Patenty so značkou «prošlupem»

Pohon navíječe útku do zanašeče na tkacích strojích s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267700

Dátum: 12.02.1990

Autori: Thiele Horst, Scorl Hans-dieter, Mzyk Heinrich

MPK: D03D 47/26

Značky: pohon, vlnitým, strojích, prošlupem, tkacích, navíječe, zanašeče, útku

Text:

...HPMBOÄHHB KOJIECa CKOHCTPYHIDDBBIII-l Kill( PFJJILBG-Hl-le AHCKIJBHVE KunąrecaH HX HNÓHHTHĚ UGDII KHK HJIBCTHECCDBOE KCUIÍJIJO UHPHCKBH.OTJÚMEHHE BHTKUB HMT ua mnyne VJIYWIIIaETCH. ECJSH K HOTHJIIJHHM HPHCHOCOÓJIEHHHM HPHCOCIIHHGHÚHPHCHOCOGJIGIIHB PGCKJIBJIKH HHTH. PH STOH HBJIRETCSI UGJIECODISPaQHNM. PGCIIOJIOMHTI) xynaqxunuä AHCI(IUISI HPHBOIIU PBCICJIBÄDHIIDFD HEXHHHSHB HaHPEHMYHIBCTBD BTOFD PEILIEHHH B COOTBQTCTBHHITD IIJIH EITOFD BGG...

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupem, ovlivňování, délky, vlnitým, útku, strojů, zařízení, tkacích

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Zařízení k tvoření tkaniny na stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266400

Dátum: 13.12.1989

Autori: Scorl Hans-dieter, Mzyk Heinrich

MPK: D03D 47/26

Značky: stroji, zařízení, vlnitým, tkaniny, prošlupem, tvoření

Text:

...cerncnr 12. 13 unser npmaonunň ayd 14. 14 a, npmaoňnuň ayd 17. 173. Byónaa rpynna 18 acraancnnux nnacTmMwuTu× cerMmMToB B Kaxnuñ nTupoň nas npoTma ayanoň rpynnu 18 COCGKHMXVHHBCTMMHGTMX IbPMüHTOB 12 cnemena na 180 Ma Tkaukoň many 1. Ann npmxpmnnenmn nnacTmHwaTu× cernenrna 12 n Kaxnmň nnacTmHc 10 cnmanbnuň nas 2 U M nan npmxpenneumn nnacTmMuaTu× cernenrnn 13 cnmpanbuuň nna 21 npenycM 0 TpeHu. Hpw aTnn Kàxnuñ cnmpanbuuň naa 20 mnm 21...

Prošlupní ústrojí tkacího stroje s postupným vlnivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264769

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štěpánský Augustin

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupem, prošlupní, tkacího, postupným, stroje, ústrojí, vlnivým

Text:

...úseky lg niminálního zdvihu pro výrobu tkanin g s dvou, tří a čtyřútkovou vazební střídou, např. podle obr. 13 a, b, c, 14 a, b, c a 15 a, b, C. Takto provedeně zvedací lamely lg jsouuspořádány tak, že spojnice alespoň sobě odpovídajících míst lg maximálního zdvihu zvedacích lamel lg jsou součástí šroubovic, jejichž osy odpovídají ose li otáčeni soustavy zvedacích lamel lg a vodicích lamel ll a jejich stoupání určuje délku prošlupní vlny....

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: cívek, způsob, vlnitým, zanašečů, útku, útkových, tkacích, strojů, soukání, prošlupem

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Tkací stroj s vlnitým prošlupem, opatřený otáčivým tkacím hřídelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261000

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mzyk Wolfgang, Scorl Hans-dieter, Mzyk Heinrich

MPK: D03D 47/26

Značky: otáčivým, tkací, tkacím, hřídelem, prošlupem, vlnitým, opatrený, stroj

Text:

...cermeur ocaamen pananbnmm BucTy~nou 11, BnaBnnBammnMcx B cnupanbnmñ nas 4. HOBGPXHOCTB 12 npunerannx Buc Tyna 11 H HOBGDXHOCTB 13 npnneranun cnpanhnoro nasa -no Hanpanneunm apameunn wxauxoro nana Haknoum. ÚHK nema npyr non npyrom. Ho Hanpasneunm apamenux csanu Haxoxmnüca Koneu 14 HnaTHHHOP 0 CePMeHTa B npownnononomenuouTaxnu oöpason coaannan noaepxnocwb 15 npnnerannx sanpeccyewcx cnnpanbuo usornyroü samumuoü nnanxoň 16 c ee noàepxnocwbm 17...

