Patenty so značkou «provozní»

Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šenk Jaromír, Šantora Jaroslav

MPK: G01J 1/04, G01N 21/03, G01J 1/22...

Značky: provozní, průtoková, fotometr, absorpční, kyveta

Text:

...A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s...

Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Bendík Michal, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/22, G01J 1/04

Značky: měření, dvoupaprskového, soustava, rtuťovou, nízkotlakou, provozní, výbojkou, kontinuální, fotometru, optická

Text:

...V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se...

Izolant pro vyšší provozní teploty, zejména pro komutátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267628

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brož Jan, Vícha Ladislav, Kopačka Václav

MPK: H01B 3/40, H01B 3/36

Značky: provozní, zejména, vyšší, komutátory, izolant, teploty

Text:

...z kemutítorů, byt menšímu. Nevýhodou tohotñ etebilizujícího procesu je to, že není možno stabilizátoru použít ve včtším množství, protože tento reaguje při působení svštla již v počâtečních operacích/při odstranování ředitel Ještě před lisováním desek/, čímž Je porušena mechanická pev ncst deaek zhoršeným slepením slídy ve vretvách.Uvedené nedostatky a výrobní těžkosti se dají odstranit tímto vynílezem, jehož podstatn.spočívá v tom, že...

Západkový mechanismus pro těžké provozní podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267299

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kočandrle Ladislav, Elger Rudolf

MPK: F16B 1/00

Značky: mechanismus, podmínky, těžké, provozní, západkový

Text:

...západkovy mechanismus pro těžké provozní podmínky podle tohoto vynálezu. Skládá se ze sady západek,ze sady čepů, ktoré jimi prochézejí a jsou uloženy v nosiči, a z posuvného pouzdra.Podstata vynálezu spočívá v tom, že kuželová dutina posuvného pouzdra přechází v místě svého nejmenšího průměru do čelní mezikruhovő plochy a že funkční část západky je na spodním konci opatřena plochou, které je segmentovou částí mezikruží a která na vnější straně...

Zařízení pro provozní kontrolu zejména bezkontaktních měřidel teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263325

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janata Vladimír, Neruda Josef

MPK: G01K 15/00

Značky: měřidel, provozní, bezkontaktních, zařízení, kontrolu, teplot, zejména

Text:

...gâ zakryta vyměnitelnou destičkou Q s otvorem z materiálu, jehož emisivita má být ověřena. Osa otvoru je shodná s osou zářící dutiny gg. Uvnitř pícky l je kolem bloku g černého tělesa vedeno přívodní potrubí ll, spojené s předehřívačem vzduchu lg s přívodem tlakového vzduchu. Za zadní stěnou bloku g černého tělesa tvoří pŕívodní potrubí ll stabilizátor lg3 263 325 teploty vzduchu a na jeho ústí, zasahujícím před okraj září~ cí dutiny g 5 je...

Zařízení pro provozní diagnostiku turbodmychadla přeplňovaných naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262817

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čech Jaroslav, Hyanová Blanka, Novotný Jiří, Vávra Jan, Chládek Josef

MPK: G01H 15/00

Značky: zařízení, provozní, motorů, naftových, preplňovaných, turbodmychadla, diagnostiku

Text:

...okamžitou spotřebou paliva a otâčkami turbodmychadla a ze závislosti mezi plnícím tlakem a otâčkami turbodmychadla, kde byl stanoven jeden diagnostický ukazatel označený o, který je dán poměrem hodnot plnícího tlaku a okamžité spotřebý paliva a charakterizuje jednoznačnč stav turbodmychadla.Výhodou tohoto zařízení podle vynâlezu je především jednoduchost metody, minimální počet čidel s vysokou spolehlivostí,nízká cena celého systému,...

