Patenty so značkou «prostredia»

Zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi na podávanie alebo dávkovanie medikamentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288359

Dátum: 02.05.2016

Autor: Kováč Anton

MPK: G01N 33/48, A61B 5/1477, A61B 5/145...

Značky: vnútorného, určenie, rovnováhy, medikamentu, podávanie, prostredia, parametrov, dávkovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi, pozostávajúce z elektródy (1) snímania parciálneho tlaku kyslíka, elektródy (2) snímania tlaku oxidu uhličitého, ktoré sú cez merací zosilňovač (3) prepojené na analyticko-riadiaci komplex (4) s výstupom do pamäťovej jednotky (8) obsahujúcej bázu dát (13) pacientov. Analyticko-riadiaci komplex (4) je napojený na zobrazovacie zariadenie (5), na záznamové zariadenie...

Zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi na podávanie alebo dávkovanie medikamentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6587

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kováč Anton

MPK: G01N 33/48, A61B 5/1477, A61B 5/145...

Značky: podávanie, zariadenie, prostredia, určenie, dávkovanie, vnútorného, medikamentu, parametrov, rovnováhy

Text:

...korigovať zdravotný stav pacienta. Nedochádza ku kontaktu s krvou, čim nemôže dôjsť k skresľovaniu výsledkov. Vyšetrenie je rýchle,presné, bez vplyvov zrážania sa kwi alebo hemolýzy.Ďalšie výhody navrhovaného riešenia podľa technického riešenia spočívajú vo vyššej presnosti vyšetrení a v širšom rozsahu medicínskeho uplatnenia napríklad pri riadení medikamentóznej liečby či oxygenoterapie alebo možnosti rádiotelemetrickej analýzy a...

Prístroj a spôsob na reguláciu prostredia v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20744

Dátum: 18.07.2011

Autor: Pinchuk Omer

MPK: F24F 11/00, F24F 12/00, A01G 9/24...

Značky: skleníků, prístroj, prostredia, spôsob, reguláciu

Text:

...vzduchu na obsiahnutie vody a relatívna vlhkosť sa zníži. Relatívna vlhkosť privedeného vzduchu, i keď je na 100 (t.j. relatívna vlhkosť, pri ktorej sa voda začne zrážať zo vzduchu), môže byť podstatne znížená zvýšením teploty vzduchu. Napríklad, relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu pri teplote 18 °C a100 relatívnej vlhkosti je ohriatim na teplotu 25 °C znížená na relatívnu vlhkosť 50.0007 Zatiaľ čo súčasný konvenčný spôsob...

Chladiaci kontrolný systém na chladenie prostredia, spôsob kontroly chladiaceho systému a chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 286910

Dátum: 25.06.2009

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Thiessen Marcio Roberto

MPK: F24F 11/00, F25B 49/02

Značky: chladiaceho, chladiaci, systém, chladenie, kontrolný, spôsob, prostredia, kontroly, systému, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je chladiaci systém na chladenie prostredia, ktoré sa má chladiť, chladič a spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému. Chladiaci kontrolný systém zahrnuje kompresor s premenlivým výkonom a kontrolér, pričom kontrolér meria zaťaženie kompresora a overuje teplotné podmienky v chladenom prostredí a riadi chladiaci výkon kompresora. Spôsob kontroly chladiaceho kontrolného systému zahrnuje kroky: v celom chladiacom cykle merania...

Spôsob a systém na monitorovanie prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13441

Dátum: 09.05.2008

Autori: Gennari Giambattista, Frezza Ruggero, Cenedese Angelo, Raccanelli Giorgio, D'alessi Fabio

MPK: G06T 7/00, H04L 29/08

Značky: monitorovanie, systém, prostredia, spôsob

Text:

...napr. pri aktualizácii starých sledovacích systémov vovezeniach alebo vo výrobných zariadeniach, ktoré spracovávajú nebezpečné látky.0016 Dokument W 0 00/56056 opisuje spôsob optimalizácie kamerového pokrytia v prostredí, monitorovanom prostredníctvom množstva fixných kamier majúcich vopredstanovenú trojrozmemú orientáciu. Pri spôsobe opísanom vo W 0 00/56056 je umiestnenie auhlová orientácia každej kamery optimalizovaná genetickým...

Kybernetický analyzátor parametrov vnútorného prostredia krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4960

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/02

Značky: kybernetický, vnútorného, prostredia, analyzátor, parametrov

Text:

...riešenie je formou nekrvavej metódy vyšetrenia rýchlejšie, kontinuálne a pri lôžku pacienta, v čom spočívajú jeho výhody voči doteraj ším analyzátorom.Pre nastavenie presnosti merania slúži klávesnica počítača, kde sa robi empirická korekcia hodnoty hemoglobínu u vyšetrovaného pacienta ako aj jeho teploty. Tieto nadväznosti sú zahrnuté do matematického modelu programu analyzátora.Prehľad obrázkov na výkresePriložený výkres obsahuje...

