Patenty so značkou «protinádorově»

Farmaceutické kombinácie obsahujúce combretastatín a protinádorové činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 287908

Dátum: 20.02.2012

Autor: Bissery Marie-christine

MPK: A61K 31/138, A61K 31/4745, A61K 31/47...

Značky: combretastatín, farmaceutické, protinádorově, kombinácie, obsahujúce, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kombinácia, ktorá obsahuje účinné množstvo protirakovinovej zlúčeniny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z taxotéru, vinorelbínu a doxorubicínu, v kombinácii s účinným množstvom combretastatínu vzorca (IIa). Combretastatín môže byť vo forme hydrochloridovej soli.

Protinádorové steroidné laktóny nenasýtené v pozícii 7(8)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20924

Dátum: 26.04.2011

Autori: Fernández Rodríguez Rogelio, Reyes Benítez José Fernando, Cuevas Marchante Maria Del Carmen, Francesch Solloso Andrés

MPK: A61K 31/585, A61P 35/00, C07J 19/00...

Značky: laktóny, pozícii, nenasýtené, steroidné, protinádorově

Text:

...Mol. Biol. 2004, 91, 87 - 98 J. Nat. Prod. 2005, 68, 626 - 628).0010 WO 00/47215 A opisuje srdcové glykozidy vrátane kardenolidov, bufadienolidov a witanolidov, a farmaceutické kompozície sich obsahom na použitie v liečbe nádoru vybraného z mezotelióu, sarkómu, karcinómov, nádorov stromálnych buniek a zárodočných buniek. Z týchto zlúčenín je pri bufalíne opísané vykazovanie cytotoxickej aktivity proti sarkómovému nádoru (lC 5 o 13...

Protinádorové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11869

Dátum: 19.12.2008

Autori: Rodríguez Vicente Alberto, Digón Juárez Isabel, Garranzo García-ibarrola María, Murcia Pérez Carmen, Sánchez Sancho Francisco, Mateo Urbano Cristina, Cuevas Marchante María

MPK: A61K 31/165, C07C 235/34, C07C 233/51...

Značky: zlúčeniny, protinádorově

Text:

...111 105 A Wellcome Foundation 20. júna 1984, sa týka použitia nenasýtených aromatických amidov ako pesticídov.0007 D 4, Gulledge a spol. Bioorganic Medicinal Chemistry Letters zväzok 13 č. 17 1. septembra 2003 strany 29072911, sa týka mikrocystínových analógov obsahujúcich len Adda a jednu dalsiu aminokyselinu, ktoré zachovávajú miernu aktivitu ako PP 1 IPP 2 A inhibítory.0008 Na druhej strane - niektoré neobvykle lineárne dipeptidy...

Protinádorové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15761

Dátum: 19.12.2008

Autori: Sánchez Sancho Francisco, Rodríguez Vicente Alberto, Murcia Pérez Carmen, Digón Juárez Isabel, Mateo Urbano Cristina, Garranzo García-ibarrola María, Cuevas Marchante Maria Del Carmen

MPK: A61K 31/365, A61K 31/351, C07D 309/10...

Značky: protinádorově, zlúčeniny

Text:

...syntézy Hapalosinu a expandovaných analógov s dvomi kruhmi.0006 D 3 W 0 2007/144423 A (Pharma Mar S.A.) sa týka protinádorových dihydropyran-2-onových zlúčenín.0007 Na druhú stranu boli z myxobaktérie patriace do rodu Chondromyces izolované niektoré neobvykle lineárne dipeptidy obsahujúce N-acylénamidovú funkčnú skupinu (Kunze B et al. J. Antibiot. 1994, 47, 881-886 a JansenR.et al. J. org. Chem. 1999,1085-1089). Konkrétne sú týmito...

Protinádorové látky, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286240

Dátum: 09.05.2008

Autori: Kelner Michael, Mcmorris Trevor

MPK: A61K 31/185, A61K 31/16, A61K 31/12...

Značky: použitie, látky, obsahom, prostriedok, farmaceutický, protinádorově

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo (II), kde významy R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 a ďalších substituentov sú definované v opise, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Opísané sú aj medziprodukty a spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II) a spôsoby inhibície nádorového rastu alebo liečby rakoviny podávaním jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II).

5-Substituované chinazolinónové deriváty ako protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12257

Dátum: 25.09.2007

Autori: Man Hon-wah, Muller George

MPK: C07D 401/04, A61K 31/45, A61K 31/517...

