Patenty so značkou «průběžné»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: klikových, průběžné, těžkých, čidlo, ojničních, teploty, signalizaci, ložisek, pístových, hlídání, strojů

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Stranová regulace pečení průběžné pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260525

Dátum: 15.12.1998

Autori: Komárek František, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: A21B 1/00

Značky: regulace, pekařské, průběžné, pečení, stranová

Text:

...pečicího prostředí je možno plynule měnit rychlost a smer proudění konvekčního proudu pečicíhoprostředí na levou nebo pravou stranu pečicího tunelu a střed a umolnit tak změnu konvekčníhoOddelením konvekčního proudu pečicího prostředí dojde k výraznému proudění v pečicín tunelu. Tím dochází k pečení sálavě - konvekčním způsobem, jehož výsledkom je zvýšení rovnoměrnoeti pečení. snížení epotřeby energie a urychlenĺ pečení.Na připnjeněm...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sladký Petr, Šmied Robert, Vacek Karel Akademik, Dočekal Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: průběžné, terénní, produktů, ropných, úniku, kontrole, zařízení

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Zařízení pro třískové průběžné obrábění pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270002

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Zikmund, Pech Jan

MPK: B23C 3/13

Značky: zařízení, pásu, průběžné, obrábění, třískové

Text:

...řešení elektroniky, nebude v popise dále rozebíráno a popisováno. Mechanická část linky podle obr.1 je tvorena hlavním poeným rámom 9,v němž jsou uloženy pohonná jednotky. Na bocích hlavního nosného rámu Z jsou umístěny nosné konzoly pro odvíjecí zarízení l a navíjecí zarízení Q pro navíjení hotového pasu gl. Na základových deekéch nosného rámu 3 jsou umístěny všechny funkční čéstl zarízení, umožňující požadovanou funkci daného...

Zapojení obvodu průběžné kontroly poměru benzínu a oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269738

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pech Jaromír, Švéda Miroslav, Dolek Jiří

MPK: G01F 11/00

Značky: zapojení, benzinu, poměru, obvodů, kontroly, oleje, průběžné

Text:

...oleje ve vydávané směsi podle vynálezu.stavítelnáho čítače 2 a s druhým vstupom výpočetní a zobrazovací jednotky 3.Príkladná, na pčíloženém výkrese znázornená zapojení podle vynálezu je tvořeno reverzibilním čítačem l, spojeným svým prvním vstupem s výstupem ínkrementálního snímače g prštoku oleje, svým výstupem s prvnín vstupem výpočetní a zobrazovací jednotky 2, svým druhým vstupem s výstupom ínicíalizačního obvodu 5 a svým tretím vstupem s...

Krokovací zařízení průběžné ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268742

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kitschka Karel, Tříska Vojtěch

MPK: F27B 9/30

Značky: krokovací, průběžné, zařízení, ohřívací

Text:

...dílů krokovacího zařízení, čímž jeho poruchovost a provozní nespolehlivost stoupá.Uvedené nedostatky odstraňuje krokovací zařízení podle vynálezu sestávající z dvojic lišt z nichž Jedna je v peci pevně uložena a druhé, pohyblivá lišta Je spojena s přestavným pohonným ústrojím a podstata vynálezm spočívâ v tom, že pracovní částiąjak úložné lišty, tak i lišty pohyblivé jsou tvarově shodného provedení s úložnými zářezy trojúhelníkového tvaru s...

Způsob průběžné kontroly koncentrace latentní energie dceřinných produktů radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268352

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/205, G01V 5/14

Značky: kontroly, energie, radonu, koncentrace, produktů, latentní, dceřinných, průběžné, ovzduší, způsob

Text:

...0 eezi výelneni je filtre- proalvln vzduch rychloeti 1 litr ze einutu. Fiitr je pŕitoe ueietln v odbłrovć hlevici uzevřenć vičkeu, ke kterólu Je přibližen 8 II vyeoký ecintilečni detektor z jodidu eodnćhoe Detektor je eoučteti ecintilečni eondy ztřeni vybevenő kolbineci elektronických obvodu energetickú diekrieineceu Při nepłetržitie proeivdni vzduchu filtre ne nia nerñetl vretve depozitu eeroeolu e dceřinýei produkty redonu 222....