Zariadenie a spôsob určovania obsahu vlhkosti prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4672

Dátum: 09.11.2005

Autor: Schmidt Walter

MPK: A01G 25/16, G01N 25/56

Značky: obsahu, prostredia, vlhkosti, určovania, spôsob, zariadenie

Text:

...počiatočným pokusom doposial nepresadila. WO 90 l 38 l 2 opisuje postup, pri ktorom sa zemina nachádza vnútri valca, ktorý je vybavený vyhrievacímčlenom a snímačom teploty. Vyhrievací člen vytvorí tepelný impulz azvýšenie teploty zeminy ním spôsobené sa meria snímačom teploty a vyhodnocuje ako miera obsahu vlhkosti. Predovšetkým tepelná vodivosť je výrazne určovaná typom a veľkosťou styčnej plochy medzi zeminou a senzorom, ktoré nemôžu byť...

Záznamové zariadenie podlahovej krytiny na záznam parametrov okolitého prostredia podlahových krytín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9542

Dátum: 25.10.2005

Autori: Jilg Helmut, Jilg Josef

MPK: F24D 3/12

Značky: okolitého, podlahovej, záznamové, podlahových, krytín, prostredia, krytiny, záznam, parametrov, zariadenie

Text:

...vysoká, sa však musí podlaha otvoriť, aby bolomožné dostat sa k plombe.0011 US 2002/0060252 A 1 sa týka vykurovacieho systému s dvomi rozličnými vykurovacími zariadeniami, ktoré sú špeciálne upravené pre zvýšenie komfortného pocitu osoby tým, že sa uskutoční vzájomné prepojenie vykurovacích zariadení. Pritom existujú teplotné senzory na meranie izbovej teploty a aj na meranie podlahovej teploty.0012 EP 530 581 A sa týka regulovania teploty...

Implantabilné zariadenie na dodávanie leuprolidu do okolitého kvapalného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284136

Dátum: 20.08.2004

Autori: Dionne Keith, Lautenbach Scott, Magruder Judy, Landrau Felix, Wright Jeremy, Peery John, Eckenhoff James (zomrel)

MPK: A61K 9/00

Značky: dodávanie, implantabilné, prostredia, kvapalného, okolitého, zariadenie, leuprolidu

Zhrnutie / Anotácia:

Implantabilné zariadenie na dodávanie leuprolidu do okolitého tekutinového prostredia zahrnuje: (a) zásobník s plášťom neprepúšťajúcim kvapalinu, pričom zásobník je vybavený piestom, ktorý rozdeľuje zásobník na prvú a druhú komoru, prvá i druhá komora má otvorený koniec, (b) preparát vodou napučiavajúceho činidla v prvej komore, (c) preparát leuprolidu v druhej komore, (d) polopriepustnú zátku v otvorenom konci prvej komory a (e) výtokový otvor...

Spôsob súčasného odkameňovania so zabezpečením antibakteriálneho prostredia v oplachových zónach umývačiek fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 284057

Dátum: 30.07.2004

Autor: Thonhauser Manfred

MPK: C02F 5/00, B08B 3/04, B08B 3/08...

Značky: zónách, spôsob, antibakteriálneho, umývačiek, oplachových, prostredia, zabezpečením, súčasného, odkameňovania, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob súčasného odkameňovania so zabezpečením antibakteriálneho prostredia v oplachových zónach umývačiek fliaš, pri ktorom sa do vody v oplachovej nádrži umývačky fliaš vo vodnom roztoku dávkuje zmes anorganickej kyseliny, chloritanu sodného a chloridu sodného.

Aerosólové zariadenie na ošetrenie prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281771

Dátum: 26.05.2001

Autor: Del Zotto Giorgio

MPK: B05B 11/00

Značky: prostredia, ošetrenie, aerosolové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z uzavretej nádrže (11) vybavenej väčším počtom vstupných otvorov (19) na vstup vzduchu a aspoň jedným výstupným otvorom (18) na vypudzovanie aerosólovej zmesi. Uprostred nádrže (11) je uložený motor (21), ktorý poháňa mechanické prostriedky (35, 41) na nasávanie a vytváranie odstredivého laminárneho prúdenia kvapaliny, ďalej poháňa mechanické prostriedky (38, 39) na nasávanie a dopravu vzduchu. Nádrž (11) ďalej obsahuje...

Spôsob odsávania prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280813

Dátum: 14.08.2000

Autor: Langer Ivan

MPK: F24F 13/08, F24F 7/007, F24F 1/01...

