Patenty so značkou «prostředků»

Způsob výroby prostředku pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270671

Dátum: 12.07.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/573

Značky: způsob, stanovení, proteolytické, prostředků, výroby, aktivity

Text:

...vodou, usušen pri mírně zvýšené teplote a rozetřen v třscí misce na jemné částioe.Analogicky jako v příkladu 1 byl připraven nerozpustný barevný gel. Po rozdrobaní a promytí vodou byly ćástice gelu homogenizovány v Elvehjem-Potterově homogenizátoru. Vytvorené jemne častice byly suspendovány v pufru a použity pro stanovení proteolytické aktivity.Analogicky jako v příkladu l byly připraveny substráty obsahující jako pigment nigrosin...

Rotační nástroj k roztírání impregnačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270643

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pavlovič Jaroslav, Nový Bohumír, Smitka Josef, Květoň Jan

MPK: B05C 7/00

Značky: roztírání, nástroj, prostředků, rotační, impregnačního

Text:

...Čelní drážka umožní vynést z lázně ímpregnačního proetřsdku jeho potřebné množství do místa styku plášte a dna papírového kelímku, e tím zaručít jejích větší soudržnost a tösnost. Přsvýšsní středu horní podstavy příspäje k lepšímu vmáćknutí ímpregnečního prostředku na dno. V zehloubení akumulovaný ímpregnační proetředek je po celou operací roztíràní dosazován vyprazdňovacím otvorsm na kuželovítý povrch.Příkledné provedení rotečního nástroje...

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: zařízení, kolejových, zvláště, měření, dopravních, pneumatické, prostředků, diskovými, opotřebení, brzdami

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Zařízení k upnutí ochranných prostředků na přilbách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269756

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dzjubenko Vasilij

MPK: A61F 9/06

Značky: ochranných, přilbách, upnutí, prostředků, zařízení

Text:

...mañaoä 33. K nuauKe 27 KPGHHTCH aamuruuñ MHTOK 39. Raw aroro Ha nocnenneñ Huenrca owaepcwnn 40 H 41. B KOTUPMX pacnouomenu canoaannpanuuecs KHOHKH 42. 43 H 44. Hneercn CBBMHMŘ onxcarop 45 (mur. 3). Bunuuueuuuñ B Bune Kpnwxa 46. KDTOPHŘ aaxpennen Ha Aepmareué 1 H sauenneu sa mneu Hnu Kacxy 47. Kpone roro. Ana Kpennenus nononuurenbuux aamuruux cpencwa. Hanpnnep. pecnuparopa Hnn UHKUB (our. 44). Hueercs Kpnqax 48. KDTOPHŘ coenuunerca c...

Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků na ložné ploše dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269223

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Bohumil

MPK: B60P 7/12

Značky: balíků, dopravního, ložné, zařízení, prostředků, polohy, zajištění, ploše, svinutých

Text:

...části jsou výkyvně uloženy kříže opatřené hroty. Vzduchotechnický válec je upevněnHlavní výhodou zařízení podle vynálezu je to, že při jeho použití lze na ložné plnše dopravovat balíky ve dvou vrstvách. Dosahuje se tím rychlého a bezpečného zajištění stabilní polohy dopravovaných svinutých balíků při maiimálním využití ložné plochy.Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků při přepravě je upevněno k rámu připevněnému na ložné ploše...

Dávkovací zařízení tekutých pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268924

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schneider Gerhard, Csémi Vojtěch

MPK: G01F 23/26

Značky: tekutých, pracích, zařízení, prostředků, dávkovací

Text:

...výše uvedeného dávkovacího zařízení spočívá v tom, že dávkování pracích prostředků se děje ve funkci proměnněho času při stálém objemu, což s sebou nese prodloužení doby dávkování.Vynález má za úkol dosáhnout dávkování pracích prostředků v době signálu z programu pracího stroje v konstantním čase při proměnném objemu, kde objem je zvolenVýše uvedené nedostatky dávkovacích zařízení odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočívé v tom, že...

