Patenty so značkou «protilátok»

Peptid odvodený od regulačného proteínu HIV-1, antigény a ich použitie, vakcínová kompozícia, spôsob detekcie protilátok vyvolaných HIV, súprava na imunologickú skúšku, protilátka a plazmidová DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 287913

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/00, A61K 9/127, A61K 39/12...

Značky: použitie, spôsob, peptid, proteínu, protilátok, skúšku, hiv-1, odvodený, súprava, imunologickú, plazmidová, vyvolaných, detekcie, vakcínová, protilátka, regulačného, antigény, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú modifikované peptidy schopné vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek, aby sa získala účinná profylaktická a terapeutická vakcína proti HIV. Peptidy sú založené na konzervatívnych oblastiach HIV Tat a Rev, regulačných proteínov a Nef, pomocných proteínov. Opisujú sa voľné antigény alebo antigény viazané na nosiči, ktoré obsahujú aspoň jeden z uvedených peptidov, vakcínové kompozície...

Spôsob detekcie A?-špecifických protilátok v biologickej vzorke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16848

Dátum: 04.10.2011

Autori: Mairhofer Andreas, Mattner Frank, Staffler Günther, Schneeberger Achim, Lutterova Martina, Schmidt Walter

MPK: G01N 33/564

Značky: vzorke, biologickej, a?-špecifických, protilátok, spôsob, detekcie

Text:

...v populácii pacientov s rizikom ACh (t.j pacienti MCI) sú identifikovaní tí, ktorí sa nachádzajú v štádiu rozvoja klinických príznakov. Už v tejto fáze, CSK vykazuje rovnakú vzorovú kombináciu príznakov a množstvo zmien, ako u pacientov s plne rozvinutou ACh . Preto, aj ked nie je možné definovat normálne rozmedzie pre Aj 31-42, atTau a tTau, nie je žiadna deñnícia bodov obratu, t.j okamihu udaného pacienta ked napríklad AB...

Protilátky anti-C5A a spôsob použitia protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19757

Dátum: 29.04.2011

Autori: Sheridan Douglas, Tamburini Paul, Zhang Yuchun, Rother Russell

MPK: A61P 37/06, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: anti-c5a, protilátok, použitia, protilátky, spôsob

Text:

...ktomuto štiepiacemu miestu, bymala schopnosť blokovať prístup C 5 konvertázových enzýmov k tomuto štiepiacemu miestu a pôsobiť teda ako komplementový inhibítor.Zložka C 5 sa môže tiež aktivovať pomocou inej ako C 5 konvertázovej aktivity. Obmedzené trypsínové štiepenie (pozri napríklad Minta a Man (1997) .l Immunol 1 l 9 l 597-1602 a Wetsel a Kolb (1982) J Immunol 1282209-2216), trombín a kyslé spracovanie (Yamamoto a Gewurz (1978) J...

Spôsoby detekcie protilátok proti liekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20116

Dátum: 28.04.2011

Autori: Parussini Ermis, Noguier Guillaume

MPK: G01N 33/68

Značky: protilátok, liekom, detekcie, spôsoby, proti

Text:

...ADA detekcie boli opísané v Anthony R. Mire-Sluis, et al., Journal of Immunological Methods, 333 (2008) 1-9 Eugen Koren, et al., Journal of lmmunological Methods, 289 (2004) 1-16. Wolbink et al (Arthritis Rheumatism 54 (2006) 711-715) taktiež diskutuje klinickú relevanciu anti-infliximab protilátok u pacientov s reumatoidnou artritídou. Žiadna z týchto metód nenavrhuje simultánne vyhodnotenie ADA a zodpovedajúceho antigénu. Žiadna z týchto...

Súbor syntetických protilátok na liečenie chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17197

Dátum: 29.05.2010

Autori: Urlinger Stefanie, Prassler Josef, Tiller Thomas, Enzelberger Markus, Herrmann Tanja

MPK: C07K 16/32, C12N 15/10, C07K 16/00...

Značky: súbor, protilátok, syntetických, chorôb, liečenie

Text:

...ťažkých reťazcov a variabilných ľahkých reťazcov. Existuje približne 50 zárodočných génov variabilných ťažkých reťazcov a približne 50 zárodočných génov variabilných ľahkých reťazcov, EP 2 435 568 35 062/Hkombinované poskytujú približne 2500 kombinácii rôznych párov variabilných ťažkých a ľahkých reťazcov. Predpokladá sa, že u ľudí je produkovaných všetkých 2500 týchto kombinácií. Bolo však zistené, že niektoré variabilné ťažké reťazce,...

