Patenty so značkou «protihlukový»

Protihlukový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7165

Dátum: 02.06.2015

Autor: Hegmon Radek

MPK: E01F 8/00

Značky: protihlukový, panel

Text:

...kg/mz. Toto technické riešenie umožňuje jednoduchú montáž, manipuláciu, minimálne požiadavky na údržbu, ľahkú priechodnosť podľa požiadaviek hasičských záchranných zborov a širokú variabilitu architektonického riešenia.Protihlukový panel podľa zhora popísaného technického riešenia nájde uplatnenie pri výstavbe protihlukových systémov okolo cestných a železničných komunikácií, v okolí priemyselných zón, výrobných závodou, okolo letísk a...

Protihlukový panel a protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6792

Dátum: 03.06.2014

Autori: Kroc Martin, Borýsek Rudolf, Lapáček Antonín

MPK: E01F 8/00

Značky: protihlukový, panel, stěna, protihluková

Text:

...panel má nosnú časť, na ktorej je usporiadané absorpčná vrstva z medzerovitého betónu, pričom absorpčná vrstva zahŕňa množinu prefabrikovaných tvaroviek z vibrolisovaného medzerovitého betónu s keramickým granulátom s frakciami 2 až 4 mm.Prehľad obrázkov na výkresochProtihlukový panel a protihluková stena podľa technického riešenia budú bližšie opisané na príkladoch konkrétnych uskutočnení zobrazených na výkresoch, na ktorých obr. l je...

Zvukovopohltivý protihlukový konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5628

Dátum: 04.01.2011

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: E04B 1/00, E01F 8/00

Značky: prvok, protihlukový, zvukovopohltivý, konštrukčný

Text:

...výrobku. Predná, nekompaktná stena prvku, umožňujúca pristup hluku pozostáva z profilov zhotovených zo zmesového plastového odpadu a je upevnená na vodorovných plastových proñloch, pričom medzi oboma stenami sa nachádza vrstva zvukovoizolačného materiálu na báze minerálnej vlny. Vrstva minerálnej vlny je zo strany zvislých dosiek pokrytá sklotextilovou mriežkou a sieťovinou z plastických materiálov, ktorá spĺňa i ochrannú funkciu.Prehľad...

Pórovité zvukovoizolačné ťažké fólie, protihlukový systém a spôsob výroby pórovitej zvukovoizolačnej ťažkej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9062

Dátum: 23.10.2008

Autori: Schwarz Herwig, Braendle Josef

MPK: B29B 17/02, B29B 17/00

Značky: pórovitej, fólie, ťažké, pórovité, zvukovoizolačné, spôsob, výroby, systém, ťažkej, zvukovoizolačnej, protihlukový

Text:

...06 411 A 1 je opísaný viacvrstvový systém zložený z ťažkých a pružných vrstiev. W 0 98118657 prezentuje viacvrstvový systém z nepriepustných a pórovitých vrstiev ako montážny balík. Viaceré na seba naskladané vrstvy určené na dosiahnutie tepelnej azvukovej izolácie sú podobne opisané aj v DE 198 21 532. 0018 Na zvýšenie nepriezvučnosti tenkých plechov je teda v automobilovom priemysle známy a.3 vo viacerých variantoch už viac než 40 rokov...

Samonosný protihlukový a zvukoabsorpčný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4133

Dátum: 05.05.2005

Autor: Penzersinski Wilhelm Heinz

MPK: E01F 8/00

Značky: protihlukový, samonosný, zvukoabsorpčný, modul

Text:

...horizontálnych radách a okolo nich je okraj 12. V tomto výhodnom uskutočnení je to 10 prelisov pozdĺž a 6 prelisov na výšku s celkovými rozmermi modulu 3 000 x l 500 mm. Pod tvarovou stenou 2 je v zadnom lqyte 3 usporiadaná vrstva 9 z absor pčného materiálu, ktorú vysvetlime v súvislosti s obr. 2 a 3.Každý prelis 4 má v tomto výhodnom uskutočnení tvar negatívneho súmemého šikmého ihlanu. Vrchol ihlanu tvorí dno 5, ktoré je z hľadiska...