Způsob regenerace použitého pracího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268808

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weiss Horst, Becker Hans

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, pracího, použitého, prostředků, regenerace

Text:

...schemsticky na obrázcích l s 2. Předetavuaí obr. l Jednoduchá provedení obr. 2 provedení s použitím tepelného čerpadlaPodle obr. 1 se použitý prací proetředek přivddí potrubím 1 a plní se do středu regenerační kolony z. Kolone g je opatřenn ve epodní části topení 1 a hlavovým kondensatoren 1. Po regenersci praoího prostředku stripováním parou vystupuaící ze spodní části se prací prostředek odtehne potrubie A s zčáeti ee přivádí...

Způsob výroby farmaceutického prostředku pro rektální podání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tanimoto Mariko, Saikawa Isamu, Hiroshima Harumitsu, Kidani Junko, Kichijima Hiroshi

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: způsob, farmaceutického, prostředků, výroby, podání, rektální

Text:

...und Fate Go., Ltd.) a zs solí kyseliny žlučová je možno uvest natrium-tauroglykolát, natriumglykolát, natriuntaurocholát spod.Při provádění způsobu podle vynalezu se může používat alespoň dvou typů shore uvedených emdčedel.dá celkově množství emdčedla.nsiontového typu, smáčedla eniontového typu a soli žlu čového typu a soli žlučove kyseliny činí 1 až 20 S hmotnoatních, vztaženo na hmotnosť olejoveho základu, zvláltě výhodne je v roznezí 5...

Způsob výroby prostředku pro dochucování pokrmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268095

Dátum: 14.03.1990

Autori: Habr Jaroslav, Loučka Miloslav, Antoš Jan, Kutal Tomáš

MPK: A23L 1/226

Značky: pokrmu, výroby, prostředků, způsob, dochucování

Text:

...přičemž obsah kyseliny chlorovodíkové v reakční směsi činí max. 20 obj vzniklý hydrolyzát se neutralizuje max. do pH 7, podrobí se zràní a filtraci. Hydrolýza kvasničné hmoty je časové méně náročná, lze pracovat i za teplot bodu varu, které odpovídají atmosférickému tlaku, je spotŕebováno méně bilancované kyse liny chlorovodíkové a neutralizačního činidla, což je zvlášt zřejmé v případě kvasničnéhomléka, kde jsou již kvasničné bílkoviny...

Hydraulický řídicí mechanismus dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267665

Dátum: 12.02.1990

Autori: Obidin Valerij, Kalmykov Vjačeslav, Judčic Nikolaj, Zachoďakin Petr, Žavoronkov Andrej, Rodionova Zinaida

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulický, řídící, dopravního, mechanismus, prostředků

Text:

...Hanpnnep, runponuuun 6 aunonneua nocpencraon xauana. coenuuawmero cooraercraynuyn nonocra 22 rnnpopacnpeuennrenn l c auyrpeuueň ero nonocrbn, ospaaoaanxoň KOPHVGOH runpopacnpenennrenn 1 H aonoruuxon 2. aunonneuuun nonuu. u nayx napannenbuux nporokoa Hepea ynonnuyrue oraepcrun 21 so anyrpeuueñ mecTepHe 16 H Hepe nonuñ mnuueaoñ san 20 H nonmununł 18 - c cooraewcraynmeň nonocrbn 23 runpouoropa 5 osparuoň caaaną Ľpyraa nouocrs 24 rnnponoropa 5...

Způsob zvýšení účinnosti insekticidních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267596

Dátum: 12.02.1990

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 25/00

Značky: insekticidních, způsob, zvýšení, účinnosti, prostředků

Text:

...konoentreoi a skupině, aby úhyn škodlivého hmyzu na místě byl vyšší než 90 73. Zároveň musí být teplota aplikačního místa nižší, než teplota,při níž použitá insĺektioidní látka ztráoí iöirmooh Nnpř. mximální povolená teplota pro pennethrin Je 142 °c.zařízení vhodná jako vyhřívuoí elementy k uvedenému účlu jsou např. výhrevné desky se zabudovaným odporovým drátem, teplovodní systémy, nebo i rozklâdejíci se organioká hmota. z bezpečnostních...

Ředidlo dělicího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266825

Dátum: 12.01.1990

Autori: Komprda Bohumír, Elefant Miloš, Láník Igor

MPK: B22C 3/00

Značky: mazacího, ošetření, prostředků, ředidlo, dělícího, tlakovém, odlévání, forem, kovů

Text:

...s převažující většinou isoaleknů a bodem vzplanutí V uzavřeném kelímku v rozmezí 20 až 32 °Ca hustotou při 20 °C 780 kg.m 3, jako ředidla dělícího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, tvořeného směsi minerálních, rastlinných a žívoěišných olejů, tuků a vosků, s případným obsahem pevných látek, jako jsou kovové prášky a grafit.ku na formu má i vlastní ředidlo dělicí a mazací účinky, kterými zlepšuje účinnost...