Chimérické malé molekuly na regrutovanie protilátok proti rakovinovým bunkám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20172

Dátum: 13.05.2009

Autori: Spiegel David, Zhang Andrew, Murelli Ryan

MPK: G01N 33/574

Značky: proti, molekuly, regrutovanie, rakovinovým, malé, bunkám, protilátok, chimerické

Text:

...vrátane pokročilého karcinómu prostaty. Napriek veľkým výhodám imunoterapie na báze mAb, existujú významné úskalia, ktoré môžu obmedziť jej potenciál.Všeobecne sú liečivá na báze mAb vysoko nákladné (70 000 pre celú liečebnú kúru prípravkom Herceptin), nemajú perorálnu biologickú dostupnosť a môžu viest k ťažkým a často fatálnym vedľajším účinkom. Napríklad Herceptin je asociovaný so srdcovými problémami a nemôže byť podávaný približne...

Použitie protilátok na vakcináciu proti nádorovým ochoreniam

Načítavanie...

Číslo patentu: 286627

Dátum: 21.01.2009

Autori: Eckert Helmut, Loibner Hans

MPK: A61K 39/39, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: použitie, vakcináciu, ochoreniam, protilátok, nádorovým, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protilátok, ktoré sú namierené proti humánnym antigénom bunkovej membrány, na výrobu farmaceutického prípravku na vakcináciu proti nádorovým ochoreniam.

Metóda na prípravu Fc-heterodimérnych protilátok s použitím efektu elektrostatického ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20458

Dátum: 06.01.2009

Autori: Pentony Martin, Yan Wei, Kannan Gunasekaran, Wittekind Michael

MPK: A61K 38/00, C07K 16/46

Značky: protilátok, metoda, efektu, elektrostatického, fc-heterodimérnych, přípravu, ťahu, použitím

Text:

...a kol. 1989 Atwell, Ridgway a kol. 1997). Navyše k týmto mutáciám bol taktiež menený pomer DNA s cieľom maximalizovať výťažok (Merchant, Zhu a kol. 1998). Technika gombíkov-do-dierok je opísaná v US patentoch č. 5 731 168 a 7 183 076.0006 Táto prihláška vynálezu opisuje stratégiu pre zmenu interakcie domén protilátky,napríklad zmenu CH 3 domény na zníženie schopnosti domény interagovať sama so sebou, to znamená tvoriť homodiméry....

Purifikácia protilátok pomocou chromatografie s výmenou katiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18360

Dátum: 29.10.2008

Autori: O'connor Deborah Ann, Sharma Mandakini, Safta Aurelia, Lebreton Benedicte Andree

MPK: C07K 1/18, C07K 16/06, C07K 16/22...

Značky: chromatografie, protilátok, pomocou, výměnou, katiónov, purifikácia

Text:

...spôsobu purifikácle protilátky,ktorá sa viaže na ľudský vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) z kompozície obsahujúcej túto protilátku a jednu alebo viac znečisťujúcich látok vybratých zo skupiny pozostávajúcej zo zložky média bunkovej kultúry, garamycínu, ovariálnych proteínov čínskeho škrečka (CHOP), DNA,vírusového kontaminantu a agregovaného VEGF s protilátkou, ktorý spôsob obsahuje tieto po sebe ldúce kroky(a) nanesenie kompozície...

Kompozície a spôsoby použitia protilátok proti sklerostínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15854

Dátum: 10.10.2008

Autori: Hu Shou-ih, Halleux Christine, Diefenbach-streiber Beate, Kneissel Michaela, Prassler Josef

MPK: A61K 45/06, A61K 39/395, A61K 31/663...

Značky: spôsoby, použitia, sklerostínu, kompozície, protilátok, proti

Text:

...tomto dokumente poskytuje protilátku alebo funkčný proteín obsahujúci časť uvedenej protilátky viažucu antigén zacielenú na sklerostínový polypeptid (SEQ ID NO 155) vyznačujúce sa tým,že protilátka alebo funkčný proteín sa špecificky viažu na sklerostínový polypeptid a môžu zvý šiť tvorbu kosti a/alebo kostnú minerálnu hustotu a/alebo kostný minerálny obsah a/alebo hmot nosť kosti a/alebo kvalitu kosti a/alebo pevnosť kosti u cicavca.Podľa...

Izolované protilátky alebo fragmenty protilátok špecificky viažucich polypeptidy RG1, ich imunokonjugát a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286384

Dátum: 30.07.2008

Autori: Parry Gordon, Schneider Douglas, Harkins Richard, Steinbrecher Renate, Parkes Deborah

MPK: A61K 38/17, C07K 14/435, A61K 47/48...