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Augusta František

MPK: D03D 47/38

Značky: nití, předlohových, návinů, uspořádaných, útkové, zařízení, tkacího, nehybné, pohybující, stroje, vlnitým, útkových, navíjení, prošlupem, cívky, přivádění

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Zařízení k úpravě útku pro tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256384

Dátum: 15.04.1988

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: řadovým, stroje, úpravě, zařízení, prošlupem, útku, tkalcovské

Text:

...gg a je před výstupom 53 foukací trubky gg oněch nůžek, například nůžek lg, které byly umístěny před tyčí 5 před tento vstup gg. Výstup gg vodicího kanálu je před vstupem tkacího rotoru 23 popřípadě zanášecího hřebene útku, který tam pokaždé dospěje. Zavírací deska âł je prostřednictvím ramena âl nesena jhem §§, které je pohybováno periodicky nahoru a dolů dvěma řídicími kotouči gg a ÉQ, viz obr. 4. Při pohybu jha gg vzhůru se závěrná...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: navíjení, cívek, vlnitým, útkových, stroje, zařízení, prošlupem, tkacího

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Jednoramenná platina zdvihového ústrojí dvojzdvižného žakárového stroje s otevřeným prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246066

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bezdik Miloslav

MPK: D03C 3/24

Značky: prošlupem, dvojzdvižného, jednoramenná, otevřeným, zdvihového, platina, stroje, žakárového, ústrojí

Text:

...je blíže vysvětlen v dalším textu na příkladu pro-vedení za pomoci připojeného výkresu, na kterém je v obr. 1 znázorněn pohled na platinu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn pohled na tutéž platinu, avšalk v pracovní poloze, na obr. 3 je znázorněna platina podle jiného provedení, na obr. 4 je znázorněna platina z, obr. 3 v pracovní poloze, na obr. 5 je schematicky znázorněna část dvojzdvlžného žakárového stroje s otevřeným prošlupem, v...

Zařízení k detekci útku dopravovaného prošlupem tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243072

Dátum: 15.11.1987

Autori: Holáeik Štefan, Marek Štipán, Skokánek Peter

MPK: D03D 51/18, D03D 49/50

Značky: tkacího, stroje, útku, dopravovaného, prošlupem, detekci, zařízení

Text:

...záření a přijímač soustavou fotocitlivých prvků, například fototranzístorů.Výhody zařízení k detekcí útku dopravovaného prošlupem tkacího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že v zařízení nedochází k žádným světelným ztratam, není nebezpečí nárazu útku do některého prvku za 4řízení, přičemž výrobné je toto zařízení velmi nenáročné. Další výhodou je, že zařízení podle vynálezu lze snadno seřídit ještě před připevněním zařízení...

Brdo víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239043

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kakáč Karel

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: tkacího, vlnitým, prošlupem, stroje, víceprošlupního

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem a to zejména konstrukčně a výrobně jednoduchého spojení sekčního táhla a držáku nitěnek pro usnadnění manipulace s nitěnkami. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso držáku (l) je ve své spodní části (14) opatřeno jednostranně drážkovým ozubem (15) rovnoběžným s nosičem (4) nitěnek (5) a prodlouženo stopkou (13) s pružným elementem (26) umístěným protilehle k drážkovému ozubu...

Tkací rotor pro pneumatické tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251089

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/00

Značky: pneumatické, tkací, prošlupem, řadovým, rotor, tkalcovské, stroje

Text:

...po obvodu řadící trubky 7 a přwazené vůči površce 20 ve směru otáčení. Každý stěnový výřez 21 leží v obvodovém směru na stejné povrchové kružnlcl s jedním stěnovým ortvorem 18 v tkacím rotoru 1. Délka l stěnového výřezu 21 je určena zanášecím dějem útku v tkalcovské stroji. estliže osnova obepíná tkací rotor v úhlu 120 °, musí v- časovém intervalu, ve kterém se tkací rotor otočil dále o 120 °, být úplně zanesen jeden útek, tj. jeho...

