Patenty so značkou «propylenu»

Spôsob výroby propylénu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287532

Dátum: 15.12.2010

Autori: Hack Marcus, Rothaemel Martin, Holtmann Hans-dieter, König Peter, Koss Ulrich

MPK: C07C 11/06

Značky: výroby, propylenu, metanolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby propylénu z metanolu, pri ktorom pary metanolu na prvom katalyzátore zreagujú na prvú parnú zmes obsahujúcu dimetyléter a z prvej parnej zmesi obsahujúcej dimetyléter sa na tvarovo selektívnom zeolitovom katalyzátore pentasilového typu vyrobí produktová zmes obsahujúca propylén, ktorého podstata spočíva v tom, že sa tvarovo selektívny zeolitový katalyzátor pentasilového typu umiestni ako náplň do aspoň dvoch v...

Spôsob výroby propylénu z olefínových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285824

Dátum: 13.08.2007

Autori: Pollesel Paolo, Sgorlon Sergio, Mantegazza Maria Angela, Perego Carlo, Romagnoli Massimo, Peratello Stefano

MPK: C07C 4/00, C07C 11/00

Značky: spôsob, olefinových, propylenu, prúdov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby propylénu zo zmesi uhľovodíkov, prevažne olefínov, ktorých teplota varu leží v rozmedzí od -15 °C do +80 °C, výhodne od -12 °C do +60 °C, zahŕňa uvedenie zmesi uhľovodíkov pri teplote 400 oC až 750 oC do kontaktu so zeolitom s veľkými pórmi, ktorý má kryštalickú mriežku tvorenú dvanástimi štvorstenmi a molárny pomer siliky/oxidu hlinitého nižší ako 200, výhodne 50 až 150.

Katalyzátorový prostriedok pre kopolymerizáciu propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16584

Dátum: 21.06.2007

Autori: Standaert Alain, Gromada Jérôme, Vandewiele David

MPK: C08F 210/06, C08F 4/649

Značky: kopolymerizáciu, propylenu, prostriedok, katalyzátorový

Text:

...rovnaké alebo odlišné jeden od druhého a sú Iineárna alebo rozvetvená alkylová, alkenylová. cykloalkylová, arylová. arylalkylová alebo alkylarylová skupina, voliteľné obsahujúca heteroatomy, 0018 Organohlinitá zlúčenina je výhodne Al-alkylová zlúčenina rodiny AI-trialkylov, ako napriklad Al-trietyl, Altriizobutyl, AI-tri-n-butyl, a Iineáme alebo cyklické Al-alkylové zlúčeniny, obsahujúce dva alebo viac AI atómov naviazaných jeden k druhému...

Nové polymérne kompozície propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4459

Dátum: 23.05.2005

Autori: Bernreitner Klaus, Grein Christelle, Berger Friedrich

MPK: C08L 23/00

Značky: nové, kompozície, propylenu, polymérne

Text:

...ČľLlmajúeehtw vnútornú Iiskoxitu lV s 2.4 dl/g a (ihsah etylćnu HSIJOŇ 75 mol .majúeeho vnútornú viskozitu lV 4.0 - 6.5 dl/g a obsah etylenu až do 70 mol 00.D) 1-15 hmotnostných dielov elastomćrneho etylén-l -oktćnovćho kopolymćru majúeeho obxah etylćnu najmenej 80 moľVi a majuei index toku taveniny MI (i 00 (2 2.16 kg) 3 l 00 g/IO min a0009 Polymći propylénu Apoužitý do polymćrnei kompoxíeie propylćnu podľa tohtovynálezu je bud l 1()n 1())0...

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu, spôsob jej výroby, viacvrstvové termotmeliace fólie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282881

Dátum: 02.12.2002

Autori: Deblauwe Veerle, Wilkin Mathieu, Mikielski Raymond

MPK: C08L 23/16, C09J 123/16, B32B 27/32...

Značky: kompozícia, spôsob, kopolymérov, báze, výroby, použitie, statistických, viacvrstvové, propylenu, fólie, termotmeliace

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu obsahujúca: 68 až 80 hmotn. % kopolyméru A, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 12 až 20 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 0 až 2 % hmotnostné jednotiek od etylénu, a 32 až 20 % hmotn. kopolyméru B, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 0 až 15 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 1 až 8 % hmotnostných jednotiek odvodených...

Stabilizovaný polypropylén a kopolyméry propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278600

Dátum: 05.11.1997

Autori: Sedlář Jiří, Tocháček Jiří, Ottis Jiří, Pác Jiří

MPK: C08K 5/526, C08K 5/524, C08L 23/10...

