Patenty so značkou «programové»

Prístroje, spôsoby a počítačové programové produkty poskytujúce obmedzené použitie Zadoff-Chuových sekvencií v pilotných alebo preambulových signáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11191

Dátum: 28.12.2007

Autori: Pajukoski Kari, Tiirola Esa, Hooli Kari, Korhonen Juha

MPK: H04L 7/04, H04L 27/26

Značky: počítačové, poskytujúce, obmedzene, zadoff-chuových, sekvencií, programové, signáloch, použitie, spôsoby, preambulových, prístroje, produkty, pilotných

Text:

...with CAZAC Cyclic Shift (Spôsoby zmiemenia frekvenčného ofsetu pomocou CAZAC cyklického posunu), LG Electronics.0018 TEXAS INSTRUMENTS Configurable Cyclic Shift for Non Synchronized Random Access preamble (Konñgurovateľný cyklický posun pre preambulu nesynchronizovaného náhodného prístupu) Návrh 3 GPP R 1-062631 NSRA 2, 3 RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT(3 GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE 650, ROUTE DES LUCIOLES F-06921 SOHIAANTIPOLIS CEDEX...

Zariadenie na zostavovanie a spôsob zostavovania sústavy senzorov do automatizovaného systému, automatizovaný systém, programové prvky a médium snímané počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6400

Dátum: 21.04.2006

Autori: Bilenne Olivier, Meers Francois, Massar Marc, Druet Emmanuel

MPK: G05B 17/00, G05B 9/02

Značky: systému, zariadenie, snímané, sústavy, automatizovaného, médium, zostavovanie, spôsob, zostavovania, senzorov, systém, automatizovaný, programové, počítačom, prvky

Text:

...parametrov počas prevádzky automatizovaného systému, ako základ pre monitorovanie a/alebo kontrolovanie a/alebo regulovanie automatizovaného systému bezpečným spôsobom. Na základe odhadnutých zaznamenaných parametrov možno automatizovaný systém kontrolovať.0024 uskutočnenia vynálezu sa týkajú schémy vývoja virtuálnej sústavy senzorov, ktorú možno prispôsobiť preddetinovaným požiadavkám a ktorú možno zostaviť tak, aby bola vsúlade s...

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Van Rooyen Vincent Rigardo, Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Giermanski James

MPK: G08B 25/08, G08B 13/00, G07C 5/00...

Značky: kontajnerov, spôsoby, monitorovanie, počítačové, programové, transportných, produkty, systémy

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Zapojení potenciálové rampy programově řízeného přenosného polarografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270094

Dátum: 13.06.1990

Autori: Novotný Ladislav, Mattausch Pavel, Novotný František

MPK: G01N 27/48

Značky: zapojení, rampy, řízeného, polarografu, přenosného, programové, potenciálové

Text:

...s nastavený zesílením, blok l 5 nastavení je tvoŕen řízeným spínačem a sériovým odporom, blok li součtu je tvořen součtovým členem dvou signálu, blok 17 autonsstevení je tvořen spínsči pro volbu .logické funkce,blok gł komperátorů je tvořen dvěma nspětovými komparátory s hysterezí a obvody pro vyhodnocení okenka kompsrsce, blok Q reverzu je tvořen převodníkem snslogového signálu na digitální paměřovými obvody a dalšími losiekými obvody, blok...

Zařízení pro programové řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267955

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuneš Jiří, Spíral Ludvík

MPK: H02K 37/00

Značky: zařízení, krokového, programové, řízení, motorů

Text:

...lg a vývod E spouštäni přavodniku 23 číslo/frekvence je propoJon s Jedni hitom 108 třetí vstupmě-výatupní brány Jednočipového nikropočítnče 10.Po připojení přístroje na sit se automaticky nastaví režim programování, Na otočnóm přepínači zadžxvacího obvodu 6 Ž pro programování mají jednotlivú polohy tento výzzmm2 - ządávúni rychlosti otáěení motoru- zadáni skokové nebo plynulé změny rychlostikontrola naprogramovnnóho počtu kroku- kontrola...

