Patenty so značkou «prúdov»

Systém premeny energie vodných prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7008

Dátum: 07.01.2015

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F03B 13/00

Značky: systém, prúdov, vodných, energie, přeměny

Text:

...alebo prúd vody do čerpadiel z opačnej strany (z výtoku).Zníženie potreby zotrvačných hmôt na hriadeli výstupného meniča energie (mechanizmu zmeny lineámeho vratného pohybu) umožňuje recipročný pohyb dvoch paralelne umiestnených systémov na dve nezávislé voľnobežky. Dve recipročne kmitajúce ťahadlá sú potom vedené šikmo po kladkách a vzájomne rozovreté každé na svoju stranu alebo je uplamený iný spôsob prenosu ťažnej sily (zboku cez...

Zariadenie a spôsob na zmiešanie dvoch plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17550

Dátum: 02.02.2011

Autor: Albrecht Melvin J

MPK: B01F 3/02, B01F 5/04, B01F 5/06...

Značky: prúdov, spôsob, zariadenie, dvoch, plynových, zmiešanie

Text:

...trubica v danej vzduchovej fólii je umiestnená tak, že je najďalej vzadu vzhľadom na smer prúdenia a najbližšie kzúženému okraju, a najkratšia vstrekovacia trubica v rovnakej vzduchovej fólii je umiestnená najďalej vpredu vzhľadom na smer prúdenia, pričom zostávajúce vstrekovacie trubice v rovnakej vzduchovej fólii sa postupne skracujú, a to tým viac, čím je daná vstrekovacia trubica ďalejvpredu vzhľadom na smer prúdenia. Na...

Zariadenie na kompenzáciu zemniacich prúdov pripojené k fázovým vodičom rozvodnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17820

Dátum: 27.07.2010

Autori: Matuljak Ivan, Peroutka Zdenek

MPK: H02J 3/26, H02H 9/08

Značky: prúdov, rozvodnej, sústavy, zemniacich, vodičom, fázovým, pripojené, zariadenie, kompenzáciu

Text:

...alebo k umelému uzlu. Pasívny filter je vytvorený ako rezonančný (LC) obvod. Aktívny filter je riešený ako menič vý/konu zložený z troch zdrojov napätia s riadenou magnitúdou napätia a frekvenciou. Nevýhodouaktívneho liltra v EP l 855 366 A 2 je. že riadiace zariadenie musí určiť. v ktorej fáze došlok poruche läzzbzcm. Potom sa na chybnú iäzu prostredníctvom jedného zo spínačov pripojí vhodný zdroj napätia. Vyrovnávací prúd je...

Zariadenie na kompenzáciu zemných prúdov pripojené k nulovému bodu transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20989

Dátum: 27.07.2010

Autori: Matuljak Ivan, Peroutka Zdenek

MPK: H02J 3/38, H02H 9/08, H02J 3/26...

Značky: prúdov, nulovému, pripojené, zemných, kompenzáciu, zariadenie, transformátora

Text:

...porúch avdruhom rade navyšších rádov poruchovýeh prúdov v mieste zemnej poruchy, trie v bezproblémovom stave rozvodnej sústavy.0007 Hlavná výhoda vynálezu spočíva V tom, že riadený zdroj prúdu je plynule laditeľný,ubovoľnú krivku prúdu, s premennou veľkosťoua tiež variabilný fázový posun prečo umožňuje generovať prakticky ľzákladnej harrnonickej i harmonických vyšších rádov, 3 každú harmonickú zložku generovaného kompenzačného prúdu....

Spôsob a zariadenie na meranie tokov rovnosmerných prúdov pretekajúcich v elektrickom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14962

Dátum: 25.08.2009

Autori: Morelli Maurizio, Trentini Daniele

MPK: G01R 15/18, G01R 19/20

Značky: spôsob, rovnosmerných, pretekajúcich, elektrickom, meranie, vedení, zariadenie, prúdov, tokov

Text:

...prúdový signál, generovaný pomocou uvedenej procesnej jednotky.0015 Taká jednotka ovláda a riadi aspoň jeden digitálny/analógový konvertor 2 l a aspoň jeden analógový/digitálny konvertor 22. Prístroj obsahuje tiež zosíľňovací a ñltračný stupeň 31 a aspoňjeden pásmový filter 32.0016 Procesná jednotka privádza konkrétne referenčný prúd cez digitálny/analógový konvertor 21 a zosiľňovací stupeň 31 do sekundámeho vinutia transformátora...

