Patenty so značkou «prostoru»

Snímač pro měření teploty média v prostoru nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270020

Dátum: 13.06.1990

Autor: Němeček Jan

MPK: G01K 1/14

Značky: media, prostoru, snímač, měření, teploty, nádoby

Text:

...připojsnon výkreou je znázornán v podálnon řozu přikled snioaos podle vynálezu.Noonou öáot anineöe tvoří tolsso 3 váloovlho tvsru, opotřsná zesilsnou opojovocičásti g ne Jejimł vnłjäin obvodu as upravon prvni závit Q ktsrya je tüleeo 1 upevná no v průchozin otvoru 3 stěny nádoby 3. Koncová ääat Z tálese 5, obráosná eměren k proetoru nádoby 3 má kuželový tvsr a opirá ss o kužslová sedle 5, uprovsná při úoti prachoziho otvoru 3. vo...

Zařízení pro měření teploty média v procesním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269139

Dátum: 11.04.1990

Autor: Němeček Jan

MPK: G01K 1/14

Značky: zařízení, procesním, media, prostoru, teploty, měření

Text:

...elepenty 1, §. Noane trubka 2 prochlzí strede noene prírubr E ktere je a ní pevne apojena e ktere je uchycene k upevňovecí přírubů Q Irouby 5. príłee překrývi úetí teplotní jíaky ll. Noenb trubka 1 po v nezatíłenen etevu příey zůklední tvar a je vytvořene prułnłho neteríalu, například z ooelí a Iodulel prulností,defínovanýn až do eexíałlních provozníob teplot, doeehovených v teplotní jíeoe. vyatłečovecí elementy 5 eejí tvar kotoučů e...

Způsob zjišťování objemu prostorů, zejména podzemních

Načítavanie...

Číslo patentu: 268667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/108

Značky: způsob, podzemních, prostoru, zejména, objemu, zjišťování

Text:

...však vyžadovalo těžení na ropněm poli zdokonalení a znovu uvedení sondy doprovozu. Avšak ani injektáží 231 m 3 cementu, gelu a jiného základkového materiálu se vy bavit nepodarilo sondu podle potřeby e dokončit její provedení. Proto se stalo zjištění velikosti prostoru kaveren a systému dutín spojených se sondou opět aktuálním a bylo tentokrát prevedené způsobem podle vynálezu.Na hlavu sondy bylo umístěno zařízení pro měření tlaku s...

Zařízení pro vytápění vnitřních prostorů autobusů a motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268299

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hicks Leslie, Šmíd Jaroslav, Holík Jiří

MPK: B60H 1/18

Značky: autobusů, motorových, zařízení, vnitřních, vytápění, vozidel, prostoru

Text:

...se doporučuje tohoto vytápění použit pouze při ranním ohřevu zanrzláho autobusu nobo vozidla bez osazení osobami.V bežnom provozu lze používat stávajicích typů vytápění aľ již závislých, či nezávislých, Napojením vstupní trubice na výfukové potrubí, ani umístěnín ovládací klapky v potrubí praktícky nedojde ke změně průtokových a tlakových poměrů výfukových plynů v potrubí. Napojeni musí být uskutečnano e pokud možno nejkratiímí trubicemi, aby...

Laserový anemometr pro měření rychlostí ve více bodech prostoru proudící tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268245

Dátum: 14.03.1990

Autori: Severa Miroslav, Gardavský Jiří

MPK: G01P 5/02

Značky: laserový, anemometr, prostoru, tekutiny, rychlostí, bodech, měření, proudící, více

Text:

...možnost plynulé změny vzájemné polohy bodů měření. Další výhodu je možnost uspořédat body měření v optické ose laserového anemometru. V uspořádání s nízkým počtem bodů měření lze laserový enemonetr podle vynálezu realízovst jednodušejí než dosud známé řešení.Příklad provedení optické části laserového anemometru ppdle vynálezu je v uspořá dání se dvěma body měření v optické ose laserového anemometru znázorněn schematicky na přípojeném...

Způsob zamezení provětrávání závalových prostorů a jejich inertizace za postupujícím provozovaným porubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268150

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vasil Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: prostoru, jejich, porubem, inertizace, provětrávání, zamezení, postupujícím, závalových, provozovaným, způsob

Text:

...a jejích ínertízace ze poetupujícím provozovanýe porubem podle vynálezu, jehož podateta spočívá V tom, že po vyuhlení a přeložení prvních sekcí od výdušne chodby se zapění prostor za aekcemí, následně ee přaloží delší část - eěríe aekcí s zapění ee závslovýprostor a cyklus se opakuje až k doeežení úvodní třídy, ktoré sa zapění za vratnou steaici. Současně se zspěňovúním ee s výhodou nepouětí do závaloveho prostoru duaík.Výhody způeobu...