Zdvihový mechanismus krokovacího zařízení průběžné ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267042

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tříska Vojtěch, Kitschka Karel

MPK: F27B 9/30

Značky: zdvihový, mechanismus, krokovacího, zařízení, průběžné, ohřívací

Text:

...nikolív pod ní. odpadsjí tím kompliksce 3 přímočarými hydromotory, které v prostoru pod pecní níatějí trpí sálevým teplem pece a jejich údržba a opravy ve atíeněném záątavbovém podúrovňovém prostoru jsou velmi složité a prscné.vynález je v příkladu provedení zobrazen schematicky na přípojeném výkresu, který znázorňuje zařízení zdvihového mechanismu na jedné straně pece. Zařízení druhé strany pece je provedeno shodně, není však vybaveno...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smíšek Josef, Bednář Vladimír, Blesík Karel

MPK: B23B 41/02, G05B 19/02

Značky: řízení, stavu, okamžitých, stanice, speciální, cyklu, zapojení, hlubokovrtací, průběžné, uzlů, vyhodnocování, všech

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Zařízení pro průběžné určování optimální korekce výstupní tloušťky pásu při válcování v zadaném tolerančním pásmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264595

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hick Zdeněk, Ovsjannikov Vladimír, Oplová Galina

MPK: B21B 37/00

Značky: optimální, zařízení, pásu, válcování, pásmu, průběžné, tloušťky, korekce, výstupní, zadaném, určování, tolerančním

Text:

...jednak na logický vstup prvého bloku výpočtu statistik a jednak na logický vstup druhého bloku výpočtu statistik. Výstup bloku vyhodnocení ofsetu je připojen na prvý hodnotový vstup součtovéo ho bloku, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru tlouštky pásu.Zařízení podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody oproti dřívějším zařízením. Hlavní výhodou je skutečnost, že zařízení umožňuje průběžně určovst korekci výstupní tlouštky pásu při...

Zařízení pro průběžné nanášení antikorozní vrstvy na ocelové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264551

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krabec Miroslav, Vach Vladimír, Štulc Václav, Matyáš Vladimír, Šváb Roman

MPK: C23F 15/00

Značky: pásy, průběžné, vrstvy, antikorozní, zařízení, nanášení, ocelové

Text:

...je ke stojanu upevněna přítlečnou pružinou a přes regulační ventil, čerpadlo,nepojene na zásobní nádobu opetřenou topným telesom.Dle výhodného provedení je čep horního válce ve stojanu uložen na vačceaVýhodou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje průběžné nenášení protikorozní vrtsvy na ocelové pásy, např. olejové ochranné vrstvy, přičemž výsledný nanesený povlak je spojitý, rov- noměrný a v žádaně regulovetelné tlouštce. Použitím...

Zařízení pro průběžné testování ostrosti a určení rozměru vady materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263689

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Jaromír

MPK: G01N 23/04

Značky: určení, průběžné, zařízení, ostrosti, rozměrů, testování, materiálů

Text:

...dooatření, překontrolovat rozlišovací schopnost a určí rozměr zjištěná vady. zařízení je ovládàno přímo z místa. kde obsluha na nuonitoru zjíičuje vedy materiálu. bez vstupu do ozeřovací nístností. výhodnost zařízení se nejvíce prejaví při použití objektívu televizní kamery s proměnným ohniskom ltransfornitorem). která při změně ohnisková vzdálenosti většuje ohrarna monitoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znízornőn na...

Způsob výroby průběžně zušlechtěného drátu z uhlíkatých a chromvanadových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263532

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neuhöfer Lubomír, Staněk Jiří

MPK: B21B 1/16

Značky: zušlechtěného, drátu, způsob, výroby, průběžné, uhlíkatých, chromvanadových, oceli

Text:

...úběrem 15 až 20 .Způsob výroby prúběžně zušlechtěného drátu podle vynálezu snižuje pracnost výroby, spotřebu elektrické energie a odstraňuje tažení drátu s nevhodným povrchem po loupáni. Záverečná de~ formace vzhledem k odstranění povrchových ved loupáním je oproti dosavadnímu způsobu výrazně sníženaç Tim se snižují nároky na organizaci výroby. Vynález zaručuje dosažení kvalitnějšího povrchu a vyšších hodnot zúžení, ohybů i krutů na...