Spôsob a zariadenie na meranie ložiskových prúdov v elektrickom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13013

Dátum: 15.07.2009

Autori: Pekola Jari, Haring Tapio, Mäki-ontto Petri

MPK: G01R 31/12, G01R 31/34

Značky: spôsob, prúdov, ložiskových, zariadenie, stroji, meranie, elektrickom

Text:

...v nezávislom patentovom nároku 1, a zariadenie, tak ako je definované v nezávislom patentovom nároku 4, na meranie ložiskových prúdovEP 2 300 839 34333,v elektrických strojoch tým, že sa detegujú RF signály spôsobené elektrickými výbojmi.0010 Ďalšie aspekty tohto vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch.0011 Tento vynález poskytuje spoľahlivé a presné údaje v pripade, že vysokofrekvenčné napätia, ktoré pochádzajú od...

Zariadenie na škrtenie horúcich, prachom zaťažených plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10115

Dátum: 21.08.2008

Autor: Gasser Urs

MPK: C04B 7/47, F16K 3/02, F27B 7/20...

Značky: prachom, plynových, horúcich, zaťažených, zariadenie, škrtenie, prúdov

Text:

...vedeniach prebiehajúcich priečne k smeru prúdu.0009 Ako bolo v úvode spomenuté, môže byt zariadenie podľa vynálezu zvlášť výhodne použité v slinkových zariadeniach, pričom je tu vyhotovenie výhodne urobené tak, že škrtiaci ventil je usporiadaný v terciárnom vzduchovom kanáli slinkovej pece blízko prívodu plynu predkalcinátora.0010 Vo zvlášť výhodnom spôsobe sa realizuje usporiadanie tak, že segmenty sú v kanáli usporiadané závesné a sú v...

Zapojenie a spôsob na kompenzáciu zemných kapacitných prúdov v sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14709

Dátum: 21.03.2008

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: kapacitných, sieťach, zemných, zapojenie, kompenzáciu, prúdov, spôsob

Text:

...veľkosti pripinaného sekundárneho odporu je realizované na základe niekoľkých kritérií. Jedným z kritérií je druh použitých zemných ochrán v sieti. Pri použití zemných ochrán na báze sledovania toku nulovej zložky výkonu jevhodné voliť hodnotu pripinaného odporu tak, aby nulová zložka napätia v sieti dosiahla po pripnutí odporu práve 50 fázového napätia. Pri tejto hodnote napätiabude do postihnutého vývodu pritekať maximálny výkon nulovej...

Spôsob výroby propylénu z olefínových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285824

Dátum: 13.08.2007

Autori: Pollesel Paolo, Romagnoli Massimo, Perego Carlo, Peratello Stefano, Mantegazza Maria Angela, Sgorlon Sergio

MPK: C07C 11/00, C07C 4/00

Značky: prúdov, propylenu, spôsob, olefinových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby propylénu zo zmesi uhľovodíkov, prevažne olefínov, ktorých teplota varu leží v rozmedzí od -15 °C do +80 °C, výhodne od -12 °C do +60 °C, zahŕňa uvedenie zmesi uhľovodíkov pri teplote 400 oC až 750 oC do kontaktu so zeolitom s veľkými pórmi, ktorý má kryštalickú mriežku tvorenú dvanástimi štvorstenmi a molárny pomer siliky/oxidu hlinitého nižší ako 200, výhodne 50 až 150.

Zariadenie a spôsob čistenia, aktivovania alebo predbežnej úpravy obrobkov pomocou prúdov snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13967

Dátum: 28.11.2005

Autori: Rotstein Raphael, Elbing Felix, Knackstedt Marc

MPK: B24C 5/04, B24C 1/00

Značky: aktivovania, sněhu, oxidů, úpravy, čistenia, prúdov, uhličitého, predbežnej, zariadenie, pomocou, obrobkov, spôsob

Text:

...je potom, výhodne rýchlosťou zvuku cez Lavalovu dýzu smerovaná na substrát, ktorý má byť čistený. Čistiaci účinok má byt zvýšený pomocou vodných kvapiek a/alebo ľadových peliet, ktoré majú byť0011 Doterajšie spôsoby a zariadenia na abrazívne čistenie s rozdielnymi fázami C 02 sa na základe nákladov na pelety suchého ľadu, malej schopnosti automatizácie, vysokej hladiny akustického tlaku, ako aj náročnej logistiky pre plyn a obrobky, ktoré mali...

Spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdov plynu s nízkymi parciálnymi tlakmi oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15649

Dátum: 09.03.2005

Autori: Asprion Norbert, Clausen Iven, Lichtfers Ute

MPK: B01D 53/14

Značky: oxidů, tlakmi, odstraňovania, nízkými, uhličitého, parciálnymi, plynů, spôsob, prúdov

Text:

...plynov, pri ktorom sa plyn pri atmosférickom tlaku upraví vodným roztokom terciárneho alkanolamínu a aktivátora, ako je dietyléntriamín, trietyléntetramín, tetraetylénpentamín 2,2-dimetyl-1,S-diaminopropán, hexametyléndiamín. 1,4-diaminobután, 3,3-iminotrispropylamín, trís(2-amlnoetyl)amín,N-(2-aminoetyl)piperazín, 2-(aminoetyl)etanol, 2-(metylamino)etanol, 2-(n-butyIamino)etanol. Podobný spôsob je rovnako opísaný v US-A-2004/0036055.Úloha...

Zmesi polyamín/alkalická soľ na odstraňovanie oxidu uhličitého z plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12016

Dátum: 01.04.2004

Autori: Cullinane John, Rochelle Gary

MPK: B01D 53/62, B01D 53/14, B01D 53/86...

Značky: prúdov, plynových, uhličitého, odstraňovanie, zmesí, oxidů

Text:

...teplo,ktoré by umožnilo zníženie nákladov na absorpčný/stripovací proces. Taktiež by bolo výhodné poskytnúť rozpúšťadlo, ktoré by sa viac bližílo reverzibilnej absorpcii a stripovaniu, ktoré bybolo zvláštnym prínosom pre operácie s vysokými koncentráciami C 02.Uskutočnenia predmetného vynálezu uvažujú o spôsobe odstraňovania C 02 z plynného prúdu, ktorý zahrnuje privedenie plyrmého prúdu do kontaktu s roztokom, pričom tento roztok je utvorený...

Zariadenie na dekontaminovanie prúdov spodnej vody, ako aj spôsob výroby takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1464

Dátum: 14.08.2003

Autori: Holzbauer Gerald, Martinelli Walter, Hammer Stephan

MPK: B09C 1/00, C02F 1/28

Značky: zariadenie, výroby, spôsob, dekontaminovanie, spodnej, vody, prúdov, zariadenia, takéhoto

Text:

...dlhšia, ako je tomu pri nezriedených dekontaminačných prostriedkoch. Tým je znovapodmienená vyššia potreba dekontaminačných prostriedkov.0009 Úlohou predloženého vynálezu je vytvorit reakčnúspotreba dekontaminačného prostriedku, ktorý môže byť jednoducho vymenený a ktorý môže bezpečne zabrániť tomu, aby sa mohli prúdy podzemnej vody dostávať na druhú stranu steny filtra, bez toho aby museli prúdiť cez dekontaminačný prostriedok. Ďalej je...

Zariadenie na čistenie a/alebo odprašovanie prúdov odpadových plynov, obsahujúcich prach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2843

Dátum: 10.05.2001

Autori: Fingerhut Wilhelm, Noska Ludwig, Gerbert Walter, Lanzerstorfer Christov

MPK: B01D 47/10

Značky: plynov, odpadových, čistenie, zariadenie, prúdov, obsahujúcich, prach, odprašovanie

Text:

...používajú Venturiho práčky s prestaviteľným hrdlom. V tomto prípade je obdĺžnikové hrdlo prestaviteľné prostredníctvom dvoch dosiek, ktoré sú natáčavé na hornom konci okolo zodpovedajúcej osi. Premenlivá poloha hrdla robí Venturiho práčky tohto druhu výrazne zložitejšie z hľadiska podmienokprietoku, najmä tiež s ohľadom na zavádzanie pracej vody.Technické riešenie si preto kladie za úlohu vytvoriť práčku na pranie za mokra, ktorá zaisťuje...

Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosférických výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2719

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bačo Milan

MPK: G01R 19/145

Značky: impulzných, prúdov, atmosférických, počítadlo, zvedených, výbojov

Text:

...zo štyroch hlavných častí V snímači vysokonapätových impulzov (1), ktorý je trvalo magnetický prepojený s bleskozvodnou sústavou a elektricky prepojený s prevodníkom (2) nízkonapätového signálu, dochádza indukčným spôsobom k nasnimaniu vysokonapätových výbojov zvedených prvkami bleskozvodnej sústavy z atmosféry. Tietosignály sú v prevodníku (2) vhodným spôsobom transformované dovyhodnocovacieho obvodu (3), ktorý je potom zdrojom impulzov...

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: výkyvným, rotačná, vířivých, nedeštruktívnu, kontrolu, prúdov, sonda, snímača, uložením

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Elektródová jednotka na monitorovanie bioelektrických prúdov tela

Načítavanie...

Číslo patentu: 277834

Dátum: 12.04.1995

Autori: Reichrt Pavel, Kafka Karel

MPK: A61N 1/37, A61N 1/04, A61N 1/08...