Značky: použitie, specificky, imunokonjugát, protilátok, protilátky, fragmenty, polypeptidy, viažucich, izolovaně

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané protilátky vysoko selektívne pre polypeptidy RG1 alebo fragmenty týchto protilátok, ktoré je možné využiť na diagnostiku a/alebo detekciu expresie RG1, ktorá by mohla byť spojená s rakovinou prostaty. Ďalej sú opísané imunokonjugáty zahrnujúce izolovanú protilátku alebo jej fragment konjugovaný s terapeuticky účinnou látkou určené na selektívnu deštrukciu bunky, ako aj terapeutické a diagnostické použitie uvedených protilátok a...

Použitie polypeptidov BCMA a protilátok na prípravu farmaceutických kompozícií na liečbu nádorovej bunky, ktorá exprimuje APRIL

Načítavanie...

Číslo patentu: 286331

Dátum: 27.06.2008

Autori: Thompson Jeffrey, Rennert Paul, Schneider Pascal, Ambrose Christine, Cachero Teresa

MPK: A61K 38/17

Značky: nádorovej, april, použitie, přípravu, liečbu, buňky, ktorá, farmaceutických, kompozícií, protilátok, polypeptidov, exprimuje

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je aspoň 80 % identická so sekvenciou vyjadrenou pre aminokyselinu 1 až 184, resp. 1 až 52 zo sekvencie SEQ ID NO:8 a je schopná viazať APRIL, polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu vyjadrenú pre aminokyselinu 8 až 41 zo sekvencie SEQ ID NO:8 alebo protilátky namierené proti SEQ ID NO:8 na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie nádorovej bunky...

Sekvencia pochádzajúca z bioinžinierstva a optimalizácia jednoreťazcových protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18412

Dátum: 25.06.2008

Autori: Borras Leonardo, Urech David

MPK: C12N 15/09, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: bioinžinierstva, pochádzajúca, sekvencia, optimalizácia, protilátok, jednoreťazcových

Text:

...2000) opísali generovanie HuCAL sekvencií preskupené imunoglobulínové sekvencie sa zostavili, usporiadali, označili podľa ich podrodiny a pre každú podskupinu sa vypočítali zhodne rámceHonegger A. et al. (Joumal of Molecular Biology, zv. 309, č. 3, strany 657-670, 2001) opísali schému AHo číslovania pre protilátky a poskytli niekoľko EXCEL makier, ktoré umožňujú po loautomatické prečíslovanie PDB súborov.článok o konštrukcií stabilných scFv...

Spôsoby podávania anti-IL-5 protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16901

Dátum: 30.04.2008

Autori: Smith Deborah, Tompson Debra, Patel Bela Rajiv, Zia-amirhosseini Parnian

MPK: A61K 38/10

Značky: protilátok, anti-il-5, spôsoby, podávania

Text:

...Chimérickà protilátka označuje typ skonštruovanej protilátky, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúcu variabilnú oblasť (ľahký reťazec a ťažké reťazce) odvodenú z donorovej protilátky v spojení s konštantnými oblasťami ľahkého a ťažkého reťazca odvodenými z akceptorovej protilátky.0025 Humanizovaná protilátka označuje typ skonštruovanej protilátky, ktorá má svoje CDR odvodené ziného než ľudského donorového imunoglobulínu, pričom zostávajúce...

Spôsob klonovania príbuzných protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11176

Dátum: 27.02.2008

Autori: Nielsen Lars, Kastrup Jesper, Meijer Per-johan

MPK: C12N 15/10, C07K 16/00

Značky: spôsob, klonovania, protilátok, příbuzných

Text:

...bunky pochádzajú z frakcie buniek obsahujúcejlym focyty od darcovského hlodavca a pričom aspoň subpopulácia buniek je obohatená antigénom CD 43 a CD 138 alebo antigénom MHCII a B 220 ab) uskutoční sa spojenie nukleotídových sekvencií, ktoré sú predmetom záujmu, ampliñkovaných v stupni a).Týmto spôsobom sa prednostné získa kombinatorická knižnica náhodnekombinovaných domén ťažkého a ľahkého reťazca imunoglobulínu.Experimentálny dôkaz, ktorý...

Peptid vyvolávajúci tvorbu protilátok, protilátka reaktívna s týmto peptidom a diagnostická súprava obsahujúca peptid a protilátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286063

Dátum: 28.01.2008

Autori: Van Nieuwstadt Antonie Paul, Meulenberg Janneke, Langeveld Jan

MPK: C07K 14/005, C07K 16/08, A61K 39/12...