Modul programově řízených víceúrovňových přenosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266893

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krejčí František

MPK: H03M 1/02, H04B 3/00

Značky: řízených, modul, přenosu, programové, víceúrovňových

Text:

...vstup-výstup 6.2 logiky 6 přenosu řídícího počítače 14. přičemž první vícebítový vstup-výstup 6.1 logiky 6 přenosu řídícího počítače 14 je připojen přes prvni a druhý vícebítový vstup-výstup řídícího počítače 14 na vícebítový vstup-výstup řízeného technologického procesu 15. Vícebitový výstup 8.3 obvodů 8 víceúrovňového napájení je připojen přes vícebítový vstup a jednobitový výstup logiky 7 výpadku napájecích napětí na první jednobitový...

Zařízení pro programové řízení otáček strojů pro zkoušky cyklické únavy rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265379

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jirchovský Josef, Honců Jaroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: součástí, otáček, programové, rotujících, cyklické, zařízení, zkoušky, strojů, únavy, řízení

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.Přestavitelné rozváděcí lopatky łž otočně uložené ve vzduchovodu ll hnací turbíny lg jsou navzájem mechanicky spojený spojkami li a všechny společně prostřednictvím páky gg napojený na táhlo lg, spojené s pístem ll hydraulického válce lg. Na hydraulické vstupy hydraulického válce gg jsou připojeny výstupy elektricky řízeného elektrohydraulického převodníku Q. Snímač 1 otáček zkoušené součástí je...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Marcišin Ján, Kapolka Jozef, Ďurana Jozef

MPK: G05B 24/00, G05B 24/02

Značky: stavebných, látok, automatov, zariadenie, výroby, programové, riadenie, priemysle

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Programové zařízení pro tenisový trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 263474

Dátum: 11.04.1989

Autor: Cholin Boris

MPK: A63B 69/38

Značky: trenažér, tenisový, programové, zařízení

Text:

...12, nponànonnr pannanbHoenepeMémeHne Ha Bcex HcKax 6 Bcex DOHMKOB 8, KDTODHG n aHHOMOCTąHOBneHHQM nonoxennu ncxoa 6 Kouraxrupymw c puuaramú 14 3 TH nepenemeúnn ponàon 8, pmmáros 14 H Tnr IJ npousnonr raxnm o 6 pa 3 oM qroöu xaxnan Tara 17 Hymnumĺoöpasou nepeMecTuna xamnuň DEPYHHPVEMHŘ opraH. V V . ĽTaKHM oöpaaoM ocTHĽamTca nmöme menaemme napaMefpmnoneTa Mnua H mmőoe MCCTO ero naneuua na cnopvnanoň nnomaxe. 370 nponepnewca...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového obráběcího stroje s přímočarým programově řízeným polohovacím stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261561

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: G05D 27/02

Značky: polohovacím, cyklu, přímočarým, programové, obraběcího, stolem, automatického, zapojení, řízení, stroje, řízeným, vícepolohového

Text:

...obráběcího centra je přípo~. 251 551 jeno svým prvním vstupem krokovací zařízení 3, jehož výstupy jsoupřipojeny na vstupy programovatelné paměti š. První výstup programovatelné paměti à je přípojen na první vstup bloku 2 porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamžítých stavů všech aktivních uzlů jednotlivých pracovních jednotek. Druhý výstup propramovatelné paměti á je připojen na první vstup bloku í porovnávacích a vyhodnocovacích...

Zapojení pro programové řízení pohybu manipulátorů v polohové vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 259438

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pluhař Lubor, Beran Vojtěch, Dlabač Ladislav, Lesák Milan

MPK: G05B 19/18

Značky: manipulátoru, programové, zapojení, polohové, pohybu, řízení, vazbě

Text:

...vstupy a výstupy jsou vícebítově. K bloku 3 programovatelných čítačů lze pripojit bud bloek 4 obvodů pro pulsní odměřování spojí se vstup 3.2 s výstupem 4.1), nebo blok 5 obvodü pro fázové odměřování spojí se výstup 3.3 se vstupem 5.1 a vstup 3.4 s výstupem 5.2). Vstup 4.2 bloku 4 obvodů pro pulsní odměřování je spojen s výstupem 8.1 odměfvov-acíclí pu.lsů z pulsního snímače El. Výstup 5.3 bloku 5 obv-odů pro fázové odměřování je spojen...

