Patenty so značkou «prstencový»

Prstencový stavebný prvok pre komínovú hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287949

Dátum: 13.06.2012

Autor: Brauneis Robert

MPK: E04F 17/02

Značky: komínovú, prvok, stavebný, hlavu, prstencový

Zhrnutie / Anotácia:

Prstencový stavebný prvok (10) pre hlavu komína, ktorého vonkajšie plochy (12, 14, 16, 18) sú vytvorené na spôsob muriva a ktorého vnútorná plocha (20) je vytvorená v podstate v tvare valca. Aby sa poskytli takéto prstencové stavebné prvky, ktoré sa dajú na stavenisku osadzovať presne a nepremokavo aj necvičenými pracovnými silami, navrhuje sa vytvoriť na hornej hrane (22) každej vonkajšej plochy (14) vybranie (24) a na spodnej hrane každej...

Prstencový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16668

Dátum: 29.09.2009

Autor: Gudewer Wilko

MPK: F03D 9/00, H02K 5/20, F04D 29/58...

Značky: prstencový, generátor

Text:

...chladenie vzduchom. Také chladiace kanály môžu byť plánované nielen na aktívne chladenie, ale aj na pasívne chladenie, alebo na kombináciu obidvoch. V prípadeaktívneho chladenia je tým na chladenie vytváraný umelý prúd vzduchu.0012 Tento prstencový generátor je vytvorený ako vnútomý rotor. Preto rotor beží vnútri statora. Napríklad, vzduchová medzera medzi rotorom a statorom je vytvorená v podstate ako krátky - plášť valca. Pod to by...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286928

Dátum: 29.06.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 1/00, F01C 3/00

Značky: prstenci, motor, prstencový, nosový, spaľovaním, nosmi, rotačný, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9), a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2), (1.3) rotora (1) a rotorom (2), výhodne ďalším rotorom (9), pracovnú komoru (4.1), (4.2) v tvare toru, v ktorej rotuje aspoň jeden nos...

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286927

Dátum: 29.06.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 21/00, F01C 1/00, F01C 3/00...

Značky: spaľovaním, rotačný, vnútorným, prstencový, nosový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9), a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2), (1.3) rotora (1) a rotorom (2), výhodne s ďalším rotorom (9), pracovnú komoru (4.1), (4.2) v tvare toru, v ktorej rotuje rotor (1) aspoň s jedným nosom (1.2)....

Prstencový spoj s posuvnými valčekmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285906

Dátum: 24.09.2007

Autor: Bohačík Roman

MPK: F16B 7/00, F16B 7/18

Značky: valčekmi, posuvnými, prstencový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spoj využívajúci posuvné valčeky vzájomne spojené skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies (12), ktorý je tvorený telovou časťou (2) s otvorom na rúrovité alebo valcovité telesá (12), otvorom (9) v tvare stlačenej elipsy, v ktorom sú uložené dva posuvné valčeky (4, 5), pričom jeden posuvný valček (4) je vybavený voľne priechodnými otvormi (6) a druhý posuvný valček (5) je vybavený otvormi (7) so závitom...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4838

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: motor, prstenci, nosmi, rotačný, prstencový, spaľovaním, vnútorným, nosový

Text:

...možné vyjadriť len zobrazením viacerých stavov, je potrebné jednotlivé obrázky chápať len ako ilustračné na vysvetlenie podstaty Vynálezu.Na obr. č. l - 13 je v pozdĺžnom reze rotorom 1 a priečnom reze rotorom 2 zobrazený pracovný priebeh rotačného nosového motora s nosmi na prstenci s vnútomým spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jeho zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr....

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4837

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: nosový, spaľovaním, rotačný, motor, vnútorným, prstencový

Text:

...s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jej zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr. č. 14 je zobrazený stav v priečnom reze rotorom l a pozdĺžnom reze rotorom 2 totožný s obr. č. l pra Sk 4837 Ucovného priebehu rotačného motora s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore 1, ako príklad polovičnej rýchlosti rotácie rotora 2 oproti rotácii rotora l.Na obr. č. 15...

Vystužený prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4678

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, prstencový, vianočný, vystužený

Text:

...časť tvoria súosovo pod sebou pospájane vystužené prstencove útvary, a to buď všetky prvého typu, alebo všetky druhého typu, pričom vystuženýprstencový útvar prvého typu predstavuje dutý zúbkový alebo dvojzubcový prstenec s dolnou platňou 2 a homou platňou 3, vystužený výstuhou 1 s dolnou presahujúcou časťou 4. Výstuha 1 je v dolnom úseku presahujúco upevnená k vnútomému okraju dolnej plame 2, a homý okraj výstuhy l je pripevnený k hornej...

