Patenty so značkou «protinádorová»

Protinádorová zlúčenina, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287833

Dátum: 07.11.2011

Autori: Munt Simon, Manzanares Ignacio, Rodriguez Alberto, Martin Marta, Cuevas Carmen, Perez Marta

MPK: A61K 35/00, A61P 35/00, A61K 31/4985...

Značky: prostriedok, zlúčenina, obsahom, farmaceutický, použitie, protinádorová

Zhrnutie / Anotácia:

Protinádorové zlúčeniny, ktoré majú päťčlenný kondenzovaný cyklus ekteínascidínovej štruktúry vzorca (1) a nemajú 1,4 mostíkovú skupinu charakteristickú pre ekteínascidíny. V C-l pozícii sú substituované prípadne chránenou alebo zmenenou aminometylénovou skupinou alebo hydroxymetylénovou skupinou.

Protinádorová kombinácia obsahujúca inhibičnú látku VEGF a irinotecan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9461

Dátum: 02.07.2008

Autori: Vrignaud Patricia, Bissery Marie-christine, Lejeune Pascale, Chiron-blondel Marielle

MPK: A61K 38/16, A61P 35/00, A61K 31/4745...

Značky: obsahujúca, protinádorová, kombinácia, inhibičnú, látku, irinotecan

Text:

...hmotnosť Avastinu (115 kDav v prípade afliberceptu versus 160 kDa vprípadeAvastin), ktorá je vhodnejšia na prenikanie do pevných nádorov.Teraz bolo zistené a ide o predmet tohto vynálezu, že účinnosť VEGF Trap je možné značne vylepšiť, keď je podaný v spojení s terapeutickou látkou vhodnou pri protinádorových liečbach, pričom má odlišný mechanizmus účinku, akým je mechanizmus účinku inhibítorovNavyše, aktivita produktov závisí od použitých...

Protinádorová aktivita temsirolimusu pri papilárnej rakovine obličkových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19387

Dátum: 08.04.2008

Autori: Feingold Jay Marshall, Gibbons James Joseph, Dukart Gary, Berkenblit Anna

MPK: A61K 31/436, A61P 35/00

Značky: buniek, rakovine, protinádorová, temsirolimusu, aktivita, papilárnej, obličkových

Text:

...prihláške používané zameniteľne.0018 Príprava temsirolimu je opísaná v US patente 5 362 718. Regiošpecifická syntéza temsirolimu je opísaná v US patente 6 277 983. Ešte ďalší regiošpecifický spôsob syntézy temsirolimu je opísaný v US patentovej prihláške č. 10/903 062, podanej 30. júla 2004 publikované ako US patentová publikácia č. 2005-0033046-A 1 10. feb ruára 2005 a jeho náprotivok Medzinárodná patentová publikácia č. W 0 2005/016935...

Protinádorová kombinácia obsahujúca substituované akryloyldistamycínové deriváty a protilátky inhibujúce rastové faktory alebo ich receptory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6813

Dátum: 29.03.2006

Autori: Geroni Maria Cristina, Ciomei Marina, Pesenti Enrico

MPK: A61K 39/395, A61K 31/40, A61P 35/00...

Značky: faktory, inhibujúce, protinádorová, receptory, deriváty, kombinácia, obsahujúca, akryloyldistamycínové, rastové, protilátky, substituované

Text:

...z tohto dimeru určujú mnoho fenotypických vlastností napr. ľudských nádorových buniek prsníka. Monoklonálna protilátka namierená tiež proti ErbB 2(onkogén, ktorý kóduje receptorovú tyrozínkinázu z EGFreceptorovej rodiny) bola najúspešnejšia, klinicky i komerčne(Trastuzumab). Táto protilátka interferuje so signálmi vytváranými receptorom a spôsobuje zablokovanie bunkového cyklunádorových buniek. Výber týchto látok je ukázaný v Tabuľke 1.Tabuľka...

Protinádorová kombinácia obsahujúca VEGF-TRAP a 5FU alebo jeden z jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5490

Dátum: 02.12.2005

Autori: Chiron-blondel Marielle, Cedarbaum Jesse, Holash Jocelyn, Bissery Marie-christine, Vrignaud Patricia, Furfine Eric

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, A61K 31/505...

Značky: obsahujúca, protinádorová, kombinácia, vegf-trap, derivátov

Text:

...byť kvantiñkovaná, napríklad hodnotou loglo usmrtených buniek, ktorá sa stanoví podľa nasledujúceho vzorcalogu usmrtených buniek T - C (dni)/ 3,32 X Idv ktorom T « C znamená čas rastu buniek, ktorý je stredný čas udaný V dňoch, V ktorom nádory ošetrenej skupiny (T) a nádory kontrolnej skupiny (C) dosiahli vopred stanovené hodnoty (napríklad 1 g) a Td znamená čas udaný v dňoch, ktorý je nevyhnutný pre zdvojnásobeníe objemu nádoru u...