Značky: polypropylén, stabilizovaný, kopolymery, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylén a kopolyméry propylénu a etylénu s nízkou žltosťou a nízkym obsahom sivých granúl sa získajú vtedy, ak stabilizačná synergická zmes fenolických a fosfitových stabilizátorov obsahuje 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze do 7 % a 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze nad 7 %. Hydrolyzovateľnosť fosfitov sa meria stykom fosfitov so vzdušnou vlhkosťou.

Kontinuálny spôsob výroby blokového polyméru propylénu a etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278559

Dátum: 10.09.1997

Autori: Chiba Hiromasa, Oka Takahiro

MPK: C08F 297/08

Značky: propylenu, výroby, spôsob, polymerů, etylénu, blokového, kontinuálny

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby blokového kopolyméru propylénu a etylénu s dobre vyváženými vlastnosťami, ako je vysoká odolnosť proti nárazu, pevnosť, spracovateľnosť a podobne, pri dobrom výťažku, používa dva polymerizačné stupne a katalyzátor na riadenie priestorového usporiadania výsledného polyméru, ktorý obsahuje tuhú zložku s obsahom titánu a organohlinitú zlúčeninu, pričom v prvom stupni sa privádza do dvoch alebo väčšieho počtu...

Spôsob výroby kyseliny akrylovej dvojstupňovou katalytickou oxidáciou propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278383

Dátum: 05.02.1997

Autori: Etzkorn William George, Harkreader Gordon Gene

MPK: C07C 57/04, C07C 51/16, C07C 51/25...

Značky: kyseliny, katalytickou, akrylovej, oxidáciou, dvojstupňovou, spôsob, výroby, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom stupni sa vyrába hlavne akroleín a v druhom stupni hlavne kyselina akrylová, a prípadne sa používa recyklovanie aspoň jedného nástrekového prúdu do jedného alebo do obidvoch stupňov, pričom v obidvoch stupňoch sa používajú nástrekové prúdy, ktoré obsahujú kyslík a pridávaný inertný riediaci plyn. Do prvého stupňa sa privádza jeden alebo viacero inertných riediacich plynov s nízkym obsahom vodnej pary menším ako 0,4 mólu na 1 mól...

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277798

Dátum: 16.12.1992

Autori: Komori Nobutoschi, Nakajima Hirokazu

MPK: C08F 10/06

Značky: modifikovaného, spôsob, výroby, polymerů, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu spočíva v tom, že sa zmieša špecifikovaný fenolový antioxidant, polyol alebo parciálny ester mastnej kyseliny s týmto polyolom a činidlo vytvárajúce radikály s polymérom propylénu obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutá zmes sa roztaví a hnetie pri teplote 150 až 300 stupňov C.

Spôsob výroby homopolyméru propylénu alebo kopolyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280948

Dátum: 12.08.1992

Autori: Streeky Jerome Anthony, Cohen Steven Alan, Karayannis Nicholas Marios, Tovrog Benjamin Samuel

MPK: C08F 297/08

Značky: kopolymerů, propylenu, spôsob, homopolymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru alebo kopolyméru propylénu s až 20 molárnymi % etylénu zahrnujúci v prvom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s relatívne vysokým hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 5 hmotn. % množstva vyrobeného propylénu, a v ďalšom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s nízkym hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 10 hmotn. % z...

Zmesné produkty kryštalických polymérov propylénu s nízkou teplotou zvariteľnosti a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280077

Dátum: 15.04.1992

Autori: Ciarrocchi Antonio, Covezzi Massimo

MPK: C08F 210/06, C08L 23/14, C08F 2/34...

Značky: polymérov, výroby, zvariteľnosti, teplotou, produkty, spôsob, zmesné, nízkou, propylenu, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesové produkty kryštalických polymérov propylénu obsahujúce v hmotnostných podieloch: (A) 30 až 65 % kopolyméru propylénu s alfa-olefínom so 4 až 8 atómami uhlíka, obsahujúceho od 98 do 80 % propylénu (B) 35 až 70 % kopolyméru propylénu s etylénom, a prípadne s 2 až 10 % alfa-olefínu so 4 až 8 atómami uhlíka, pričom uvedený kopolymér obsahuje 2 až 10 % etylénu, keď alfa-olefín so 4 až 8 atómami uhlíka nie je prítomný, a 0,5 až 5 %, keď...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268275