Psací vypratelná barevná tekutina do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266815

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štumfolová Dana, Ducháčková Marie, Vávrů Jaroslav, Demlová Hana, Stejskalová Dana, Bartušek Tomáš, Tůma Věroslav, Wiedermannová Marie, Kozák Pavel, Bartošová Naděžda, Jarošová Marie

MPK: C09D 11/16

Značky: prostředků, psacích, barevná, tekutina, vypratelná, psací

Text:

...rukou apod. snadno odstranit, přičemž pro jejich odstranění postačí běžné prací a mycí prostředky a znečištění je odstraněno beze stopy.Osvědčílo se kombinovat uvedené látky s povrchové aktivnimi lálňumĺ, které dále snížujĺpovrchové napětí psacich tekutín a zlepšuji jejich funkci ve psacich prostředcích.Především v závislosti na typu použitých barviv je možno použít jak kationaktivni tak anionaktivní nebo neionoqeni povrchově aktivní...

Zařízení pro diagnostiku světlometů u dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266495

Dátum: 12.01.1990

Autori: Reznik Alexandr Moisejevič, Rojtman Bois Aronovič, Novakovskij Leonid Grigerjevič

MPK: G01M 11/06

Značky: prostředků, zařízení, světlometu, dopravních, diagnostiku

Text:

...10, 11, v 14 MOPYT ÓHTB Bunonneuu Heaaauurenhaumm no pasnepan, Hanpnmep, 30 x 15 MM. . Taknu o 6 pa 3 oM, B 3 aHBHHeMOŘ KoHcTpyKuHn npnöopa nnx nuaraocwnkn maš Tpaucnopvnmx cpencrn, B KOTODOM cucrena opnenrauun Bunonneua B Bane Tpex sepxan 10, 11, 14 nyx Buoncxareneü,ycranonnennux mapuupao H mcwnponoqnoro, ycTanonnexuoro nenonanmuo OTHOCHTEHBHO nayx nepnmx, npn àwom 0 Tpamawme no °BeĎXHOCŤH BHnOHCKaTeH 8 ü QGCTHHHO nepekpunamw...

Zařízení na čištění dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266375

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wolter Wilfried, Wegner Matthias, Schmidt Klauspeter, Rehnert Wolfgang

MPK: B60S 3/00

Značky: čištění, prostředků, zařízení, dopravních

Text:

...m/mnm neoópasauanua aueprmm.BHFOIIHGH KOHCTÍJVKLWVH npeXĺyCMôTPMBaBT. WTO HľJCTVlK COCTCIMT M 3 HGPEEHIJMXHUŇ CTPEJIU. mapnmpa. noaopaumaanmeñcq uaxpyr mapumpa nnmTu M naň tuymmero anTmMaTmueuKw. caoomaumarucs c 9 neKTpmwecKuM onuxmpynuun ycrpuňcruuu nan ynpannüumn npmnnnon cTmnmpnuPo ycTpmňcTaa. Kmropoe npenurapamuer npomseonbnoe namxenme ycTpnňcTBa npm uunumnyTun MÚCTMKlÍ-unpemnymecrna mauapereumn aaxnnwanrcn B TOM. HTC c nouamun avoro...

Posilovač proudu systému řízení dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266249

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: systému, prostředků, proudu, posilovač, řízení, dopravního

Text:

...B cnnsnym rHponHHHm 9 H nanee B 6 aK. Onnoapenenuo H 3 Hanopnoň rHponHHHH 8 or HCTOqHHKaHHTaHHH nocrynaçw ocnosuoñ norox qepe 3 perynHpymmMH apoçcenh 15 K Bxóy YCHHHTQHLHOPO npoccena 13,H, npoxona-qegea Hero, Taxme nocrynaer K HcnonHHTenbHoMyrHn-. powunnnpý. HpH STOM nnyumep 18 oToBHraercH B Kpaňnee-npanoe nonoxeHHe, a 30 n 0 THHK OCTBETCR B paBHOBeCHOM nonomeHHH non eücwsneu anneHHa B HOHOCTH 23, coownewcwsymmeronaBneHHm na Bxone B...