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pridöhl Eckhard, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/00

Značky: primárního, kolektoru, parního, zapojení, rozebiratelného, víka, generátoru, provozní, stavu, diagnostiky, spoje

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Zapojení pro vyhřátí termostatu na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246806

Dátum: 01.03.1988

Autor: Fišar Jaroslav

MPK: G05B 11/16, G05D 23/275

Značky: termostatu, provozní, vyhřátí, teplotu, zapojení

Text:

...relé §gg přípojená přes přepínscí kontakt ggł prvního relé §g 1, K níekovýkonovému zdroji Q je dále parelelně připojeno třetí relé §g§, která je připojeno jednak přes přepínscí kontakt ggł prvního rolí §głesoučasně přes svůj přídržný kontakt 1 g 3. íPo zapnutí sítového spínače § proteče proud ze sířovćho zdroje přes druhý kontakt g 1 g třetího relé §g 1 předtúpěcín odporen gp, přičemž epineč §g pro připojení nízkovýkonovćho zdroje g,...

Způsob ohřevu částic fluidní vrstvy na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255279

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvy, ohřevu, teplotu, způsob, fluidní, částic, provozní

Text:

...je, že alespoň do jednoho vymezeného spalovacího prostoru ponořeného do fluidní vrstvy se přivádí provozní palivo smíšené se vzduchem. V tomto vymezeném spalovacím prostoru se na provozní palivo působí horkými spalinami, jež vznikly apalováním pomocného paliva. V omezeném spalovacím prostoru se provozní palivo nejdříve zapáli a potom spaluje a vznikla směs spalín se zavádí do fluidní vrstvy.způsob ohřevu častíc fluidní vrstvy na provozní...

Zařízení pro ovládání plynulého zatlumení provozní rychlosti hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253825

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vozandych Josef, Greill Antonín

MPK: F15B 15/22

Značky: zatlumení, rychlostí, ovládání, hydromotoru, zařízení, provozní, plynulého

Text:

...g, který je ve stálém záběru s ozubeným rotačním šoupátkem Q. Ozubené rotační šoupátko l je otočně uloženo jednak v tělese l a jednak na čepu A opatřeném na jednom konci seřizovacím šroubem á. Čep 3 a ozubené rotační šoupátko l jsou vůči sobě axiálně zajištěny. seřizovací šroub § je zašroubován do víčka §, které je pevně uspořádáno v tělese l a zajištěn maticí lg. Ozubené rotační šoupátko l je na části svého obvodu opatřeno radiálním vybráním...

Zapojení provozní diagnostiky filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246720

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novák Václav, Satorie Miroslav

MPK: G01N 23/00

Značky: odparky, filmové, provozní, rotorové, diagnostiky, zapojení

Text:

...váhovým členem, k nimž je současně napojen snímač odparkou emitovaného vlněni, umístěný alespoň v jednom místě na povrchu odparky.Základní lopatkovou frekvencí se rozumi součin otáčkové frekvence rotoru a poč 4tu lopatek na rotoru s dvojnásobnou lopatkovou frekvencí pak dvojnásobek zmíněného součinu.Referenční hodnoty odpovídající bezporuchovému provozu odparky se získaji buď na poloprovozním zařízení, nebo měřením při uvádění rotorové odparky...

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252553

Dátum: 17.09.1987

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: diagnostiky, kompenzátoru, systému, objemu, zapojení, provozní

Text:

...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...

Provozní etalon teplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236820

Dátum: 15.03.1987

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/00

Značky: etalón, teplotního, provozní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pro kontrolu radiačních pyrometrů se používá zvláštních cejchovních pecí, které jsou velmi těžké, jejich provoz nákladný a vlastní práce s ověřováním pyrometrů je velmi zdlouhavá a ne příliš přesná. V popisu je uvedeno zařízení, které slouží pro velmi přesné ověření pyrometru v jednom bodě. Je velmi lehké, přenosné a ověření je možno provést přímo v provozu během několika minut. Jeho hlavní součást tvoří dutá koule s průzorem, uzavřená v...

Diagnostická soustava provozní schopnosti sodíkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235878

Dátum: 01.03.1987

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: provozní, parního, generátoru, sodíkového, schopnosti, soustava, diagnostická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší citlivosti a spolehlivosti diagnostické soustavy a tím vlastně bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že navrhovaná diagnostická soustava se skládá z integrované vyhodnocovací jednotky provozní schopnosti a na ni přes společnou sběrnici napojenými dvojicemi čidel havarijních charakteristik, přičemž čidla ve dvijici čidel havarijních charakteristik snímají stejnou havarijní charakteristiku,...