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubička Rudolf, Jasanský Zdeněk

MPK: C07C 45/50

Značky: oxonace, způsob, propylenu

Text:

...3 až 41, a plati pro něj obdobné vztahy uvedene v popisu konverze a selektivity. Nevýhodou regulace oxonace podle selektivity. která je například S-78 mal, je obtižnàjši analyticke sledováni a dále velká časová prodlava mezi změnou v oxonaci a množstvim těžkých podilo.Nyní bylo zjištěno, že lze zvýšít výtěžnost aldehydo v n tím 1 sníiit specífíckou spotřebu propylenu. Jcstllže se poznění pracovni režim oxonace propylenu ve dvou...

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jasenský Zděnek, Loukota Jiří, Macek Vladimír, Pokorný Pavel, Pařízek Miroslav, Kubička Rudolf

MPK: C01G 51/06

Značky: kobaltu, propylenu, oxonaci, izolace, solí, způsob

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Způsob intenzivní degradace polypropylenu a/nebo kopolymerů propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243996

Dátum: 01.07.1988

Autori: Noguchi Hiroshi, Kato Toshiro, Takahashi Junya, Yamamoto Shigeo, Oguri Yukio, Kamoshita Katsuzo, Brunner Hans-georg

MPK: C08F 8/50, C08F 10/06

Značky: propylenu, polypropylénu, degradace, kopolymerů, intenzívní, způsob

Text:

...přímo promítají dále - např. v nepřiměřených energetických nárocích, složitýchopatřeních k zajištění bezpečnosti práce apod. Rovněž řízenídegradace z hlediska regulování dosaženého stupně degradaoe je značné obtížné, mnohdy dokonce až nemožné.Určité zlepšení v tomto směru přináší způsob degradace polypropylénu ve ěnekovém vytlačovacím stroji, používaný v průmyslovém méřítku při přípravě taveniny pro zvlákñování. Jedná se v podstatě o...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kaloforov Nikola, Bajanak Augustan, Ragan Emil, Žitoanský Marcel, Vozár Miroslav

MPK: C07C 47/02

Značky: hydroformylaci, aldehydů, způsob, sub.4.n, výroby, propylenu

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Navrátilová Hana, Lesná Marie, Šopf Jiří, Dvořák Stanislav, Pololáník Luboš, Karhan Pavel, Trampota František, Ottis Jiří, Pokojný Josef, Mejzlík Jiří

MPK: C08F 110/06, C08F 4/64

Značky: způsob, polymerace, propylenu

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

Spôsob úpravy klzných vlastností fólií z polypropylénu alebo kopolymérov propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ambruzs František, Bieánek Bedoich, Sikora Petr

MPK: C08J 5/18

Značky: vlastností, propylenu, fólií, klzných, úpravy, spôsob, kopolymérov, polypropylénu

Text:

...koronovú úpravu fólií, sťažuje technologické podmienky ich výroby a zvyšuje materiálové náklady v-ýroby.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob úpravy klzných vlastnosti fólií vyrábaných z p 0 lypropylénu alebo knopolymérov propylénu za použitia klzných činidiel na báze amidov vyšších mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že sa klzné činidlo povrchovo aplikuje nra vyrobenú fóliu alebo na fóliu v určitom technologickom stupni výnovby...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Navara Milan, Heller Gerhard, Nájemník Jiří, Zelenka Jan, Svoboda Jiří, Oháňka Vlastimil, Žlunka Pavel, Robenek Josef

MPK: C07C 11/02

Značky: způsob, propylenu, etylénu, uhlovodíku, dalších, výroby, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Polypropylen a kopolymery propylenu s etylénem odolné proti teplé vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Lászlóné, Koós János, Sümegi Mihály, Horváth Gyula

MPK: C08K 5/10, C08L 23/10, C08K 65/13...

Značky: propylenu, polypropylén, proti, vodě, teplé, kopolymery, etylenem, odolné

Text:

...vnějšíh-o tepla pláště mixéru na taveninu, která teče přepadem do jednošnekového extrudértt, ve kterém dosáhne teplotu 200 až 280 °C. Tavenina je šnekemjpřetlačena přes řadu sit, vstupuje do hubice extrudéru a jejími otvory extrudéru a jejími otvory prochází pod vodou. Tuhnoucí polymer je -těsně pod hlavou extrudéru usekán na granule. Granulát jde do sušiče granulí, kde se vlastním teplem a proudem vzduchu vysusi. Z granulátu se konečné...