Kontrolní bod dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266217

Dátum: 13.12.1989

Autori: Altimirski Emil, Nikolov Nikolaj, Dimitriev Todor, Lukarski Ceco, Angelov Angel, Dagovski Ljudmil, Oskar Hugo, Bojadžiev Pavel

MPK: G08G 1/12

Značky: kontrolní, dopravních, prostředků

Text:

...KOTODHŘ noáaewcn B npneunym qadwbvpanuomonena 10, H nocne oőpaőorxà B HeM nocrynamm B anna unpoBoň nocneonarenbnoçrn B napannenbnmü nnmepmeücnmň aànwep .8,ĺxóropuü c nonombm cnenuannsuponaunpro Mxponpoueccopa H Bpeunsanammero ánoÉxa 3 ee~cnHxpoHn 3 upyeT, nponepaer H sanncmBaern.onepaTnBuym naMaTa MMKpo~ jnponeccopa 1. Hanee, c n 0 M 0 mhmHOCTOñHHOŘ nanàrn Mxponponeccopa 1, nanyqenAänan nnmopuamun ananuaupyewca u nponepxeTcneeBepHocTb....

Brzdová soustava mnohočlánkového železničního trakčního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266208

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kramarenko Pavel, Svrkin Anatolij, Renkunas Vladislav, Berežnoj Nikolaj, Tereščenko Valerij, Morozov Alexandr, Zubov Alexej, Titarenko Vitalij, Abaškin Igor

MPK: B60T 15/60

Značky: trakčního, prostředků, mnohočlánkového, soustava, brzdová, železničního

Text:

...cnenymmHM.o 6 pa 3 oM. Bo Bcex nanoxeauñx Kpanapymmero oprana 14 3 annMaeT Kpaňuee npasoe nonomenHe(gaK usoôpaxeno Ha uepTema). Hopmenb 16, Bosneñcwsyn xnocwosnxou Ha Knanaa Ž 3,COeHHHET nonoçrnÍ 20 H 22, npn swan nonocru 24 H 22 pasoömeuu. HOHOČTB 18 pasoőmeua c nonqcárbm 20 YHHOTHMTEHBHOŘ MQHKBTOŘ 17. . . V 1 HpucnymeöuuxropuomemunxBosyxna aanacnoro pesepsyapa Boąuyxopacnpeennrenn 8 nocwynaew K HOKOMOTHBHOMY Kpany 9 ~H, Bosneücrsyn...

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenner Raimund, Žáček Oldřich

MPK: B60M 1/12, B60M 1/14

Značky: výhybka, manipulačné, prostředků, drážkou, dopravního, podlaze, vedeného, napájecí, vodiči, systém

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Zařízení k výrobě minerálního činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265660

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ponča Miroslav, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Exner Rudolf, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/04

Značky: činicího, zařízení, prostředků, výrobe, minerálního

Text:

...v kterou přechází vnější válec 3.Vnitřní válec 1, ktorý Je míchaný a do jehož spodní části Jsou provedeny přívody pro vstupní látky reakce, je nahoře Otevřený a úetí do kulové banky 2 přímo, nebo je zakončen hubíoí 15 obráoenou proti stěně banky, objem baňky Q a vnějn šího válce 3 není míchanýž Komponenty reakce Jsou přiváděny do spodní části vnitřního válce l, kde spolu reagují, reakěnísměs přepadává do kulové banky 2 à vnějšího válce 3,...

Zařízení pro napínání tažných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265086

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šmerda František, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21C 29/16

Značky: tažných, prostředků, zařízení, napínání

Text:

...prostředků podle vynálezu se proti známým zařízením téhož druhu projevuje vyšším účinkem, snižuje Vliv lidského činitele na kvalitu předpětí řetězu, zejména jednoduchosti, provozní nenáročností a spolehlivostí. Nevyžaduje zdroj tlakového média. Zajištuje dosažení po-o žadovaného předpětí tažného prostředku s minimálním vlivem obsluhy a zvýšenou bezpečnost proti uvolnění před připojením tažného prostředku K dobývacímu stroji. Postup při...