Značky: zariadenie, tvořeného, vzduchom, spôsobu, prostredia, zmesou, spôsob, plynů, vykonávanie, odsávania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odsávania spočíva v tom, že na odsávané prostredie sa pôsobí impulzným prúdom vystupujúcim z aspoň jedného otvoru, vyvolávajúceho indukciu odsávaného prostredia na povrchu celkového prúdu rozširujúceho sa v tvare kužeľa s vrcholovým uhlom 20 až 30°, potom je takto vzniknutý celkový prúd odvádzaný. Objemové množstvo celkového prúdu včítane odsávaného prostredia je 5-krát až 60-krát väčšie, ako je objemové množstvo impulzného prúdu....

Tamponážne tlačiace zariadenie na prenášanie definovaných množstiev tlačiaceho prostredia na plošnú jednotku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280800

Dátum: 11.07.2000

Autori: Anhäuser Dieter, Klein Robert-peter

MPK: B41F 17/00, B41F 1/16

Značky: jednotku, tamponážne, prenášanie, množstiev, definovaných, prostredia, tlačiaceho, plošnú, použitie, zariadenie, tlačiace

Zhrnutie / Anotácia:

Tampón (20) tamponážneho tlačiaceho zariadenia je opatrený zdrsnením, ktoré zväčšuje jeho činnú povrchovú plochu a má tak zvýšenú kapacitu na tlačiace prostredie za súčasného zachovania rovnakého vonkajšieho tvaru a objemu. Zdrsnenie povrchovej plochy môže tvoriť raster, drážkovanie alebo nopky aspoň na časti povrchu tampónu (20) na prenášanie tlačiaceho prostredia. Tamponážne tlačiace zariadenie sa používa na aspoň čiastočné nanášanie...

Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zatloukalová Viera, Balúch Jozef, Martinovič Karol

MPK: F16J 15/44

Značky: prašného, utesnenie, fluidného, částí, zaradenie, strojných, prevádeniu, spôsob, přechodu, rotujúcich, prostredia

Text:

...na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je...

Spôsob nanášania Al vrstvy na kovové predmety, podliehajúce nepriaznivým vplyvom prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281162

Dátum: 07.10.1998

Autor: Naďo Juraj

MPK: B21C 37/06

Značky: nanášania, prostredia, kovové, vplyvom, spôsob, nepriaznivým, podliehajúce, předměty, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Hliník alebo jeho zliatina sa tvárnením za studena pri tlaku 8 až 20 kg/mm3 nanáša na kovové predmety v hrúbke 0,2 až 3 mm. Hliníkovými zliatinami sú zliatiny na báze hliníka a horčíka (AlMg) hliníka a mangánu (AlMn) hliníka, horčíka a kremíka (AlMgSi) hliníka, horčíka a mangánu (AlMgMn) hliníka, horčíka, kremíka a medi (AlMgSiCu) a hliníka, horčíka, kremíka a olova (AlMgSiPb). Vrstva hliníka alebo jeho zliatiny sa nanáša na ťažnej stolici s...

Spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí z fermentačného prostredia STREPTOMYCES SP. P 6621 FERM P 2804

Načítavanie...

Číslo patentu: 279780

Dátum: 05.02.1997

Autor: Capuder Egidij

MPK: C07D 503/00, C12P 17/18, C12N 1/02...

Značky: kyseliny, farmaceutický, prostredia, fermentačného, prijateľných, streptomyces, izolácie, klavulanovej, solí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí, ako je klavulanát draselný, z vodného fermentačného prostredia Streptomyces sp. P6621 FERM P 2804, pri ktorom sa z fermentačného prostredia odstráni mycélium, hlavná časť proteínov a ďalšie suspendované pevné častice mikrofiltráciou pri hodnote pH prostredia medzi 5,8 až 6,2 a pri teplote medzi asi 20 a 40 °C, čistené prostredie (vodná fáza) sa prípadne...

Spôsob odstraňovania ropných látok, polyaromatických uhľovodíkov a polychlórovaných bifenilov zo znečisteného horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281159

Dátum: 03.07.1996

Autori: Žák Jaroslav, Kořistka Jaroslav, Čížek Jiří

MPK: C11D 1/72, B09C 1/02, A62D 3/00...

Značky: ropných, polychlorovaných, horninového, látok, znečištěného, uhľovodíkov, polyaromatických, odstraňovania, spôsob, prostredia, bifenilov

Zhrnutie / Anotácia:

Znečistené horninové prostredie, hlavne pôdy, zeminy, kaly a horniny, sa vymývajú vodným roztokom na báze detergentu na báze polyalkoholových tenzidov, ktorých hydrofilná časť molekuly je tvorená polyetylénoxidovým reťazcom s kumulovanými hydrofilnými skupinami -O-CH2-(O-CH2-CH2)x-, výhodne s koncentráciou 0,1 až 5 objemových percent.