Zařízení na programové ovládání mechanických hraček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258773

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kroutvar Václav

MPK: A63H 29/02

Značky: programové, mechanických, ovládání, zařízení, hraček

Text:

...obr. 1, obr. 3 je další možná alternativa provedení, obr. 4 je řez podle přímky A-A z obr. 3, obr. 5 je zařízení k ovládání řízení hračkového vozidla se dvěma řízenýmikoly, obr. 6 je řez podle přímky A-A z obr. 5.K tělesu hračky l, který v tomto případě tvoří podvozek sajdkáry, je pevně uchycenpérový strojek g s pohonom jednoho zadního kola lg. Na prodloužený spodní konec natahovací ho čtyřhranu gł je výměnným způsobem uchyoena rotační vačka...

Zařízení pro programové snímání polohy brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256545

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Vladimír, Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: brousicího, kotouče, snímání, polohy, programové, zařízení

Text:

...ve směru jeho posunu. Každá z tyčí je opatřena stavitelnou clonkou přířazenou k příslušnému snímači na mostu. Posuv mostu na suportu je přímo úměrný úbytku brousicíhokotouče.Zařízení podle vynálezu umožňuje provádět korekce úbytku brusného kotouće pomocí současneho posunu polohy všech snímačů o požadovanou vzdálenost. Tím, že tyče se stavítelnými clonkami zůstávají v půvndním uspořádání, nodonhází k porušení naprogramovanýchpoloh, ale...

Zapojení pro programové řízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238313

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G01D 5/14, G11B 31/00

Značky: řízení, zapojení, stroje, programové, zkušebního

Zhrnutie / Anotácia:

Stereofonní magnetofon je přes převodník, sestávající z monostabilního multivibrátoru propojeného v sérii se stejnosměrným zesilovačem, připojen přes ovládací jednotku ke zkušebnímu strojí, který je zpětně propojen se stereofonním magnetofonem.

Propojovací blok programově řízených jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244707

Dátum: 14.08.1987

Autori: Karašeák Zdenik, Peola Pavol

MPK: G05G 1/24, H04Q 9/00

Značky: jednotek, řízených, programové, propojovací

Text:

...pro vyhodnocení adresy je centralizováno do propojovacího bloku.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Programové řízené jednotky 5 až gg jsou pripojeny paralelními sériovými datovýmí sběrnicemi gl až gg přes vstupní vyrovnávací obvody łł až łg na vstupní supermultíplex 3. K vstupnímu supermultiplexu 3 je připojen první vstup komutátoru 5 a řídící část Q.První výstup řídící části 3 je připojen na ovládací vstupy vstupních...

Zapojení pro programové řízení a automatické přepínání rozsahu zdroje pro účely měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240238

Dátum: 15.06.1987

Autori: Komora František, Javorský Ferdinand, Ferech Viliam

MPK: C01R 27/16, G01R 19/165

Značky: řízení, účely, přepínání, zapojení, zdroje, měření, automatické, rozsahu, programové

Text:

...81 pripojeny k bloku 2 G volby měřené veličiny, jehož výstupní sbernice 201 je pripojene k bloku 30 funkce, svou druhou výstupní sběrnicí B 2 jsou pripojeny k bloku 1 riditelné reference, svou třetí výstupní sběrnicí 83 jsou pripojeny k měříči 3 proudu, svou čtvrtou výstupní sběrnicí 84 jsou pripojeny k měřiči 4 napětí, svou pátou výstupní sběrnici 85 jsou pripojeny k bloku 60 výsledku, svou šestou výstupní sběrnlci 36 jsou pripojeny k...

