Patenty so značkou «prostředek»

Prostředek pro vytváření ochranné vrstvy při leptání tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260595

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tůma Věroslav

MPK: C08L 93/04, C09D 11/00

Značky: tištěných, vrstvy, ochranné, vytváření, prostředek, spojů, leptání

Text:

...je znjištěno vytvoření rovnomerné, kompaktní s nepłeruiovsné oohrsnnć vrstvy,ktera má vysokou ohemiokou odolnost proti ponžívsným leptaoím prostŕedkům. Je zajištěno vytvoření dokonalého tištěného spoje, ktorý má dále velmi dobou pňjitelnost.Pro vytváření ochranná vrstvy je možno použít moderní psscí, krsslicí a rýsovecí prostředky, zejména pak technická trubičková pero. Tím je umožněno vytvořit všechny typy tiitěných...

Koalescentní prostředek pro polymerní latexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260559

Dátum: 15.12.1998

Autori: Milič Richard, Absolon Otto, Mleziva Josef

MPK: C08K 5/04

Značky: latexy, prostředek, polymerní, koalescentní

Text:

...smäru snížení minimalní filmotvcrne teploty. Těmito požadavky se značné omezuje počet použitelných rozpouštědel. Běžně se používá přídavek glykolů, glykoletherů, qlykoletheresterů, např. butylglykolu, hutylqlykolacetátu, butyldiglykolacetátu e dallích výševroucích esterů jako je napž. 2,2,4-trímsthyl-1,3-pentandio 1 monoiaobutyrát. Mnohem méně účinný je přídsvek terpentinověho oleje, výäevroucíoh aromátů a benzinů.zjistili jsme, že různé...

Prostředek na čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260250

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Stanislav, Konrád Vladislav, Vavřinová Jana

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, prostředek, čištění

Text:

...až 50 hmot. letku a 50 až 80 hmot. bentonítu.Základní výhoda proetředku podle vynálezu apočívá V tom, že má vyšší čistící účinek, odstraňuje polární látky, vznikajicí kel se dobře ueezuje e filtruje. Výrobné je méně nákladný e Jednotlivé suroviny jsou z domáci produkce. Při čiěni dochází k minimálnímu zvýšení solnoati odpadni vody.výhody proatředknpmüe vynálezu Jean seznatelné z připoàenéą ho výkreeu, kde jsou uvedeny záznamy části...

Čistící prostředek na textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 27

Dátum: 11.08.1993

Autor: Šenkýř Josef

MPK: C11D 1/37

Značky: prostředek, čisticí, textilie

Text:

...1 u,15 trietanolaminové soli dodecylbenzensu 1 fokyse 1 iny,15 sodné soli sulfätoveného oxyletylovaného mastného a 1 koho 1 u,72,5 obj. směsi činí voda a 0,5.obj. směsi činí aguerom-templinol. Směs se homogenizuje v homogenizečním kotli opatřeném michadlem s 330 st./min. po dobu deseti minut. Směs se do expedičních obalů plní pod hlsdinou.Přiklad 2 W 10 obj. směsi je obsaženo 35 alkylsulfonátu a 45 sulfo Jantaranu sodného,v 9 obj. směsi je...

Prostředek k odlučování nalepených tapet ze zdí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 26

Dátum: 11.08.1993

Autor: Šenkýř Josef

MPK: C11D 10/00

Značky: nalepených, prostředek, tapet, odlučování

Text:

...aktivnícn látek v prccentech stanovených dvoufázovou titraci min. 4. Prostředek se před použitím řadí vodou v poměru llO. Je ne-.hořlavý a netoxický. Nemá škodlivé ťčinky na lidský oráaniszus..2 Směs 9 hmot. dílú neionového aduktu ethylénoxidu a nonylfeholu 5 hmot.di 1 ů ethyl-hexylsulfojentarsnu sodného,6 ž hzot. dílů 1,2-propyláng 1 ykolu,78,5 hmot. dilů vody a 1,5 hmot. dílú voćorozpustného parfému - broskev se homogenizuje po dobu qca...

Reklamní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 17

Dátum: 11.08.1993

Autor: Stoll Heinrich

MPK: G09F 1/00, G09F 1/08, G09F 1/04...

Značky: reklamní, prostředek

Text:

...v německých zveřejněných patentovýchpřihláškách Dos 4037086. 3532253. 3011149. 3120704. u evropských Patentových Přihláškách E. 0351129. Ú 14 B 597 (harmoni QTkove uspořádání vzainnně na sebe zavěšených dílů). 012923099 d I-.a .ta, tg-JUJ .is kéł.çřrše. Uvedené technicke řešení je založeno na prxnuipu skladací karty harmonikoveho typu. obsahuiíní nejmáne dva díly. a opahřene obrazovými a alfanuneriukými znaky a jeho podstata spočíva v tom. že...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 276235

Dátum: 13.05.1992

Autor: Margossian Albert

MPK: A01N 43/52

Značky: fungicidní, prostředek