Patenty so značkou «prúdom»

Spôsob nastavenia rozhodujúcich parametrov koľajového obvodu s digitálnym koľajovým prijímačom a s napájacím koncom na dosiahnutie vyššej odolnosti proti ohrozujúcim prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288183

Dátum: 19.03.2014

Autori: Srb Stanislav, Dobiáš Radek, Charvát Michal, Mlnařík Karel, Faran Antonín, Votoček Libor, Konarski Jan, Bukač Pavel

MPK: B61L 21/06, B61L 23/00, B61L 1/18...

Značky: proti, ohrozujúcim, spôsob, nastavenia, odolností, prijímačom, dosiahnutie, parametrov, prúdom, koľajového, napájacím, obvodů, koncom, rozhodujúcich, vyššej, koľajovým, digitálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia rozhodujúcich parametrov sa vykonáva výpočtom. V prvom kroku dochádza pri voľnom stave (VS) koľajového obvodu (KO) k nastavovaniu všetkých uvažovaných kombinácií diskretizovaných hodnôt (H) nastavovacích prvkov (NPN) výstroja napájacieho konca a nastavovacích prvkov (NPP) výstroja prijímačového konca koľajového obvodu (KO) po zvolených krokoch (ZK) na nájdenie optimálneho fázového uhla (?o) medzi koľajovým napätím (UK), ktoré...

Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18896

Dátum: 31.10.2012

Autori: Sigmund Christian, Wehr Wolfgang

MPK: E02D 3/12

Značky: zariadenie, telies, nástrojov, vytváranie, dýzovým, spôsob, paralelných, zemných, prostredníctvom, prúdom

Text:

...vyrobiť účinne, resp. s vysokou tesnosťou medzi0009 Riešenie spočíva v spôsobe výroby zemných prvkov prostredníctvomaspoň dvoch nástrojov s dýzovými prúdmi, so spôsobovými krokmihĺbenie a nastavovanie hĺbky aspoň dvoch nástrojov s dýzovým prúdom tak, že výstupná dýza prvého nástroja s dýzovým prúdom a výstupná dýza druhého nástroja s dýzovým prúdom leží približne v rovine kolmej k pozdĺžnym osiam nástrojov s dýzovým prúdom a otáčanie aspoň...

Zariadenie na detekciu vstupného kanála s nízkymi stratami pre osvetľovací systém, napájaný rovnosmerným prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12640

Dátum: 02.04.2009

Autor: Bouchard Guy

MPK: H05B 37/02, B60Q 1/04, H05B 33/08...

Značky: stratami, osvětlovací, zariadenie, detekciu, napájaný, nízkými, vstupného, prúdom, rovnosmerným, kanála, systém

Text:

...byť prevádzkovaný v režime díaľkových svetiel alebo v režime stretávacích svetiel. Systém svetlometov zahrnuje akumulátor (všeobecne, zdroj prúdu), vstupný voliaci spínač,umožňujúci používateľovi voľbu medzi prevádzkovými režimarni díaľkových svetiel a stretávacich svetiel, vstupný kanál díaľkových svetiel, vstupný kanál stretávacích svetiel, a jeden alebo viac svetlometov (napríklad osvetlenie strany vodiča a osvetlenie strany...

Usporiadanie induktívneho vykurovania ložísk roponosných pieskov a veľmi ťažkej ropy prostredníctvom vodiča pretekaného prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10442

Dátum: 25.02.2009

Autor: Diehl Dirk

MPK: H05B 6/02, E21B 43/24

Značky: vykurovania, ťažkej, vodiča, ložísk, prostredníctvom, induktívneho, prúdom, pretekaného, velmi, pieskov, usporiadanie, roponosných

Text:

...pieskov, pri budiacich frekvenciách napríklad 10-50 kHz, typicky potrebné dve skupiny vodičov, každá po1000-5000 filamentoch, ked sa majú účinne rezonančné dĺžkyudržovať V oblasti 20-100 m. Môže tu však byť i viac skupín vodičovPri usporiadaniach podľa vynálezu je naopak rezonančná frekvencia proporcionálna ku vzdialenosti prerušenia skupin vodičov. Konštrukcia kapacitne kompenzovaného multifílného vodiča sa môže uskutočniť prostredníctvom...