Zařízení pro střihání útku pro tkalcovské stroje, zejména pro stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251088

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: prošlupem, stříhání, řadovým, stroje, útku, tkalcovské, zejména, zařízení

Text:

...počátku zanášení dopravována kupředu do vodícího kanálu B a ke tkacímu rotoru 8.Střihací díl 14 nemusí konec foukací trubky 2 při přerušovacím dějí obklopovat. Postačí, když konec 12 foukací trubky 2 se pohybuje přes střihací hranu 15. Dále je možné provedení, při kterém je střihací díl 14 vůči foukací truboe 2 pohyblivý, avšak foukací trubka 2 je uspořádána nepohyblivě. Ilaké je možné takové provedení, při kterém jak foukací trubka 2,...

Prošlupní ústrojí zejména tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240169

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kerstin Lothar

MPK: D03C 5/02

Značky: ústrojí, vlnitým, prošlupem, zejména, tkacího, prošlupní, stroje

Text:

...ústrojí se proto vztahuje i na součástí ústrojí takto v indexu označené. čelnú vačky jjsou uloženy pevné na hřídeli i, který je náhonově spřažen např. převodovýmíozubenými koly 1 e 1 hlavním hřídelem stroje §. Ke každé vačkovédráze 2 čelní vačky 1 je přířazena kyvně na pevné částí ústrojí uložená zvedací páka i L A,~ A «,.-×~v t-m uu vwr~Q, opatřená letmo otočně uloženou kladkou Lg pro záběr s příslušnou vačkovou dráhoučelní vačky 1....

Zařízení pro přivádění útkových nití u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249339

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Augusta František, Lanta Jiří, Záborský Zdeněk

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: přivádění, útkových, nití, zařízení, vlnitým, stroje, tkacího, prošlupem

Text:

...5 na straně druhé.draze, ktera zčásti probíhá paralelné k plnicímu pásmu 5 mezi jeho vstupem 5 a výstupem §. Vynález se však vztahuje na zařízení pro přivádění útkových nití Ž z nehybně uspořádanýth předlohových cívek k plnění útkových nosičů Z, pohybujících se v uvedeném plnicím pásmu 3. Následující popis bude proto omezen jen na objasnění k tomuto potrebných opatření. Zařízení pro přivádění utkových nití 5 je uspořádáno uvnitř...

Zařízení k vytváření prošlupu a zásoby volných osnovacích nití u tkacích strojů, zejména u strojů s postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237642

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03C 5/02

Značky: osnovacích, prošlupem, nití, zejména, postupujícím, strojů, zařízení, zásoby, tkacích, vytváření, prošlupu, volných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvorbu prošlupu a zásobu volných nití pro vytváření prošlupního klínu. U vysokých pracovních rychlostí je třeba zmenšit otevírání prošlupu a snížit hmotnost součástí k jeho tvorbě. Proto v rovině kolmo ležící na základní rovinu osnovních nití před tvorbou prošlupu, je uspořádán výkyvný vodič s vodicím očkem. Výkyvný vodič s osnovní volnou nití se vzhledem k její rovině pohybuje kolmo a před prošlupem vytváří klín silovým polem,...

Tkalcovský stroj s postupným sériovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248713

Dátum: 12.02.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 49/68

Značky: tkalcovský, stroj, postupným, prošlupem, sériovým

Text:

...V horním nebo dolním prošlupu, tedy vždy je napnuta mezi výčnělky 7, 7 určitého a ob jeden dalšího vodicího hřebene 4, leží prüsečík »soustavy osnov-nich nití vždy v mezeře mezi přírazným hřebenem 3 a vodicím hřebenem 4 každé dvojice lamelových hřebenů,nesených spoločným nosičem. To usnadňuje při velkých hustotach osnovy, tedy při malých vzdálenostech mezi lamelami ve směru útků pohyb pro střídání prošlupu osnovních nití K.Když osnovní...