Zařízení pro přemisťování plochých kruhových předmětů z neaktivního do radioaktivního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267014

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21F 9/34

Značky: přemísťování, plochých, zařízení, radioaktivního, prostoru, neaktivního, kruhových, předmětů

Text:

...lg, a druhým štít lg, opatŕeny kapsou ll. Kapsa lije tvoŕena horní a spodní stěnou gg, zl a bočními stěnami 23, přivařenými k bočnim hranám horní a spodní stěny 39, gł. Mezi čelnímí hranami horní a Spodní stěny 39, głna straně odvrácené od štítku lg má kapsa ll vstupní otvor A 2, umožňující nasunutí premisčovacího předmětu 3, v danćm případě víka pro zavíčkování sudu s obsahom radioaktivního odpadu. Ve vnitřním prostoru kapsy ll je umístčna...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266691

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odloučených, nečistot, prostoru, samočinnému, sběrného, odlučovače, vypouštění, zařízení

Text:

...ústí výtokové trubky a kolmá na osu výtokové trubky.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že tlak působící na stěnu dutého válce nad ústím výtokové trubky brzdí pootočení dutého válce pomocí plováku na ramena. Proto je zapotřebí větší síly k pootočení dutého válce, což má za následek větší ponoření plováku do odloučených nečístot.Tim vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřenim a uzavřenim ústi výtokové trubky. Dalši výhoda...

Závěs pro oválná víka tlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266643

Dátum: 12.01.1990

Autori: Maximovič Miloš, Jaroš Petr, Kredba Jaroslav, Beneš Ivo

MPK: F16J 13/16

Značky: závěs, prostoru, tlakových, víka, oválná

Text:

...na oválném víku na polohy od 0 ° do 90 °. Výhodou tohoto provedení je zajištění presné polohy víka. Je-li čep umístěn pod těžištěm oválného víka, jsou polohy 0 ° až 90 °v důsledku hmotnosti víka stabilní. závěsem lze provést snadno vyjmuti a znovunasazení víka bez dalších mechanizačních prostředků, tedy zejména v terěnních podmínkách.Na připojeném výkresu je schematicky uvedeno provedení závěsu pro oválné víko tlakovékomory, kde na obr....

Zařízení k automatickému odvětrání prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266522

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žemlička František, Dvořák Richard

MPK: E05F 15/20

Značky: prostoru, odvětrání, zařízení, automatickému

Text:

...to, že vyžaduje ruční ovládání.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k automatickému odvětrání prostoru upevněnéna nosném rámu okenních křídel, pozüstávající z odtlačovací pružiny a hydraulické stabilizace pro uvolnění okenního křídla, ruční páky, teplotního a kouřového snímače a jeho podstata spočíva v tom, že je tvorené vačkovým uzávěrem spojeným z jedné strany 5 elektromagnetickým hydraulickým válcem a 2 druhé strany s hydraulickým válcem...

Důlní kolejový zhutňovač mezipražcových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266100

Dátum: 14.11.1989

Autori: Solanský Petr, Ecler Zdeněk

MPK: E21F 13/00, E01B 27/12

Značky: prostoru, zhutňovač, mezipražcových, důlní, kolejový

Text:

...rám podvozku a střešní konstrukcí vozu, a nosič je připevněn otočně kolem axiální osy vertikálního sloupu.Výhody důlního kolejového zhutňovače dle vynálezu, spočívají v tom, že kinematickým uspořádáním zhutňovacích vibračních těles, natáčených V obloucich vodicím ramenem lze provádět zhutňování vždy dvojice mezipražcových prostorú důlní úzkorozchodné koleje včetně oblouků. Systém natáčení těles umožňuje zachovat v obloucích rovnoběžnost...

Odvzdušňovací zařízení prostoru motorové a převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 266035

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šantora Vladimír, Šváb Pavel

MPK: F01M 13/00

Značky: skříně, zařízení, převodové, prostoru, odvzdušňovací, motorové

Text:

...využít prostor držáku motorové skříně, kde chladicími a kondenzačními žebry jsou od prostoru motorové a převodové skříně odděleny chladicí a kondenzační motory, přičemž žebra, která oddělují jednotlivé prostory jsou tepelně vodivě spojena s některým z vnějších povrchů motorové skříně, který je ochlazován proudicím vzduchem při jízdě. Takto vytvořeně chladící a kondenzační komory jsou navzájem propojeny kanálky a stejně tak je první komora...