Protihlukový konštrukčný prvok s chráneným absorbérom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3761

Dátum: 06.04.2004

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E04B 1/82, E01F 8/00

Značky: konštrukčný, protihlukový, prvok, absorbérom, chráneným

Text:

...je chránený spravidla plastovou sieťkou. Plastová sieťka nie vždy dostatočne ochráni zvukovopohltivý prvok z minerálnej vlny pred poškodením najmä vplyvom extrémnych poveternostných podmienok a vplyvom ľudského faktora. Poškodením Zvukovopohltiveho prvku z minerálnej vlny počas životnosti panelu sa zhoršujejeho účinnosť a zvukovopohltive vlastnosti.Uvedený nedostatok odstraňuje ochrana zvukovopohltivćho prvku z minerálnej vlny tkaninou zo...

Protihlukový záchytný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3925

Dátum: 17.12.2002

Autori: Seelmann Peter, Stülpnagel Ingulf, Schöla Egbert, Kistenich Johannes, Tanaka Tyoichi, Tashiro Mnotoji

MPK: E01F 8/00

Značky: záchytný, systém, protihlukový

Text:

...sklenených dosiek oproti protihlukovým ochranným stenám z betónu. Navyše potom zname najú tieto dodatočne systémy vysoké náklady na montáž a údržbu.S ohľadom na tu uvedený a diskutovaný stav techniky bolo spolu s touto úlohou predloženého vynálezu, poskytnúť k dispozícii záchytný systém tlmiaci hluk, ktorý je z hľadiska nákladovmožné veľmi výhodne udržiavať a montovať.Ďalšia úloha predloženého vynálezu pozostávala vposkytnutí hluk...

Protihlukový panel s vysokou zvukovou pohltivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3372

Dátum: 03.12.2002

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: E01F 8/00

Značky: protihlukový, zvukovou, vysokou, panel, pohltivosťou

Text:

...komunikáciách s nadmemou prevádzkou.Časť z uvedených nevýhod odstraňuje protihlukový panel s vysokou zvukovou pohltivosťou vyrobený v kombinácii nosného betónového skeletu vystuženého kovovou rnriežkou s vloženými vysokozvukovopohltivými sendvičmi z recyklovaných autoplášťov. Konštrukčná riešenie sendvičov a spôsob ich uchytenia vbetónovom skelete umožňuje využít celú zvukovopohltivú plochu bez potreby upresnenia a uchytenia sendvičov v...

Vysoko zvukovopohltivý protihlukový panel z recyklovaných plastov a gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3337

Dátum: 06.11.2002

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: recyklovaných, zvukovopohltivý, vysoko, panel, protihlukový, plastov

Text:

...obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru zozadu a na obr. 3 je znázornený predmetVysoko zvukovopohltivý protihlukový panel zrecyklovaných plastov agumy znázornený na obr. 1 až 3 pozostáva z nosnej konštrukcie 1 z recyklovaných plastov horizontálne zvrchu a zospodu vystuženej kovovými U-profilmi g. Nosnákonštrukcia 1 je zo zadnej strany vyplnená doskami g z...

Protihlukový zvukovopohltivý panel z recyklovaných plastov a z recyklovanej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3200

Dátum: 04.06.2002

Autori: Jehlár Peter, Mátel František, Ochocová Renáta, Vacval Jozef

MPK: E01F 8/00

Značky: plastov, panel, recyklovanej, recyklovaných, zvukovopohltivý, protihlukový

Text:

...údržbu konzervačnýmí prostriedkami. Pri farebnej úprave je farbostály.Podstata tohto riešenia spočíva v tom, že do nosnej konštrukcie vytvorenej pevným rámom z recyklovaných plastov a zadnou stenou vytvorenou z profilov z recyklovaných plastov sa vložia a upevnia zvukovopohltivé dielce z recyklovanej gumy. Plastový rám je vodorovné vystužený kovovým U-proñlom. Proñly tvoriace zadnú stenu majú po oboch stranách podĺžke drážky v tvare Z, čo...