Značky: deriváty, 5-substituované, protinádorově, chinazolinónové, látky

Text:

...ochorení. Taylor a kol., Nature 2972307 (1982) Folkman a kol., Science 221719 (1983) a U.S. Pat. č 5 001 116 a 4 994 443.0011 Ešte stále tu existuje signiñkantná potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny a iných chorôb a ochorení vrátane ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným Iiečbam, akými sú operácie, radiačná terapia a hormonálna terapia, zatiaľčo sa zníži alebo sa zabráni toxicite a/alebo vedľajším...

Protinádorové dihydropyran-2-ónové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10544

Dátum: 15.06.2007

Autori: Coello Molinero Laura, Cuevas Marchante Maria Del Carmen, Francesch Solloso Andrés, Murcia Pérez Carmen, Reyes Benítez José Fernando, Martín López M Jesús, Fernández Rodríguez Rogelio, Garranzo García-ibarrola María, Rodríguez Vicente Alberto, Sánchez Sancho Francisco

MPK: C07D 309/32

Značky: protinádorově, dihydropyran-2-ónové, zlúčeniny

Text:

...alebo stereoizomérovR 1 je Vybraný z atómu vodíka, ORH, OCORČ, OCOORH, NRaRm NRaCORb a NRaC (NRa)NRaRb, každý R 2 a R 3 je nezávisle Vybraný z atómu vodíka,substituovaného alebo nesubstituovaného C 1-Cu alkylu,substituovaného alebo nesubstituovaného C 2 ~Cu alkenylu a substituovaného alebo nesubstituovaneho C 2-CH alkynylu,každý RM, RQ, R, R, Rg, R, R a Rw je nezávisle vybraný 2 atómu vodíka, substituovaného alebo nesubstituovaného C 1...

Pyrimidínové deriváty na použitie ako protinádorové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4391

Dátum: 31.03.2006

Autori: Nowak Thorsten, Thomas Andrew Peter

MPK: C07D 413/00, A61P 35/00, A61K 31/495...

Značky: deriváty, pyrimidinové, činidla, použitie, protinádorově

Text:

...nádorových buniek a blokovanie funkcie IGF-IR toto môže zvrátiť, inhibícia tyrozínkinázovej domény IGF-IR je vhodnou terapiou, ktorou môže byť liečená rakovina. In vitro a in vivo štúdie s použitím dominantno-negatívnych variácií IGF-1 R toto podporujú. Najmä bod, kde dochádza k mutácii vmieste viazania ATP, ktorý blokuje účinnosť receptorovej tyrozínkinázy sa ukázal byť účinným pri prevencii rastu nádorovej bunky (Kulik et al, Mol. Cell....

Protinádorové činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7301

Dátum: 16.01.2006

Autori: Yoshinaga Koji, Emori Yutaka, Kawasaki Daisuke

MPK: A61P 35/00, A61K 45/00, A61K 31/551...

Značky: činidlo, protinádorově

Text:

...receptoraje exprimovaná V bunkách nádorov podžalúdkovej žľazy, hrubého čreva alebo žalúdku (tzn. v bunkách nádorov gastrointestinálneho traktu), pričom významný rast nádorových buniek je samotným gastnnom aktivovaný (pozri nepatentové dokumenty 4 a 5).Obdobným spôsobom dochádza k expresii génu gastrínového receptora v prípadeleukémie, nádoru hypofýzy, malobunkového karcinómu pľúc, nádoru štítnej žľazy alebo neuroastrocytómu, pričom aj...

Soli izofosforamidového yperitu a jeho analógov ako protinádorové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13270

Dátum: 25.10.2005

Autor: Morgan Lee

MPK: C07C 229/26, C07F 9/22

Značky: analógov, protinádorově, yperitu, činidla, izofosforamidového

Text:

...IPM je príliš nestabilný na to, aby bol izolovaný a použitý na liečenie ľudí.0008 Millis et at., J. Med. Chem. 1995, 38, str. 2166-2175, uvádzajú, že NaC 1 bol zaradený do P NMR štúdií IPM, aby udržal konštantnú iónovú silu, a že by tiež spomaľoval ubúdanie IPM.0009 Podľa vynálezu sú vtomto dokumente opísané farmaceutické kompozicieA ÓF| NHCHgCHzx NHC H 2 CH 2 Y mv ktorom A predstavuje BH a B je amín vybraný z bázických aminokyselín,...

