Patenty so značkou «profilom»

Diagnostický prostriedok obsahujúci katióny krvnej plazmy s výborným bezpečnostným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15244

Dátum: 28.10.2010

Autori: Newton Ben, Thaning Mikkel, Wistrand Lars-göran

MPK: A61K 49/04

Značky: plazmy, bezpečnostným, krvnej, katióny, diagnostický, prostriedok, obsahujúci, výborným, profilom

Text:

...t.j. diagnostického prostriedku, napr. rozpúštadlo alebo nosič a tiež kontrastné činidlo a jeho zložky, napr. ióny iónového kontrastného činidla, a tiež jeho metabolity.0005 Množstvo rôznych metód koronárnej arteriografie sa neustále zvyšuje konzistentne srozširujúcimi sa možnosťami koronárnej intervencie, vrátane perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastiky, implantácie stentov a intrakoronárneho podávania terapeutik. Každoročne...

Plastový panel s háčikovým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17630

Dátum: 23.07.2009

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02

Značky: plastový, panel, profilom, háčikovým

Text:

...vrstvu na zamedzenie vydutia panelu z dôvodu vrstiev na homej strane nosiča, pôsobí plastový nosič ako plastove jadro, ktoré nesie na obidvoch hlavných plochách najmenej jednu ďalšiu vrstvu.Pridržné profily najmenej jedného z obidvoch párov bočných hrán sú vytvorené akokomplementáme háčikové profily pôsobiace tvarovým stykom, síce prijímacím háčikom, ktorý je orientovaný smerom k homej strane podlahového panelu, ako aj aretovacím háčikom...

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov, hlavne s podkovovitým priečnym profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286574

Dátum: 29.12.2008

Autor: Krčík Marián

MPK: E21D 9/08, E21D 9/10

Značky: tunelov, priečnym, hlavne, razenie, stroj, plnoprofilové, tunelovací, podkovovitým, profilom

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že pozostáva z kruhovej čelnej reznej hlavy (3), uloženej na posuvnom hriadeli (2) a viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presun vylámaného materiálu a z ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy (3). Tunelovací stroj ďalej obsahuje nosné teleso (1), uložené na posuvnom hriadeli...

Tesniaci systém s tesniacim profilom a lepiacou páskou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286289

Dátum: 16.06.2008

Autor: Buchholz Hans-volker

MPK: B29D 31/00, B60J 10/00

Značky: profilom, lepiacou, výroby, spôsob, tesniaci, tesniacim, systém, páskou

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci systém (1) vykazuje tesniaci profil (2), ktorý je pripevnený na prvú vrstvu (3) lepidla obojstranne lepivej lepiacej pásky (4). Toto pripevnenie je uskutočnené tým, že tesniaci profil (2) je v lisovacom nástroji nastriekaný na prvú vrstvu (3) lepidla lepiacej pásky (4), vloženej do lisovacieho nástroja. Druhá vrstva (6) lepidla lepiacej pásky (4) je prekrytá odnímateľnou krycou vrstvou (7) a po odňatí krycej vrstvy (7) je nalepiteľná...

Stavebný prvok s otvoreným profilom s väzbou pomocou krátkeho zámku a autoniveláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285957

Dátum: 07.11.2007

Autor: Vido Pavel

MPK: E04G 11/00, E04C 1/00

Značky: zámku, profilom, otvoreným, krátkeho, vazbou, pomocou, prvok, autoniveláciou, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhý stavebný prvok z plastu, kovu, keramiky, skla, kompozitných materiálov alebo ich vzájomnej kombinácie má prierez podobajúci sa štvorcu alebo obdĺžniku, pričom najmenej jedna strana chýba (1), takže v priereze môže pripomínať tvar písmen U, L alebo I, prípadne môže mať aj tvar oblúka alebo byť lomený do uhla. Najmenej na dvoch protiľahlých stenách sa nachádzajú zámky typu drážka (4) na jednej stene a typu kľúč (5) v tvare „T", „O", „V", „1"...