Přístroj pro provozní měření tepelné vodivosti izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236083

Dátum: 01.12.1986

Autori: Obr Jan, Vlach Josef, Černý František

MPK: G01K 7/02

Značky: provozní, prístroj, tepelně, izolace, vodivosti, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro provozní měření tepelné vodivosti izolace, jehož podstata spočívá v tom, že v ochranné trubce je uložen měřící kotouč opatřený po obou stranách zavulkanizovanými spoji termočlánků seriově zapojených, na spodní straně měřícího kotouče je povrchový spoj termočlánku pro měření teploty povrchu izolace pod měřícím kotoučem a na vnějším povrchu ochranné trubky je připevněna trubička, ve které je pružně uložen spoj...

Způsob provozní kontroly součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236708

Dátum: 15.11.1986

Autor: Svoboda František

MPK: G01N 33/00, G06F 15/48

Značky: součástí, způsob, provozní, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je určit teoretickou zbytkovou životnost součásti a intensitu poškozujících účinků působícího zatížení v jednotlivých fázích provozu a tím vytvořit předpoklady pro ekonomicky nejvhodnější zásahy do provozu exponovaných strojních celků. Uvedeného účinku se dosáhne způsobem, jehož podstatou je, že z průběžně sledovaných vybraných veličin provozního zatížení se periodicky stanovuje pomocí vhodné hypotézy kumulace dílčích poškození...

Zařízení pro průběžné sledování a analýzu provozní činnosti spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227159

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pácha Antonín, Pražák Roman, Maršíček Zdeněk, Pastrňák Aleš, Dykast Jaroslav, Janeba Jaroslav

Značky: dopřádacího, jednotek, bezvřetenového, analýzu, činnosti, provozní, zařízení, sledování, stroje, průběžné, spřadacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné sledování a analýzu provozní činnosti spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje vybavených podávacím ústrojím s elektrickým obvodem pro zapínání a vypínání přívodu vláken pomocí elektromagnetické spojky podávání ovládané čidlem přetrhu vypřádané příze, vyznačené tím, že na elektrické obvody podávacích ústrojí (24) dílčí skupiny (11) spřádacích jednotek (20) je provedeno skupinové vstupní napájení adresní...

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rosa Jiří, Boháč Pavel

MPK: F01P 3/20

Značky: zařízení, vznětových, motorů, udržování, zážehových, teploty, stálé, provozní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů chlazených kapalinou, obsahující chladicí plášť se vstupním otvorem chladicí kapaliny a výstupním otvorem chladicí kapaliny vyznačené tím, že do výstupního potrubí (8) z chladiče (6) je vložen ohřívač (2) chladicí kapaliny, napojený potrubím (9) na motor (1), přičemž do výstupního potrubí (7) z motoru (1) je vloženo tepelné čidlo (3) pro ovládání ohřívače (2) chladicí...

Zařízení pro provozní odběr koexistující plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226249

Dátum: 01.02.1986

Autori: Píša Ladislav, Bénová Eva

Značky: zařízení, koexistující, provozní, plynné, fáze, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro provozní odběr koexistující plynné fáze, vyznačené tím, že termostatovaný odběrový prostor (2) je opatřen kaskádou nádržek (21, 22, 23, 24, 25) přičemž do nejhornější nádržky (21) ústí přívod kapalného vzorku (3), který je přiveden přes teplotní stabilizátor vzorku (31) termostatovaný na teplotu odběrového prostoru (2), přičemž v horní části odběrového prostoru (2) je umístěn vstup odběrového kanálku (6), který je veden přes...

Provozní analyzátor stupně inertizace uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220131

Dátum: 15.10.1985

Autori: Břusková Hana, Kozubek Petr, Harašta Milouš

Značky: inertizace, provozní, prachu, uhelného, stupně, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provozního analyzátoru stupně inertizace uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z komory, ve které je umístěna ampule a ve spodní části je ventil, z víka spojeného hermeticky s komorou nábojem a přesuvnou maticí. Ve víku je umístěn trn, nad kterým je umístěna membrána a nad ní je ve víku upevněn manometr pomocí příruby a šroubu. Zařízení měří tlak kysličníku uhličitého v uzavřené nádobě, který vzniká rozkladem...