Zařízení pro průběžné dávkování specificky účinných látek do napájecích vod a tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258364

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vojtíšek Bohuslav, Věžník Zdeněk, Hála Slavomír

MPK: A01K 7/00, A23K 1/00

Značky: dávkování, průběžné, specificky, tekutin, látek, zařízení, účinných, napájecích

Text:

...opatřeným těsnicí vložkou a alespoň jedním odtokovým otvorem na svém volném okraji.Zařízení podle vynálezu pracuje v principu obdobně jako zařízení podle citovaného vynálezu základního. Také V tomto případě je koncentrát účinné látky nasáván ze zásobníku koncentrátu pohybem přenášeným plovákem na dávkovač a pomocné zařízení dávkovače, přičemž pohyby plováku jsou závislá na změně hladiny napájecí vody nebo tekutiny ve směsné nádrži. Při...

Zářízení na průběžné určování prachových částic v proudících plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245942

Dátum: 01.07.1988

Autori: Tkae Lev Nikolajevie, Kononinko Vasilij Nikolajevie

MPK: G01N 21/35

Značky: proudících, částic, průběžné, určování, prachových, plynech, zařízení

Text:

...tlakové diference před e za filtrom. Toto väak neřeěí průnik částic poškozeným filtrem e nebezpečí zsnesení těmito částicemi následného zařízení za filtrom.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na průběžné určování množství prachových částic v proudících plynech podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že v potrubí jsou proti sobě umístěny vysílač a přijímač infračerveného záření. při čemž přijímač infračerveného záření je připojen na...

Chladicí část průběžné tmelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255819

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kohout Augustin

MPK: F27B 9/12

Značky: tmelové, část, průběžné, chladicí

Text:

...je na začátku chladící částí tunelu větší a tudíž křívka poklesu teplot je na počátku daleko strmější než na konci chladící části tunelu. Aby se tento pokles teplot zrovnoměrníl, musíbýt na konci chladící části tunelu chladící plocha největší, směrem k začátku chladící částítunelu se postupně zmenšovat a na začátku chladící části tunelu by měla být nejmenší.Tomuto požadavku vyhovuje průběžná tunelová pec, jejíž podélný řez je znázornený na...

Zařízení pro průběžné rozplavování a likvidaci kalů ze solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246266

Dátum: 15.12.1987

Autori: Spreitz Volkmar, Hartung Johannes, Goedicke Klaus

MPK: C02F 11/00

Značky: likvidaci, průběžné, zařízení, lázni, kalů, solných, rozplavování

Text:

...v závěru proběhne rozplavení kalů.Zařazením zařízení podle výnálezu do odokujovací linky, kde se ze solné lázně odstraňuje kal, se vylučuje nepříjemná a namáhavá práce, snižuje- se podstatne nebezpečí úrazu nebot obsluha linky nepřichází bezprostředně do styku s kalý, zejména při jejich vyšší teplotě.Zařízení umožňuje dbsažření vyšší technické úrovně strojního vybavení lĺľřkydosažiení vyšší pracovní úrovně. Dále zařízení umožňuje a zajišťuje...

Zařízení pro průběžné zjišťování hmotnosti kontinuálně dopravovaných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 253239

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pešout Miroslav, Novák Josef

MPK: G01G 11/04

Značky: zjišťování, průběžné, materiálů, zařízení, zemědělských, hmotnosti, kontinuálně, dopravovaných, zejména

Text:

...jednoduché, výrobné nanáročné a v provozu dostatečně přesné spolehlivá. Vyhovuje i náročným požadavkům zemědělského provozu a netrpí prakticky žádnou poruchovostí. Přitom je jeho použitelnost vzhledem k dopravovaným materiálům a vlastnímu principu zařízení značně široká. Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkrese.Pod přívodní násypkou l materiálu je uspořádáno přívodní...

