN 201319314 Y opisuje prúdový...

Prúdový chránič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4921

Dátum: 06.12.2007

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/00

Značky: prúdový, chránič

Text:

...smerom k rozpojenej polohe a v mieste 104 otočného spojenia pohyblívého kontaktu 2 s variabilnou vzperou, zostavenou z členov 11, 12, je ešte pripojene signalizačné ťahadlo 5 signalizačného ústrojenstva 50 stavu zopnutia pohyblivého kontaktu 2 s pevným kontaktom 6. Výhodne je tu v tomto prikladnom vyhotovení vytvorený pohyblivý kontakt 2 ako sústava kontaktového ramena 201 s kontaktným blokom 211 z odolného materiálu a tlačne botky 202, otočne...

Rotor pre prúdový stroj a prúdový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7461

Dátum: 07.07.2006

Autor: Akbayir Zeki

MPK: F04D 29/18

Značky: rotor, stroj, prúdový

Text:

...najbližší stav techniky, je sice známy rotor turbostroja, priktorom je na uloženom hriadeli namontovaný aspoň jeden nosnýkotúč, na ktoreho vonkajšej valcovej plášťovej ploche sú usporiadané vyčnievajúce krátke lopatky, ktoré obiehajú V plynnom médiu. Tento rotor je usporiadaný V skrini statora a je poháňaný prostrednictvom hriadeľa s vysokými otáčkami. Pritom sa plynné médium vytláča zo vstupného otvoru s vysokým stláčaním do výstupného...

Kvapalinový prúdový vŕtací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2377

Dátum: 27.10.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: E21B 7/18, E21B 10/00

Značky: vrtací, kvapalinový, nástroj, prúdový

Text:

...umiestnení vo vrte vgeologickej formácií nad profilom dna tvaru kopy priehlbina definuje tunel pre prúd abrazívnej tekutiny, cez ktorý táto prechádza. Priehlbina tým uľahčuje obmedzenie toku abrazívnej tekutiny, takže sa dosahuje pomerne vysoká hustota. Tým sa zvyšuje účinnosť energie pritomnej v prúde pri hĺbení.Keďže priestor medzi časťou vnútorného povrchu tvaru trúbky dištančného držiaka a povrchom dna vrtu je obmedzený, abrazivny tok...

Prúdový mostík, ako aj puzdro na uloženie aspoň jedného prúdového mostíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3829

Dátum: 07.07.2004

Autori: Betti Bruno, Saller Robert, Haslinger Franz

MPK: H01H 13/00, H01H 13/28

Značky: prúdový, aspoň, jedného, mostík, uloženie, prúdového, puzdro, mostíka

Text:

...na prúdový mostík cez lemovací nadstavec 24 upevnené ízolované vedenie 26, pričom izolácia je v oblastí 28 narezaná, aby sa pri montáži mohla izolácia bez použitia nástrojov rýchlo a pohodlne stiahnuť.Jednotlivé pružinové kontakty 12 sú usporiadané tak, že vychádzajú z prvej čelnej strany 20 rozdeľovacieho nosníka 18 a sú na rozdeľovacom nosníku 18 umiestnené vo vzdialenosti A, ktorá v predloženom príklade zodpovedá veľkosti 7 mm /- 0,05 mm....

Prúdový zberač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282882

Dátum: 02.12.2002

Autori: Ütrecht Werner, Korth Hans-joachim

MPK: B60L 5/28

Značky: prúdový, zberač

Zhrnutie / Anotácia:

Druhý koniec (26) spúšťacieho pohonu (22) na vozidlovej strane je pri začlenení druhých izolátorov (29) kĺbovo pripojený na pomocnom ráme (33), ktorý je odpojiteľne upravený k základňovému rámu (3) upevnenom na vozidlovej streche (2) a má dve navzájom rovnobežne upravené nosné ťahadlá (34), ktoré sú jedným zo svojich koncových úsekov (35) upevnené na základňovom ráme (3) a svojimi opačnými koncovými úsekmi (36) sú vzájomne spojené, pričom...

Veterný prúdový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7699

Dátum: 09.09.2002

Autori: Casazza Matteo, Mair Andreas, Pabst Otto

MPK: F03D 9/00, H02K 7/00

Značky: generátor, veterný, prúdový

Text:

...montáž náboja zvnútra.Dutá konštrukcia navyše umožňuje využiť teplo, odovzdané silovouelektronikou, nachádzajúcou sa vo veži, a časť tepla, ktoré uvoľní samotnýgenerátor, nato, aby sa do náboja zavádzal teplý vzduch a odtiaľ do listov rotora, pričom sa tak vytvorí mimoriadne účinný odmrazovací systém. Zahriatie listov rotora spôsobuje, že v prevádzke nie je potrebné privádzať žiadnu vonkajšiu energiu, pričom sa jednoducho využije teplo,...

