Patenty so značkou «protihluková»

Protihlukový panel a protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6792

Dátum: 03.06.2014

Autori: Lapáček Antonín, Borýsek Rudolf, Kroc Martin

MPK: E01F 8/00

Značky: protihlukový, stěna, panel, protihluková

Text:

...panel má nosnú časť, na ktorej je usporiadané absorpčná vrstva z medzerovitého betónu, pričom absorpčná vrstva zahŕňa množinu prefabrikovaných tvaroviek z vibrolisovaného medzerovitého betónu s keramickým granulátom s frakciami 2 až 4 mm.Prehľad obrázkov na výkresochProtihlukový panel a protihluková stena podľa technického riešenia budú bližšie opisané na príkladoch konkrétnych uskutočnení zobrazených na výkresoch, na ktorých obr. l je...

Protihluková bariéra so základmi a nosným stĺpom v jednom diele a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18816

Dátum: 06.08.2010

Autor: Tizzoni Giampaolo

MPK: E04H 17/20, E01F 8/00

Značky: diele, nosným, jednom, základmi, protihluková, spôsob, stĺpom, bariera, montáže

Text:

...spojovací prvok pre zaručenie ľahšieho zarovnania a presnej zvislosti bariéry, a súčasne pre skrátenie doby a nákladov realizácie a elimináciu potenciálnych slabých miest bariéry, ktorá by mohla spôsobiť náhodné rozpadanie.0014 Tieto a ďalšie ciele sú teda dosiahnuté pomocou predkladanej protihlukovej bariéry (20, 21), s výhodou bariéry s paneimi z pórobetónu (v autokláve tepelne opracovávaný komorový betón, pórový betón (Autociaved Aerated...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13730

Dátum: 30.12.2005

Autor: Thielhorn Wulf

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, stěna

Text:

...tvámic. Čím je ventosť zŕn menšia, tým väčší je celkový povrch všetkých gulovitých keramzitových tvámic na jednotku objemu. Kedže je spojivo najdrahšim komponentom vrstvy pohlcujúcej hluk. sú výrobné náklady pri použitl malej zmitosť keramzitových tvámic vyššie než pri väčšej zrnitosti. Preto. už z výrobných dôvodov. je vhodné zosúladiť množstvo spojiva s veľkosťou zŕn keramzitových tvámic.0023 Z rovnakého dôvodu je potrebné...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 284741

Dátum: 26.09.2005

Autor: Fabbro René

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Protihluková stena (1) z protihlukových dosák (8, 9) z drevených hoblín spájaných cementom, vybavených profilovaním tvoreným ryhovaním, ktoré sú upevnené na drevenom ráme (6). Drevené rámy (6) sú umiestnené medzi stĺpiky (3) profilu I, pričom protihlukové dosky (8, 9) prekrývajúce stojiny stĺpikov (3) sú upevnené na drevených rámoch (6).

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3724

Dátum: 02.03.2004

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, stěna

Text:

...nepravidelnej štruktúry sa zvyšujú činitele zvukovej pohltivosti najednotlivých frekvenciách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov znázorňujúcich niektore modifikácie zvukovopohltívej vrstvy. obr. l. - axonometrický pohľad na zvukovopohltivú vrstvu zloženú zo zvukovopohltívej podložky a dielcov typu kocka a hranol obr. 2. - pohľad na zvukovopohltivú vrstvu z dielcov, vzájomne...

Protihluková vysokoabsorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2463

Dátum: 16.05.2000

Autor: Rieder Hans

MPK: E04B 1/84

Značky: vysokoabsorpčná, protihluková, stěna

Text:

...na gýkrese Technické riešenie bude ďalej vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. l jeznázomený základový stĺp, na obr. 2 soklový dielec, na obr. 3 stenový protihlukový dielec, obr. 4 znázorňuje časť kompletnej stenovej zostavy, obr. 4.1 znázorňuje detail spojenia dvoch protihlukových dielcov a obr. 4.2 detail spojenia základovéhostĺpa so soklovým dielcom.Príklady uskutočnenia technického riešenia Na obr. 4 je znázomená časť výseku...

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280966

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/84

Značky: protihluková, clona, zvukopohlcujúceho, betonů, prefabrikovaná, ocelobetonová

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu, pozostávajúca zo stenového prefabrikátu, zo základového oceľobetónového pozdĺžnika a zo základových stojok, ktorej stenový prefabrikát sa skladá z nosnej oceľobetónovej vrstvy (4) a z čelnej zvukopohlcujúcej vrstvy z pórovitého betónu (5) prierezovo v tvare lichobežníkových zvislých drážok (6) a lichobežníkových zvislých hrán (7), ktorej zvislé bočné steny (8) sú...

Protihluková skříň soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252668

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kotas Jiří, Němec Mojmír

MPK: F02B 77/13

Značky: soustrojí, skříň, protihluková

Text:

...l protihlukové skříně, na obr. 1. je vytvořen samonosnou vanou, obdélnąkového půdorysu, s funkcí rámu pro uložení agreqátů soustrojí. K zadní straně spodku ł skin ě je pomocí závěsů g, obr. 2 připevněn svršek 3 na obr. 1 skříně ve tvaru odklápěcího víka. Spodek l skříně je rozdělen svislou levou dolní příčkou A a svislou pravou dolní příčkou 5 na levý prostor Q pro hnanou jednotku, tj. elektrický generátor nebo čerpadlo nebo kompresor,...

Protihluková clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 250847

Dátum: 14.05.1987

Autori: Potočňák Štefan, Rákoš Stanislav, Vizár Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: clona, protihluková

Text:

...clony podle vynálezu je, že vhodně sdružuje odrazivý,ale také pohltivý účinek, vlivem masivního žlabovitého základu, do kterého je mechanická část působení zvukových vln přenášena dík zmonolitnění celého zařízení. Žlabovitý základ může v předmětněm úseku komunikace nahradit svodidlo. Střídave lícní a rubové orientování protáhlých deskovitých prefabrikátů vede ke staticky výhodnému prostorovému uspořádání,při kterém se zároveň třiští...

Protihluková clona, zejména dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221323

Dátum: 15.01.1986

Autor: Prokeš Stanislav

Značky: clona, dřevoobráběcích, strojů, zejména, protihluková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protihlukové clony na vstupní a výstupní otvory dřevoobráběcích strojů. Podstatou vynálezu je konstrukce proti hlukové clony, vyznačená tím, že v lištách jsou upevněny pruhy elastického materiálu opatřené svislými řezy od sebe vzdálenými ve stanoveném rozmezí, které se na jednotlivých pruzích za sebou v cloně, o stanovené tloušťce, za sebou řazených, ne pravidelně překrývají.