Průtokoměr pro průběžné, případně úhrnné měření množství mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pikný Miroslav, Mieánek Jioí

MPK: A01J 7/00, G01F 13/00

Značky: množství, průtokoměr, úhrnné, měření, průběžné, případně, mléka

Text:

...řídící článek V procesu dojení ve zpětné vazbě přes mlkropočítač, který upravuje pracovní charakteristiku dojicího stroje podle činnosti mlečné žlázy. ~Průtolšoměr je tedy možné použít jako au 4tomatizační prvek v technologických lin kách. Kromě toho průtokoměr podle vynále zu je přesný, provozně spolehlivý, bez pohyblivých částí a tím vůči mechanickým v 11 vům necitlivý.Příklad provedení průtokoměru podle vynálezu je schematicky i s...

Zařízení pro průběžné zavádění zejména obkládaček ke kontrole rovnoběžných hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 249069

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Široký Oldřich, Chlup Jiří

MPK: G01B 5/04

Značky: obkládaček, kontrole, zavádění, zařízení, průběžné, zejména, rovnoběžných

Text:

...vodítka e výrobkom zaručuje hladkou prúchodnost a současně etálou možnost kontroly hran čidlem. To je s výhodou uchyceno přímo k vodítku, což umožňuje požadované nastavení od hrany udržet pro všechny výrobky ve stejné vzdálenosti.Na připojeném výkreeu je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněno zařízení v půdorysu a na obr. 2 je znázarněn řez rovinou A - A.Po stranách dopravníku l linky ( obr. l ) jsou...

Otopný systém průběžné ohřívací průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234703

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vojtěchovský Stanislav, Vlček Věroslav

Značky: ohřívací, průmyslové, systém, otopný, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otopný systém uspořádaný v monolitické vyzdívce půdy průběžné ohřívací průmyslové pece s cílem zintenzivnění ohřevu vsázky v okrajových partiích pecní půdy. Otopný systém průběžné ohřívací průmyslové pece s monolitickou půdní vyzdívkou, v níž jsou vytvořeny topné kanálky vyvedené v prodloužení podélných os kluznic do prostoru pod kluznicemi v ohřívací zóně pece, má v monolitické půdní vyzdívce (2) vytvořeny topné kanálky (4) kolmo...

Zařízení pro průběžné obrábění vnějších tvarů tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234323

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bulíček František, Vaníček Jaroslav

MPK: B23C 3/12, B23C 3/24

Značky: zařízení, obrábění, vnějších, materiálů, tyčového, tvaru, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Základním prvkem zařízení pro průběžné obrábění vnějších tvarů tyčového materiálu je hlava s břity, pohybujícími se ve vnitřní uzavřené kruhové dráze, používaná pro frézování vnějších tvarovaných závitů větších průměrů. Hlava je opatřena dvěma řadami břitů v určité vzdálenosti vedle sebe a je skloněna v úhlu 45 až 90° k podélné ose procházejícího obráběného materiálu. Po obou stranách nožové hlavy je umístěno podávací ústrojí (20) a vodicí...

Zařízení pro průběžné regálové skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248024

Dátum: 15.01.1987

Autor: Haldiman Hans-rudolf

MPK: B65G 1/08

Značky: průběžné, skladování, zařízení, regálové

Text:

...ústrojí 20, které zabráni zpětnému .přesunutí posouvací tyče 8 do vývchozí polohy, to je ve směru šípky P. K tomu účelu je aretační ústrojí 20 opatřeno narážecím čepem 22, proti kterému dosedá .aretační vačka 21 tak dlouho, dokud je aretační ústrojí zu ve vzpřímené klldove poloze. založením přejímacího ústrojí,které svým kotoučem 15 tlačí na narážecí desku 14 posouvací tyče B se kromě toho zabráni, přesouváuní posouvací tyče 8...

Zařízení pro průběžné určování množství prachových částic nebo granulí v proudících plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247545

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podhola Vladimír, Kholl Jaroslav

MPK: G01N 21/35

Značky: granulí, určování, proudících, zařízení, průběžné, prachových, plynech, částic, množství

Text:

...na zem E 5, jednak rezistor zpětné vazby âł, který je nana opačném konci připojen na výstup prvního operačního zesilovače âä.Scučasně je mezi tento Výstup a zem gâ připojen regulátor vstupního napětí komparátoru 23. Komparátor A přímo navazuje u vstupní zesilovač Š. Komparátor A tvoří druhý operační zesilovačA§ a související rezistory. Stabilizátor 23 je napájen přes pracovní rezistorMezi stabilizátor 35 a pracovní rezistor stabilizátoru Ag...