Zapojení k automatické regulaci tlaku v pracovním prostoru tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265666

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: G01F 1/34

Značky: tepelných, pracovním, prostoru, agregátu, automatické, tlaku, regulaci, zapojení

Text:

...předmětného zapojení ,je především skutečnost nahražení nepřeaného s poruchového měření malých statických tlaku za vysokých teplot a silně turbalenoe v pracovním prostoru presným měřením díterančního tlaku na měřicí cloně celkového množství plynu pro agregát. zapojení podle vynálezu umožňuje rsalizovat presnou automatickou regulací tlaku v pracovním prostoru, zejména u moderních sgregátů s vysokorycłjlostními hořáky, což dosud možné...

Zařízení pro tlakovou zkoušku, zejména výtlačného prostoru jednostupňových spirálních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265484

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Josef, Večeřa Josef, Mrázek Jaroslav

MPK: G01M 3/26

Značky: tlakovou, zařízení, zejména, spirálních, čerpadel, prostoru, jednostupňových, zkoušku, výtlačného

Text:

...že válcové plochy vnitřních vík jsou opatřeny náběhovouKonečné je podstatou vynálezu, že mezi tlakovacím pouzdrem a válcovými plochami vnitřních vík jsou uloženy těsnicí kruhy, opatřené náběhovou hranou.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočíva v jednoduchosti zařízení, ve snížení výrobních a materiálových nákladů, jelikož není potřeba konstrukčně vnitřní víka upravovat,přičemž lze spolehlivě ověřit nepropustnost spirálního tělesa i...

Sestava pro přenos topné elektrické energie do ohřívaného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265434

Dátum: 13.10.1989

Autori: Holec Jiří, Bendlová Alena

MPK: H05B 3/00, F27D 11/02

Značky: ohřívaného, sestava, topné, prostoru, elektrické, energie, prenos

Text:

...když mezi nosným členem a průchodkou, v níž jsou uloženy zesílené přívody topných článků je vloženo těsnění. Pro těsnění je zvláště vhodná keramická plst.Výhodou tohoto řešení je možnost snížení ohřívaného prostoru, jehož výšku v podstatě ovlivñuje zvolený průměr spirály topného článku. Spirála topného článku o jednom a více závi 2 umožní vybavit několikanásobně větší množství a energie než např. odporový topný článek dosud nejčastčji...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265166

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: B01D 46/42

Značky: sběrného, samočinnému, zařízení, odloučených, nečistot, prostoru, vypouštění, odlučovače

Text:

...uzavíraoí element, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že uzavírací element je zavěšen pomocí pružiny na rameni plováku.Výhoda popsaného řešení spočívá v tom, že vztlaková sila plováku nejprve zvyšuje napětí pružiny, které v určitém okamžiku překoná hmotnost uzavíracího elementu a tlaku na něj působícího a přitáhne uzavírací element k rameni plováku. Tím vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřením a uzavřením ústí výtokové...

Zařízení pro vytvoření elektrického kontaktu v prostoru vysokého tlaku a vysoké teploty plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265028

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Dostál Adolf

MPK: H05B 3/08

Značky: elektrického, teploty, tlaku, vysoké, plynů, prostoru, zařízení, kontaktů, vytvoření, vysokého

Text:

...šroub prochází koramíckým kroužkom, fer je sřabilizován přítlačnou trubkou umisžěnou v plášti.Řešenín podle vynátczu je dosažcno přenosu otoktríckóho pvoudu do vysokottakého prostoru a kontaktom je zaručene bez» nočné vedení i při vysoké tcptotč V případě poruchy je votâcc snadné a rychlé elektrický ohřívač dcnontovat a po provedeníNa přípojoném výkrosu je znózornčn podó oý řoz zařísonZařízení je tvořeno htavouvä, vo ktor ttaková prüchodka 7...

Zařízení pro kontrolu rozložení teploty v prostoru ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265011

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01K 11/12

Značky: zařízení, pecí, ohřívacích, prostoru, teploty, rozložení, kontrolu

Text:

...žádné pda. dobné infornmce dovolují pouze V daném,Ěpředem urěeném bodě vyg zdívky stanovlt hodnotu místní teploty.v r~Přiložený výkres mrřzorřiuj ewpzvovedezrí měřicíh-o trošku łnďłáłrzrvyřľ.,nálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na uspořádání zkuěebníoh destiček a na obr. 2 je bokorys měřiciho roštu.Zařízení se skládá z nosného rámu 1,.který je vo opodní částiopatřen podstavcem g, přičemž v tomto nosném rámu 1 jsou souměrně rozmístěny...

Způsob přivádění vody do prostoru substrátu s myceliem při pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264631

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: pěstování, způsob, substrátů, přivádění, prostoru, myceliem

Text:

...dobře a rychle transportovat živiny a vodu. Nový způsob, kterým se přivádí voda pouze do mycelia umožní lepší a intensivnější využití substrátu enzymatickou činností houby a takto se dosáhne vyšší výtěžnost plodnic. Substrát se tedy více houbou využije. odpadá též práce se zaléváním vrchní krycí vrstvy.V substrâtu je například při konkrétním provedení uložena jedna nebo více vrstev skelného pletiva a to vodorovné. Skelné pletivo je zdravotné...