Zapojení paměťové jednotky pro programově řízené obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250956

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petránek Vladimír, Moučka František

MPK: G05B 19/18

Značky: paměťové, stroje, řízené, programové, zapojení, jednotky, obráběcí

Text:

...obvodu pomocné paměti, tlačítka nulování pomocné paměti, 250956 4zadávacího tlačítka dat sloupoü L nebo 2.systému, generátoru frekvenci, obvodu výběru zápisu do paměti dat sloupců 1 nebo 2,systému, multiplexeru, obvodu hlokováni zápisudo paměti programu, tlačítok volby dat sloupců 1.nebo 2-systému, zobrazovacího polez LED diod, paměti dat sloupcu indikace, dekodéru adresy dat sloupců indikaoe, přepinaciho obvodu čtecích impulsů...

Zariadenie pre programové riadenie automatov ve výrobe stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249862

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Hroch Jozef

MPK: G05B 19/18

Značky: automatov, programové, stavebných, zariadenie, látok, výrobe, riadenie

Text:

...manipulovaného predmetu.Pnvý výstup 24 z dekodéru 15 je tiež .pripojený na druhé vstupy prvých obvodov 30,31, 32, 33, 34, 35 logickej ekvivalencie, pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy snímačov 50, 51, 52, 53, 54, 55 polôh včítane dalších logických podmienok.Druhý výstup 25 z dekodéru 15 je ďalej pripojený na druhé vstupy druhých obvodov 36, 37, 36, 39, 40, 41 logickej ekvivalencie,pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy...

Zapojení programově řízené společné řídicí jednotky skupiny přenášečů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239634

Dátum: 16.03.1987

Autor: Eubr Jaromír

MPK: H04M 7/10

Značky: přenášečů, řízené, společné, skupiny, řídící, zapojení, programové, jednotky

Text:

...nebo úpravy programu pro řízení přenášečú dle požadavků.Další výhodou řešení podle vynálezu je, že v případech, kdy okruh, vybavený zařízením PCM, končí v analogových ústřednách starších typů, tj. bez programového elektronického řízení, stačí pro obsluhu přenášečů pouze řídící blok, takže odpadne mikropočítač.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. K přenášečúm gł až gn je připojen řídící blok E 3. K němu je připojena první...

Zapojení přístroje pro programové řízení žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232214

Dátum: 01.03.1987

Autori: Toman František, Psutka Josef, Chán Emanuel, Vaněček Pavel, Spíral Ludvík

MPK: G06F 15/46

Značky: programové, prístroje, hodnoty, řízení, žádané, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení přístroje pro programové řízení žádané hodnoty s napěťovým, proudovým, eventuálně číslicovým výstupem a logickými výstupy na potřebném počtu nezávislých kanálů, určených zejména pro řízení pomalu se měnících technologických procesů. Zapojení podle vynálezu reprezentuje optimalizovanou obvodovou strukturu mikropočítačového systému, která umožňuje bezpečné provozování velkého počtu funkcí operátorského a...

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průbeh

Načítavanie...

Číslo patentu: 234311

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovařík Stanislav, Krejčí František

MPK: H03K 12/00

Značky: zapojení, řízených, galvanicky, obdélníkový, průbeh, programové, průběhu, převodníku, sínusového, dvojnásobný, modulu, oddělených

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průběh je určeno pro zajištění přenosu a ošetření řídicích-řízených veličin sinusového průběhu pro využití hlavně při řízení pracovních strojů a technologických procesů v reálném čase. Zapojení podle vynálezu se skládá z bloku řízeného technologického procesu, který je připojen na modul programově řízených galvanicky oddělených...

Zařízení k regulaci nezávislých nebo programově závislých lineárních tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248676

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zindulka Ivan, Vít František

MPK: D21F 1/74

Značky: závislých, lineárních, programové, tlaku, zařízení, regulaci, nezávislých

Text:

...čep l horního rámu getojanu l a na čep 1 pohyblivého ramene formátovéhą válcell slouží k nadzvednutí formátového válce łł, které je z provozních důvodů nutné. zdvih přítlaěného válce l 2.přitom omezuje za rážka 1 § umístění na stojanu l.Lineárni tlaky mezi pohyblivým formátovým válcem ll a pevným , prením válcem lg a mezi pohyblivým formátovým válcem ll a přítlačným válcem lą se pomocí vložených eilových prvků 1 , lä, l§ ado nich priváděného...

