Patenty so značkou «protipožiarne»

Protipožiarne dvere s ventilačnou klapkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5576

Dátum: 07.10.2010

Autor: Čekal Petr

MPK: E06B 5/00

Značky: protipožiarne, dveře, ventilačnou, klapkou

Text:

...Obr. 3 zobrazuje horizontálny rez dvemého krídla rovinou A-A. Výkres je prerušený tenkou čiarou so zlomarni. Obr. 3 a zobrazuje časť dverného krídla s mapou. Obr. 3 b zobrazuje časť dvemého krídla na strane pántov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 sú znázomené protipožiame dvere s ventilačnou klapkou 20, ktorá je zobrazená v otvorenej polohe. Dvere sú zhotovené ako jednokrídlové. V dolnej kazete 28 je vytvorený obdĺžnikový...

Ohňovzdorný panel a celosklenené dvere na protipožiarne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16312

Dátum: 11.08.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: E05B 17/00, B32B 17/10, B32B 17/06...

Značky: protipožiarne, celosklenené, panel, dveře, účely, ohňovzdorný

Text:

...Navyše, môže byť priamo vystavené vplyvu tepla a plameňov, ako jeSlovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 470 (33 B 1 , v OHNOVZDORNY PANEL A CELOSKLENENE DVERE NA PROTIPOZIARNE UCELYPredmetom vynálezu je vylepšiť takýto ohňovzdorný panel, ktorý je zložený aspoň zdvoch sklenených tabúl usporiadaných navzájom rovnobežne, a zhľadiska použitia ovládacích prostriedkov navrhnúť celosklenené dvere na protipožiarne účely, na ktoré môže...

Protipožiarne ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13718

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 5/16, E06B 3/76, E06B 3/70...

Značky: zariadenie, protipožiarne, ochranné

Text:

...pričom vonkajšie úseky krycích dosiek platňovej jednotky sú zahnuté dovnútra bez toho, že by sa navzájom dotýkali. Za tieto okrajové úseky sa kvôli upnutiu dvojice platňových jednotiek v zvislom smerezavedú ploché upinacie prvky a navzájom sa upnú zakaždým prostredníctvom skrutky.Cieľom predkladaného vynálezu bolo preto vytvoriť protipožiarne ochranné zariadenie, pozostávajúce zviacerých doskovitých protipožiamych ochranných prvkov, ktoré...

Protipožiarne ochranné zariadenie, najmä protipožiarna ochranná brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13309

Dátum: 20.08.2007

Autori: Böhm Alfred, Halbach Lutz

MPK: E06B 3/82, E06B 3/76, E06B 3/70...

Značky: protipožiarna, brána, ochranná, protipožiarne, najmä, zariadenie, ochranné

Text:

...ak je ako Iineárny prvok navrhnutá závitová tyč. Pri tomto je jednoduchým spôsobom možné stanoviť odstup medzi úložnými časťami, EP 1 892 367 3430411uchytenými na tejto závitovej tyči, ak polohovanie úložných častí prebehne cez matice, uložené na závitovej tyči. Ohľadom konštrukčne jednoduchého uchytenia závitovej tyče v protipožiarnych ochranných prvkoch je priaznivé, ak v hornom a/alebo spodnom koncovom úseku protipožiarnych ochranných...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 285351

Dátum: 30.10.2006

Autor: Sandow Manfred

MPK: E06B 5/10, E06B 1/12, E06B 1/52...

Značky: dveře, protipožiarne

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarne dvere, pozostávajúce zo zárubne, ktorá je vytvorená ako celoobvodová zárubňa s príslušnými protiľahlými krátkymi, respektíve dlhými dielmi zárubne, a z dverovky, ktorá je so zárubňou kĺbovo spojená bočnými závesmi a ktorá s cieľom voliteľného zabudovania pre pravý/ľavý doraz má na všetkých štyroch okrajoch výstupok, pričom všetky časti zárubne majú formu prierezu približne tvaru písmena Z tvoreného dvomi pravouhlo zahnutými...