Značky: elektrodová, bioelektrických, prúdov, monitorovanie, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Je transparentná pre röntgenové lúče a pozostáva z vlastnej elektródy (1) a z pripájacieho kábla (2). Elektróda (1) má aktívnu časť tvorenú kotúčovým výliskom (3) z polovodivej gumy, na ktorého prednej strane je kruhový terčík (4) z tkaniny z uhlíkových vlákien, nasýtenej elektrolytom, najmä fyziologickým roztokom, a prstencovú upevňovaciu časť (5). Na opačnej strane kotúčového výlisku (3) elektródy (1) je vyformovaný kontaktný čap (8), na...

Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 682

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: sonda, vířivých, vodotesná, prúdov, ohybná

Text:

...impedanciu systemua tým aj výstupné signály ako aj spoľahlivosť analýzy signalov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vodotesnasonda pre nodeštruktívnu metódu virivých prúdov,hlavne pre kontrolu rúrok tepelných výmenníkov. Podľa tohto technického riešenia ktoreho podstata spočíva V tomäe snímač sondy s vinutim cievok je uchytený na pružnej rúrke z plastu spojenej spojovacim puzdrom s ochrannou rúrkou s prívodným vodičom.Na pružnej...

Sonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264164

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kubiš Stanislav, Krajčovič Peter, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: prúdov, rúrok, sonda, kontrolu, metodou, vířivých

Text:

...vo väčšine prípadov (napr. kontrola teplov-ýmenných rürok značné časové zdržanie.Podstata navrhovanej kombinovanej sondy pre kontrolu rürok metódou virivých prúdov záleží w tom, že sonda obsahuje meracie cievky pre absolútne i diferenciálne zapojenie. Vývody všetkých cievok sú ve 2dené cez prívodný kábel a prepínač na vstupný konelktor meracieho prístroja. Zmena zapojenia sondy sa dosahuje prepnutím prepínače. Prepínač je umiestnený v...

Zariadenie súosového vedenia vnútornej priechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259558

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: sondy, vnútornej, metodou, prúdov, priechodnej, vířivých, zariadenie, vedenia, skúšanie, rúrok, súosového

Text:

...a lamiel je ich orientácia kolmá -na smer pohybu sondy, čo zvyšuje intenzitu opotrebenia následkom preklápania aktívnych prvkov počas reverzného pohybu sondy. V prípade vodiacich puzdier je zvýšené opotrebenie veľmi závislé na tuhosti pružnosti kompaktných výliskov z plastov.Nevýhody stavu techniky odsträña riešenie podľa vynálezu.Zariadenie súosového vedenia vnútornej p-riechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou virlvých prúdov sa...

Zapojenie na vyrovnávanie veľkostí spínaných prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244313

Dátum: 15.11.1987

Autor: Blaško Vladimír

MPK: H03K 17/22

Značky: prúdov, vyrovnávanie, veľkosti, zapojenie, spínaných

Text:

...rovnakých parametrov. Výroba budiaceho transformátora predstavuje bežné operácie a cievky možno vinúť strojovo. Cast cievok možno realizovať na doske s plošnými spojmi, na ktorej je transformátor umiestnený.Na výkresoch je na obr. 1 elektrické schéma zapojenia na vyrovnávania spinanýchdíľ koimou ffa jeho os.ĺ nho tr s vinutie 1, samobudiace vinutie 2 tvorené vo N,a štlpŕci 1 D magnetického jadra budiacenormátora 17 je navinuté budiaceNa...

Zapojenie odstraňujúce vplyv zvodových prúdov a parazitných kapacít na kvázistatickú kapacitno-napäťovú krivku MIS štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240502

Dátum: 15.08.1987

Autori: Raether Wolfgang, Rösner Manfred, Groenwold Bareld Egge

MPK: H01L 25/00

Značky: prúdov, kapacitno-napäťovú, krivku, zvodových, odstraňujúce, zapojenie, struktury, parazitných, kvázistatickú, vplyv, kapacít

Text:

...jednak na prvý odpor 8 a jednak na neinvertujúcivstup diterenciálneho zosilňovače 10, kto- jrého výstup je pripojený na štvrtú svorku 16 sumačného obvodu 15, pričomdruhá svorka 2 sumačného obvodu 15 .je, pripojená cez tretí odpor 11 na invertujúci vstup diterenciálneho zosilňovače 10- adalej tretia svorka 3 sumačného obvodu 15, je pripojená cez druhý premenný odpor 14,ďalej cez štvrtý odpor 12 jednak cez piatyodpor 13 na štvrtú svorku 15...