Detekční komora pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219761

Dátum: 15.09.1985

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: komora, radionuklidu, kontrolu, detekční, provozní, kapalinách, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší detekční komoru pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách, suspenzích, vodných médiích, kapalných mezivýrobcích dopravovaných v potrubích. Detekční komora sestává z tělesa, jehož horní část má tvar hranolu a spodní část tvar kosého komolého jehlanu. Do tělesa je zaústěn dolní a horní nátrubek, v čelní stěně je uloženo pouzdro detektoru s krytem. Pouzdro detektoru je umístěno mezi 60 až 80 % výšky tělesa. Detekční...

Zařízení pro provozní kontinuální mrazení duší hadic před konfekcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218398

Dátum: 15.02.1985

Autori: Fiala Václav, Vilím Otakar, Úlehla Stanislav

Značky: kontinuální, provozní, zařízení, hadíc, mrazení, duší, před, konfekci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno zejména k mrazení duší vysokotlakých hadic drátotových na pružném trnu. Zmrazením duše před oplétáním nebo ovinováním se odstraňuje nebezpečí proříznutí nebo deformace duše, popřípadě i deformace pružného trnu, tahem drátu nebo příze. Jedná se o zařízení, v němž se k mrazení duší hadic používá kapalný dusík, který je dávkován ze zásobní nádoby do mrazicí komory speciálním ponorným dávkovacím čerpadlem. Velikost...

Potrubní rozvod provozní jednotky mlékárenského závodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223758

Dátum: 01.07.1984

Autori: Petrželová Jaroslava, Prokopec Vladimír

Značky: potrubní, mlékárenského, závodů, rozvod, jednotky, provozní

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubní rozvod provozní jednotky mlékárenského závodu, opatřený soustavou dálkově ovládaných ventilů, sdružených do bloků a zprostředkujících průtočné spojení mezi vnitřními prostory uskladňovacích tanků a vstupy a výstupy zpracovávaných surovin a čisticích prostředků, vyznačený tím, že se skládá z hlavního bloku (2), napojeného alespon na jeden vstup (5) a alespoň jeden výstup (6) zpracovávaných surovin, případně též na výstup (9) čisticích...

Sběrná nádoba zejména pro provozní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214202

Dátum: 01.06.1984

Autor: Caha Milan

Značky: nádoba, zejména, provozní, kapaliny, sběrná

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrná nádoba, zejména pro provozní kapaliny, jako například vyjeté oleje a nemrznoucí kapaliny, opatřená uzavíratelným vyprazdňovacím otvorem a držadlem, v y z n a č e n á t í m, že nejméně jedna její stěna je směrem do sběrné nádoby (10) nálevkovitě prohloubena, přičemž v nejhlubším místě tohoto nálevkovitého prohloubení (11) je proveden uzavíratelný plnicí otvor (12).

Zapojení pro měření provozní kapacity vazebních kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213898

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: zapojení, provozní, kapacity, měření, kondenzátorů, vazebních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření provozní kapacity vazebních kondenzátorů 110 kV vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání, hlavně pro určení závislosti provozní kapacity na okolní teplotě, vyznačené tím, že dvě fáze vazebního filtru, to je vývody kondenzátorových baterií (5) jsou zapojeny na stejnou fázi (6) sítě, přičemž mezi zemnicí svorky vinutí (4) 110 kV dvou příslušných vazebních transformátorů je zapojeno sekundární vinutí oddělovacího...

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládaní pro provozní změnu vazební indukčnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213896

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vazební, provozní, ovládání, zapojení, hromadného, změnu, vazebního, indukčnosti, filtru, dálkového, vysílače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládání pro provozní změnu vazební indukčnosti vazebních transformátorů s volnou vazbou napájeného ze statického měniče se zátěžovou komutací, vyznačené tím, že paralelně ke vstupnímu vinutí (l) vazebního transformátoru (3) je zapojena proměnná indukčnost (2), přičemž mezi měnič frekvence (4) a tuto proměnnou indukčnost (2) je zapojena kapacita (5).