Obojstranne zvukovopohltivý protihlukový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2888

Dátum: 11.06.2001

Autori: Ochocová Renáta, Varga Vladimír, Mátel František, Knap Štefan

MPK: E01F 8/00

Značky: obojstranné, protihlukový, panel, zvukovopohltivý

Text:

...pozdlžne spevneného kovovými profilmi, ktoré sú nasunuté a pripevnené na vonkajšiu stranu vrchného a spodného rámového profilu. V rámovej konštrukcii je upevnená pevná stena z plastových profilov, na ktorú sa z oboch strán ukladá vrstva zvukovoizolačného materiálu. Táto sa prikryje sieťovinou z plastu a upevní sa plastovými profilmi, ktoré tvoria prednú a zadnú stenu protihlukového panelu.Prehľad obrázkov na výkresePredmet úžitkového...

Protihlukový zvukovoodrazivý panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2887

Dátum: 11.06.2001

Autori: Varga Vladimír, Knap Štefan, Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: protihlukový, panel, zvukovoodrazivý

Text:

...na vysokej odrazivosti hluku. Panel je vytvorený vodorovne uloženými plastovými doskami, medzi ktoré sú striedavo v zvislom smere vsunuté dve plastové dosky. Tieto rozdeľujú panel na tri obdĺžnikové plochy a vytvárajú na funkčnej ploche panelu vlnitý povrch v tvare predĺženej sínusoidy. Tento tvar povrchu zabezpečuje zvýšenie parametrovPredmet úžitkového vzoru je znázornený na výkrese, kde je protihlukový zvukovoodrazivý panel pri pohľade...

Protihlukový konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2513

Dátum: 12.06.2000

Autori: Geci Milan, Knap Štefan, Varga Vladimír, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: konštrukčný, protihlukový, prvok

Text:

...minerálnej vlny je zo strany zvislých dosiek zvyčajne pokrytá sieťovinou z plastických materiálov.ľhtfad obrázkov na výkrese Predmet úžitkového vzoru je znázomený na výkrese, kde na obr. 1 je protihlukovýProtihlukový konštrukčný prvok znázornený na obr. 1 až 3 pozostáva z nosnej konštrukcie 1 z kovových profilov. Na túto konštrukciu sú upevnené dosky 2, a to hard s plným obdĺžnikovým prierezom alebo opatrené drazkami, ktoré sú navzájom...

Plastový protihlukový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279410

Dátum: 04.12.1996

Autori: Toporčák Ján, Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/86, E04C 2/20, E04B 1/82...

Značky: plastový, protihlukový, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Plastový protihlukový dielec, určený na osadzovanie do nosnej konštrukcie protihlukovej clony, ktorou môže byť napríklad sústava stĺpov prierezu H, pozostáva z nosníkov a dosiek z plastu a zo zvukovoizolačnej vrstvy, pričom z plastových častí je zostavený stredný rám, zadná stena a predný rošt. Stredný rám tvoria pozdĺžne nosníky (1), zvislé nosníky (2), výstužné zvislé nosníky (3) a rozperné nosníky (4). Predný rošt tvoria pozdĺžne nosníky (5)...

Protihlukový teleskopický kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 247491

Dátum: 15.01.1987

Autori: Traxler Jan, Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/00, B27G 21/00

Značky: protihlukový, teleskopický

Text:

...krytu je ne vnitřní části opatřen zvukoizoleční vrstvou uohycenou děrovenym plechem.Výhody protihlukového teleskopického krytu se projevují jednak sníäením hladiny hluku a dále tím, že kryt lze po odjiitění drláku odsunout od stroje a provést potřebnou kontrolu. čištění a podobné.Ne přlložsnych výkresoch je echemetioky znázorněne příkledlá prevedení teleekepiokéhe krytu podle vynálezu, kde obr. 1 představuje múry l obr. ,2...

Protihlukový kryt krátiacej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224836

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jentner Pavel, Haninec Ignác

Značky: píly, krátiacej, protihlukový

Zhrnutie / Anotácia:

Protihlukový kryt krátiacej píly, umožňujúci dobé sledovanie procesu rezania, ktorý pozostáva z rámu, protihlukových panelov, priezorov, dvierok, podpory, závesov, ružíc, vybraní a závesných strapcov, vyznačujúci sa tým, že na rám /1/ je pripojený predný panel /4/, ku ktorému je z bokov napojený ľavý panel /5/ a stredný panel /6/, ktoré sú v hornej časti opatrené skosením /7/, ku ktorému je pripojený šikmý priezor /8/, otočný na hornej strane...