Podstavec pre prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4395

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: podstavec, stromček, vianočný, prstencový

Text:

...ihlíčnany a preto to bolo pre ne dostačujúce. Tiež takéto podstavce bolo väčšinou treba k stromčeku pripevňovať, prípadne ešte aj najskôr skladať.Prstencový vianočný stromček však má omnoho väčšie nároky na stabilitu a podstavec pre klasické umelé vianočné stromčeky by nebol aj tak použiteľný bez dodatočných technických pomôcok. Výhodou novonavrhnutého podstavca, okrem toho, že je jednoduchý a ľahký, je aj to, že ho pred použitím netreba...

Prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4393

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, prstencový, vianočný

Text:

...šišku 6 v tvare dutého rotačného ováloidu, a k homému golieriku 5 má súosovo privarený vrcholec 7 v tvare dutého rotačného kužeľa bez podstavy, obráteného zaobleným špicom nahor, Takýto nerezový stromček sa vyznačuje tým, že zúbky l obyčajných zúbkových prstencov 3, aj dvojzubce 2 dvojzubcových prstencov 4 sú duté, vonkajšie a usporiadané po obvode symetricky, pričom najvyššie súkolesíe obsahuje prstence aspoň s tromi zúbkami 1, ak sa...

Prstencový piest pre kartušu na vytláčanie pastovitých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3813

Dátum: 15.12.2005

Autor: Topic Anton

MPK: B05C 17/005, B65D 83/00

Značky: látok, pastovitých, vytláčanie, piest, prstencový, kartušu

Text:

...uvedených problémov je v nemeckom úžitkovom vzore DE 203 l 9464.0 navrhnutý piest podľa predvýznakovej časti nároku 1, pri ktorom minimálne jedna zoboch obiehajúcich elastiekých lamiel je nasmerovaná od čelnej strany piesta vpodstate šikmo smerom von as predpätím dosadá na vnútomej stene zásobníka ana svojej strane odvrátenej od steny piesta má minimálne jeden výstupok. Známy piest predstavuje už zlepšenie vzhľadom na čo najmenšie možné...

Prstencový spoj s posuvnými valčekmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3671

Dátum: 02.12.2003

Autor: Bohačík Roman

MPK: F16B 2/16

Značky: valčekmi, prstencový, posuvnými

Text:

...v pohľade zhora podľa ďalšieho Výhodného uskutočnenia s uvoľnenými skrutkami.Ako je zrejmé z obr. 1, prstencový spoj 1 s posuvnými valčekmi 4, 5 vzájomne Spojenými skrutkami 10 sa skladá z telovej časti 2, otvoru 3 pre valcovité teleso 12,otvoru 9 v tvare stlačenej elipsy, V ktorom je voľne uložený prvý posuvný valček 4 vybavený voľne priechodnými otvormi 6 a druhý posuvný valček 5 vybavený otvormi 7 so závitom 13, pričom posuvné...

Zariadenie na výrobu prstencového izolačného obkladu z minerálnych vlákien a prstencový izolačný obklad z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2666

Dátum: 12.09.2000

Autor: Cridland Ian

MPK: F16L 59/14, F16L 59/02, E04B 1/78...

Značky: prstencový, zariadenie, výrobu, minerálnych, vlákien, izolačný, izolačného, obkladu, prstencového, obklad

Text:

...ako tepelnoizolačné vlastnosti a mechanické vlastnosti, ktoré budú rovnocenné, alebo ešte lepšie ako je tomu u prstencových izolačných obkladovvyrobených spôsobmi podľa existujúceho stavu techniky.Zvláštnym znakom prstencového izolačného obkladu z minerálnych vlákien podľa tohto technického riešenia, je to, že v porovnaní so súčasnými izolačnými obkladmi z minerálnych vlá kien je, alebo môže byt vyrábaný s kompozimou alebo komplexnou...

Jednofázový prstencový transformátor s rotačním sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 266204

Dátum: 13.12.1989

Autori: Děmitrčan Galik, Ogaňan Usik, Arutjuňan Vladimir, Čitečan Vigen

MPK: H01F 31/00

Značky: jednofázový, prstencový, sekundárním, transformátor, vinutím, rotačním

Text:

...ycrauonneau B coorsercrnymmeKanLueBme Kauanm (nasu) crawopa u p 0 Topa. Haxerm craropa 1 B pauanbnom Hanpannennu samnxcnpóaanm Ha.Kopnyce 5 H MOFYT ÓHTB ononnHTenbHo apuuposanm pasnnqumu cnocoöaun HaKeTu p 0 T 0 pa 2 B pananbuou Hanpasnennn sawnxcnposanm na cwynuąe 6, Haca~ keunoü Ha áan 7,.n Taxme MOPYT őHTb nononnnwenhno apMupoBaHu.HononuuTenLAHMM Marunronpoaonou craŕopa HBHHETCH Bmcwynamman qàcTb,pacnonomeHHaz nan Marnnwonpoaoom poropa...