Prostriedok na posilnenie protinádorového účinku, protinádorové činidlo a spôsob terapie pri rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13321

Dátum: 02.06.2005

Autori: Koizumi Katsuhisa, Uchida Junji, Nukatsuka Mamoru, Takechi Teiji

MPK: A61K 31/132, A61K 31/282, A61K 31/4412...

Značky: rakovine, protinádorového, účinků, činidlo, spôsob, protinádorově, terapie, posilnenie, prostriedok

Text:

...teda problematický v škodlivosti pre QOL pacientov v dôsledku fyzikálneho obmedzenia sprevádzaného kontinuálnou infúziou, vysokými liečebnými nákladmi, atď. Teda na celom svete bol pokus o vývoj lepších kombinačných terapií použitím oxaliplatiny. Príklad je kombinačná terapia použitím oxaliplatiny a kapecitabínu (XELOX), čo je fluórovanéprotinádorové činidlo na základe pyrimidínu (obchodný názovXeroda), u ktorej sa publikuje protinádorový...

Koordinačný komplex diaminocyklohexánplatiny (II) s blokovým kopolymérom obsahujúcim poly (karboxylová kyselina) segment a protinádorové činidlo obsahujúce tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6974

Dátum: 08.12.2004

Autori: Nishiyama Nobuhiro, Cabral Horacio, Okazaki Soichiro, Kataoka Kazunori

MPK: A61K 47/34, A61K 47/48, C08G 81/00...

Značky: komplex, obsahujúcim, blokovým, protinádorově, kopolymérom, diaminocyklohexánplatiny, obsahujúce, segment, karboxylová, koordinačný, činidlo, kyselina

Text:

...krát alebo viac dávky EDW Vporovnaní s Pt(oxalato)-(dach) (t.j. ukazuje účinnosť lieku jednu patinu alebo menej) a polovicu alebo menej terapeutického indexu Pt(oxalato)-(cis-dach) (napríklad, pozri0005 Navyše, sa tiež navrhlo takzvané nízkomolekulové proliečivo z dichlór DACH platiny ako je opísane Vyššie,vysokomolekulové proliečivo použitím polyméru (pozri nepatentovú literatúru 6 nižšie). V nepatentovej literatúre 6, polyN...

Protinádorové činidlo obsahujúce inhibítor histónovej deacetylázy FK228 a inhibítor topoizomerázy II, doxorubicín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14648

Dátum: 24.09.2004

Autori: Sasakawa Yuka, Naoe Yoshinori

MPK: C07K 11/02, A61K 31/704, A61K 38/12...

Značky: činidlo, protinádorově, topoizomerázy, inhibitor, deacetylázy, histónovej, fk228, doxorubicín, obsahujúce

Text:

...javom je tak zmena v štruktúre chromatínu. Minimálnou jednotkou chromatínovej štruktúry je nukleozóm, kde je 146 párov báz DNA ovinuté 1,8 krát proti smeru hodinových ručičiek okolo histónového oktaméra (H 2 A, H 2 B, H 3 a H 4, každé 2 molekuly, histón jadra). Histón jadra stabilizuje nukleozómovú štruktúru prostredníctvom interakcie kladného náboja Nekonce každého histónového proteínu s DNA. Acetylácia histónu je kontrolovaná rovnováhou...

Protinádorové zlúčeniny na báze kahalalidu F

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3902

Dátum: 09.09.2004

Autori: Giralt Lledo Ernest, Gracia Cantador Carolina, Jimenez Garcia José-carlos, Albericio Palomera Fernando, Francesch Solloso Andrés, Varon Colomer Sonia, Royo Exposito Miriam, Fernandez Donis Ariadna, Lopez Rodriguez Pilar, Cuevas Marchante Carmen, Lopez Macia Angel

MPK: A61K 38/15, C07K 11/00, C07K 7/00...

Značky: protinádorově, zlúčeniny, kahalalidu, báze

Text:

...protinádorovej účinnosti javí ako najsľubnejší kahalalid F. Jeho štruktúra je zložitá obsahuje šest aminokyselín ako cyklickú časť a exocyklický reťazec siedmich aminokyselín s terminálnouskupinou mastnej kyseliny. Pôvodne bol kahalalid F opísaný akozlúčenina so štruktúrou zodpovedajúcou nasledujúcemu vzorcu IÚčinnosť kahalalidu F proti kultúram buniek ľudského karcinómu pľúc A-549 a ľudského karcinómu hrubého čreva HT-29 in vitro je...