Zanašeč útkové nitě pro tkalcovský stav s vlnitě postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Paisley Gary, Altschuler George, Seragnoli Enzo

MPK: D03D 47/26

Značky: vlnité, nitě, útkové, tkalcovský, zanašeč, postupujícím, prošlupem

Text:

...Koaraxruposaaun c HMEHHM Qnaaueu 6 mnynm I, npu arou oceaaa onopa couepmmw xoaucuannao pacnonomaauue cwaxan 7 c ocenum omnepcrueu B era une M Bmynxy 8, ycraaoaneaaue B crynuue 9 Hopnyca 2 c oópaaoaanmeu nonocwu I 0 M 8 HY MX uunuaupuqecxumu nosepxnocwnun, npn arom 3 nonncrm IO pac~ nonomeaa npymnna II c Bosuoxaocrsm xouraxruponañua ee TOPHOB G HHDM craxaaa 7 M npmmuunuu KDHBHOM 5. Cwanan 7 umeer nunonaeuaan B Bnue cmonopaoro Konbua óyprux I 2...

Mechanismus tkalcovského stavu s vlnovitě pohyblivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matsuno Takashi, Kataoka Shigeyuki

MPK: D03D 47/20

Značky: vlnovitě, tkalcovského, pohyblivým, prošlupem, mechanismus, stavu

Text:

...YTOĚHHG HETK EnpmBecTn m K onynnce. Sro meporrpmne COOTBSTCTByGT cBoew-4 HasHaqeHMm, OEHaKO npnsonnm K oqemnnsoñ napaocwn ywoqnux H OCHOBHHX Hmreñ.LTODHM Henoomamnom Ha 3 BaHHOPO ycTpoücTBa HBĽHSTCH, qmo BO BpeMH CMGHH sesa nna syóa onnoñ rpynnu Haxonnnmos Memny naymx HapaMM OCHOBHHK Hmweñ. Mecwo npoxoxaenna OCHOBHHX Hmweñ M 3 BeUxHero M xnmaero BGBOB HMGHHO nvm yTonmeHMHX cnnmnom MaxeHzKoe. 395 sammmaewcs, oópmsm OCHOBHHX Hmweñ. ocmanoau...

Zařízení pro vytváření tkaniny na tkacím stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236925

Dátum: 15.11.1986

Autor: Herbert Otto

MPK: D03D 47/26

Značky: stroji, vytváření, zařízení, tkacím, vlnitým, prošlupem, tkaniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření tkaniny na tkacím stroji s vlnitým prošlupem je opatřeno rotačním tkacím válcem a prostředky pro vytváření vlnitého prošlupu. Tkací válec sestává z lamel opatřených dvěma nebo více zuby. Zuby lamel uspořádaných vedle sebe jsou vzájemně přesazeny tak, že vytvářejí podél tkacího válce šroubovicové závity a při otáčení tkacího válce uvádějí do pohybu zanášeče útkových nití, přemísťují útkové nitě k okraji tkaniny a provádějí...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek tkalcovského stavu s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236911

Dátum: 15.11.1986

Autori: Henning Erwin, Francke Dirk, Priborkin Grigorij, Thiele Horst

MPK: D03D 47/26

Značky: navíjení, stavu, zařízení, tkalcovského, prošlupem, vlnitým, cívek, prírubových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k zařízení pro vinutí přírubových cívek tkalcovského stavu s vlnitým pohyblivým prošlupem, obsahujícím otáčející se navíjecí zařízení, krokový transportér přírubových cívek, ovladatelný unášeč, otáčející se s navíjecím zařízením nití a umístěné mezi navíjecím zařízením a rezervní cívkou dopravního zařízení nití. Účelem vynálezu je zvýšení spolehlivosti funkce a zdokonalování obsluhy zařízení pro vinutí. Úloha vynálezu...

Zanašeč útkové nitě pro tkalcovský stav s vlnovitě postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239334

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kozel Stanislav, Jáger Vladimír, Šlauf Miloslav

MPK: D03D 47/26, D03J 5/00

Značky: útkové, postupujícím, tkalcovský, nitě, prošlupem, zanašeč, vlnovitě

Text:

...npenornparur nonpexneune nnn oópnm aroñ uñrn.Hnocxocrn xoaraxmnponaana xopnyca c pasnennrenzaoü pemerxoü BHHOHHGHB naxnonuoü, npn arou yrou uexny sroñ nnocxocrnn n nepxneñ nernsn sena cmauxa óonsme yr~ na rpenna Mexny HETHMK n ayónaum pemerxn. ÁTanoe numonaenne pemernn yuesnmaer nosuoxaocrn sacrpenauna na ee syósax ocnonnoü HHTE.Kopnyc nnnoxnen max, mo aaocrpeaauü KOHGH ero. pasuemea sme cpenneñ nnan aena craaxa, ro npenornpamaer...