Programově řízený otočný zásobník nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233556

Dátum: 01.02.1987

Autor: Březina Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: programové, zásobník, řízený, otočný, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchý programově řízený otočný zásobník pro nástroje, jejichž držáky jsou opatřeny zařízením, které umožňuje automatické vyměňování nástrojů vřetením numericky řízeného souřadnicového obráběcího stroje. Otočný zásobník nástrojů je pasívní, neboť je bez pohonného ústrojí. Středy nejméně dvou úložných míst nástrojů jsou umístěny v pracovní rovině kolmé na osu vřetena obráběcího stroje. Polohu zásobníku zajišťuje odpružené...

Přídavné zařízení k programově řízenému souřadnicovému obráběcímu stroji pro nalisování pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 230355

Dátum: 15.11.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B30B 13/00

Značky: obráběcímu, nalisování, stroji, řízenému, zařízení, přídavné, programové, pouzder, souřadnicovému

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení k programově řízenému souřadnicovému obráběcímu stroji pro nalisování pouzder do dílů obrobených na programově řízeném souřadnicovém obráběcím stroji vyznačené tím, že je tvořeno ve vřetenu (5) obráběcího stroje upnutým lisovacím nástrojem (1), který má na svém čele vytvořen čep (11) s osazením (12), přičemž i proti lisovacímu nástroji (1) je v pracovní poloze ustaven vtlačitelný čep (21), jehož čelo je umístěno v pracovní,...

Přídavné zařízení k programově řízenému souřadnicovému obráběcímu stroji pro nalisování čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230356

Dátum: 15.10.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B30B 13/00

Značky: zařízení, stroji, čepu, přídavné, programové, nalisování, řízenému, obráběcímu, souřadnicovému

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení k programově řízenému souřadnicovému obráběcímu stroji pro nalisování čepů do dílů obrobených na programově řízeném souřadnicovém obráběcím stroji, vyznačené tím, že je tvořeno ve vřetenu (5) obráběcího stroje upnutým lisovacím nástrojem (1), který má na svém čele vytvořen otvor (11) se dnem (12), přičemž proti lisovacímu nástroji (1) je v pracovní poloze ustaveno stlačitelné pouzdro (21), jehož čelo je umístěno v pracovní...

Modul vícekanálového programově řízeného galvanicky odděleného fázového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233789

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krejčí František, Kovařík Stanislav

MPK: G05B 15/02

Značky: vícekanálového, programové, odděleného, modul, fázového, řízeného, řízení, galvanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Modul vícekanálového programová řízeného galvanicky odděleného fázového řízení s využitím zejména při programovém vícekanálovém fázovém řízení akčních členů technologického procesu. Tohoto se dosáhlo vhodným zapojením sběrnicového datového a adresového výstupu mikroprocesorového systému s obvody váhových demultiplexerů, vyrovnávacích pamětí, programově řízených galvanicky oddělených fázových spínačů a řízených akčních členů technologického...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228494

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bydžovský Jan

Značky: řízení, programové, zapojení, stroje, míchacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru impulsní techniky -řízení míchacích strojů a řeší problém ochrany míchacího stroje, případně směsí při poruše čidla teploty nebo jiné závady při postupech míchání. Problém byl vyřešen tak, že v případě nedosažení patřičné tep loty každého cyklu v limitovaném čase na staví řídicí čítač předem v paměti připravený náhradní program. Vynález je vhodný zejména pro řízení míchacích strojů různých směsí, například PVC, granulátu...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232997

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bydžovský Jan, Synek Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: stroje, míchacího, zapojení, programové, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje. Vynález je z oboru využití mikropočítačové techniky. Zabývá se vyloučením možnosti havárie míchacího stroje na umělé hmoty jako je PVC. Mikropočítač řídí celý technologicky proces míchání. Využívá především údaje o teplotách míchání. Jednotlivé složky, které jsou napouštěny do míchací nádoby mezi sebou chemicky reagují a teplota směsi stoupá. Zapojení umožňuje zjistit stav míchání například pří...