Protipožiarne dvere a spôsob ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285091

Dátum: 18.05.2006

Autor: Hein Christian

MPK: E05F 15/20, E06B 3/32, E06B 5/10...

Značky: protipožiarne, dveře, spôsob, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarne dvere sú vyrobené s aspoň jedným otváracím krídlom (10), otočne uloženým pomocou závesov, ktoré je vybavené zatváracím mechanizmom (13) dverí pracujúcim bez cudzej energie a pridŕžacím zariadením (3) elektricky uvoľniteľným požiarnym hlásičom (11), ktoré v prípade nebezpečenstva spôsobí uzavretie otváracieho krídla (10). Protipožiarne dvere pozostávajú z funkčnej kombinácie dverí obsahujúcich jedno alebo dve otváracie krídla (10)...

Kompozitná vrstvená doska pre protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11835

Dátum: 08.10.2005

Autor: Maier Harry

MPK: B32B 13/02, B32B 5/28, B32B 5/22...

Značky: dveře, protipožiarne, doska, vrstvená, kompozitná

Text:

...do úvahy anorganické alebo organické stavebné materiály ako drevo, stredne alebo vysoko husté vláknité dosky,sadrokartónové dosky alebo dosky kremičitanu vápenatého, papier, kov alebo plast.Hrúbka podkladovej vrstvy C môže varírovať v širokom rozsahu a v podstate závisí od použitého stavebného materiálu aúčelu použitia. Zvyčajná je hrúbka podkladovej vrstvy C v rozsahu od 0,1 do 500 mm, výhodnejšie v rozsahu od 1 do 100...

Protipožiarne zariadenie na báze lamiel a speniteľnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2599

Dátum: 14.08.2000

Autori: Navrátilová Dagmar, Navrátil Jiří, Navrátil Václav

MPK: A62C 2/14, A62C 2/06

Značky: báze, speniteľnej, hmoty, zariadenie, protipožiarne, lamiel

Text:

...nadbytočná hrúbkaje neekonomická vzhľadom na to, že táto hmota je najdrahšou súčasťou zariadenia.Počet pevných lamiel závisí od toho, na akú aplikáciu sa zhotovuje konkrétne zariadenie, t.j. či má byt požiarny uzáver pre požiarne deliace konštrukcie, steny, pre komínový kanál, pre stropné podhľady a iné. Podľa svetlosti nosného rámu a jeho tvaru arozmerov sú dve alternatívy usporiadania pevných lamiel. Pre väčšinu aplikácií bude...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1339

Dátum: 08.01.1997

Autor: Lisoň Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...s čelnou základňou tvoriaceho profilu, pričom druhé rameno je prichytené kobvodovému rámu a k deliacej priečke pevnými spojmi.Takto vytvorené protipožiarne dvere umožňujú vylúčenie vonkajších skrutkových spojov pre prichytávanie vonkajších obloženi obvodových rámov a deliacich priečok. vylúčením skrutkových spojov sa odstraňuje nielen ich možný negatívny vplyv na spoľahlivosť uzatváracej funkcie a úroveň protipožiarnej odolnosti. ale aj...

Protipožiarne dvere s ochranou proti vlámaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1324

Dátum: 08.01.1997

Autor: Švieda Ján

MPK: E06B 5/16, E06B 5/11

Značky: proti, protipožiarne, dveře, ochranou, vlámaniu

Text:

...dosky s dreveným alebo cementovléknitým rámom sú zosponkované na doraz.Takto zostavený stred dverí je z oboch strán obložený plášťom, ktorý tvori DVD, alebo cementovláknitá doska s po vrchovou úpravou podľa požiadaviek odberaťeľa. Doplnkom dverí môže byť bezpečnostné kovanie, trojcestný rozvorcvý zámok a zábrana proti vysadeniu dverového krídla zo závesov.Prehľad obrázkov na vvkreseRiešenie je znázornená na výkresoch l-4. Celková zostava v...