Značky: diagnostická, súprava, peptidom, tvorbu, protilátka, protilátku, týmto, peptid, vyvolávajúci, reaktívna, obsahujúca, protilátok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný peptid skladajúci sa z 10 až 15 aminokyselinových zvyškov vyvolávajúcich tvorbu protilátok, ktoré reagujú s najmenej dvomi rôznymi PRRSV izolátmi, pričom peptid obsahuje sekvenciu VNQLCQLLGA alebo VNQLCQMLGK, alebo peptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu odvodenú umelými zmenami alebo aminokyselinovú substitúciu z aminokyselinovej sekvencie zodpovedajúcej konzervovanému miestu PRRSV proteínu N, pričom konzervované miesto je...

Použitie ľudských buniek pochádzajúcich z myeloidnej leukémie na expresiu protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18459

Dátum: 10.09.2007

Autori: Stahn Renate, Löffler Anja, Danielczyk Antje, Goletz Steffen, Baumeister Hans, Stöckl Lars

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395, C07K 16/28...

Značky: pochádzajúcich, buniek, použitie, leukémie, myeloidnej, ľudských, expresiu, protilátok

Text:

...(napr. kvasinky, hmyz a rastlinné bunky) syntetizujú proteíny, ktorým chýba glykozylácia alebo obsahujú glykány veľmi odlišné od ľudských sacharidových reťazcov. Ovariálne bunky čínskeho škrečka (CHO) sú bežne používaným produkčným systémom, ktorý je schopný glykozylovať proteíny podobným spôsobom ako je tomu v ľudských bunkách. Avšak stále ostávajú významné rozdiely, napr. v galaktozydácií, fukozylácii, špecifickej glykozylácii s...

Kompozície a spôsoby použitia protilátok anti-CS1 na liečenie mnohopočetného myelómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13096

Dátum: 07.08.2007

Autor: Afar Daniel

MPK: A61K 39/395

Značky: použitia, mnohopočetného, liečenie, myelómu, spôsoby, protilátok, kompozície, anti-cs1

Text:

...s jedným alebo viacerými terapeutickými činidlami. Protilátky anti-CS 1 sa spravidla podávajú intravenózne v dávkach pohybujúcich sa v rozmedzí 0,5 až 20 mg/kg, raz týždne až raz mesačne.0006 Jedno alebo viac terapeutických činídiel, napr. cielených látok, konvenčných chemoterapeutických látok, hormonálnych terapeutických činidiel a látok podporného liečenia a/alebo ich kombinácie sa môže podávať súčasne, pred alebo po podávaní...

Nové použitie protilátok proti IL-1 beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13005

Dátum: 24.10.2006

Autori: Gram Hermann, Lowe Phil, Mundel Trevor, Wright Timothy, Jung Thomas

MPK: A61K 39/395, A61P 19/02, A61P 37/00...

Značky: protilátok, nové, proti, použitie

Text:

...ako ľudskej (non-human) oblasti určujúcej komplementaritu (complementarity determíning region, CDR) alebo zvyšky ľudskejkostrovej oblasti (framework region, FR). Protilátka môže byť značená amôže byť3 imobilizovaná na tuhý podklad. V ďalšom aspekte je protilátkou fragment protilátky, monoklonálna protilátka, jednoreťazcová protilátka alebo antiidiotypová protilátka. Vešte inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje kompozíciu zahŕňajúcu...

Identifikácia a príprava protilátok s oblasťou variantu Fc a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17954

Dátum: 10.08.2006

Autori: Tuaillon Nadine, Rankin Christopher, Stavenhagen Jeffery, Gorlatov Sergey

MPK: C07K 16/00, C07H 21/04, A61K 39/395...

Značky: oblasťou, identifikácia, variantu, príprava, spôsob, protilátok, použitia

Text:

...cytoplazmatických enzýmov v týchto štruktúrach stanovuje výsledok bunečných reakcií vyvolaných FcyR. Komplexy FcyR obsahujúce |TAM obsahujú FcyRl, FcyRllA, FcyRIIIA, pričom komplexy obsahujúce ITIM obsahujú len FcyRllB.0008 Ľudské neutrotily obsahujú gén FcyRIIA. Delenie FcyRIIA na klastre cez imunitné komplexy alebo špecifické krížové spájanie protilátok slúži na agregovanie rrAM spoIu s kinázamj Spojenými s receptormi, ktoré zjednodušujú...