Zapojení pro programové připínání a vypínání stupňů kompenzačních článků jalového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229773

Dátum: 01.05.1986

Autor: Syrový Miloslav

MPK: H02J 3/16, H02J 3/12

Značky: programové, kompenzačních, připínání, výkonu, článků, jalového, vypínání, zapojení, stupňů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky- napájení el. energií a řeší problém připínání a vypínání kompenzačních článků jalového výkonu spočívající v používání polovodičových spínačů pro každý stupeň kompenzačního článku každé fáze. Vyřešení problému spočívá v použití jediného spínače pro všechny stupně v součinnosti se stykači ve funkci odpojovačů, řízených procesorem ovládaným komparátorem nastaveného a skutečného jalového proudu....

Zapojení programově řízeného galvanicky odděleného fázového spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou nastavitelné úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 229187

Dátum: 01.01.1986

Autor: Krejčí František

MPK: G06F 15/46

Značky: zapojení, úrovně, galvanicky, spínače, nastavitelné, odděleného, vestavěnou, programové, fázového, pojistkou, elektronickou, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení programově řízeného galvanicky odděleného fázového spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou nastavitelné úrovně je jednoduchým způsobem programové řízen akčního členu s podmínkou galvanického oddělení pracovní země řídicího mikroprocesorového systému od země technologického procesu, s vy užitím zejména při řízení akčních členů technologického procesu u pracovních strojů v reálném čase. Toho se dosáhlo vhodným...

Zapojení obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220536

Dátum: 15.11.1985

Autor: Látal Pavel

Značky: teploty, formě, číslicové, žádané, hodnoty, vytváření, obvodů, programové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě, vyznačující se tím, že aktivní paměť (1) je opatřená prvním výstupem (11), který je spojen s prvním vstupem (20) čítače strmosti (2), jehož výstup (21) je spojen s prvním vstupem (71) rozhodovacího obvodu (7), jehož výstup (72) je současně výstupem obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě a dále je spojen s prvním vstupem (51)...

Zapojení pro programové řízení analogo-číslicového převodníku a ukládání digitalizovaných signálů v paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219745

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hejduk Karel

Značky: převodníku, ukládání, signálu, pamětí, řízení, zapojení, programové, analogo-číslicového, digitalizovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení analogo-číslicového převodníku a ukládání digitalizovaných signálů v paměti. Vynález se týká impulsové techniky a řeší problém zrychlení záznamu a uložení digitalizovaných analogových signálů v číslicové paměti. Každá ze dvou jednotek shodně vybavených čítačem hodinových pulsů, programovým registrem a na jejich výstupy zapojeným blokem komparátorů. Po dosažení shody stavů výstup z bloku komparátorů prvé jednotky...

Programově řízené kombinované vedení pro pracovní jednotky výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222112

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rosberg František, Houša Jaromír

Značky: řízené, vedení, pracovní, programové, jednotky, výrobních, strojů, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká programově řízeného kombinovaného vedení, vhodného pro pracovní jednotky výrobních strojů, zvláště pak pro pracovní jednotky obráběcích strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že proti paralelním kluzným drahám valivého vedení jsou na pohyblivém suportu pevně uchyceny pružné tlumící jednotky, odlehčené ze strany suportu uzavřenými prostory do nichž ze suportu ústí přes podélné drážky přívodní kanály pro přívod ovládacího oleje,...

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů strojů u jakéhokoliv jejich cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213873

Dátum: 01.05.1984

Autori: Halouska Jaroslav, Steklý Miroslav, Smíšek Josef, Kessner Karel

Značky: zapojení, aktivních, bezkontaktní, jejich, strojů, programové, všech, cyklu, jednotné, řízení, uzlů, jakéhokoliv

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů u jakéhokoliv jejich cyklu, zejména pro jedno účelové stavebnicové stroje. Všechny mikrospínače a ovládače aktivního uzlu stroje jsou připojeny na blok vstupních obvodů, který je propojen a blokem časovačů, na nějž navazuje blok operační paměti, spojený s blokem programové paměti, jehož výstupy jsou přes blok výstupních spínačů napojeny na posuvovou část aktivního uzlu....