Patenty so značkou «programový»

Zariadenie na určenie polohy ako aj postup a počítačový programový produkt na signalizovanie nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17067

Dátum: 10.02.2012

Autor: Tuchscheerer Wolfram

MPK: G01S 19/23, G07B 15/00, G07B 15/06...

Značky: určenie, postup, zariadenia, počítačový, programový, produkt, signalizovanie, zariadenie, nedostatočnej, polohy, prevádzkyschopnosti

Text:

...a výber mýta vynechaný kvôli poruche GNSS prijímaču klasifikuje používateľa ako podvodníka vyhýbajúceho sa výberu mýta.0009 Preto je prvou úlohou vynálezu poskytnutie technického riešenia, s ktorým je možné pri zariadení na určenie polohy so zvýšenou istotou a spoľahlivosťou rozlíšiťpermanentnú poruchu GNSS od dočasnej.0010 Zo súčasného stavu techniky je vo vzťahu na problematiku určenia polohy prinedostatočnom GPS príjme známa séria...

Spôsob použitia služby prepínania okruhov (CS) v pokročilom paketovom systéme, užívateľské zariadenie, nosná sieť, program, obsahujúci počítačovo čiteteľný programový kód, a počítačový programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15141

Dátum: 29.12.2010

Autori: Jacobsohn Dieter, Nenner Karl-heinz

MPK: H04W 76/02

Značky: zariadenie, sieť, kód, počítačový, programový, užívateľské, program, systéme, produkt, nosná, služby, paketovom, prepínania, spôsob, okruhov, počítačovo, obsahujúci, čiteteľný, použitia, pokročilom

Text:

...sú preposielané pomocou mobilného prepínacieho centra (MSC). Inými slovami, správy, ktoré boli odoslané z terminálu(alebo tiež užívateľského zariadenia) ako zdrojového zariadenia, sú pomocou EUTRAN rozhrania poslané do jednotky pre riadenie mobility (MME), ktorá ich potom prepošle do mobilného prepínacieho centra (MSC) pomocou SGs. Mobilné prepínacie centrum (MSC) ich potom zase prepošle do centra služieb krátkych správ(v anglickej skratke...

Spôsob, počítačový program, počítačový programový produkt a systém pre dohľad nad komunikačnou cestou GTP v sieti UMTS/GPRS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19902

Dátum: 06.05.2008

Autori: Hirsch Christian, Maerz Frank

MPK: H04L 29/06, H04L 12/26, H04W 24/08...

Značky: cestou, počítačový, komunikačnou, systém, spôsob, produkt, sietí, program, dohľad, programový

Text:

...vyznačuje znakmi nezávislého patentového nároku 1. Monitorovací systém podľa tohto vynálezu je deñnovaný v nezávislom nároku 4.0008 Tento vynález s výhodou navrhuje spôsob uskutočňovania dohľadu nad komunikačnou cestou GTP v sieti UMTS/GPRS, ktorý zahrňuje nasledujúce kroky- generovanie správy GTP-C v podobe správy GTP Echo Request v monitorovacom systéme spojenom s touto sieťou UMTS/GPRS, pričom táto správa GTP Echo Request ako zdrojovú...

Dokument s dátovým úložiskom, zariadenie a spôsob na čítanie rádiovej etikety a počítačový programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12284

Dátum: 29.11.2006

Autori: Dressel Olaf, Paschke Manfred, Pflughoefft Malte, Hoppe Andreas, Muth Oliver

MPK: G06K 19/077, G06K 19/073, G06K 19/07...

Značky: dokument, zariadenie, úložiskom, dátovým, programový, etikety, rádiovej, spôsob, počítačový, čítanie, produkt

Text:

...dokument na spínanie spínacieho zariadenia druhú anténu. Táto slúži napríjem signálu na druhej frekvencii pre zmenu stavu zopnutia spínacieho zariadenia.Prvá a druhá anténa sú pritom vytvorené takým spôsobom, že prvá a druhá (rezonančná)frekvencia sú medzi sebou rozdielne.V jednom uskutočnení vynálezu sa musí dokument najskôr prostredníctvom signálu, prijatého druhou anténou selektívne aktivovať, čím prejde spínacie zariadenie zo svojho...

Zariadenie na zaznamenávanie informácii v informačnom záznamovom médiu, informačné záznamové médium, spôsob zaznamenávania informácií v tomto médiu, program na zaznamenávanie informácií v tomto médiu a programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5197

Dátum: 21.05.2004

Autori: Miyagawa Naoyasu, Akiyama Tetsuya

MPK: G11B 7/00, G11B 7/125

Značky: zaznamenávanie, program, médium, produkt, zariadenie, záznamové, spôsob, zaznamenávania, záznamovom, informačnom, informačné, programový, informácií, médiu, tomto

Text:

...v zodpovedajúcich rozmedziach 0,5 Twít í 2 Tw, 0,4 Twt 2 t 350,6 Tw, 0.5 Twt 4 l Tw, kde Tw reprezentuje referenčný hodinový cyklus (tiež nazývaný šírka okna) signálu, ktorý mábyť zaznamenávaný, avybrať intenzity impulzov a, b, a ď takým spôsobom, žeamplitúda reprodukovaného signálu nie je nižšia než vopred určená hodnota (pozri japonský patent č. 3124720, nazývaný ako D 1 ).Je známou nevýhodou, že ako pokračuje zaznamenávanie vysokou...

Programový automat pro tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231191

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zvetkov Krum Kostov

MPK: D03D 43/00

Značky: programový, tkalcovské, automat, stavy

Zhrnutie / Anotácia:

Programový automat pro tkalcovské stavy, sestávající z vysílače spojeného s klikovým hřídelem tkalcovského stavu a blokem k programování útků, jenž je spojen s podprogramovým blokem a elektromagnety se servomechanismy, a podprogramový blok je spojen prostřednictvím zpětné vazby s blokem k programování útků, a vysílač je spojen s blokem k programování vazby, jenž je vazebně spojen s blokem elektronických spínačů, vyznačující se tím, že v bloku...

Programový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225934

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hajoš Zoltán

Značky: programový, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vstup S synchronizační směsi je připojen na vstup GI generátoru impulsů i na první vstup LSP logiky snímkové paměti. Výstup GI generátoru impulsů je připojen na vstup GBV generátoru barvonosné vlny, jakož i na druhý vstup LSP logiky snímkové paměti a na první vstup RG registru a na nulovací vstup R1 systému řádkové paměti SRP. Výstup GBV generátoru barvonosné vlny je připojen na vstup systému řádkové paměti SRP, na vstup HO registru RG na vstup...

Programový regulátor pro řízení elektricky vytápěých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213875

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hanykýř Vladimír, Kačírek Josef

Značky: regulátor, vytápěých, programový, řízení, elektricky, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Programový regulátor pro řízení elektricky vytápěných pecí, sestávající z ovládacího bloku, napájecího bloku a bloku signalizace, vyznačující se tím, že ovládací blok obsahuje přes první vypínač (VI) paralelně k prvním sekundárním svorkám transformátoru (TR1) napojený první stykač (Sl) a dále přes první přepínač (V2) paralelně napojené další dva stykače (S2, S3), tři časové členy (ČR1, ČR2 a ČR3), tři relé (B1, B2 a B3) a regulátor teploty...