Profily protilátok charakteristických pre tuberkulózny stav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18471

Dátum: 26.07.2006

Autor: Gennaro Maria Laura

MPK: C12N 15/09, G01N 33/53

Značky: tuberkulózny, protilátok, charakteristických, profily

Text:

...alebo obidvoje. Testy tohto vynálezu sú charakterizované použitím najmenej troch antigénov,a inklúziou antigénov najmenej dvoch typov prvý, najmenej jeden antigén, ktorý je špecifický pre protílátku, ktorej prítomnost naznačuje ínaktívnu TB vzhľadom na aktívnu TB a, druhý, najmenej jeden antigén, ktorý je špecifický pre protílátku, ktorej neprítomnosť je indikátorom inaktívnej TB vzhľadom na aktívnu TB. Ak sa použije preferovaný sendvičový...

Humánne monoklonálne protilátky k proteínu programovanej smrti 1 (PD-1) a spôsob liečenia rakoviny pri použití anti-PD-1 protilátok samotných alebo v kombinácii s ďaľšími imunoterapeutikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15261

Dátum: 02.05.2006

Autori: Srinivasan Mohan, Selby, Chen Bing, Huang Haichun, Korman Alan, Wang Changyu, Cardarelli Josephine

MPK: C12N 15/09, C07K 16/28, C12N 5/00...

Značky: humánne, spôsob, rakoviny, liečenia, protilátky, kombinácii, ďalšími, anti-pd-1, monoklonálne, programovanej, pd-1, samotných, proteínu, protilátok, smrti, použití, imunoterapeutikami

Text:

...(2004) Hum Mol Genet 13 R 143 Nielsen et al.(2004) Lupus 13 510). V myšej B lymfocytárnej nádorovej línii bolo ukázané, že ITSM z PD-1 je esenciálny pre blokádu BCR-sprostredkovaného toku Ca a fosforylácie tyrozínu downstream efektorových molekúl (Okazaki et al. (2001) PNAS 98 13866-71).0005 V dôsledku toho sú žiadúce činidlá, ktoré rozpoznávajú PD-1 a spôsoby také0006 Predkladaný vynález poskytuje izolované monoklonálne...

Formulácia protilátok proti A-beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13584

Dátum: 27.01.2006

Autori: Luisi Donna, Warne Nicholas, Kantor Angela

MPK: A61K 9/00, A61K 39/395, A61K 47/00...

Značky: formulácia, protilátok, proti, a.beta

Text:

...zabránilo stlačeniu cestujúceho. Rýchlosť dverí sa potom pomaly privedie na nulu v bode, v ktorých sú dvere v zatvorenej polohe. Ked sú v zatvorenej polohe, radič môže dvere zablokovať a informovať vlak, že dvere sú zatvorené a zablokované, takže vlak môže odísť.0018 Z hľadiska bezpečnostných zreteľov existujú dva limity definované pre energiu uloženú v pohybujúcich sa krídlach dveri. Vysoká úroveň na zatváranie dverí v úseku označenom ako A...

Molekuly protilátok špecifické k humánnemu IL-17

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16203

Dátum: 16.11.2005

Autori: Adams Ralph, Rapecki Stephen Edward, Popplewell Andrew George, Tickle Simon Peter

MPK: A61P 43/00, A61K 39/395, A61K 47/48...

Značky: humánnemu, molekuly, protilátok, specifické, il-17

Text:

...zvyškov vsekvencíí protilátky so sekvenciou štandardne číslovanou podľa Kabata.CDR variabilnej domény ťažkého reťazca sa nachádzajú v zvyškoch 31 až 35 (CDR-HI),v zvyškoch 50 až 65 (CDR-H 2) a v zvyškoch 95 až 102 (CDR-H 3) V systéme číslovania podľa Kabata. Podľa Chothiu (Chothia, C. a Lesk, A. M. J. Mol. Biol., 196, 901-917 (1987, však slučka ekvívalentná s CDR-H 1 siaha od zvyšku 26 k zvyšku 32. CDR-HI, ako sa používa vtomto...

Spôsob koncentrovania protilátok a ich terapeutické produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18052

Dátum: 08.09.2005

Autor: Winter Charles

MPK: C07K 1/34

Značky: koncentrovania, produkty, protilátok, terapeutické, spôsob

Text:

...Existuje 5 tried imunoglobulínov IgA, lgD, IgE, IgG a IgM, ktoré majú ťažké reťazce označené a, ö, s, y resp. . Triedy y a o sa ďalej delia na podtriedy na základe relatívne malých rozdielov CH sekvencie a funkcie. Napríklad ľudia exprimujú nasledujúce podtriedy IgG 1, lgG 2, IgG 3, lgG 4, IgA 1 a lgA 2.0013 Pojem variabiIná označuje skutočnosť, že určité segmenty variabilných domén sa medzi protilátkami rozsiahlo líšia v sekvencií. V...