Zařízení pro kontrolu zanášení útku u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230190

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dubánek Jan, Musil Petr

MPK: D03D 47/26

Značky: vlnitým, kontrolu, prošlupem, zanášení, útku, stroje, zařízení, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu zanášeni útku u tkacího stroje s vlnitým prošlupem, kam je útek pokládán pomocí za sebou postupijících zanašečů vedených pevným paprskem horním a dolním vedením a rotačním paprskem zajišťující přemístění a příraz útkové nitě k okraji vytvářené tkaniny, vyznačené tím, že obsahuje přijímací část (8) aig,nálu, uspořádanou po celé délce tkací roviny v prostoru mezi horním vedením (3) a pevným paprskem (2) nad dráhou zanašečů...

Tkací stroj s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227167

Dátum: 15.06.1986

Autori: Suchánek Bořivoj, Buček Miroslav

Značky: tkací, vlnitým, prošlupem, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Tkací stroj s vlnitým prošlupem obsahující útkové zanášeče posouvatelné v rovině tkaní prošlupem z osnovních nití a náhonově spřažené s oběžným řetězem a rotační paprsek ve tvaru šroubovice, tvořený lamelami pro příraz útku s přilehlým oddělovacím roštem, vyznačující se tím, že oběžný řetěz je upraven pod rotačním paprskem a jeho články (4) jsou opatřeny výložnými rameny (17) procházejícími mezi vlnami šroubovice rotačního paprsku a platinami...

Zařízení pro postupný příraz útků zanášených do osnovy za sebou postupujícími zanášeči po celé šířce tkací roviny u víceprošlupních tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220639

Dátum: 15.12.1985

Autori: Malášek Jaromír, Novotný Jiří, Brno, Jansa Miloš, Vašek Vítězslav, Bezstarosti Ladislav

Značky: strojů, víceprošlupních, zanášecí, osnovy, postupujícími, sebou, vlnitým, zařízení, tkacích, zanášených, prošlupem, celé, postupný, útku, příraz, tkací, šiřce, roviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby textilií na výceprošlupním tkacím stroji a řeší problém ovládání přírazu útkové nitě ke tkací rovině. Podstata vynálezu je v tom, že postupný příraz útků zanášených do osnovy po celé šířce tkací roviny je prováděn příraznými lamelami vytvořenými do tvaru dvouramenné páky, které jsou z klidové úvratě do přírazné úvratě vychylované ovládacími členy. Ovládacími členy jsou jednak dvojice příčně ke tkací rovině posunuté...

Zařízení na přirážení útkových nití na tkacím stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222373

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lilejev Valerian Petrovič, Onikov Eduard Aršakovič, Zabotin Alexandr Alexandrovič

Značky: prošlupem, zařízení, vlnitým, přirážení, tkacím, útkových, nití, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na přirážení útkových nití na tkacích strojích s vlnitým prošlupem, které zahrnuje pevný paprsek k rozdělování osnovních nití, jakož i otáčející se hřídel s na něm upevněnými lamelami, které na hřídeli vytvářejí hřebeny. Hřebeny se prostírají ve šroubovici podél hřídele. Podle vynálezu jsou lamely hřebene provedeny a vzhledem k lamelám jiného hřebene namontovány tak, že při otáčení hřídele je rovina otáčení alespoň jed...

Zařízení pro příraz útků na tkacím stroji s vlnovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225471

Dátum: 15.04.1985

Autori: Modrijan František, Buček Miroslav, Horn Vladimír, Jansa Miloš

Značky: vlnovým, prošlupem, útku, příraz, stroji, zařízení, tkacím

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro příraz útků na tkacím stroji s vlnovým prošlupem, obsahující výkyvné přírazové lamely s alespoň jednou vodicí hranou tvořící součást vodicí dráhy zanašečů útků a přírazovou hranu, vyznačující se tím, že přírazová hrana (30) navazuje při vrcholu prošlupu tupým úhlem na vodicí hranu (31) směrem k uložení přírazových lamel (20), které jsou opatřeny půlkruhovitým vybráním (24) a souose uspořádanou válcovitou kluznou plochou (26), jimiž...