Protinádorové kombinácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1772

Dátum: 14.04.2004

Autori: Gibbons James, Sherman Matthew, Dukart Gary

MPK: A61K 31/4353, A61K 38/21, A61P 35/00...

Značky: kombinácie, protinádorově

Text:

...rakoviny pankreasu, lymfómu,melanómu, rakoviny malých buniek pľúc, rakoviny vaječnikov, rakoviny hrubého čreva, rakoviny ezofágu, rakoviny žalúdka, leukémie, rakoviny kolorekta, Kaposiho sarkómu, rakoviny pečene a rakoviny neznámeho primámeho pôvodu.Ako je typické pre chemoterapiu, dávkovć režimy presne monitoruje ošetrujúci lekár na základe mnohých faktorov, vrátane rozsahu choroby, odozvy na chorobu, toxicít spojených s liečením, veku...

Spôsob hromadného testovania a potenciálne protinádorové liečivo získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 454

Dátum: 22.07.2003

Autori: Millar Robert Peter, Maudsley Stuart Russell

MPK: C07K 14/435, G01N 33/74

Značky: týmto, hromadného, liečivo, spôsobom, testovania, potenciálne, protinádorově, spôsob, získané

Text:

...môže slúžiť ako východiskový bod pre dizajn iných zlúčenln, ktoré môžu mat viacej žiaduce vlastnosti.0012 Uvedeným testom na protinádorové účinky vstupní (b) spôsobu podľa prvého aspektu predmetného vynálezu môže byt akýkoľvek test, ktorý sa už vdanej oblasti techniky používa na testovanie protinádorovej aktivity ligandov GnRH. Ako je napísané nižšie. môžu byť Iigandy testované na ich antiproliferačné účinky napríklad na bunkovej kultúre...

Chinolínové deriváty a ich použitie ako protinádorové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 106

Dátum: 31.07.2002

Autori: Horwitz Jerome, Hazeldine Stewart, Polin Lisa, Corbett Thomas

MPK: A61P 35/00, A61K 31/47, C07D 215/22...

Značky: protinádorově, činidla, deriváty, použitie, chinolínové

Text:

...ktoré majú použiteľné vlastnosti tu opísané, pričom je veľmi dobre známe zo stavu techniky ako pripraviť opticky aktívne formy (napríklad rezolúciou racemickej formy rekryštalizačnými technikami, syntézou z opticky aktívnych počiatočných látok, chirálnou syntézou alebo chromatografickým delením s použitím chirálnej stacionárnej fázy) a ako stanoviť protinádorovú aktivitu s použitím tu opísaných štandardných testov alebo s použitím ďalších...

C-2´ metylované deriváty paklitaxelu na použitie ako protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2308

Dátum: 23.07.2002

Autori: Bombardelli Ezio, Battaglia Arturo, Cimitan Samanta, Fontana Gabriele

MPK: A61K 31/337, C07D 305/00, A61P 35/00...

Značky: paklitaxelu, protinádorově, deriváty, metylované, použitie, látky, c-2´

Text:

...majú silnú protinádorovú aktivituvoči nádorovým bunkám prsníkov, pľúc, vaječníkov, hrubého čreva, prostaty, obličiek, pankreasu,ako aj voči bunkám rezistentným na známe protinádorové liečivá, ako sú napríklad adriamycín,vinblastin a deriváty platiny.Preto sa vynález zameriava na farmaceutické prostriedky obsahujúce účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu, spolu 5 farmakologícky prijateľnými nosičmi a excipientami. Konkrétnejšie môžu byt...

Protinádorové deriváty Ecteinascidínu ET-743

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12968

Dátum: 17.07.2002

Autori: Manzanares Ignacio, Munt Simon, Martinez Valentin, Flores Maria, Cuevas Carmen, Gallego Pilar

MPK: A61K 31/495, A61P 35/00, C07D 515/22...

Značky: deriváty, protinádorově, et-743, ecteinascidínu

Text:

...Amer. Chem. Soc. 1989, 111 2721-2722 Lichter et al., Food and Drugs from the Sea ProceedingsPredmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca Ia.ako sú definované podľa nároku 1.Ako vhodné halogénové substituenty v zlúčeninách podľa vynálezu je možne uviesť F, Cl, Br aAlkylskupíny prednostne obsahujú 1 až 24 atómov uhlíka. Jednu prednostnú triedu tvoria alkylskupiny s 1 až asi 12 atómami uhlíka, výhodnejšie 1 až asi 8 atómami uhlíka, ešte...