Způsob isolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243846

Dátum: 15.06.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Vodduška Václav, Šimunek Václav, Kueera Josef, Trávníeek Josef, Fleischmann Jaroslav

MPK: C07C 45/50

Značky: kobaltu, propylenu, solí, způsob, isolace, oxonaci

Text:

...a způsob podle vynálezu uvést taktoodstranění sloučonin kobaltu dosud používaný způsob podle2 produktu oxonaoe při cca způsob výnálêlü90 °C pomocí as kyselinydusičné vstup výstup vstup výstup obsah co g/1 0,7 0,02 0,7 0,023 243 mm odstranění ksrbonylů Fe a Nie syntézního plynu neprovádí se obsah Pe/Inâ mg 20,0 20,0 20,0 o obsah ci/mg mg 3,7 ť 3,7 3,7 o dosud používaný způsob podle způsob vynálezuzbytku BI kyselinouo nsprovádí sedusičnou...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243845

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ordáo Jan, Jeništa Václav, Jan Dostál, Straka Jindoich, Jan Wagler, Houser Zdenik

MPK: C07C 45/50

Značky: oxonace, propylenu, způsob

Text:

...z generátorověho plynu vyrobeného parciální oxidací ropných zbytků. oba karbonyly dále vznikají ve výrobním zařízení, které není zhotoveno z nerezové oceli, tj. při odaířenf, kompresi a zejména v potrubí, kterým se syntézní plyn přivádí do výrobny oxonaceNárazově zvýšený obsah pentakarbonylu železa a tetrokarbonylu niklu se obvykle zjiäčujs při provozní poruše, kdy se plynulý odběr syntézního plynu do oxonace přeruäí.obsah karbonylu stoupá...

Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem stabilizované proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240010

Dátum: 01.06.1987

Autor: Škaloud Jioí

MPK: C08K 13/00, C08L 23/10

Značky: propylenu, kopolymery, ethylenem, polypropylén, stabilizované, světlu, proti

Text:

...(propenyl) - 2,6 - dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové, mají vyšší odolnost vůči degredačnímu působení slunečního záření než stebilizeční směsi HALSů s jinými fenolickými nebo fosfitovými stabilizátory za nepřítomnosti sírných stabilizačních přísad. Ve výše uvedené směsi 4-pentadekekis (propenyl) - 2,6 dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové a stabilizátory HALS dochází k nečekenélu mimořádně silnénu...

Způsob výroby houževnatých polymerů propylenu a jeho kopolymerů s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243047

Dátum: 15.05.1987

Autori: Seekár Peter, Moleányi Vladimír, Koazovický Jan, Bláha Vojtich, Malík Vladimír, Kvaekaj Tibor, Seekárová Kristína, Baeo Július

MPK: C08F 8/50, C08F 10/06

Značky: výroby, kopolymerů, etylenem, propylenu, houževnatých, způsob, polymerů

Text:

...pro zpracování na granulat, tak poohopítelně pro aplikaci v oblasti vstřikovaných výrobků.Index toku je však možno vhodné upravit použitím organického peroxidu, jehož přídavkem je možno zvýeit index toku do rozmezí 2 až 6 woman. v A 0 č. 239 716 bylo popséno odbourávání kopolymerů organickým peroxidem, přičemž byl index toku výchozího prášku menší než 0.5 5/10 min.Odbouráváním ee dosáhne indexu toku 10 až 20 3/10 min. v závislosti na...

Způsob výroby vysokotekutého kopolymeru propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jarolímek Poemysl, Novák Jioí, Wiesnerová Ludmila, Horák Zdenik, Wiesner Ivo

MPK: C08F 8/50

Značky: kopolymerů, etylenem, výroby, propylenu, vysokotekutého, způsob

Text:

...vynúlesu je způsob výroby vyaokotekuteho kopolymeru propylenu s etylenem řízenou degradací iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního sytému obsahujícího fenolická entioxidaty nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny rosforité, při kterém se peroxiaicky odbourává terminálne blokový polymer propylenu obsahující alespoň I hmotnostní díl etylonu a alespoň 20 hmotnostních dilü...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nájemník Jiří, Bartoň Jan, Oháňka Vlastimil, Novotný Petr

MPK: C07C 11/02

Značky: dílů, propylenu, způsob, etylénu, výrobny, provozování, teplého

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů zvláště propylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233859

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ottis Jiří, Vitvar Milan, Pokorný Petr, Staněk Vladimír, Švajgl Oldřich, Jelínek Jaromír, Blatný Jan

MPK: C08F 10/06, C08F 2/06

Značky: zvláště, přípravy, polymeraci, propylenu, rozpouštědlo, olefinu, způsob, zieglerovu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů, zvláště propylenu, obsahuje jako hlavní složky nízkooktanové isohexany 2- a 3-metylpentany a je prakticky prosté benzenu a olefinů. Jeho příprava vychází z lehkého ropného benzinu, který se na platinovém katalyzátoru za přítomnosti chlorových aktivátorů současně isomeruje a zbavuje aromátů i olefinů a redestilací se z produkce isoluje isohexanová frakce.