Mechanický prstencový silomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257814

Dátum: 15.06.1988

Autori: Országh Luboš, Slavkovský Ján

MPK: G01L 1/04

Značky: prstencový, mechanicky, silomer

Text:

...vložených členov alebo prevodových mechanizmov v mieste najväčšej deformácie pružného prstenca, v diagonále kolmej na diagonálne usporiadané zatažovacie prvky. Odstránením prevodových mechanizmov sú prakticky vylúčené všetky vole a vplyv výrobných nepresností na výsledok merania, dalej účinok vynálezu zvyšuje možnosť miniaturizácie deformačného prstence pri zachovaní vysokej presnosti merania.vyšším účinkom riešenia silomeru podľa vynálezu...

Prstencový siloměrný snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244097

Dátum: 01.06.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladimír, Svoboda Jioí

MPK: B21B 37/08, B21C 51/00

Značky: snímač, prstencový, siloměrný

Text:

...malými konstrukčními úpravami anebo i bez nich záměnou valivých ložisek za snímač s kluzným ložiskem. U nově navrhovaných zařízení lze tento snímač použít i ve spojení s valivým ložiskem s minimálním zvětšením stavebního prostoru, přičemž není nutno provádět patřičné úpravy vlastního válečku pro připevnění odporových tenzometrů na jeho těle a není nutné ani vytvoření otvoru v podélné ose válečku pro napojovací kabely. Snímač je uložen...

Prstencový nůž k operacím v dutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257337

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šalda Svatopluk

MPK: A61B 17/32

Značky: prstencový, dutinách, nůž, operacím

Text:

...nůž k operacím v dutinách,zejména k protětí močové roury při operačním odstranění zbytnělé prostaty přináší výhody zejména v tom, ze urethra je přerušena jedním tahem s minimálním násilím a tím s minimálním poškozením okolních struktur, což dává předpoklady k snížení procenta pooperačních komplikací. Výhodné je i to, že umožňuje přesněji zacílitbřit a provést přetětí urethry na nejvhodnějším místě, to je těsně pod adenomem.Příkladné...

Prstencový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237979

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chariv Bogdan Ivanovič, Butrij Nikolaj Petrovič, Baraněnko Viktor Dmitrijevič

MPK: F16K 15/08, F04B 39/10

Značky: prstencový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká prstencového ventilu, zejména ventilu, pístového kompresoru, přičemž tento ventil sestává ze sedla a z omezovače zdvihu, které jsou opatřeny kanály, přičemž kanál sedla jsou uspořádány přesazeně vůči kanálům omezovače zdvihu. Účelem řešení je snížit odpor v kanálech. Podstata prstencového ventilu, u kterého se dosáhne splnění tohoto účelu, spočívá v tom, že v kanálech (4) omezovače (2) zdvihu, uspořádaných mezi kanál (3) sedla...

Univerzálny prstencový odvádzač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220902

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pšenka Gejza

Značky: prstencový, kondenzátu, odvádzač, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pri použití v rôznych tlakoch, teplotách a množstvách univerzálnosť použitia, značné zníženie poruchovosti a zlepšenie oddeľovania kondenzátu a pary. Uvedeného účelu sa dosiahne zvonovým plavákom (4) spojeným s prstencovým posúvačom (3) uloženým na odvádzacej rúrke (2) na konci uzavretej a opatrenej odvádzacími otvormi (10), pričom prívod kondenzátu je vyústený prívodnou rúrkou (1) pod zvonový plavák (4) podľa obrázku. Plavák...

Textilní stroj, zejména prstencový skací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225911

Dátum: 01.07.1985

Autori: Chlubna Blažej, Fuxa Lubomír, Bartoš Leopold

Značky: skací, stroj, prstencový, zejména, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Textilní stroj, zejména prstencový skací stroj, jehož předlohové cívky příslušné jedné řadě skacích vřeten jsou uspořádány nad střední částí stroje svisle ve dvou řadách nad sebou, vyznačující se tím, že dolní řada předlohových cívek (82) je uložena na výkyvných držácích (11).

Prstencový ukladač vyzdívacích segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217578

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vylíčil Jaroslav

Značky: segmentů, ukládač, prstencový, vyzdívacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce ukladače vyzdívacích segmentů, umožňující zachování volného prostoru ve vnitřní části tunelového profilu. Podle vynálezu je vozík, pojízdný po vnitřní straně rámu, opatřen výklopnou deskou a na ní umístěným otočným tělesem. V něm jsou uloženy tlakovým médiem poháněné výsuvné válce a těleso, z něhož se vysouvá pomocí tlakového média válec, nesoucí upínací ústrojí.