Protinádorové deriváty Ecteinascidínu ET-743

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12609

Dátum: 17.07.2002

Autori: Munt Simon, Flores Maria, Martinez Valentin, Cuevas Carmen, Manzanares Ignacio, Gallego Pilar

MPK: A61K 31/495, A61P 35/00, C07D 515/22...

Značky: et-743, protinádorově, deriváty, ecteinascidínu

Text:

...10, 793-817 Nakagawa et al.,J. Amer. Chem. Soc. 1989, 111 2721-2722 Lichter et al., Food and Drugs from the Sea ProceedingsPredmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca Ia.ako sú definované podľa nároku 1. Ako vhodné halogénové substituenty v zlúčeninách podľa vynálezu je možné uviesť F, Cl, Br aAlkylskupiny prednostne obsahujú 1 až 24 atómov uhlíka. Jednu prednostnú triedu tvoria alkylskupiny s 1 až asi 12 atómami uhlíka, výhodnejšie 1...

Protinádorové deriváty ET-734

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2725

Dátum: 17.07.2002

Autori: Gallego Pilar, Munt Simon, Martinez Valentin, Flores Maria, Manzanares Ignacio, Cuevas Carmen

MPK: A61K 31/495, A61P 35/00, C07D 515/00...

Značky: protinádorově, et-734, deriváty

Text:

...Lactam Intermediate to Saframycin A, 54, 5391 Still, et al., J. Org. Chem. 1978, Rapid Chromatographic Technique for Preparative Separations with Moderate Resolution, 43,2923 Kofron, W.G. Baclawski, L.M., J. Org. Chem. 1976, 41, 1879 Guan et al., J. Biomolec. Struc. Dynam 1993, 10, 793-817 Shamma et al., Carbon-l 3 NMR ShiftAssignments of Amínes and Alkaloids, str. 206, 1979 Lown et al., Biochemistry 1982, 21,419-428 Zmíjewski et al., Chem....

Fenylacetamid-tiazolové deriváty, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2234

Dátum: 02.07.2002

Autori: Amici Raffaella, Nesi Marcella, Traquandi Gabriella, Salom Barbara, Varasi Mario, Pevarello Paolo, Brasca Maria Gabriella, Vulpetti Anna, Villa Manuela

MPK: A61K 31/425, C07D 277/00, A61P 35/00...

Značky: deriváty, spôsob, použitie, fenylacetamid-tiazolové, přípravy, látky, protinádorově

Text:

...sa na vývoji bunky behom bunkového cyklu. Ďalším predmetom vynálezu je tiež nadobudnutie zlúčenín, majúcich inhibičnú aktivitu proti Cdk/cyklín kinázam. V poslednej dobe bolo zistené, že niektoré fenylacetamid-tiazoly takú inhibičnú aktivitu majú a preto sú použiteľné pri terapii ako protinádorové látky,ktoré naviac, čo sa toxicity a vedľajších efektov týka,postrádajú vyššie uvedené nevýhody zvyčajne spojenés V súčasnosti dostupnými...

Způsob přípravy protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235079

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ogawa Haruki, Sugawara Yutaka, Yamamoto Akihiro, Usami Hiroko, Handa Mitsuaki

MPK: A61K 39/40, A61K 35/74, A61K 37/02...

Značky: přípravy, látky, protinádorově, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy protinádorové látky rozkladem buněk bakterií patřících do skupiny hemolytických streptokoků spočívající ve fyzikálním rozrušení uvedených buněk, získání ve vodě nerozpustné látky na bázi stěn uvedených buněk, na kterou se ve formě vodné suspenze působí deoxyribonukleázou a ribonukleázou za podmínek dostatečných k úplnému rozkladu kyseliny nukleové a dále se působí pronázou, chymotripsinem a pepsinem v intenzitě a za podmínek...

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227686

Dátum: 15.02.1986

Autori: Penco Sergio, Arcamone Federico, Suarato Antonino, Casazza Anna Maria

Značky: protinádorově, sloučeniny, výroby, antracyklinové, glykosidové, způsob, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny obecného vzorce I kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyskupinu, ve formě hydrochloridu, vyznačující se tím, že se 4´-deoxy-4´jod-N-trifluoracetyldaunorubicin obecného vzorce II rozpuštěný v acetonu podrobí alkalické hydrolýze 0,1 N vodným roztokem hydroxidu sodného prováděné za mírných podmínek po dobu 3 hodin za teploty 0 °C, aby se získala volná glykosidová báze...