Tekutý telový prípravok na umývanie so zníženým zaťažovaním životného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 622

Dátum: 09.11.1994

Autor: Maduda Jaroslav

MPK: A61K 7/48, A61K 7/50

Značky: prípravok, prostredia, zaťažovaním, zníženým, tělový, tekutý, umývanie, životného

Text:

...technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že základné zložky, pozostávajú najmä 2 vody,základnej povrchovo aktívnej látky, ktorú tvorí napr. aniohový tenzid alkylpolyglykolétersulfát sodný, a zahusťovadiel. ktoré tvorí napr. chlorid sodný a ďalej obsahuje 0,5 až 5 hmotn. prísady, ktorú tvorí zmes tenzidu laurylsulfonanu sodného,alkylamidu s počtom atómov C v alkyle 12 až 18 a etylénqlykolstearátu , do 0,25 hmotn. esterov...

Zariadenie na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 307

Dátum: 08.12.1993

Autor: Langer Ivan

MPK: B08B 5/04

Značky: plynů, zmesou, tvořeného, vzduchom, zariadenie, odsávanie, prostredia

Text:

...tvorených hranatými nádržami.prípadne nádržami jednoduchých geometrických tvarov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom, najmä kvapalných alebo tuhých častíc obsiahnutých vo vzduchu alebo v teplom vzduchu podľa technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom. že pozostáva z aspoň jednej dýzy pre prívod impulzného prúdu smerovanej k odvádzaciemu orgánu pre odvod...

Spôsob zisťovania napäťovej charakteristiky horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280821

Dátum: 17.06.1992

Autor: Gajdoš Vojtěch

MPK: G01V 3/02

Značky: charakteristiky, horninového, spôsob, napäťovej, prostredia, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie patrí do oblasti geofyzikálneho prieskumu horninového prostredia a týka sa zisťovania jeho napäťovej charakteristiky. Riešenie sa vykonáva štyrmi elektródami umiestenými v jednej priamke, z ktorých dve sú aktivačné a sú aktivované prúdmi I1, I2 rôznej veľkosti a polarity a ďalšie dve elektródy sú meracie. Podstatou riešenia je, že pre aspoň tri rôzne hodnoty c = I1/I2 sa zmerajú zmeny napätia na meracích elektródach, zostrojí sa...

Prostriedok na zlepšenie prostredia pri chove ošípaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 245857

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pilous Václav, Švorc Václav, Dlouhý Pavel, Novotný Martin, Václav Jan

MPK: A01N 59/06

Značky: prostriedok, zlepšenie, chove, prostredia, ošípaných

Text:

...Vitality a kondície je dobre hodnotitelný subjektívne a možno hio dokumentovat fotografický. jednou zo zložiek komplexného pôsobenia saturačného kalu je pravdepodobne inse-kticidne pôsobenie na eventuálne nakladené vajíčka a imágar múch vyskytujúcich sa na ošetrenej ploche. Insekticídne pôsobenie saturačnêhno kalu je známe ako z literatúry, tak z našich vlastných pokusov robených v iných súvislostiach.Nespornou výhodou...

Kontinuálne transportné zariadenie do i z tlakového a tepelného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236402

Dátum: 01.06.1986

Autori: Haninec Ignác, Jentner Pavel

MPK: B65G 65/30

Značky: tlakového, tepelného, transportné, prostredia, zariadenie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť spracovávania materiálov v najširšom rozmerom rozsahu zrnitosti i najrôznejšej kvality Veľkou výhodou je možnosť výmeny celej sady vložiek. Zariadenie pracuje hospodárne v celom rozsahu spracovávaných materiálov i tepelných režimov a možno ho použiť na strane plnenia i vyprázdňovania tlakového a tepelného prostredia. Účelu vynálezu sa dosiahne tým že do osadenia puzdra a vybrania odvázača je uložená príruba vložky,...

Spôsob stanovenia miery ohrozenia pracovného prostredia požiarom a/alebo výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222853

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

Značky: pracovného, prostredia, miery, spôsob, stanovenia, ohrozenia, výbuchom, požiarom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia miery ohrozenia pracovného prostredia požiarom a/alebo výbuchom prchavých splodín tepelne nestálych látok. Podstatou vynálezu je izotermické uvolnenie prchavých splodín a v prítomnosti kyslík obsahujúceho plynu skúšanie ich výbušnosti na základe zmien teploty a/alebo tlaku. Vynález je možné využiť v skúšobníckej činnosti.

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214970

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: tekutinové, elektroakustický, žiarič, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že piezoelektrický menič je aspoň na jednej strane opatrený väzobnou doštičkou. Na väzobnú doštičku je po obvode kompaktne pripojená membrána Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214969

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: žiarič, elektroakustický, prostredia, tekutinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený s predpätím prenosový krúžok, na obvode ktorého je kompaktne pripojení aspoň z jednej strany membrána. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.