Patenty so značkou «prúdového»

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: B01F 5/04, F04F 5/12

Značky: ejektor, prúdového, stroja, dvojstupňový, konfigurácia, supersonický, integrovaný, objemového

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Spúšťový mechanizmus prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288388

Dátum: 22.07.2016

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/10

Značky: ochranou, spúšťový, prúdového, mechanizmus, chrániča, nadprúdovou

Zhrnutie / Anotácia:

Spúšťový mechanizmus prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou, pozostávajúci z ovládača mechanizmu spúšte prúdového chrániča spojeného s ovládacím ťahadlom a vypínacím relé a v ovládači (1) mechanizmu spúšte prúdového chrániča je umiestnená pružina ovládača (9), pričom v prvej páke (3) spúšte je umiestnený v otvore (33) prvej páky spúšte druhý koniec (22) ovládacieho ťahadla, ktorý zasahuje aj do otvoru (42) otočného tela mechanizmu spúšte, a...

Spúšťový mechanizmus prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5846

Dátum: 04.10.2011

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/10

Značky: ochranou, mechanizmus, prúdového, spúšťový, chrániča, nadprúdovou

Text:

...je vytvorené rameno A otočného tela mechanizmu spúšte, pričom na nosnom Q koliku sú otočne umiestnené otočné telo 5 mechanizmu spúšte a pomocou puzdra 46 otočného tela mechanizmu spúšte prvá 5 L páka otočného tela mechanizmu spúšte, pričom na prvej 4 páke otočného tela mechanizmu spúšte je vytvorená prvá západka iz otočného tela mechanizmu spúšte a druhá západka 51 g otočného tela mechanizmu spúšte, pričom na nosnom koliku w pružiny...

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286825

Dátum: 15.05.2009

Autori: Kolínková Hedvika, Lorenc Tomáš, Pálek Jaroslav

MPK: H01H 73/00, H02H 3/087

Značky: preťaženiu, prúdového, prúdovému, istič, obvodů, jednosmerného, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla. Zapínacia kotva (21) zapínacieho elektromagnetu (2) je spojená s ťahadlom (4), najlepšie izolačne. Ťahadlo (4) je vybavené zarážkou (41) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadanom medzi dvomi prívodmi (P1, P2). Proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (1) a pohyblivým ramenom (3) vypínacia pružina...

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284927

Dátum: 20.01.2006

Autor: Bednář Jiří

MPK: B64D 33/00, F02M 35/00, F02C 7/04...

Značky: zariadenie, vzduchu, prúdového, přívodů, kompresoru, reguláciu, motora, vysokotlakovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora, najmä turbínového dvojprúdového motora, je tvorené zberným zásobníkom vzduchu, ktorý je vytvorený ako obvodová dutina (6) v telese (1) medziskrine v priestore medzi nízkotlakovým kompresorom (2) a vysokotlakovým kompresorom (3). Za nízkotlakovým kompresorom (2) je na vonkajšej stene (23) kanála (16) vnútorného prúdu vytvorený aspoň jeden obvodový otvor (17),...

Systém meniča so zapojením prúdového meniča na spojenie trojfázového generátora s elektrickou sieťou a s riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10059

Dátum: 13.01.2005

Autori: Heilbronner Heinrich, Schreiber Dejan

MPK: H02M 5/458, H02J 3/38, H02J 3/18...

Značky: prúdového, meniča, generátora, zapojením, sieťou, systém, trojfázového, spojenie, elektrickou, riadením

Text:

...prerušení siete, resp. aby sa umožnilo mäkké odpojenie pri dlhodobejšom prerušení siete, je vytvorený okamžitý obmedzovač prepätia, V ktorom sa táto (prebytočnáenergia) mení na tepelnú energiu.0007 Systém meniča podľa DE 101 O 5 892 uverejňuje zapojenie prúdoveho meniča na spojenie trojfázoveho generátora s elektrickou sieťou a reguláciou, pričom toto zapojenieprúdového meniča pozostáva z prveho priameho spojenia generátora s elektrickou...

Prúdový mostík, ako aj puzdro na uloženie aspoň jedného prúdového mostíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3829

Dátum: 07.07.2004

Autori: Betti Bruno, Saller Robert, Haslinger Franz

MPK: H01H 13/28, H01H 13/00

Značky: aspoň, uloženie, prúdový, mostík, puzdro, jedného, prúdového, mostíka

Text:

...na prúdový mostík cez lemovací nadstavec 24 upevnené ízolované vedenie 26, pričom izolácia je v oblastí 28 narezaná, aby sa pri montáži mohla izolácia bez použitia nástrojov rýchlo a pohodlne stiahnuť.Jednotlivé pružinové kontakty 12 sú usporiadané tak, že vychádzajú z prvej čelnej strany 20 rozdeľovacieho nosníka 18 a sú na rozdeľovacom nosníku 18 umiestnené vo vzdialenosti A, ktorá v predloženom príklade zodpovedá veľkosti 7 mm /- 0,05 mm....

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283513

Dátum: 21.07.2003

Autori: Faktorová Dagmar, Darmová Vilibalda, Hrtánek Jaroslav

MPK: H02H 9/04, H02M 1/14, H02H 9/02...

