Patenty so značkou «proudu»

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: útkové, zářiče, tkacích, budicího, řízení, vzduchových, snímačem, strojů, proudu, fototranzistorem, způsob, optoelektrické, zarážky

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Zapojení pro měření proudů v izolaci statorového vinutí elektrických strojů chlazených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260492

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mrázek Josef, Vlnař František

MPK: G01R 31/02

Značky: elektrických, zapojení, vodou, měření, statorového, chlazených, vinutí, izolaci, proudu, strojů

Text:

...chladící vody, o hodnotě RS. První vstupní svorka 9 měřiče 8 proudu je spojena s armaxturou 14 rozvodu chladící vody.Podmínkou přesné-ho měření .při zapojení podleobr. 1 je, aby svodový odpor R vodních trubic byl alespoň 10 Ukrát větší, nežli vstupní odpor měřiče 8 proudu.Na obr. 2 je zapojení vcelku stejně jako na obr. 1 až .na to, že první vstupní svorka 9 měřiče B proudu je přes druhý zdroj 17 stejnosměrného napětí spojena s armaturou 14...

Impulsní zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274886

Dátum: 12.11.1991

Autor: Macháč Petr

MPK: G05B 11/26, G01R 31/26, G05F 1/10...

Značky: impulsní, proudu, zdroj

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G11B 27/36, G01R 33/00

Značky: záznamových, způsob, magnetických, proudu, regulace

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Zařízení pro měření proudů v sítích vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269871

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svoboda Vojtěch

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, sítích, vysokého, proudu, napětí, zařízení

Text:

...v měřicí cívce 3 § napätí, které podle polority nabije přes vstupní diodu âl vstupní kondenzátor § 3 a přes druhou vstupní diondu §l druhý vstupní kondenzátor âia Současač se p napájecí cívco Z indukuje napětí, která je přes první, druhou, třetí a čtvrtou diodu lgg, lg. lQ§ a lgl usuärnčno a nabíjí kondenzátor lgâ. Napájecí napätí dále prochází přes onezovací odpor lgg na filtrační kondenzátor llg a na Zennrovu diodu lll, která stabiliauje...

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F28F 9/22, F15D 1/14, F22B 37/00...

Značky: tří, rozdělení, plynů, proudu, kapalin, zařízení, směsi

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Zařízení k usměrnění proudu tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269189

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír

MPK: F28F 13/06

Značky: tekutin, usměrnění, proudu, zařízení

Text:

...odstraňuje zařízení k usněrnění prondu tekutín, určená zejména pro zařízení na výměnu tepla, sestávsjící z části prívodní trubky zllahující do vnitřního prostoru nádoby výměníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka je v prostoru výměníku na konci zaslepena a v její horní části je vytvořen výřez klinovitého tvaru, zužující se ve směru proudu tekutiny, na ktorý je přípevněna dýza, opstřená na výstupním konci...