Stroj na průběžné čištění proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240424

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novák Ladislav, Uhlár Ladislav

MPK: B24C 3/14

Značky: stroj, čištění, průběžné, proudem

Text:

...sa Rnmqammnüca 3 TOM, HTOAHGOÓXOĽMMO c nomcmbmnocnenymmMx nononHm~TBHBHHX ycwpoücmn ocymecrnnamb ownenesme cpencwnà uns cwpyünoü (2424oôpaóowum, oőpaoamunaemux newaneñ M ropenoñ Qopmoaoqnoñ aeunu. Ľanee nanecwxu ycmanonxn c nnyma ropmaonwannuuuw BGTBHMM uenm, Hanpannsemumu Ha paccroanmu, pazaom mnpnue Raóäääí Muemmne nonepeqmgu no Tmny nepmaweneü, Hecyumx aaromonnm na donsmmx paccwoanmsx M Hanpannawmnx mx qepea Kaömuy cwpyüuoñ...

Zařízení pro průběžné sledování a analýzu provozní činnosti spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227159

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janeba Jaroslav, Dykast Jaroslav, Maršíček Zdeněk, Pražák Roman, Pácha Antonín, Pastrňák Aleš

Značky: provozní, spřadacích, sledování, zařízení, analýzu, dopřádacího, jednotek, činnosti, průběžné, bezvřetenového, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné sledování a analýzu provozní činnosti spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje vybavených podávacím ústrojím s elektrickým obvodem pro zapínání a vypínání přívodu vláken pomocí elektromagnetické spojky podávání ovládané čidlem přetrhu vypřádané příze, vyznačené tím, že na elektrické obvody podávacích ústrojí (24) dílčí skupiny (11) spřádacích jednotek (20) je provedeno skupinové vstupní napájení adresní...

Topný radiátor průběžné cyklometrické nebo elektrické pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 231137

Dátum: 01.06.1986

Autori: Černík Jiří, Valenta Oldřich, Mázl Josef, Kolář Jaromír

MPK: A21B 1/14

Značky: pekařské, radiátor, elektrické, cyklometrické, topný, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci dolního topného radiátoru průběžné cyklometrické nebo elektrické pekařské pece s nepřímym ohřevem a vytápěním pomocí spalin z plynných nebo tekutých paliv nebo elektricky. Řešení dolního radiátoru pekařské pece podle vynálezu spočívá v tom, že vrchní kryt radiátoru je opatřen množinou ochranných návarových bodů, po nichž se pohybuje síťový dopravní pás pečným tunelem. Ochranné návarové body mají s výhodou tvar vrchlíku,...

Zařízení pro průběžné měření okamžitého průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235665

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pajdla Vladislav

MPK: G01F 9/02

Značky: zařízení, průtoku, kapaliny, měření, okamžitého, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průběžného měření okamžitého průtoku kapaliny, zejména pro měření spotřeby paliva spalovacích motorů a řeší problém získání spojitého signálu a průběžných informací o okamžité spotřebě při měření váhovou metodou. Podstata řešení spočívá v připojení výstupu elektromechanické váhy na vstup řídící jednotky, jejíž výstup je spojen s elektricky ovládaným ventilem přívodní kapaliny a s hradlovacím vstupem vyhodnocovací jednotky....

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hnilička Jaroslav, Hnilička Josef

Značky: průběžné, soustruzích, obrobků, čištění, upínacích, vícevřetenových, zařízení, čelistí, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích, sestávající z přívodních hadic tlakového čisticího média a z čisticích trysek, vyznačující se tím, že přívodní hadice (1) je napojena na dutý píst (2) uložený v ovládacím válci (3) a opatřený v osovém směru za sebou uloženými jednosměrným ventilem (4) a přesuvným dotykovým tělesem (7), mezi nimiž je uspořádána ovládací vzpěra (6), přičemž...