Rám bicykla alebo motocykla so vzorovaným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4654

Dátum: 04.01.2007

Autor: Hučko Vladimír

MPK: B62K 19/00

Značky: vzorovaným, motocykla, profilom, bicykla

Text:

...pričom k pätke je pripevnená homá vzpera. Pätka a výstuha sú vyrobené výhodne zo vzorovaného profilu. Vzorovaný profil je slzíčkový plech,ktorý môže byť z antikoru, ocele, hliníka, duralu alebo kompozitného materiálu ako laminát.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. l je vyobrazený rám z boku. Na obr. č. 2 je detail vzpery zadnej stavby zo vzorovaného profilu a na obr. č. 3 je rez vzorom.Príklad uskutočnenia technického...

Oceľová zárubňa dverí s prahovým profilom v podstate tvaru C

Načítavanie...

Číslo patentu: 285399

Dátum: 04.12.2006

Autor: Stiera Wolfgang

MPK: E06B 1/12, E06B 1/52

Značky: prahovým, dveří, tvaru, ocelová, profilom, podstatě, zárubňa

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľová zárubňa dverí s prahovým profilom (14) v podstate tvaru C, usporiadaným medzi jej zvislými ramenami, uvoľniteľne spojený prostredníctvom nosných dosiek (1), pričom tieto nosné dosky (1) sú usporiadané vždy vnútri prahového profilu (14) a sú spojené so stojinami (19) zárubne. Nosné dosky (1) majú vždy najmenej jednu stojinu (2), ktorá prebieha rovnobežne so stojinou (23) prahového profilu, a vždy prinajmenšom jedno rameno (3) rovnobežné...

Metóda na prípravu vystuženia kompozitného materiálu s premenlivým profilom pevnosti získaného vystuženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10976

Dátum: 15.06.2006

Autori: Wagener Gert, Klethi Thierry

MPK: B29C 70/20

Značky: materiálů, kompozitného, profilom, vystuženia, premenlivým, přípravu, pevnosti, získaného, metoda

Text:

...ako v oblasti P 1.0028 V tejto aplikácii usporiadanie vykazuje úplnú symetriu, čo však netreba považovat za povinnú podmienku.0029 Vystužovacie vlákna, ktoré majú byt v uvedenom príklade umiestnené v základni,vrstva 12, musia byt upevnené, aby sa dodržali rozostupny až dovtedy, kým sa vystuženie nezapracuje do polymérnej matrice. Na tento účel možno využívat upevňovacie prostriedky,ako napr. lepenie alebo šitie.0030 Rezy ukazujú...

Spôsob výroby potiahnutých liekových foriem so stabilným profilom uvoľňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3171

Dátum: 09.07.2005

Autori: Weisbrod Wolfgang, Petereit Hans-ulrich, Bär Hans

MPK: A61K 9/50

Značky: uvolňovania, liekových, stabilným, profilom, spôsob, foriem, výroby, potiahnutých

Text:

...kontrolovaného uvoľňovania, so0011 Pojem kontrolovaná charakteristika uvoľňovanie je odborníkom známy. Pod tým rozumie odborník napr., že sa prispôsobí reprodukovateľným spôsobom vzhľadom na účinnú látku uvoľňovací profil deñnovanej účinnej látky fonnuláciou liekovej formy, najmä voľbou vonkajšieho povlaku. Známe kontrolované charakteristiky uvoľňovanía sú pomocou pHriadené uvoľňovanie účinnej látky alebo spomalené, tiež označované ako...

Steroidy so zmiešaným androgénnym a progestagénnym profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2752

Dátum: 15.12.2004

Autori: Grootenhuis Arij Jan, Leysen Dirk, Van Der Louw Jaap, De Gooijer Marcel Evert

MPK: C07J 63/00

Značky: profilom, androgénnym, zmiešaným, progestagénnym, steroidy

Text:

...od nechcenej naposledy uvedenej zlúčeniny pomocou chromatograñe alebo kryštalizácie. Altematívne môže (7 oL)-3-metoxy-7-metyl-D-homoestra-l,3,5(10)-trién-17 a-ón reagovať napríklad s trimetylsulfóniumjodidom a zásadou, čím sa poskytne l 7 a-epoxid, ktorý môže potom byť konvertovaný na l 7 aB-OH,17 aot-metylovú zlúčeninu alebo 17 aB-OH,17 aoi-etylovú zlúčeninu pomocou reakcie sredukčným čínidlom (napríklad hydridom hlinitolítnym alebo...