Rozdielový prúdový ochranný vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282459

Dátum: 31.12.2001

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 1/06, H02H 3/33

Značky: vypinač, ochranný, rozdielový, prúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Vypínač obsahuje rozdielový merací transformátor (3) prúdu spojený s vyhodnocovacím zapojením (5), ktoré riadi elektromagnetické vypínacie zariadenie (K1) na ovládanie spínacích kontaktov (1, 2). Ďalej obsahuje prepäťové ochranné zapojenie (V1), napríklad vo forme napäťovo závislého odporu. Vyhodnocovacie zariadenie (5) a/alebo prepäťové ochranné zapojenie (V1) je alebo sú spojené prostredníctvom vedenia (8) cez rozdielový merací transformátor...

Merací prúdový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281886

Dátum: 02.07.2001

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/00, G01R 15/18

Značky: merací, prúdový, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prúdový prevodník pozostáva z jadra (J) z magneticky mäkkého materiálu, na ktorom je navinuté primárne vinutie (P), sekundárne vinutie (S) a nulové vinutie (N). Nulové vinutie (N) je zapojené medzi invertujúci vstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a prvý uzol (U1). Sekundárne vinutie (S) je zapojené medzi výstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a invertujúci vstup druhého operačného zosilňovača (OZ2). Prvý rezistor (R1) je...

Informačný prúdový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279648

Dátum: 11.01.1999

Autor: Obrist Basil

MPK: B25J 15/04, G05B 19/00

Značky: prúdový, systém, informačný

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je určený na riadenie automatického výrobného zariadenia s výrobnými stanicami (4) a s materiálovým prúdovým systémom, ktorý zahrnuje skladové stanice (3), dopravné zariadenie a manipulátory (12). Má dve oddelené dátové siete (19, 20), pričom prvá, externá dátová sieť (19), je určená na výmenu dát riadiacich proces medzi centrálnym počítačom (21) vedenia procesu a výrobnými stanicami (4) a na výmenu dát riadiacich dopravu medzi...

Prúdový a tepelný istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 280388

Dátum: 08.10.1997

Autor: Čáni Peter

MPK: H01H 81/02, H01H 71/16

Značky: prúdový, tepelný, istič

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový a tepelný istič má žeraviacu špirálu (6) uloženú oboma vyžarovacími stranami (23) medzi steny (22) žiaruvzdorných dosiek (4 a 7) a vytvára kompaktnú zostavu vyhrievacieho telesa (10). Toto vyhrievacie teleso je uložené na výstupky (15) do drážky (17) telesa puzdra (12) ističa a tvorí potrebnú hmotu, do ktorej je akumulované teplo, tepelne odizolovanú telesom puzdra (12) ističa od okolia. Takéto usporiadanie umožňuje z vyhrievacieho...

Prúdový mlyn na drobenie pevných a húževnatých granulátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Antal Štefan, Horák Miloslav

MPK: B02C 19/00

Značky: prúdový, húževnatých, drobenie, granulátov, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prúdového mlyna na drobenie pevných a húževnatých granulátov pozostávajúceho z urýchľovacej dýzy a odstredivého triediča, ktorý je rúrou spojený s cyklónom a spojovacím kanálom so zbernou nádobou, ktorá je ďalej v dolnej časti rozoberateľne spojená s tlakovým zásobníkom. Podstatou vynálezu je doplnenie zariadenia tým, že prívodné potrubie (20) tlakového plynu je privedené pod presýpací ventil (11) v tlakovom zásobníku (7) a...

Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235201

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šturcel Ján, Georgiev Ivan, Kutiš Kamil

MPK: F15C 1/00

Značky: prvok, riadením, logický, prúdový, fluidíkový, monostabilný, kombinovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu zníženia potrebnej energie riadiaceho prúdu na prepnutie monostabilného fluidíkového logického prúdového prvku a zlepšenie jeho dynamických vlastností. V podstate monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok je opatrený podtlakovým riadiacim kanálom, dvoma logicky komplementárnymi výstupnými kanálmi a pretlakovým riadiacim kanálom, spojeným cez väzobný odpor s napájacím...

Prúdový ventil vodného trkača

Načítavanie...

Číslo patentu: 233103

Dátum: 01.01.1987

Autori: Balog Michal, Turza Jozef, Koreis Jozef

MPK: F04F 7/02

Značky: prúdový, trkača, ventil, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka usporiadania prúdového ventila vodného trkača, ktorým sa rieši zjednodušenie nastavenia dynamických parametrov a prispôsobenie premenným vstupným parametrom. Podstata riešenia prúdového ventila podľa vynálezu spočíva v tom, že kúžeľka ventila je umiestená medzi dvoma pružinami, pričom vedenie kúžeľky ventila je nepohyblivé a predpätie oboch pružín sa uskutočňuje jednou vymedzovacou skrutkou.