Spôsob a zariadenie na využitie tepla dopravovaného diskontinuálnym prúdom spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9927

Dátum: 28.05.2008

Autori: Garbe Hanno, Lengert Jörg, Matschullat Thomas

MPK: F27D 17/00

Značky: prúdom, spalin, spôsob, dopravovaného, zariadenie, využitie, tepla, diskontinuálným

Text:

...v prúde spalín. Kontinuálny pracovný prúd existujúci po tejto premene s takmer konštantným objemovým prúdom a 1 «Nůtantnou teplotou sa môže teraz využiť na premenu dopravovanej tepelnej energie na iné formy energie. Tieto definované pomery a skutočnosti umožňujú napríklad optimálne dimenzovanie technických zariadení používaných na premenu užitočnej energie, napríklad výmenníkaPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia spôsobu podľa...

Systém na ochranu vtákov pred úrazom elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4444

Dátum: 04.05.2006

Autor: Kučera Dušan

MPK: A01M 29/00, H02G 7/00

Značky: prúdom, systém, vtákov, ochranu, elektrickým, úrazom

Text:

...konzoly, pri dotyku nechránenej častí konzoly nohou a kridlom vtáka, dochádza k nebezpečnému dotyku s elektrickým vedením a k zraneniu vtáka.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje systém na ochranu vtákov pred úrazom elektrickým prúdom na stlpoch elektrického vedenia so závesmi elektrických vodičov upravených na koncoch a v strede horizontálnej kovovej konzoly podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je...

Satelitná anténa s fotovoltaickými prvkami na napájanie prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1816

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ten Haaft Andreas, Ten Haaft Michael

MPK: H01Q 1/44, H01Q 1/32, H01Q 1/12...

Značky: anténa, napájanie, satelitná, fotovoltaickými, prúdom, prvkami

Text:

...účelom sú po centrálnej časti reflektora parabolickejantény rozmíestené solárne články prispôsobenézakrivenie reflektora, ktoré by mali byťpriestupné pre elektromagnetické vlny.Znázornené usporiadanie obsahuje tiež motor pre nastavovanie parabolickej antény na jeden alebo viac satelitov, avšak v zásade sa vychádza z toho, že poloha antény pri nastavení na jeden geostacionárny satelit, ako napríklad ASTRA, sa automaticky nachádza aj vo vhodnej...

Jednotka na napájanie elektrickým prúdom a vodou na základe obnoviteľných energií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12731

Dátum: 06.04.2004

Autor: Niederer Robert

MPK: F24J 2/54, H01L 31/045, F03D 9/00...

Značky: jednotka, napájanie, vodou, elektrickým, prúdom, základě, energií, obnoviteľných

Text:

...k obydliam. Predovšetkým nie je kvalita vody často zodpovedajúca, alebo je dokonca podozrivá. Avšak nielen v chudobných a málo rozvinutých krajinách všeobecne, ale aj v odľahlých osidlených oblastiach alebo v horských a púštnych oblastiach, v prírodných parkoch, na plážach a v rekreačných oblastiach atď. chýba často prúd a voda. Existuje aj prechodná miestna potreba prúdu a vody, nielen v rozvojových a novo spriemyselňovaných krajinách, ale...

Riadiaci obvod napájaný striedavým prúdom plynového magnetického ventilu s kontrolou privádzania spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2234

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20, F23N 5/24

Značky: striedavým, vzduchu, magnetického, napájaný, riadiaci, kontrolou, obvod, spaľovacieho, privádzania, prúdom, ventilu, plynového

Text:

...relé a nadruhej strane je cez prvý usmerňovač napojený na pracovný kontakt, a b) druhýpripoj ventilu je cez vypínač prúdenia spojený s druhým napájacím vedením3 Výhodné je ak do spojovacieho vedenia medzi druhým prípojom ventilu a druhým napájacím vedením striedavého prúdu je zapojený druhý usmerñovač (obr. 2 a 3).Ďalším výhodným uskutočnením obvodu podľa technického riešenia je riadiaci obvod vyššie uvedený s elektronickým vypínačom,...