Způsob výroby kopolymerů propylenu s polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 238940

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kučera Miloslav, Majerová Karla, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02

Značky: propylenu, způsob, kopolymerů, výroby, polyétery

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kopolymerů propylenu s polyétery. Na řetězcích polypropylenu se v prostředí nedezaktivujícím ionty generují oligomerními dikationty kationtová centra, s nimiž se potom nechá reagovat při teplotě 250 až 350 K roztok polyéteru nebo směsi polyéterů.

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Veselý Karel, Foral Jiří, Holman Miroslav, Čermák František, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej

MPK: C08K 3/26, C08L 23/16

Značky: materiál, propylenu, bázi, kompozitní, kopolymerů, etylenem

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Katalytická směs pro polymeraci propylenu nebo směsí propylenu a kopolymerovatelných a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233708

Dátum: 15.08.1986

Autor: Balint Nikolaus Kazmer

MPK: C08F 4/00

Značky: směsi, kopolymerovatelných, a-olefinů, katalytická, směs, polymeraci, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická směs pro polymeraci propylenu nebo směsí propylenu a kopolymerovatelných alfa-olefinů, sestávající z halogenidu přechodného kovu, alkylhliníku a modifikátoru katalyzátoru, pomocí které se produkuje malé množství polymeru rozpustného v n-hexenu, podle vynálezu sestává z chloridu titanitého, diethylaluminiumchloridu a kyseliny sírové, olea, kyseliny halogensulfonové, s výhodou kyseliny chlorsulfonové nebo kysličníku sírového jako...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jasanský Zdeněk, Kubička Rudolf, Kopecký Ivan, Macek Valdimír

MPK: C07C 2/30, C07C 47/02

Značky: propylenu, oxonace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxonace propylenu na C4 aldehydy při tlaku 20 až 35 MPa za přítomnosti syntézního plynu obsahujícího kysličník uhelnatý a vodík, který probíhá za katalytického působení karbonylů kobaltu připravených ve výrobním zařízení z olejorozpustných kobaltnatých solí a následujícím oddělením produktů oxonace od těžkých podílů, při němž se tyto těžké podíly oxonace vypírají zředěnou anorganickou kyselinou, výhodně 5 až 50%...

Způsob výroby terpolymerů propylenu s ethylenem a jiným a-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225832

Dátum: 15.01.1986

Autori: Chiba Hiromasa, Sato Akihiro, Uwai Toshihiro, Suzuki Takeshi, Matsuda Kenji, Hanari Tohru, Kikuta Kazutsune

Značky: výroby, ethylenem, jiným, propylenu, způsob, a-olefinem, terpolymeru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby terpolymerů propylenu s ethylenm a jiným alfa-olefinem se 4 až 12 atomy uhlíku kopolymerací monomerní směsi obsahující 1,0 až 3,5 % hmot. ethylenu, 88 až 96 % hmot. propylenu a 1,0 až 10,0 % hmot. jiného alfa-olefinu v přítomnosti katalyzátoru sestávajícího ze směsi na bázi chloridu titanitého a diorganoaluminiumhalogenidu obecného vzorce

Použití vedlejších produktů oxonace propylenu jako inhibitoru koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 222124

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kocmich Václav, Zeman Zbyněk

Značky: inhibitorů, oxonace, koroze, vedlejších, produktů, použití, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití vedlejších produktů oxonace propylenu, vznikajících při přípravě nebo/a regeneraci katalyzátoru pomocí kyseliny dusičné nebo jejich solí, s destilačním rozmezím 80 až 330 °C o hmotnosti 880 až 920 kg/m3 při 20 °C nebo jejich směsi s 20 až 80 % hmot. filmotvorného inhibitoru, v koncentraci 1 až 100 ppm, výhodně 1 až 15 ppm, jako inhibitoru koroze.