Fragmenty monoklonálnych protilátok užitočné ako tarapeutiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12021

Dátum: 17.12.2004

Autori: Schwall Ralph, Yansura Daniel, Huang Arthur Jyh-yen

MPK: C12N 5/10, C12N 15/13, C07K 16/28...

Značky: užitočné, monoklonálnych, tarapeutiká, fragmenty, protilátok

Text:

...Fragment protilátky podľa vynálezu je schopný sa špeciñcky viazať na požadovanú cieľovú molekulu. ktorou je c-met. Napríklad v niektorých uskutočneniach sa fragment protilátky špecificky viaže na tumorový antígén. Fragment protilátky sa špecificky viaže na bunkový povrchový receptor, ktorý sa aktivuje receptorovou multimerízáciou (napríklad dimerizáciou). V niektorých uskutočneniach viazanie protilátky podľa vynálezu na cieľovú...

Terapeutické použitie anti-CS1 protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13110

Dátum: 08.11.2004

Autori: Tso Yun, Liu Gao, Williams Marna, Landolfi Nicolas

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61P 37/00...

Značky: anti-cs1, použitie, terapeutické, protilátok

Text:

...pričom tieto dutiny sa spájajú so susednými tkanivami adokonca aj cez kožu.Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba sa obvykle diagnostikujú použitím klinických, endoskopických a histologických kritérií. Tradičné diagnostické techniky však zatiaľ nepotvrdili žiadny absolútne platný diagnostický nález pre jedno alebo druhé z týchto ochorení. Navyše približne 20 pacientov má klinický obraz, ktorý spadá medzi Crohnovu chorobu a ulceróznu...

Použitie antaginistických anti-CD40 protilátok na liečbu chronickej lymfocytárnej leukémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8669

Dátum: 04.11.2004

Autori: Luqman Mohammad, Yabannavar Asha, Aukerman Sharon Lea, Long Li, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: antaginistických, protilátok, chronickej, použitie, anti-cd40, lymfocytárnej, liečbu, leukémie

Text:

...je bez významnej agonistickej aktivity, keď sa viaže k CD 40 antigénu, na použitie v spôsobe inhibície rastu buniek chronickej lymfocytámej leukémie (CLL) exprimujúcích CD 40 antigén, spôsob zahrnuje kontakt uvedených buniek s účinným množstvom anti-CD 40 monoklonálnej protilátky, kde uvedená protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvoría) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže k epitopu schopnému viazat monoklonálnu protilátku...

Použitie antagonistických anti-CD40 monoklonálnych protilátok na liečbu mnohopočetného myelónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8401

Dátum: 04.11.2004

Autori: Yabannavar Asha, Long Li, Luqman Mohammad, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395

Značky: použitie, protilátok, antagonistických, myelónu, mnohopočetného, anti-cd40, liečbu, monoklonálnych

Text:

...bunkovje línie uloženej V ATCC ako patentová položka č. PTA 5542, alebo monoklonálnou protilátkou CHIR-12.12, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej V ATCC ako patentová položka č. PTA-5543, v kompetitívnom väzobnom teste. 0009 Vynález tiež poskytuje humánní anti-CD 40 monoklonálnu protilátku, ktorá je schopná špecifickej väzby k CD 40 antigénu, uvedená monoklonálna protilátka je bez významnej agonistickej...

Použitie antagonistických anti-CD40 protilátok na liečbu autoimunitných a zápalových chorôb a rejekcie orgánového transplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8304

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Yabannavar Asha, Luqman Mohammad, Long Li

MPK: C07K 16/28

Značky: transplantátu, použitie, protilátok, chorôb, anti-cd40, antagonistických, autoimunitných, orgánového, rejekcie, liečbu, zápalových

Text:

...lmmunol. Today 19 502-O 6). V podskupine B lymfocytov bola tiež preukázaná signalizácia prostredníctvom dráhy Ras aMEK/ERK. Ďalšie dráhy zapojené do CD 4 O bunkovej signalizácie zahrnujú dráhu Pl 3 K/Akt a dráhu P 38 MAPK (Craxton et al. (1998) J. lmmunol. 5 439-447).0007 Bolo preukázané, že signalizácia prostredníctvom CD 4 O zabráni úmrtiu bunky apoptózou (Makus et al. (2002) J. lmmunol. 14 973-982). Apoptotické signály sú nevyhnutné na...

Kompozície a spôsoby použitia lamelárnych protilátok na terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19605

Dátum: 31.08.2004

Autor: Dobbie James

MPK: A61K 31/683, A61K 31/685, A61K 31/575...