Poľnohospodársky stroj s ťažným podvozkom a valcami opatrenými sériou pneumatík s vyklenutým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14010

Dátum: 21.10.2004

Autor: Piou Denis

MPK: A01B 29/04, A01B 29/06

Značky: tažným, sériou, vyklenutým, poľnohospodársky, stroj, opatřenými, valcami, profilom, pneumatik, podvozkom

Text:

...koncom opierajúcim sa o opemú tyč sú upevnené na druhú opemú tyč napevnospojenú s priečnym nosníkom, ktorá je orientovaná v smere paralelnom k druhej osi (HH).Výhodné uskutočnenie vynálezu zahrnuje tlmič vložený medzi voľný koniecpriečneho nosníka a podvozok za účelom tlmenia pohybov spojovacieho dielu okolo druhejVzhľadom k právnej úprave transportu po vozovkách sú náboje vybavené bubnovýmialebo diskovýmí brzdami. Pneumatiky sú výhodne...

Dosky so zasúvacím zástrčkovým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10104

Dátum: 23.06.2004

Autor: Knauseder Franz

MPK: E04F 15/02, E04F 15/04

Značky: dosky, zasúvacím, zástrčkovým, profilom

Text:

...na úlohe poskytnúť zlepšené dosky, ktoré možnonavzájom spájať bez lepidla.0011 Úloha je vyriešená doskou so znakmi nezávislého nároku. Výhodnéúpravy vyplývajú zo závislých nárokov.0012 Doska podľa nároku zahŕňa bočne umiestnené zaisťovacie prvky,s ktorými môžu byt navzájom spojené dve dosky tvarovým stykom bez lepidla. Spojenie medzi dvoma doskami bez lepidla existuje, ked sú tieto spojenédohromady tvarovým stykom 1. kolmo na povrch dosky...

Poľnohospodársky stroj s ťahaným podvozkom a valcom vybaveným sériou pneumatík s vyklenutým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3491

Dátum: 04.07.2003

Autori: Piou Denis, Phely Olivier

MPK: A01B 29/00

Značky: stroj, vyklenutým, vybaveným, poľnohospodársky, sériou, valcom, profilom, ťahaným, pneumatik, podvozkom

Text:

...je každá koncová priruba nerozoberateľne spojená s rúrkou táto priruba a jejpriľahlá pneumatika sú vybavené prostriedkami na znehybneniePodľa výhodného uskutočnenia vynálezu je valec vybavený dvoma horizontálnymi rúrkami otočne namontovanými nazávisle nasebe a každá rúrka je vybavená vlastnými brzdnýmiNajmä môžu byť tieto dve rúrky namontované na spoločnom podvozku kĺbovými prostriedkami, ktoré môžu vyrovnávať nesúosovosť obidvoch rúrok...

Stojan s najmenej dvomi priečne k sebe prebiehajúcimi tyčami s uzatvoreným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280402

Dátum: 10.01.1996

Autor: Riehm Thomas

MPK: F16B 7/04

Značky: tyčami, profilom, uzatvoreným, stojan, dvomi, priečne, najmenej, prebiehajúcimi

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan má aspoň dve priečne k sebe prebiehajúce tyče (2a, 2b) s uzatvoreným profilom a aspoň jednu spojku (3), ktorá obidve tyče (2a, 2b) v odstupe od seba spája. Spojka (3) má teleso západky (7), ako aj rozpínacie zariadenie (C), pričom teleso západky (7) zaberá hlavovým koncom (B) do podrezanej drážky (5) jednej tyče (2b) a pätným koncom (A) v dutine (17) na čelnej strane druhej tyče (2a). Teleso západky (7) je vyhotovené v tvare U....