Zařízení pro průběžné čištění povrchu válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228829

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rektořík Vladimír, Žůrek František, Janírek Vladislav, Mičulka Zdeněk

MPK: C14B 17/14, C14B 1/54

Značky: zařízení, čištění, průběžné, válce, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení průběžného čištění povrchu válce při opracování plochých ohebných materiálů, zejména kůží. Zařízení sestává ze stíracích nožů, jež jsou uloženy na nožovém rameni dvojramenné páky a jsou břitem přitlačeny k površkám čištěné válcové plochy. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že stírací nože (43a, 43b) jsou ve dvojicích uloženy v přídavných vahadlech (4), která jsou v nožových řemenech (34) dvojramenných pák (3) uloženy...

Zařízení k výškovému přestavování trubky při jejím ohřevu v průběžné tunelové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220165

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pařík Bohuslav, Míček Petr, Scheuter Karel, Dřevíkovský Jiří

Značky: zařízení, trubky, přestavování, výškovému, tunelové, průběžné, ohřevu, jejím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výškového přestavování trubky při jejím průběžném ohřevu v tunelové peci a řeší zařízení umožňující plynulé výškové nastavování osy ohřívané trubky vůči ose pece. Zařízení k výškovému přestavování trubky, ohřívané v průběžné tunelové peci, spřažené s ústrojím pro posun trubky v průběžné peci, sestávající z dvojice dopravních kladek poháněných přes převodové skříně společným náhonem a uzpůsobených k plynulé regulaci otáček i...

Zapojení pro automatickou kontrolu maximálního poloměru rotujícího předmětu s průběžně narůstajícím poloměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219983

Dátum: 15.10.1985

Autor: Schmucker Antonín

Značky: poloměrem, kontrolu, předmětů, rotujícího, zapojení, narůstajícím, průběžné, maximálního, automatickou, poloměrů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou kontrolu maximálního poloměru rotujícího předmětu s průběžně narůstajícím poloměrem, zejména svitku navíjeného pásku při jeho navíjení na navíjecích zařízeních. Ve výrobních povozech se vyskytuje potřeba navíjet pásek do svitku, což se provádí na navíjecích zařízeních, zejména při dělení pásku nebo při akumulování pásku u svařovacích tratí pro výrobu trub a podobně.

Komora pro průběžné hodnocení vlastností plynného prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219394

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kriegler Adolf, Förchtgott Jiří, Ševčík Vlastimil, Machalík Ludvík, Musálek Václav

Značky: prostředí, průběžné, hodnocení, vlastností, plynného, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Komora pro průběžné hodnocení vlastností plynného prostředí je určena zejména pro průběžné hodnocení teploty a relativní vlhkosti ovzduší ve stacionárních automatických indikátorech podmínek vzniku námrazy. Je řešena válcovým vstupním dílem, který má v plášti otvory a vypouklé dno s odtokovým otvorem. Do vstupního dílu je vložen kontrolní díl ve tvaru dutého komolého kužele, v němž jsou umístěna čidla pro hodnocení statických fyzikálních, nebo...

Zařízení pro průběžné hodnocení vlastností proudicích médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217306

Dátum: 01.08.1985

Autori: Musálek Václav, Kriegler Adolf, Machalík Ludvík, Förchtgott Jiří

Značky: zařízení, proudících, vlastností, médií, hodnocení, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro průběžné hodnocení vlastností proudicích médií plynné i kapalné fáze. Zařízení sestává z náporové komory, jež je spojena potrubím s kontrolní komorou. Výstup kontrolní komory je propojen potrubím se vstupem podtlakové komory. Čidla pro vyhodnocování vlastností proudicího média jsou v kontrolní komoře. Zařízení je určeno zejména pro snímací sondy při hodnocení teploty a relativní vlhkosti ovzduší v mobilních...

Pružinová ocel na průběžně zušlechtěný drát

Načítavanie...

Číslo patentu: 225638

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kufa František, Krejčí Jan, Mrověc Jiří

Značky: průběžné, zušlechtěný, pružinová, drát

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinová ocel na průběžně zušlechtěný drát, zejména pro výrobu vysoce namáhaných pružin tvářením zastudena, obsahující podle hmotnosti uhlík 0,6 až 0,7 %, mangan 0,5 až 0,8 %, křemík 0,12 až 0,3 %, vyznačující se tím, že obsahuje vanad 0,07 až 0,17 %, přičemž obsah niklu a stopy až 0,1 %, mědi stopy až 0,l %, chromu stopy až 0,1 %, síry stopy až 0,02 % s fosforu stopy až 0,025 %.