Značky: účely, protilátok, lamelárnych, spôsoby, terapeutické, kompozície, použitia

Text:

...zahŕňajúcim cystickú fibrózu, sinusitídu,bronchitídu a prekrvenie nosovej sliznice. V inom výhodnom uskutočnení je subjektom človek. V inom výhodnom uskutočnení lameláme telieska obsahujú okolo 44-70 hmotnostných fosfatidylcholínu, okolo 15-23 hmotnostných sfmgomyelínu, okolo 6-10 hmotnostných fosfatidyletanolamínu, okolo 2-6 hmotnostných fosfatidylserínu, okolo 2-4 hmotnostné fosfatidylinozitolu a okolo 4-12 hmotnostných ...

Molekuly ľudských protilátok pre IL-13

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9485

Dátum: 15.07.2004

Autori: Monk Phillip David, Jermutus Lutz, Shorrock Celia Patricia, Minter Ralph Raymond

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61P 11/06...

Značky: protilátok, il-13, ľudských, molekuly

Text:

...vrátane zápalu dýchacích ciest, produkcie hlienu a AHR 27 28 29 30 . Podobný fenotyp bolpozorovaný u transgénových myší, u ktorých sa lL-13 špecificky nachádzal v plúcach v nadmernom množstve. Pri tomto modeli vyššie chronické vystavenie IL-13 spôsobilo aj ñbrózu 31.0015 Ďalej, u hlodavcov s alergickými chorobami boli mnohé aspekty fenotypu astmy spojené s lL-13. Bolo preukázané, že rozpustný murin lL-13 Ra 2, potentný neutralizátor lL-13...

Modifikované fragmenty Fab protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19897

Dátum: 01.07.2004

Autori: Heywood Sam Philip, Humphreys David Paul

MPK: A61K 39/00, C07K 16/00

Značky: fragmenty, modifikované, protilátok

Text:

...extrakcie ačistenia protilátkového fragmentu, napríklad kyselinou 5,5-ditiobis-(2-nitrobenzoovou) (DTNB). Tietochrániace skupiny sa musia odstrániť, aby sa aktivoval cieľový (pántový alebo povrchový) tiol. Protilátkové fragmenty majú medzi konštantnými oblasťami ťažkých a ľahkých reťazcov (C 1 a CL) natívnu medzireťazcovú disulfldickú väzbu, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za kriticky dôležitú pri udržiavaní stability a väzobných vlastnosti...

Terapeutické použitie protilátok anti-CS1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17503

Dátum: 10.05.2004

Autori: Williams Marna, Powers David, Liu Gao, Landolfi Nicolas, Tso Yun

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61P 37/00...

Značky: terapeutické, anti-cs1, použitie, protilátok

Text:

...forme sa v črevnej stene tvoria sínusové trakty ako zápalové tunely a porušujú serózny po vrch, pričom ñstulizujú do susediacich tkanív, a to dokonca aj cez kožu.Ulceratívna kolitída a Crohnova choroba sa spravidla diagnostikujú použitím klinických, endoskopických a histologických kritérií. Tradičné diagnostické techniky však doteraz potvrdili, že žiadny samostatný nález nie je absolútne diagnostický pre jedno alebo druhe ochorenie. Okrem...

Terapeutické použitie protilátok anti-CS1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9708

Dátum: 10.05.2004

Autori: Liu Gao, Landolfi Nicolas, Tso Yun, Powers David, Williams Marna

MPK: A61P 35/00, A61K 47/48, A61K 39/395...

Značky: protilátok, použitie, anti-cs1, terapeutické

Text:

...sa v črevnej stene tvoria sínusové trakty ako zápalové tunely a porušujú scrózny po vrch, pričom listulizuj ú do suscdiacich tkanív. a to dokonca aj cez kožu.Ulceratívna kolitída a Crohnova choroba sa spravidla diagnostikujú použitím klinických, endoskopických a histologických kritérií. Tradičné diagnostické techniky však doteraz potvrdili, že žiadny samostatný nález nie je absolútne diagnostický pre jedno alebo druhé ochorenie. Okrem toho má...

Mutagenetická alterácia väzbových afinít k receptoru FcRn alebo sérových polčasov protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13060

Dátum: 09.04.2004

Autori: Tsurushita Naoya, Hinton Paul, Vasquez Maximiliano, Tso Yun

MPK: C07K 16/00, C07K 16/24, C07K 16/28...