Zařízení pro plynulý pohon zanašečů vlnitým prošlupem u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217903

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bukač Hubert, Vašek Vítězslav, Bezstarosti Ladislav, Jansa Miloš, Malášek Jaromír, Novotný Jiří

Značky: zanašečů, strojů, tkacích, plynulý, vlnitým, pohon, víceprošlupních, prošlupem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby textilií na víceprošlupních tkacích strojích a řeší problém pohonu zanášečů vlnitým prošlupem šroubovicí na hřídeli, nebo odvalovací kladkou. Podstata vynálezu je v tom, že v prostoru unášečů jsou za sebou uspořádané odvalovací a unášecí prostředky pro pohon zanašečů. Mezi dvěma postupujícími zanášeči a unášecími prostředky se nachází přírazná vlna vytvářená kyvným pohybem lamel. Jak poloha každé lamely a dolních či...

Zařízení pro vedení útkové nitě prošlupem na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 226708

Dátum: 01.11.1984

Autori: Suzuki Fujio Toyodu, Arakawa Hiroshi Kariya, Suzuki Hajime Aujo, Kobayashi Akira Obu, Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho, Hasegawa Junzo Obu, Yoshida Kazunori Nagoya, Yamazato Munechika Toyota, Arakawa Akio Kariya (japonsko)

Značky: zařízení, vedení, tkacím, prošlupem, stroji, tryskovém, útkové, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení útkové nitě prošlupem na tryskovém tkacím stroji, opatřeném ústrojím pro vytváření prošlupu z osnovních nití, paprskem pro přirážení útkové nitě zanášené pravidelně do prošlupu, zahrnujícím hlavní trysku pro zachycování a unášení útkové nitě prošlupem a hřeben vytvářející vodicí kanál pro útkovou nit tvořený řadou vodicích lamel, uspořádaných rovnoběžně s podélným směrem paprsku, přičemž každá z vodicích lamel má vybrání...

Přírubová cívka zvláště pro zanášeče útku tkacího stavu s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226358

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mehnert Werner

Značky: útku, tkacího, přírubová, prošlupem, zanašeče, vlnitým, stavu, zvláště, cívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na přírubovou cívku, zejména pro zanášeče útku tkacího stavu s vlnitým prošlupem, která má základ, sestávající z elastoměru, zvláště termoplastu, s prostředky pro brzdění volného konce nitě. Cíl vynálezu-zabránění vzniku defektů v důsledku neprovázání krajových osnovních nití útkovými nitěmi splňuje úkol udržet volný konec nitě do té doby na přírubové cívce, dokud zanašeč útku neprojde celou šíří tkaniny. Podle vynálezu se...

Zanášeč útkové nitě pro tkací stroj s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225354

Dátum: 01.08.1984

Autori: Komarov Jurij Ivanovič, Loščilin Jevgenij Dmitrijevič, Galperin Alexandr Lvovič

Značky: prošlupem, tkací, stroj, zanašeč, vlnitým, nitě, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvihacích a dopravních zařízení a může být vaužit k obráceni kusového materiálu, např. železobetonových výrobků. Cílem vynálezu je zvýšení výkonnosti tím, že plošina je vykonána jako otočná o 360° a je vyloučen chod naprázdno. Proto je obraceč opatřen dodatečnými válečky a upínacími zařízeními, které jsou instalovány na plošině na protilehlé straně k základním válečkům a upínacím zařízením, přičemž je plošina vybavena rodicími...

Optoelektronický spínač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213601

Dátum: 01.03.1984

Autori: Musil Petr, Dubánek Jan, Novotný Otakar, Pírko Jan

Značky: útku, optoelektronický, signálu, kontrolu, stroje, upravovačem, spínač, vlnitým, prošlupem, víceprošlupního, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický snímač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem, do něhož jsou útky pokládány pomocí zanašečů, pohybujících se za sebou v prošlupní dráze určené pevným paprskem, horním vedením upraveným těsně nad horní prošlupní rovinou a spodním vedení pod spodní prošlupní rovinou, kde útek je k okraji tkaniny přirážen rotačním paprskem vytvořeným kotoučovými přírazy lamelami a v krajích...