Zariadenie na ohrievanie vody elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 989

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rak Rudolf

MPK: F24H 1/48

Značky: elektrickým, zariadenie, prúdom, ohrievanie

Text:

...sú zhotovené z elektrovodivého materiálu.Parametre elektród ale i telesa sú odvodené z požadovanéhovýkonu zariadenia a sú vypočítaná podľa Ohmovho zákona. Väčšípočet iázových elektród a im odpovedajúci počet nulovýchelektród zväčšuje rozsah výkonov tepla, ktoré užívateľ môže využívať podľa vonkajších poveternostných podmienok a podľa želanej teploty vo vykurovanej miestnosti.Ekonomický prínos zariadenia spočíva hlavne vo výrobe tepla bez...

Zariadenie pre napájanie najmenej jedného pohyblivého spotrebiča elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bakoš Jozef, Olach Ondrej, Jarošek Jozef, Bigoš Ján, Klug Ludovít

MPK: H02G 11/00

Značky: pohyblivého, elektrickým, jedného, prúdom, napájanie, zariadenie, spotrebiča, najmenej

Text:

...na kontakt. Tento kontakt je upevnený na izolačnom kotúči uchytenom na tyči tak, že je tlačený v smere k bočnej stene elektricky vodivého kotúče cez tyč tlačnou pružinou, ktorá sa opiera o otočné elektricky nevodivé uloženie.Výhoda zariadenia podľa vynálezu je v zjednodušení konštrukcie zariadenia pre napájanie pohyblivého spotrebiča s tým, že v uvedenom prevedení sa dosiahne zvýšená najmä životnosť zariadenia. Výhoda tohto zariadenia je aj...

Zapojenie elektronického obvodu na reguláciu teploty zariadení napájaných striedavým elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254905

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kukuča Ján

MPK: G05D 23/19

Značky: prúdom, obvodů, elektronického, elektrickým, zapojenie, zariadení, napájaných, teploty, striedavým, reguláciu

Text:

...nastavená teplotu. Výstup prevodníka 1 napätie/frekvencia je pripojený cez prvý monostabilný klopný obvod 3 na jeden vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5. Druhý vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5 je pripojený cez obvod synchronizácie 4 na napájacie napätie. Výstup druhého monostabilnêho klopného obvodu 5 je pripojený na riadiaci vstup spinacieho prv 4ku B, v ktorom silovom obvode je pripojený spotrebič 7. obvody 4, 5...

Spôsob na urýchlenie zrenia hovädzieho, baranieho a hydinového mäsa elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225176

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jedlička Jaroslav, Lichtner Július, Foltys Vladimír, Mojto Jozef

Značky: prúdom, baranieho, elektrickým, hovädzieho, hydinového, spôsob, zrenia, mäsa, urýchlenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na urýchlenie zrenia hovädzieho, baranieho a hydinového mäsa elektrickým prúdom, vyznačený tým, že sa na svalové vlákna jatočných zvierat pôsobí stejnosmerným elektrickým prúdom o napätí 80 V s frekvenciou 14 Hz so zmenou polarity prúdu prepínanú po 32 impulzoch a dĺžkou impulzu 20 ms po dobu 45 sekúnd.

Zariadenie pre ochranu projekčných žiaroviek pred prepálením ich vlákna nadmerným prúdom a nadmerným ohriatim

Načítavanie...

Číslo patentu: 223458

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kotulič Miloslav

Značky: ohriatim, projekčných, ochranu, zariadenie, prúdom, žiaroviek, vlákna, nadměrným, prepálením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ochranu projekčných žiarovek pred prepálením ich vlákna nadmerným prúdom a nadmerným ohriatím. Vynález rieši zamedzenie prepálenia vlákna projekčnej žiarovky nadmerným prúdom pri jej zapnutí, keď studené vlákno má malý odpor a zamedzenie poškodenia projekčnej žiarovky nadmerným ohriatím prostredníctvom jej dochladenia po skončení projekcie. Podstata, vynálezu spočíva v tom, že zariadenie pre ochranu projekčných žiarovek pred...