Značky: afinít, väzbových, receptoru, alterácia, mutagenetická, protilátok, polčasov, sérových

Text:

...lgG sú vstrebané endotelovými bunkami prostrednictvom nešpeciñckej pinocytózy a potom vstupujú do kyslých endozómov. Receptor FcRn viaže IgG pri kyslom pH (6,5) vendozómoch a uvoľňuje IgG pri bázickom pH ( 7,4) v krvnom riečisku. To znamená, že receptor FcRn chráni lgG pred účinkom Iyzozomálnej degradačnej cesty. Pokial hladiny lgG v sére klesajú, je pre naviazanie IgG kdispozícii viac molekúl receptora FcRn, takže je zachránené...

Jednoreťazcové fragmenty protilátok a protilátky proti receptoru epidermálneho rastového faktoru, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283889

Dátum: 15.03.2004

Autori: Adan Jaime, Blasco Francesc, Bendig Mary, Ansell Keith, Piulats Jaime, Mitjans Francesc, Kettleborough Cathrine, Rosell Elisabet, Güssow Detlef

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13...

Značky: přípravy, receptoru, fragmenty, prostriedok, obsahuje, protilátky, faktoru, ktorý, spôsob, epidermálneho, protilátok, proti, farmaceutický, jednoreťazcové, rastového

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoreťazcový fragment protilátky proti receptoru epidermálneho rastového faktoru, získateľný z fágových protilátkových knižníc konštruovaných z buniek imunizovaných cicavcov, pričom variabilná oblasť reťazca Fv obsahuje ťažký reťazec aminokyselinovej sekcie zo súboru zahŕňajúceho sekv. ID.č.: 4, sekv. ID.č.: 8, sekv. ID.č.: 12, sekv. ID.č..: 16, sekv. ID.č.: 18, sekv. ID.č.: 20, sekv. ID.č.: 22, sekv. ID.č.: 24, sekv. ID.č.: 26 a sekv. ID.č.:...

Purifikácia protilátok proteín A chromatografiou a iónomeničovou chromatografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2356

Dátum: 01.03.2004

Autori: Preneta Anna, Bonnerjea Julian

MPK: C07K 16/06, C07K 1/00, C07K 17/00...

Značky: purifikácia, proteín, chromatografiou, protilátok, iónomeničovou

Text:

...Zvlášť pevne sa viaže na humánne alotypy alebopodtriedy lgG 1, IgGZ, IgGS, a myšie alotypy alebo podtriedy IgG 2 a, lgG 2 b, IgG 3. Protein Atiež prejavuje alínitu k Fab oblastiam imunoglobulínov, ktoré sú kódované rodinou génu VH,VH III (Sasso et al., 1991, J. Immunol, 61 3026-3031 Hilson et al., J Exp. Med., 178 331336 (1993. Sekvencia génu kódujúceho protein A odhalila dve funkčne rozdielne oblasti(Uhlen et al., J. Biol. Chem., 259...

Použitie anti-CD100 protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12159

Dátum: 02.02.2004

Autori: Boumsell Laurence, Giraudon Pascale, Belin Marie-françoise, Bensussan Armand

MPK: A61P 37/06, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: použitie, anti-cd100, protilátok

Text:

...ľahkých reťazcov, a tieto oddelené populácie sa potom rekombinujú pri zavádzaní do vektora tak, aby jednotlivé kópie vektorov dostali náhodnú kombináciu ťažkého a ľahkého reťazca. Vektor je navrhnutý tak,aby exprimoval protilátkové reťazce tak aby sa mohli zostavovať a vystaviť na vonkajšom povrchu displejového balika obsiahnutého vo vektore. Protilátkové reťazce sa napriklad môžu exprimovat ako fúzované proteiny s fágovým obalovým protelnom...

Zmena väzbových afinít k FcRn alebo sérových polčasov protilátok mutagenézou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8224

Dátum: 15.10.2003

Autori: Hinton Paul, Vasquez Maximiliano, Tso Yun, Tsurushita Naoya

MPK: C07K 16/28, C07K 16/00

Značky: mutagenézou, polčasov, väzbových, afinít, zmena, sérových, protilátok

Text:

...endotelovými bunkami prostrednictvom nešpecifíckej pinocytózy a potom vstupujú do kyslých endozómov. FcRn viaže IgG v kyslom pH (6,5)v endozómoch a uvoľňuje lgG v bázickom pH (7,4) do krvného riečištia. V dôsledku toho FcRn chráni IgG pred lyzozomálnou degradačnou dráhou. Keď sa znížia sérové hladiny IgG, je pre väzbu lgG dostupných viac FcRn molekúl,takže je zachránené zvýšené množstvo IgG. Naopak, pokiaľ sa sérové hladiny lgG...