Značky: impulzů, tyristorov, diód, filter, komutáciou, útlm, vybudeného, prúdového, indukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčný filter prúdu (IFP) slúži na útlm prúdových impulzov. Je zapojený medzi usmerňovačom a záťažou tak, aby elektrický prúd z usmerňovača do záťaže prechádzal cez kotúčové cievky (L1, L2) filtra, ktoré sú uzavreté feromagnetickým obvodom. Magnetické toky (Fí1, Fí2) majú orientáciu proti sebe, a tým aj striedavé prúdové impulzy generované komutáciou ventilov a superponované na jednosmerný prúd sa navzájom rušia v dôsledku indukčnej väzby.

Špirála prúdového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1411

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sugg Josef-michael

MPK: F03B 11/00, F01D 9/02

Značky: prúdového, špirála, stroja

Text:

...doske.0011 Špirála podľa vynálezu môže byť jednoducho zhotovená zvarením segmentov a privarenim zosilňovacích plechov dovybrania špirály, respektive privarenim zosilňovacich plechov.0012 Z bezpečnostných dôvodov sú najviac zaťažené miesta špirály čiastočne uvoľnené, aby boli umožnené neskoršie kontroly týchto miest. Toto už teraz nie je potrebné, pretože úroveň napätia je vďaka zosilňovacim plechom znížená, ale vonkajšie plochy špirály môžu...

Zapojenie impulzného prúdového zdroja pre luminiscenčné diódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269508

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vondra Jozef, Mráz Vladimír

MPK: H03K 17/12

Značky: prúdového, impulzného, zapojenie, diody, luminiscenčné, zdroja

Text:

...diôdou súčet prúdov dodávaných oboma kondenzátormi,kým pri uzavretí prúdových spínačov en kondenzátor-y zapojená v sérii a nabíjajú se prúdom z prúdováho zdroja, ktorý zároveň určuje strohú hodnotu impulzného prúdu tečúceho luminiscenčnou diődou. Striedavé sériová a paralelné radenie oboch kondenzátorov sa prejaví dvojnásobne vyšším účinkom strednej hodnoty impulzněho prúdu luminiscenčnej diődy, resp. pri danej hodnote impulzněho prúdu...

Zapojenie tyristora v jednosmernom medziobvode prúdového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257815

Dátum: 15.06.1988

Autori: Harvánek Zdenko, Buchcár Anton

MPK: H02M 5/00, H02M 1/00

Značky: frekvencie, zapojenie, meniča, medziobvode, tyristora, jednosmernom, prúdového

Text:

...hodnotách frekvencie.Na obr. 1 je znázornená zapojenie tyristora podľa vynálezu v kladnej vetve jednosmerného medziobvodu. Na obr. 2 je zapojenie tyristora podľa vynálezu v zápornej vetve jednosmerného medziobvodu.Na obr. 1 je katóda tyristora 3 spojená s katődovou svorkou ll riadeného usmerňovača l, kde je pripojená aj prvá svorka tlmivky g. Anôda tyristora 3 je spojená s druhou svorkou tlmivky g a s anôdovou svorkou sl autonómneho...

Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hora Poemysl, Mikeš Alois, Urbanec Josef

MPK: H02M 1/08

Značky: polovodičového, zapojenie, reaktívnej, prúdového, zapínanie, meniča, kompenzáciou, záťaže, energie

Text:

...kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11,...

Zapojenie ochranného obvodu proti komutačným prepätiam prúdového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 238527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zajac Milan, Janiš František, Mikulovský Roman, Jurkovič Michal

MPK: H02H 7/122

Značky: komutačným, ochranného, proti, prepätiam, obvodů, zapojenie, striedača, prúdového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši ochranu polovodičových prvkov proti komutačným prepätiam prúdového striedača. Ochranný RC obvod tvoria odpory paralelne pripojené ku komutačným tlmivkám a komutačné kondenzátory striedača.

Zapojenie pre budenie hovorovej spojnice elektronickej ústredne z prúdového zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 248051

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šintaj Pavel

MPK: H04M 3/56

Značky: ústredne, prúdového, budenie, spojnice, zdroja, zapojenie, elektronickej, hovorovej

Text:

...impedancia »bola vysoká. Tým odpadá potreba zmeny zosilnenia signálu pri jeho prenose zo vstupov napätím riadených prúdových zdrojov na hovorovú spojunicu, pretože úroveň signálu na hovorovej spojnici nezávisí od počtu budiacich ob vodov súčasne pripojených na hovorovú.Vynález bude ďalej popísaný so zreteľom.k pripojeným výkresom, kde na obrázku 1 je uvedené zapojenie podľa vynálezu a na obrázku 2 je uvedený spôsob, ako je možné na hovorovú...

Zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234959

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Ivan

MPK: F15C 1/00

Značky: nespojitého, zosilňovača, riadenie, zapojenie, fluidného, podtlakom, prúdového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky, rieši zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom. Jeho podstata je v tom, že podtlakový riadiaci vstup nespojitého fluidného prúdového zosilňovača je prostredníctvom pasívneho logického súčinového člena pripojený cez prvý riadiaci podtlakový kanál na zdroj informačného riadiaceho podtlaku a cez druhý riadiaci podtlakový kanál je pripojený na planárny...