Protipožiarne, nepriestrelné, nedeštrukčné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 811

Dátum: 10.05.1995

Autori: Štefko Ján, Rusyniak Ladislav

MPK: E06B 3/72, E06B 1/70, E05G 1/024...

Značky: dveře, nepriestrelné, protipožiarne, nedeštrukčné

Text:

...ochranyproti bočnej. ohvodovej deštrukoii dveroveho krídla.Uyhotovenim prožnej vretvy medoeahne zvýš Le protipožiarnej odolno 1, te nej izolacie,Prehľad obrazkov na výkresNa priloženom výkreee je znázornený priklad konkretnehoV konkretnom príklade uekutočnenia technického ri. znázorneneho na priloženom výkrese je v dverovom kridle 2 tvorenomdreveným uzavretým rámom 5 opatreným Z vnútornej etrany drevenouvnútornou dvermvúu dwwküu Jiłwrúhky...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 639

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sedliák Rostislav, Göbel Radim

MPK: E06B 3/72, E06B 5/16

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...príslušný otvor pre sklo vyreže a potom vyplní sklom.Výplne medzi plochými doskami z protipožiarnej hmoty sú tvorené obvyklou dvernou výplňou, ktorou môžu byť napríklad papierové voštiny alebo drevený rošt. Rovnako na vrchný plášť dverí možno použiť rôzne materiály, napríklad sololít s intakrylovou fólíou alebo dyhou, preglejku, solodur a. i. Taktiež protipožiarne pásky móžu byť rôzne, v súčasnej dobe je ich na trhu veľký výber.Dvere sú...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 416

Dátum: 06.04.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 7/00, E06B 5/16

Značky: dveře, protipožiarne

Text:

...reflexná vrstva, pričom medzi obidvoma reflexnými vrstvami je v obvodovom ráme upevnená tepelne izolačná vrstva. Po obvode dverového krídla je k obvodovému rámu pripevnená obvodová žiaruvzdorná vrstva, na ktorej je z vonkajšej strany upevnené obvodová reflexná kovová vrstva. Aktívna žiaruvzdorná vrstva podľa tohoto úžitkového vzoru môže byť umiestnená len na vnútorných plochách kovových dosák, ktoré sú prekryté obvodovým rámom, pričom tepelne...

Konštrukčný materiál pre banské protipožiarne nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230853

Dátum: 15.11.1986

Autori: Černín Milan, Petrů Kamil, Lukeš Michal, Holička Marián, Marhoun Otto, Giláni Vladimír

MPK: C08L 25/06

Značky: konštrukčný, protipožiarne, banské, materiál, nádržky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka protipožarnej ochrany uhoľných baní. Rieši zloženie vhodného konštrukčného materiálu pre nádržky na požiarnu vodu. Konštrukčným materiálom je zmes 10 až 40 hmotn. % vytláčacieho typu húževnatého polystyrénu o indexe toku taveniny menšom než 6 g za 10 minút a 90 až 60 hmotn. % vstrekovacieho typu štandardného polystyrénu o indexe toku taveniny väčšom než 15 g za 10 minút. Zmes môže byť zafarbená prísadou pigmentov. Nádržky...

Protipožiarne zabezpečovacie zariadenie systémov pneumatickej dopravy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228046

Dátum: 01.12.1985

Autor: Slameň Valentĺn

Značky: zabezpečovacie, protipožiarne, pneumatickej, dopravy, materiálů, zariadenie, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rýchle odhalenie možného ohniska požiaru a okamžitý zásah. Zariadenie podľa vynálezu má podstatne menšie rozmery, zníži sa jeho poruchovosť a získajú sa možnosti realizovania nových zložitých funkcií systému bez nutnosti úprav elektrického zapojenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že pozostáva z detektora umiestneného na potrubí napojeného cez zosilovač na mikropočítač, na ktorý sú pripojené...