Zařízení pro utěsnění vnitřního prostoru tělesa uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 264549

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 41/10

Značky: prostoru, vnitřního, uzavírací, zařízení, armatury, tělesa, utěsnění

Text:

...kroužku.Další podstatou je, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na spodni straně přírubovê části horního připojevacího kusu a osazenou těsnící plochou na čelní ploše tělesa.Dále je podstatou, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na čelní ploše tělesa a osazenou těsnící plochou na Spodní straně přírubové části horního přípojovacího kusu vlnovce.Vyšší účinek řešení podle vynâlezu spočíva ve...

Konstrukce pro upevnění poklopu montážního otvoru v prostoru pro cestující v autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264130

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mohácsi János, Orosz József

MPK: B62D 25/20

Značky: prostoru, autobusů, poklopu, konstrukce, cestující, montážního, upevnění, otvorů

Text:

...poklopu montážního otvoru podle vynálezu má několik významných předností. Celá uzavíraoí konstrukce pro poklop montážního otvoru sestává v podstatě ze dvou dílú, z pryžové panenky a příruby rámu, vytvarované do průřezu tvaru U a těsně spolupracující s pryžovou panenkou. Zvedání a opětné usazování poklopu se provádí tak, že se širší část hlavy pryžové panenky natočí a tím se jedna strana rámu s jeho přírubou profiluU wolní ze sve upevněne...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tesař Václav, Topinka Petr

MPK: A21B 1/26

Značky: výrobků, pracovního, prostoru, horkého, opracování, plynů, tepelně, potravinářských, přívod

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Zařízení pro odsávání aerosolů z beztlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263654

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiedler Jan, Kučera Jiří

MPK: F03B 13/00

Značky: zařízení, beztlakových, odsávání, aerosolů, prostoru

Text:

...a to jednak přímým stykem s kapalinovou mlhou v odpadním prostoru hydraulické turbíny a jednak kapalinovou mlhou dopravovanou otvory v hřídeli pomocí čerpaoího účinku rotujícího hřídele, płičemž tato tlaková kapalina je odebírána z tlakového systému, z jehož beztiakového prostoru ventilátor odsává.Výhodou ventilltoru podle vynálezu ja, že jako pohonné kapaliny se použije tlakové kapaliny hydraulického systému, z něhoz ventilátor odsáva...

Obratová komora spalovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262562

Dátum: 14.03.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F23L 9/00

Značky: obratová, prostoru, komora, spalovacího

Text:

...délkových dilataoí je vhodné, je-11 stěna kovového trámce, dotýkající se dělící stěny, vytvořena pružně. Další výhodu přináší, je-li potrubí přípevněno k trámci v přímce.Výhodou komory podle vynálezu je, že umožňuje dokonalé spálení zbytků paliva ve spalinách, čímž se podstatné snižuje zanášení a obsah škodlivin ve spalínách. Další předností řešení je, že se u takto vytvořené komory snižuje její tepelné namahání. U komory podle...

Stropní část zapalovacího prostoru fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260718

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrstka Pavel, Hanik František

MPK: F23C 11/02

Značky: stropní, ohniště, zapalovacího, část, prostoru, fluidního

Text:

...účelem obnovení omazu a/nebo vyzdívky v místech, kde došlo» k jejich vypadávání a/nebo vede »k poruchám tlakového celku v. oblastinadměrných erozívních účinků církulujících popelovin.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spvočívá v tom,že sestává z nalespoñ jedné str-opní membrány zapalovacího» prostoru tvořeno plochou spojovací ocelí, přičemž v ploché spojovací oceli jsou vytvořeny štěrbiny.Zařízení podle...

Membránový ventil s odvětráním vstupního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259470

Dátum: 17.10.1988

Autor: Málek Bořivoj

MPK: F16K 31/126

Značky: odvětráním, vstupního, prostoru, ventil, membránový

Text:

...vstupního prostoru má vstupní hrdlo É odděleno od výstupního hrdla 1 ventilovým sedlem g. Na ventílově sedlo 3 dosedá membrána § vyztužená příložkou 5, která je přitlačována pružinou lg. Membrána § je po obvodu sevřena mezi těleso l ventilu a víko 3 ventilu. Prostor pod membránou § je propojen s prostorem nad membránou § popžípadě otvory li v membráně § nebo propojovacím kanálem gl. Velikost zdvihu membrány§ je omezována stavitelným...